TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ

Thứ năm - 09/05/2019 22:38
Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe, xã hội bền vững 
TIỂU SCÁC TÁC GIAnanda, Sarath bảo vlun án Tiến sĩ trong Xã hi học từ Đi học Quốc gia Singapore năm 2012. Ông đã có khong hai mươi năm phc vliên tục vi tư cách là thành viên ca đi ngũ giáo viên ca Khoa Xã hi học ti Đi học Peradeniya và Đi học Sabaragamuwa ca Tích Lan từ năm 1999 cho đến nay. Ông là Tng biên tp hin ti cho tp chí đin tAkyana / Tường thut được xut bn bởi CIKCS, Đi học Sabaragamuwa ca Tích Lan và Biên tp viên ca Tp chí Đi học Sabaragamuwa. Ông hiến đời mình thêm cho sự phc v vi tư cách là giảng viên ca các chương trình hậu đi học và đi học ca các trường đi học khác nYakkala Wickramaarachchi Ayurveda - Đi học Kelaniya và Hc vin Quốc png Sir John Kothalawala - Sooriyawewa.

Ariyawansa, Yodhakandiye là giảng viên trường Đại học Pht học và Pali tại Sri Lanka. Ông có bằng cử nhân Triết học Pht giáo của trường Đại học Pht học và Pali, Sri Lanka và bằng Thc S nghiên cứu Pht học tại Đại học Kelaniya, Sri Lanka. Ông có nhiu kinh nghim giảng dy và được mời thỉnh giảng tại nhiu trường Đại học trên thế giới. Ông là tác giả của nhiu cuốn sách và bài báo nghiên cứu vPht học và đã tham gia nhiu hội tho trong và ngoài nước.

Bhalwar, Indu Girish - Tiến sĩ Indu Girish hiện đang m Tr lý Giáo sư ti Trường Nghiên cu Pht giáo & Văn minh ti Đại học Pht giáo Gautam, Greater Noida, n Đ. Bà đã hoàn thành bậc Tiến Sĩ về nghiên cu Pht giáo, và sau đó đã tchc nghiên cu thêm 3 dán sau tiến sĩ cùng vi  kinh nghiệm giảng dy dài
 


n một thp kỷ cp đsau Đi học ti Đi học Delhi. Mặc ng vic nghiên cu chính ca Bà là tp trung vào triết lý ānya ca Nāgārjuna, nhưng Bà cũng dành nhiu squan tâm ca mình trong nhng lĩnh vc khác như Pht giáo trongn nhân & Pht giáo Ambedkarite. Gn đây nht, Tiến sĩ Indu được trao tng và dành nhiu skhen ngi vi danh hiu Giáo sư danh dIndira Parikh một trong 50 người Phụ nữ có ảnh hưởng trong Giáo dục - Trích dn của Lãnh đo tại Đại hội Giáo dục Thế giới (tại Mumbai, n Đ, vào tháng 7 năm 2018) vì sxut sc của Bà trong lĩnh vực giáo dục.

Chin, Yi Chun hin là nghiên cứu sinh năm thứ nht tại Đại học Malaya. Đtài nghiên cứu Tiến sĩ của Bà tp trung vào lịch s và các vn đề hin tại của Vin Pht giáo Malaysia. Bà có bằng C nhân Khoa học (Honours) từ Đại học Khoa học Malaysia, chuyên ngành Hóa học và chuyên ngành phlà Tâm lý học. Bà tốt nghip với chng chỉ Pht học tại Học vin Pht giáo Malaysia năm 2014. Sau đó, Bà ly bằng Thc sĩ Pht học và Thc sĩ khoa học xã hội tại Đại học Hng Kông và Học vin danh dự Nan Tien. Lun án Thc sĩ của Bà có chủ đề về dị giáo Pht giáo ở Malaysia và kinh nghim về trải nghim Capstone có chủ đề về đa v, vị trí cũng như vai trò của các nữ tu Pht giáo trong truyn thống Mahāyāna.

Corsini, Ludovic là Thc sĩ Pht học tại Đại học Pht giáo Quốc tế Thái Lan, và là nghiên cứu sinh tiến sĩ Tôn giáo học tại Đại học Mahidol, Thái Lan.

