VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ

Thứ tư - 08/05/2019 21:39
NỀN TẢNG GIÁO DỤC VỀ ĐẠO ĐỨC
Thích Nhật Từ (chủ biên)
VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GIẢ
519


 
VÀI NÉT VỀ CÁC TÁC GI

TS. Trn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1970, chuyên ngành Triết học và Pht Giáo, trường Đại học Sư phm Hà Ni. Bà quan tâm đến nhng thể nghim của Pht giáo trong các lĩnh vực của đời sng xã hội, đc bit là đời sng nghệ thut và đo đức.

TS. Nguyn Tun Bình, sinh năm 1986, chuyên ngành Lịch sử Thế giới, tại Trường Đại học Sư phm, Đại học Huế. Ông nhn thy Pht giáo ra đời là vì con người. Bn cht của giáo dục Pht giáo chính là giáo dục con người có được một nhân cách tt, phẨm cht đo đức tt, giúp con người vươn đến Chân - Thin - Mỹ . Pht giáo là một nhân tkng thể thiếu trong đời sng văn hoá, tinh thn của người dân Myanmar. Cuộc sng thường nht ở Myanmar kng tách rời các nghi lễ Pht giáo. Ngay từ thời trung đi, Myan- mar đã là một trong nhng quốc gia có tỷ lệ học vn cao nhờ giáo dục Pht giáo. Bên cnh đó, giáo dục Pht giáo Myanmar đc bit tốt hơn các hệ thống giáo dục khác vì kng chỉ quan tâm đến giới thiu kiến thức mà còn tp trung vào vic nuôi dưỡng tâm hồn, giáo dục đo đức con người.

PGS.TS. Nguyn Thị Thanh Chung, sinh năm 1978, chuyên giảng dy và nghiên cứu Hán Nôm, Văn học, tại trường Đại học Sư phm Hà Ni. Bà đã nghiên cứu vTuệ Trung Thượng sĩ Trần Tung, kho lun về các tác giả Thin sư Vit Nam và thơ Thin Vit Nam; tìm hiu về hệ thống tác gimang tư tưởng Pht giáo trong tương quan với hệ thống các tác givăn học khác trong nn văn học trung đại Vit Nam, quan tâm tới hệ thống tác phẨm và giá trị của văn học Pht giáo trong chương trình giáo dục phổ thông.

TS. Hunh Lâm Anh Chương, sinh năm 1971, chuyên ngành Giáo dục học và Tâm lý học, tại trường Đại học Sư phm Tnh phố HCMinh. Ông nghiên cứu chuyên sâu vgiáo dục knăng sng và phát trin các chương trình giáo dục nhân cách cho học sinh,
 


sinh viên. Là tác giả chủ biên của bộ sách gồm 10 quyn vgiáo dục knăng sng cho học sinh từ mm non đến lớp 9, nhà xut bản Đại học Sư phm thành phố HCMinh, năm 2018, hin đang được ng trong nhiu trường học tại Vit Nam. Ông rt quan tâm đc bit đến lut Nhân - Quả trong tư tưởng của Pht giáo, sng và làm vic theo triết lý Nhân - Qu.

HT. TS. Thích Thanh Đin, sinh m 1958, chuyên nghiên cứu, giảng dy vTôn Giáo học và các hot động qun lý Tôn Giáo, thuộc Giáo Hội Pht Giáo Vit Nam. Hòa Thượng cùng với nhng người cng sđã viết các bài tham lun cho Hội Nghị Vesak 2019 với nội dung: Hot động hướng dn Pht tử ca Giáo hi Pht go Việt Nam với sphát triển bền vng ca đất nước và tiếp cn kinh tế
  • Mt scách nhìn từ Pht go (qua thực tiễn tỉnh Ninh Bình). Hòa Thượng là một trong số 5.945 đề cử từ 92 quốc gia, để nhận giải vô địch thế giới 2019 vkhoa học thông tin (nghiên cứu tôn giáo) với bài o nh trng tôn giáo ở Trung Quc coco trong giai đon 1939- 1945 thực tế và mt số đặc điểm.