Dabral, Pooja sinh ra tại n Đ. Bà hin đang là nghiên cứu sinh năm th hai lun án Tiến Sĩ tại Trường Đại học Delhi, ngành Triết học Pht giáo. Năm 2017, bà là sinh viên học các ngành Tây Tạng, Triết học Pht giáo, Tâm lý, logic Pht giáo và đã hn thành khóa học về Kinh Trung A Hàm tại Ngôi Nhà Tây Tạng, Trung Tâm Văn Hóa của Đức Dalai Lama, New Delhi. Bà đã tham gia nhiu hội tho trong và ngoài nước. Hin tại bà đang làm vic tại Khoa nghiên cứu Pht học, Trường Đại học Delhi.
 


Daya, Dissanayake hin là sinh viên khoa lịch stôn giáo và là nhà văn. Cô đã được nhn giải thưởng Văn học SAARC năm 2013 và 3 ln đot giải Văn học Sri Lanka năm 1998, 2007 & 2013 cho tác phm tiếng Anh hay nht và đồng giải thưởng Swarna Pusthaka cho tác phm tiếng Sinhala hay nht. Cô đã xut bản được 11 tác phm tiếng Anh và 6 tác phm tiếng Sinhala và được dịch ra cả hai ngôn ngữ. Cô đã hn tt khóa học nghiên cứu vHoàng Đế Ashoka và 6 năm về trước cô đã trình bày 27 bài báo tại các Hội tho Quốc tế v lịch sử, tôn giáo, môi trường và văn học.

Gaur, Jyoti - là giáo sư nghiên cu Pht học ti trường Samrat Ashok Subharti, Meerut, n Đ. Bà đã có 17 năm kinh nghim giảng dy ti các trường cao đng và đi học ở n Đ. Lĩnh vực nghiên cu chính ca bà là Triết học, tiếng Anh và phương pháp nghiên cu. Hin nay, bà chú tâm nghiên cu Triết học Pht giáo, các dliu khoa học liên quan đến thc hành Pht giáo.

Haoqin, Zhong đã tham dnhiu bui din thuyết trong khn viên trường về Pht giáo và nghiên cu tôn giáo. Vào năm 2011, ông đến Đi học Hng ng Trung Quốc đhọc ngành nghiên cu Tôn giáo. Cho một bước tiến xa hơn, năm 2016 ông đã nghvic và đi đến Đi học Hng ng đhọc Pht giáo với tư cách là một sinh viên Thạc sĩ xã hi học. Sau khi học thạc sĩ tại Đi học Hng ng, ông m nghiên cu sinh Tiến sĩ Pht giáo v CBS ti Đi học Hng ng vào tháng 1 năm 2018, đi vi ông là một cơ hi quý giá để đt được ước mơ tinh túy vkiến thức, trí tuvà định mệnh rng tôi sdành ccuộc đời mình đcống hiến cho các nghiên cu về Pht giáo trong tương lai.

Hoàng, Minh Phú nhn văn bng Thạc sĩ Tâm lý học tại Trường Đi học Delhi, n Đvào năm 2009. Ông hin là nhà sáng lp và qun lý của Công ty Truyn thông và Giáo dục Tâm Anh. Ông là c gicủa hai quyn sách và nhiu bài báo ở Vit Nam. Trong đó có một quyn khá ni tiếng có tựa đPht phá
và Tâm lý trliu. Ông tiến hành một snghiên cứu vtâm học, trong đó có liên quan đến trem btrm cảm.

Jayasundara, Madawala Witharamalage đã làm vic vi BTư pháp hình svà Tư pháp hình svi tư cách là go sư vTi phm học và Tư pháp hình s32 năm. Ông đã nhn bng Thạc sĩ ti Đại học Simon Fraser ở Canada o năm 1992. Ngoài ra, còn làm trưởng khoa Xã hi học và Nhân chng học trong sáu năm, Vin trưởng Nghiên cu ca trường đi học. Là một học gi, ông đã thc hin một sn phm là Phương pháp nghiên cu về khoa học xã hi, Khái nim vti phm học, sa cha và lý thuyết vti phm học. Ông đã thc hin một snghiên cu vcác lĩnh vc kc nhau. Hin ti, ông đang tham gia o một nghiên cu vnn nhân và Nhân chng ca ti phm và lm dụng tình dục trem ở Sri Lanka. Ngoài ra, ông làm vic như một nhân viên tài nguyên trong Cc Cnh sát Quốc gia, Cc Nhà tù ở Sri Lanka và Đi học Kelaniya và một stchức tư nhân kc.

Kariyawasam, Tilak – Ông hin là Giáo sư Pht học và Trưởng khoa Sau đại học, Đại học Pht giáo Quốc tế , Thái Lan từ m 2009. Giáo sư Kariyawasam là tác giả của vài cuốn sách và nhiu bài o, hướng dn nhiu sinh viên nghiên cứu sau đại học trong và ngoài nước. Nhận bng tiến sĩ tại Đại học Lancaster, Anh và sau đó được bổ nhim vào Đại học Kelaniya 1975, nơi ông giữ chức v Trưởng khoa Pali và nghiên cứu Pht giáo.

Ông mở một khóa học Văn bằng Pali & Pht học cho sinh viên nước ngoài vào năm 1991. Ông nhn được học bổng Khối thịnh vượng chung cho Đại học Lancaster và sau đó được bổ nhim làm Vin trưởng Vin nghiên cứu Pht giáo và Pali sau đại học trực thuộc Đại học Kelaniya. Ông được bổ nhim làm Giáo sư - Chủ tịch Vin nghiên cứu Pht học.

Karunasagara, D. K. M. Kaushalya, là Giảng viên vNghiên cứu Pht giáo tại Học vin Pht giáo Quốc tế Sri Lanka - SIBA (Học vin Giáo dục Cao cp vĐền thờ Di tích Răng). Bà đã nhận bn
Thc sĩ Nghệ thut vNghiên cứu Pht giáo từ Đại học Mahachu- lalongkornrajavidyalaya (MCU), Thái Lan và cũng đã hoàn tnh bng Cử nn Nghệ thut c bit) vLãnh đo Pht giáo với bng danh dự (SIBA / MCU), Văn bng Tâm lý Tư vấn Pht giáo (SIBA) và Văn bng Tiếng Anh (ACHE). Hin tại bà đang đọc để ly bng Thc sĩ Triết học vNghiên cứu Pht giáo tại Đại học Pera- deniya.

Komura, Fuminobu là Thượng ta người Nht Bn và đã làm vic tại Nht Bn và quốc tế với tư cách là ksư và nhà qun lý tại một công ty sn xut đa quốc gia rt lớn trong hơn ba mươi năm trước khi bt đu học Pht giáo tại Đại học Musashino ở Tokyo, Nht Bn vào năm 2007. Thượng ta thực hành Pht giáo theo truyn thống của trường phái Tendai Nht Bn và được tn phong làm Thượng ta vào năm 2013. Thượng ta đã thuyết trình vgiáo phái Pht giáo dựa trên kinh nghim cá nhân và hiu biết sâu sc về nhiu hội nghị ở M, Nht Bn và Thái Lan. Ngoài ra, Thượng ta đã viết một bài báo trên Tp chí Chăm sóc gim nhẹ (Palliative Care) của Nht Bn về nhng kinh nghim của mình với tư cách là một tu sĩ.

Kusaladhamma, Polgolle nhn bng Tiến sĩ Pht giáo học tại Đi học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan và Hc viện Pht giáo Quốc tế Sri Lanka, năm 2017. Hiện nay đi đức tham gia giảng dy cho Sri Lanka International Buddhist Academy với tư cách là giảng vn cấp cao và là điều phi vn ca Khoa Pali và Nghiên cu Pht giáo. Đi đức được đcm Saṅgha Nayaka (Tunh đo giáo phái) của Bộ trưởng Thư ký Dumbara, Hội đồng Buddhaasasanodaya Saṅgha, Amarapura Nikaya. Có sự quan m đến vic truyn bá Pht giáo, đại đức đã tnh lập Sunday Dhamma School và m hiu trưởng. Về sinh hot tôn giáo, đại đức đã xây dựng một tu vin Pht giáo mới ở Pallakale.