Th. S Vũ Ngọc Định, sinh năm 1976, chuyên ngành Hán-Nôm, Pht giáo và di tích Pht giáo, tại khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hng Đức. Tp. Thanh Hóa . Trong nhng năm gn đây Ông đã dành nhiu thời gian nghiên cứu vPht giáo. Trong quá trình đó, đến nay Ông hn thành và công bố được một công trình nghiên cứu riêng vPht giáo và nhiu bài viết in trên các kyếu hội tho, tp chí ở trung ương và đa phương cùng một snghiên cứu liên ngành có liên quan đến Pht giáo.

ĐĐ. Th. S Thích Huệ Đo, sinh m 1985, chuyên biên – phiên dịch, tại Trung m Phiên dịch Pht học Anh Vit – Vin Nghiên cứu Pht học Vit Nam. Đại đức hin là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Triết học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nn n – Đại học Quốc gia Tp. HCMinh. Chuyên nghiên cứu Triết học và Pht học và là tác giả của các bài tham lun sau: Tính tương đng giữa quan điểm vđạo đức ca các nhà triết hc cổ đại với quan điểm đạo đức Pht giáo nguyên thy, m 2017. nh hưởng ca đạo đức Pht giáo Nam tông đến đời sống văn hóa tinh thn người Khmer ở đng bng sông Cửu Long hiện nay, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. H CMinh.
 


PGS. TS. Đinh Hng Hải, sinh m 1970, chuyên môn Nn học tôn giáo, tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là tác giả của một stác phẨm sau: Ngiới Pht giáo Việt Nam- Truyền thống và hiện đại. Nxb. ĐHQG Tp.HCM, m 2016, Tôn giáo trong xã hi Việt Nam hiện nay, Nxb. Tôn giáo, Hà Ni, m 2013 (đồng tác gi), “Sacred Animals in Traditional Vietnamese Culture, Symbolism in the New Era of Buddhism, The Role of the Silk Road on the Development of Mahayana Buddhist Arts” Dialogue Journal.

Th. S Nguyn thị Minh Hi, sinh năm 1985, chuyên ngành Triết học, tại trường Đại học An Giang. Bà có nhng công trình nghiên cứu gn nht như: Triết lý nhân sinh Pht go Nam tông và ảnh hưởng của nó đi với đời sng tinh thn cng đng người Khmer Nam b. Bài viết này được in trong Kyếu hội tho khoa học quốc tế Triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ Vit Nam tháng 8/2018.

GS.TS. Phan Thị Thu Hin, sinh năm 1963, chuyên ngành Văn học và Văn hóa Châu Á, tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐH Quốc gia Tp. HCMinh. Bà đã xut bản một s tác phẨm sau: Thi ng Đông Á. Nxb. Văn hóa Văn nghệ Tp. HC Minh 2017, Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ (Phan Thị Thu Hin viết vPht giáo trong văn hóa Tây Nam B). Nxb. Văn hóa Văn nghệ Tp. HCMinh 2013 (tái bản 2015) . Và nhiu bài nghiên cứu vvăn hóa, văn học Pht giáo n Đ, Vit Nam, Hàn Quốc, Đông Nam Á đã in trong các sách và đăng các tp chí khoa học, các kyếu hội tho quốc tế.

TS. Nguyn Văn Hiu, sinh m 1962, hin đang ging dy nghiên cứu n hóa, n học, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nn n, Đại học Quốc gia Tp. HCMinh. Ông đã có nhng bài lun n sau đại học như: Tiếp cn thơ các Thiền sư đời Lý từ góc độ mhc thiền (1989), Tìm hiu ý nghĩa và vị trí đc bit của di sn n hóa này trong buổi đu của thời kphục hưng trong lịch s n hóa Vit Nam sau thời kBc thuộc. Với lun án Tiến sĩ, ông có nhng bài như: Quá trình nghiên cứu, giới thiệu văn hc Trung Quc ở Việt Nam giai đon từ cui thế kỷ XIX đến 1945 (2002). Đng thời, ông cũng quan m đến vấn đề tiếp nhận Tam giáo, trong đó có Pht giáo, ở Vit Nam trung đi. Và ông có nhng bài viết v Nguyễn Trãi (1380 – 1442) với tinh thn Pht giáo dung hợp và khai phóng (trong sách kyếu Hội tho Vesak 2017).
 


TS. Phm Thị Minh Hoa-Nguyên Hương, hin đang là cố vấn m linh, hướng dn nh thin, giảng dy Pht Giáo tại Dal- lats Fortworth Buddhist Association. Ni sư đã xut bn một stác phẨm như: Đo đức Pht giáo trong các mối quan hệ xã hội, Mi liên hgiữa đau khvà bn ngã – kinh nghiệm con người, Vô Ngã và ứng dụng trong xã hi, Vđẹp ca cuc Sng dưới ánh sáng Tứ Diệu Đế
  • ng dụng Pht Pp trong đời sống thường nht - Nhng người phụ nữ Pht go ni bt thời xưa - Giải thoát từ cái nhìn ngiới.

Tôn NMinh Hng, sinh m 1980, chuyên nghiên cứu Pht học, dịch thut Hán-Nôm, tại Vin Nghiên cứu Pht học Vit Nam. Bà tham gia cng tác phiên dịch một stác phẨm Pht học bng ch Hán: Lch sTư tưởng Pht Hc Trung Quc, 2013; Lch sử biên tập Thánh điển Pht giáo Nguyên thy, 2015; Lch sử Thiền tông Trung Quc, 2016; Nghiên cứu tư tưởng Như Lai tng, 2017...Viết bài ng- hiên cứu Pht học đăng trong Đo Pht ngày nay, Tp chí Văn hoá Pht giáo, Đc san Hoa Đàm, Nguyệt san Giác Ngộ.

ĐĐ. Thích Bn Huân, sinh năm 1974, đang nghiên cứu và giảng dy, tại Vin nghiên cứu Pht học Vit Nam Tp. HC Minh (Trung tâm nghiên cứu Văn học Pht giáo Vit Nam). Đại đức thường tham gia viết bài tham lun trong các cuộc Hội tho Khoa học quốc tế do Vin nghiên cứu Pht học Vit Nam tại Tp. HCMinh phối hợp với Trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPp. HCMinh đồng tổ chc. Đại đức có các công trình khoa học đã công bố như: Vn dụng Thiền quán trong xã hi hiện đại để đi đến hoà bình an lạc (Bài tham lun Hội tho khoa học quốc tế trong LVesak năm 2014 tại Chùa Bái Đính); Pht hoàng Trn Nhân Tông và TuTrung Thượng sĩ; Cảm quan Thiền đạo trong thơ TuTrung Thượng sĩ và Tô Đông Pha; Hi ức Mê Kông

PGS. TS. Ngô Thị Phương Lan, sinh m 1974, chuyên nghiên cứu về Nn học kinh tế và Nn học sinh thái; hin là Hiu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nn n ại học Quốc gia Tp. HCM). Bà tốt nghip Thc sĩ m 2002, đt học vTiến sĩ m 2012 và học m PGiáo sư m 2017. Bà đã có nhiu bài viết tham gia Hội tho, Tp chí liên quan đến tôn giáo:Hot đng nhập thế ca Pht giáo Nam tông ca người Khmer ti thành phHChí Minh (Tp CNghiên cứu Tôn giáo, Số 6 (144), 2015), Ý nghĩa ca tôn giáo trong bi cảnh xã hi Nam bhiện nay: Nghiên cứu trường
 


hợp tín ngưỡng Bà Chúa X(viết chung với Hoàng Ngọc An), Tín ngưỡng thmẫu ở Nam bộ: Bn sc và giá trị (Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCMinh, m 2014).