Lee, Kyoung-Hee là Giám đốc của Trung tâm Dhamma chuyên vTâm lý học trị liu . Năm 2003, bà nhn bằng tiến sĩ vxã hội học giáo dục, Đại học Ewha Woman University, Hàn Quốc. Cô đã 
hn thành bằng tiến sĩ Pht học tại Đại học Kelaniya, Sri Lanka vào năm 2016. Bà có nhiu kinh nghim chuyên môn tại Đại học Ewha Woman, Vin Phát trin Giáo dục Hàn Quốc và Quỹ An tn Quốc tế Mi.

Narada, Pepiliyawala là một học giả tr, Đại đức hn thành bằng thc sĩ nghệ thut tại Đại học Kelaniya và tiếp tục học thc sĩ triết học tại Đại học Colombo. Đại đức đã được trao nhiu giải thưởng trong snghip học của mình và cũng có được bằng cp Hoàng gia Pandith. Ngoài ra, Đại đức đã viết và xut bản một s sách, bài báo và tài liu nghiên cứu để nâng cao triết lý Pht giáo. Hin ti, ông là Trợ lý Giảng viên tại Khoa Pali và Nghiên cứu Pht giáo, Đại học Kelaniya, Sri Lanka, và còn là Giảng viên thỉnh giảng trong Khóa học Văn bằng và Cao đẳng vPali và Nghiên cứu Pht giáo - sinh viên ngoại khóa - được thực hin bởi cùng một bộ phn.

Pangngasekara, Mahakachchakodiye nhn bng thc Xã hi học, Đi học Sri Jayewardenepura năm 2015. Đng thời, ông còn có bng thc sĩ triết học Pht giáo, Khoa sau đi học, Đi học Buddhist and Pāli, năm 2013. Ông tt nghip cnhân tài năng Xã hi học, Đi học Sri Jayewardenepura, Nugegoda. (2005-2009). Ngoài ra, ông có n bng tiếng Anh - 2017 được tổ chc bởi English Language Teaching, thành viên ca đi học Wayamba, Sri Lanka.

Pannyavara là một tu sĩ Miến Đin và đang là chun bị ly bằng Tiến Stại trường Đại Học Pht học Gautam, n Đ. Ông nhn bằng Cử nhân xã hội học với chuyên ngành tiếng Anh Đại học Mon- wya và đủ điu kin để nhn bằng Cử nhân khác với chuyên ngành Pht giáo của Học vin Pht giáo Quốc tế Stagu. Sau khi dành được học vị Thc sĩ xã hội học và Thc sĩ triết học từ Đại học Pht Giáo Gautam, ông hin đang điu hành một nghiên cứu thực đa tại Trung tâm Thin rng Mingun-Bodhipakkhiya và Trung tâm Thin quốc tế Pa Auk Tawya (trsở chính) ở Myanmar. Hin ti, ông chyếu tham gia chiêm nim về Dhatumanasikara và cũng đang thực hin nghiên cứu của chính mình đó là Chad Chadhatu Vipassana: Phâ
tích tác động của nó đối với các học viên Pht giáo của Myanmar.

Somaratne, Thalpe Ge Indika Piyadarshani là giáo viên thỉnh giảng môn nghiên cứu Pht học tại Vin Sau Đại học của trường Đại học Peradeniya, khoa Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, đồng thời bà cũng tham gia giảng dy tại trường Đại học Sri Lanka ở Sabaragamuwa. Hin nay bà là nghiên cứu sinh ở trường Đại học Peradeniya. Bà đã ly bằng cử nhân triết học nghiên cứu Pht học tại trường này. Bà là tác giả nhiu bài báo đăng trong các tp chí và tham gia các hội tho trong và ngoài nước. Bà rt quan tâm đến vic thực hành Pht học. Hin bà cũng là cvn tâm lý tình nguyn cho Hội người khuyết tt Anuradhapura, Sri Lanka.