PGS. TS. Hoàng Thúc Lân, sinh năm 1972, chuyên ngành Triết học, Tôn giáo học, tại trường Đại học Sư phm Hà Ni, ông nghiên cứu vxu hướng biến đổi của đo hiếu trong gia đình Vit Nam hin nay; nhng vn đề nhân sinh quan Pht giáo đăng trên tp chí Triết học và tp chí Giáo dục.

Tăng Thị MLợi-Thích NHòa Nhã, sinh m 1981, chuyên ngành Lịch sPht giáo Vit Nam, tại ban Văn hóa tỉnh Đng Nai. Bà nghiên cứu Lịch sPht giáo Vit Nam Tây Nam Bộ đc bit Thin Phái Trúc Lâm Vit Nam đương đi. Tư tưởng Thin học Trn Nn Tông, đồng thời vn dụng nội dung, phương pp giáo dục của Pht giáo vào đời. Vn dụng giáo dục theo quan đim của Pht giáo, giáo dục Tăng đoàn với tinh thần lục hòa, giáo hóa chúng sanh với tinh thần bình đng, vận dụng nội dung, phương pp trong tư tưởng Nht tha, mối quan hệ trong Tăng đoàn và các đoàn th.

TS. Trn Hng Lưu, sinh năm 1960, là giảng viên Triết học, Lịch sTriết học, Tôn giáo học, Mỹ học, tại Đại học Đà Nẵng. Từ thời Đại học ông đã theo chuyên ngành Triết học, dành thời gian nghiên cứu nhiu vLịch sTriết học phương Đông, phương Tây, Tôn giáo học. Trong giảng dy các môn này ở Đại học và cao học ông vn bỏ công nhiu cho vic nghiên cứu, giảng dy, viết bài ng- hiên cứu cho các môn học trên. Đặc bit chú tâm vào Lịch sử triết học trong đó dành nhiu thời gian nghiên cứu, giảng dy vPht giáo và các nh hưởng của Pht giáo đối với văn hóa Vit Nam và thế giới. Hướng dn Đại đức Thích Pháp Bảo (Đinh Văn Hùng) Tr trì chùa Nam Thanh, Đà Nẵng bo vlun văn Thc sĩ Triết học đề tài: Nhân sinh quan Pht go trong kinh Trung b, đt loại xut sc năm 2017.

ĐĐ. Thích Phước Nguyên, sinh m  1995,  chuyên  nghiên cứu Abhidharma, tại Học vin Pht giáo Vit Nam tại Tp. HCMinh. Đại đức là Giáo thọ sư cngSanskrit, là tác giả của các tác phẨm: Giới thiệu ngun gc A-di-đà, Pháp tính duyên khi; chuyên nghiên cứu và phiên dch A-t-đt-ma Hữu b, đã hoàn tnh các dịch phẨm như: Pp uẩn túc luận, Tp dmôn túc luận, Giới thân túc luận
 


... Chủ trương và biên tp website: Phaptinhduyenkhoi.org. Hin thường trú ti: Chùa Đa Bảo, qun 11, Tp. HCMinh.

Th.S Nguyn Thị Minh Nguyt làm vic tại trường Đại học Png cháy Chữa cháy. Bà đã viết bài tham lun: Đạo đức Pht giáo trong thời đại và Vn vt kết ni.

TS. Lê Ngọc Phương, sinh m 1985, chuyên môn Nghiên cứu Lý lun và Phê bình n học, mối liên hệ giữa n học Vit Nam và n học Trung Quốc, Nht Bn, Văn học MLatinh hin đi, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nn n – Đại học Quốc gia Tnh phố HCMinh. Bà đã viết nhng tác phẨm: i vô hn trong lòng bàn tay (Đọc thơ của Thi Pht Vương Duy) – 2006, Cảm hng Thiền trong thơ Basho– 2008, Cht Thiền trong sáng tác ca Kawabata Yasunari – 2011, Tư tưởng Pht giáo qua hình tượng mê lộ (labyrinthe) trong truyện ngn Jorge Luis Borges– 2014… Hin nay, bà đang quan m đến vấn đề Pht giáo và giáo dục Đại học tại Vit Nam.

TS. Phm Thị Qunh, sinh năm 1976, hin đang nghiên cứu và giảng dy Lịch sTriết học tại trường Đại học Sư phm Hà Ni. Bà có bài viết vSự ảnh hưởng của Nho go đến Thiền sư Khng Việt ((đng tác gi), in trong Kyếu Hội tho khoa học quốc tế: Quốc sư Khng Vit và Pht giáo Vit Nam đu knguyên độc lp, Giáo hội Pht giáo Vit Nam 2011 (tr.194-199)). Bà đang dự tho nghiên cứu về: Giáo dục đạo đức Pht go cho sinh viên Trường Đi hc Sư phm Hà Ni hiện nay về trách nhiệm ng chia sẻ vì xã hi bền vững.

ĐĐ. Th. S Thích Qung Tịnh, sinh m 1986, chuyên dịch thut Anh-Vit, tại Vin nghiên cứu Pht học Vit Nam. Với đề tài Lễ vu lan trong văn hoá người Việt, Đại đức đã viết trong Lun n Thc sĩ, và bài nh hưởng ca Pht giáo đến thanh thiếu niên Pht tử ti Tp. HChí Minh, trong Lun Án Tiến sĩ. Ngoài ra, Đại Đức ng- hiên cứu c mô hình sinh hot tu hc cho thanh niên Pht tử ti Tp. HChí Minh trong bài viết vChuyên đề khoa học.

NCS. Th. S Võ Văn Thành, sinh năm 1975, hin là giảng viên Du lịch học, tại trung tâm nghiên cứu Tôn giáo, Vin Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ. Võ Văn Tnh có nhng bài viết mang Tính nhân bản của đo đức Pht giáo qua năm giới theo một skinh
 


tạng Pali, in trong kyếu tại Hội tho khoa học Pht giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc, tổ chức tại thành phố Rch Giá 11/6/2014. In trong Pht giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc, Nxb. Văn hóa - Văn nghệ; Thbàn vniềm tin đời thương và niềm tin tôn go, Nguyt san Giác Ng, số 215/2014 và bài Mt số mô-típ trang trí đặc trưng ở chùa, tp Pht go thời Lý - Trn (viết chung với ThS. Lê Thị Thanh Tâm), Nguyt san Giác Ng, s 219/2014.

Th. S Lý Thị Thảo, sinh năm 1980, chuyên nghiên cứu Triết học, tại trung tâm GDNN-GDTX Gia Bình, Bắc Ninh. Trong thời gian học tp và nghiên cứu Bà thường viết về chuyên ngành Pht giáo, tiêu biu như: m hiểu ni oan của Thái sư Lê Văn Thịnh qua ng kính tính không trong Trung Qn Luận được đăng trong số 1/2015 của tp chí Pht học – Cơ quan ngôn lun của Trung ương giáo hội Pht giáo Vit Nam. Hướng tới đại lễ Pht đn Liên Hip Quốc - Vesak 2019 tại Vit Nam, Bà nghiên cứu và trình bày vn đề Giá trị đặc sc vthực hành nhn thức ái ngữ Pht go vực dy nền đạo đức đang suy thoái trong giới trViệt Nam hiện nay.

PGS. TS. Hoàng Thị Thơ, sinh năm1956, chuyên ngành Triết học và Pht học , tại Vin Triết học, Vin Hàn lâm Khoa học Xã hội Vit Nam (đã nghỉ hưu). Bà có bằng Thc sĩ Pht học năm 1994, khoa Pht học, Trường Đại học Delhi (n Đ) và đt dđợc học vTiến sĩ chuyên ngành Triết học năm 2004, Vin Triết học, Vin Hàn lâm Khoa học Xã hội Vit Nam với đề tài lun án: Sự hình thành tư tưởng thin Pht giáo.