Sraman, Moggallana là một tu sĩ Pht giáo. Đại đức lớn lên và hoàn tnh chương trình giáo dục phổ thông tại trại trẻ mồ côi Pht giáo ở Bangladesh. Sau đó, đại đức m trợ lý cho Học vin Pht giáo trong 4 m. Đại đức đã nhận chng chỉ Pht học của Đại học Pht giáo và Đại học Pali. Hin nay đại đức đang là sinh viên đại học và chun bị ly bng cử nn(đc bit) của Đại học Kelaniya, Sri Lanka. Đại đức có nguyn vng hoàn tnh bng Tiến sĩ và sau đó hot động phục vcng đồng.

Sunanda, Raniswala là nhà Sư Pht giáo trường phái Tiu thừa tại Sri Lanka. Thượng toạ nhn bằng Thc sĩ năm 1995 tại trường Đại học Kelaniya, Sri Lanka. Ông nhn bằng Hoàng gia n Độ tiếng Pali, Sanskrit và Sinhalese, đồng thời ly bằng Thc Sĩ thhai vba trường phái Nguyên thy, Đại thừa và Kim Cang thừa tại trường Đại học Quốc tế Pht giáo Thái Lan năm 2014 và ly bằng Thc Sĩ th ba chuyên ngành ng dụng Tâm lý học tại trường Đại học HELP, Malaysia năm 2018. Cũng trong năm này Thượng ta cũng ly Giy chng nhn hun luyn chuyên nghip của ICF-ACTP, Malaysia. Hin ti, Thượng Ta sng tại Chùa Pht giáo Sri Lanka ở Malaysia và giảng dy tiếng Pali và Abhidhamma tại Chùa Pht giáo Sri Lan- ka, Sentul và nhiu lớp thin khác nhau tại Malaysia cũng như nhiu nước trên thế giới.


Surya, Julia Tiến sĩ, hin là ging viên ti Trường Đi học Smaratungga, Boyolali, Indonesia và là thành viên của nhóm nghiên cứu Pht giáo Agung Indonesia. Ông nhn bng cnhân Pht pháp diu kti trường Pht giáo Smaratungga, Indone- sia và bng Thạc Sĩ nghiên cứu Pht giáo ti trường Đi học Kelaniya, Sri Lanka và đang tiếp tục làm lun án Tiến Sĩ tại trường này. Ông đã được trao Huân chương bc Gii thưởng trình din xut scvà Huân chương vàng Gii thưởng trình din xut sc: Bng Thạc sĩ Nghthut vnghiên cứu Pht giáo, 2013, trường Đi học Kelaniya, Sri Lanka. Ông có kinh nghim tham dcác hi thảo Quốc tế ti Thái Lan 2015, Hi thảo ln thứ 1 Pht giáo ASEAN 2016 ti Thái Lan, và Hi thảo ICIREB ln thứ 2 ti Indonesia.

Tch Nữ Liên Kỉnh hin tu học ti tịnh xá Ngc Chánh, huyn Eahleo, tỉnh Đk Lk vi Sư phlà NS. TN. Hiếu Liên. Sư cô đã tt nghip cnhân Toán ng dụng ti Paris - Pháp năm 2007 và hin đang theo học lớp Thạc Sĩ, chuyên ngành thin Vipassanā ti trường International Theravāda Buddhist Missionary University (IBTMU), Yangon, Myanmar.

Tch Nữ Minh Hoa - Sư cô đã xut gia năm 1992 ti Chùa Linh Bu, Kp. Vn Hnh, P. Phú M, Tx. Phú M, tỉnh Bà Ra Vũng Tàu. Năm 2005 tt nghip Trung cp Pht học, năm 2009 tt nghip Cử nhân Pht học, năm 2011 tt nghip Cử nhân trường Đi học Sư phm, năm 2013 tt nghip Cử nhân Ngvăn Anh, năm 2015 tt nghip Thạc sĩ Pht học, năm 2017 tốt nghip Thạc sĩ Qun lý Giáo dục. Hin ti đang làm Nghiên cứu sinh ngành Tâm Lý học ti Vin Hàn Lâm Khoa học Xã hi Vit Nam ti Hà Ni, Vit Nam.