TS. Nguyn Thúy Thơm-Thích NMinh Thịnh, sinh m 1968, chuyên ngành nghiên cứu Tôn giáo học, tại ban Tôn giáo, y ban TƯ MTTQ Vit Nam. Ni sư có nhiu công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí, các kyếu hội tho liên quan đến Pht giáo... đc bit có nhiu bài viết chuyên sâu vPht Giáo thời Trn, một trong nhng triu đại mà Pht giáo phát trin hưng thịnh, trở tnh cốt tủy, hòa nhập với nn n hóa dân tc. Năm 2018, Ni sư đã hoàn tnh cuốn sách Pht giáo đi với tín ngưỡng ca người Việt thời Trn (Nxb. Tôn Giáo). Ngoài ra, thông qua nhiu nghiên cứu, Ni sư khẳng định vai trò của Pht giáo trong lịch sVit Nam, cũng như nhng đóng góp quan trng của Pht giáo trong đời sng hin ti.
 


TS. Phan Anh Tú, sinh năm 1973, chuyên môn nghiên cứu và viết sách, tại Phân viên nghiên cứu Pht giáo Nam tông Khmer. Ông chuyên nghiên cứu: Pht giáo Nam tông Khmer, Mỹ thut Pht giáo và Bà La Môn giáo, văn hóa n Độ trong mối quan hệ với Đông Nam Á. Ông là tác giả của quyn sách Điêu khc thn Vishnu và Shiva trong văn hóa Đông Nam Á, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCMinh. Ông đã công bố 200 bài nghiên cứu trên các tp chí trong nước và quốc tế.

Nguyn Thanh Tú, sinh năm 1963, chuyên ngành Lý lun văn học, tại Tp chí Văn nghệ Quân đội. Ông đã có nhiu nghiên cứu về Thin học trong thơ văn Lý Trần. Đặc bit quan tâm và đi sâu tìm hiu tư tưởng giáo dục theo tinh thn Pht giáo trong văn học dân gian, truyn thơ Nôm, kịch bản chèo c, trong thơ Nguyn Bỉnh Khiêm Đạo làm người mà ht nhân là Đạo Hiếu trong văn hoá Vit Nam là nơi gp gỡ, kết tinh văn hoá Pht giáo và văn hoá dân tc. Đng thời ông cũng tìm hiu mỹ học Pht giáo nh hưởng, chi phối quan nim thẨm mỹ của người Vit.

TT.TS. Thích Nht T, sinh năm 1969, là chủ tịch sáng lp Quỹ Đạo Pht Ngày Nay từ năm 2000, hin Thy Thích Nht Tlà Tng biên tp của Pht đin Vit Nam (n bản sách nói), Tng biên tp Đại tạng Kinh Vit Nam và Chủ biên Tsách Đạo Pht Ngày Nay (hơn 250 đu sách), biên tp hơn 200 album âm nhc Pht giáo. Thy Nht Tlà tác giả của hơn 80 quyn sách Pht học ứng dụng, du hành nhiu quốc gia, giảng pháp cho cng đồng Vit Nam ở Hoa K, Canada, châu Úc, châu Âu, với hơn 4500 video pháp thoại v nhiu chủ đ. Thy Nht Từ hin là y viên Hội đồng Trsự GHP- GVN, Pvin trưởng Học vin Pht giáo Vit Nam tại TP.HCM, PBan Pht giáo quốc tế, PBan giáo dục Pht giáo trung ương, PBan hoằng pháp trung ương. Một số trường Đại học nước ngoài trao tặng 5 bằng Tiến sĩ danh dự và các tổ chức Pht giáo quốc tế và GHPGVN tặng nhiu bằng khen và giải thưởng cao quý nhm ghi nhn các đóng góp của thy Nht Tvgiáo dục, nghiên cứu, phng sxã hội và lãnh đo trong cng đồng Pht giáo quốc tế.
 