Tch Tâm Đc - Thượng Ta Tiến Sĩ Thích Tâm Đức có 2 bng Tiến sĩ (Nghiên cứu Pht học, 1997 và Triết học, 2013) tại Trường Đi Hc Delhi, n Đvà vinh dBng Tiến sĩ danh dự 
của Trường Đi Hc Quốc Tế Florida, Mỹ tháng 10, 2018. Đại Đức đã tham gia nhiu hi thảo quốc tế, ging dy Pht học tại Vit Nam và một si trên thế giới. Đi Đức là c gicủa 2 cuốn sách Gii pháp Pht giáo, NXB Tôn Giáo, Hà Ni, 2018 và Ý nghĩa triết học trong Kinh Pháp Hoa, n Đ, 2012. Thượng Ta hin là Phó Vin Trưởng Vin Nghiên Cu Pht Hc và Trường Đi học Pht giáo TP.HChí Minh.

Yadav, Arun Kumar hin là giáo sư ti Nava Nalanda Ma- havihara, Nalanda, n Đ. Ông Yadav nhn bng thạc sĩ hng ưu và tiến sĩ ti đi học Banara Hindu. Ông cũng đã được trao học bổng nghiên cứu ngôn ngTrung Quốc vào năm 2011. Năm 2015, Hi đồng nghiên cứu khoa học xã hi n Đvà Vin hàn lâm khoa học xã hi Trung Quốc đã cùng tài trcho ông đtiến hành nghiên cứu trong lĩnh vc so sánh Pht giáo Bắc Kinh. Vi vai trò là học githỉnh ging, ông làm vic tại vin nghiên cứu Trung Quốc, Đài Bắc, Đài Loan trong 3 tháng. Hin ti, ông đang làm vic cho một dán lớn của Trung Quốc, được tài trbởi Qukhoa học xã hi quốc gia Trung Quốc. Tiến sĩ Yadav đã trình bày một stài liu nghiên cứu trong Hi nghquốc tế và cũng có một sbài ging ti các trường đi học kc nhau. Lĩnh vc quan tâm của ông là Pht giáo Nguyên thy cũng như các nghiên cứu so sánh vPht giáo Trung Quốc và Nguyên thy.

Yasassi, Ayagama Siri đã thgiới Tkheo m 1994 và được tấn phong Đi Đức Tăng Sĩ m 2004 ở Sri Lanka và là giáo viên chính thc n ngôn ngSanskrit 8 m. Đi đức là người sáng lp Hi Pht giáo Dharma-Vijaya và là Vin trưởng Vin Nghiên cứu Pht Giáo Dharma-Vijaya và ngôn ngphương Đông. Ông có nhiu kinh nghim vhọc thut tm 2008 sau khi nhận bng Cử nn, ging viên phging n nghiên cứu Pht học và Pali, tiếng Anh và Sinhala trung cp ti trường Đại học Kelaniya, 2010 – 2013, giáo viên thỉnh ging n Pali bn
tiếng Anh và Sinhala trung cp ti trường Đi học Pht giáo & Pali, Sri Lanka 2008 – 2017. Ging viên và Điu phi chương trình ti Hc Vin Pht giáo Malaysia 2013-2015. Ging viên n Pali tiếng Anh trung cp ti Hc Vin Pht giáo Sri Lanka và trường Đi học Pali ti Malaysia.
 
VÀI NÉT VỀ CÁC CHỦ BIÊN

TT. Thích Đức Thin, tiến sĩ Pht học năm 2005, hin là P Chủ tịch - Tng Thư ký Hội đồng Trsự GHPGVN; Trưởng ban Pht giáo Quốc tế; PChủ tịch Hội hữu nghị Vit Nam - n Độ; Giảng viên cao cp tại Đại học Quốc gia Hà Ni; Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2014 và 2019. TT. Thích Đức Thin nhn được nhiu phn thưởng cao quý của Nhà nước Vit Nam: Huân chương Lao động Hạng Ba; của Hoàng gia Campuchia: Huân chương Đại tướng quân; của Chính phn Độ: Huân chương Padma Shri.


TT. Thích Nht T, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, 2002, là Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2