VTNG BN TPThượng ta Thích Đức Thin, tiến sĩ Pht học năm 2005, hin là PChủ tịch - Tng Thư ký Hội đồng Trsự GHPGVN; Trưởng ban Pht giáo Quốc tế; PChủ tịch Hội hữu nghị Vit Nam - n Độ; Giảng viên cao cp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Vin Trần Nhân Tông); Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2014 và 2019.

TT. Đức Thin là Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2014 và 2019, đóng góp vào sự thành công của skin quốc tế này tại Vit Nam. TT. Thích Đức Thin là tác gi, chủ biên và phiên dịch nhiu cuốn sách nghiên cứu Pht học và lịch sử. Thượng ta đã nhn được nhiu phn thưởng cao quý của Nhà nước Vit Nam: Huân chương Lao động Hạng Ba; của Hoàng gia Campuchia: Huân chương Đại tướng quân; của Chính phn Độ: Huân chương Padma Shri.

TT. Thích Nht T, Tiến sĩ Triết học tại Đi học Allahabad, 2002, là ch tịch ng lập QuĐo Pht Ngày Nay tm 2000. Hin Thy Thích Nht Tlà Tng biên tp ca Pht đin Vit Nam (n bn sách nói), Tng biên tp Đi tng Kinh Vit Nam và Chbiên Tsách Đào Pht Ngày Nay (n 250 đu sách), biên tp n 200 album âm nhc Pht giáo. Thy Nht Tlà tác gica n 80 quyn sách Pht học ng dụng, du nh nhiu quốc gia, giảng pp cho cng đồng Vit Nam ở Hoa K, Canada, châu Úc, châu Âu, vi n 4500 video pp thoi vnhiu chđ.

Thy Nht Từ hin là y viên Hội đồng Trsự GHPGVN, P vin trưởng Học vin Pht giáo Vit Nam tại TP.HCM, PBan Pht giáo quốc tế, PBan giáo dục Pht giáo trung ương, PBan hoằng pháp trung ương. Một số trường Đại học nước ngoài trao tặng 5 bằng Tiến sĩ danh dự và các tổ chức Pht giáo quốc tế tặng nhiu giải thưởng cao quý nhm ghi nhn các đóng góp của thy Nht Tvgiáo dục, nghiên cứu, phng sxã hội và lãnh đo trong cng đồng Pht giáo quốc tế. Thy Nht Từ nhn được nhiu giải thưởng, danh hiu, bằng khen của Chính phủ cũng như Giáo hội Pht giáo Vit Nam, Miến Đin, Thái Lan và Campuchia.

 
NỀN TNG GIÁO DỤC VỀ ĐO ĐỨC
Thích Nht T(chủ biên)

NHÀ XUT BN TÔN GIÁO
53 Tràng Thi – Hn Kiếm - Hà Nội  ĐT: (024)37822845  -  Fax: (024)37822841
Email nhaxuatbantongiao@gmail.com

Chịu trách nhim xut bản Gm đốc - Tng biên tp TS. Bùi Thanh Hà

Biên tp: Vũ Văn Hiếu Trình bày: Liên Ngân a: Thu Thảo

Đơn vị liên kết: Quỹ Đạo Pht Ngày Nay
92 Nguyn Chí Thanh, Phường 3, Qun 10, tnh phố HCMinh.
 


Số lượng in: 2.000 bản, Khổ: 16x24 cm. In ti: Xí nghip In Fahasa, 774 Trường Chinh, phường 15, qun Tân Bình, Thành phố HCMinh.. Số ĐKXB: 1322 - 2019/CXBIPH/02 - 49/TG. Mã ISBN:978-604-61-6269-8. QĐXB: 140/QĐ-NXBTG ngày 24 tháng 4 m 2019. In xong
và nộp lưu chiu quý II m 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây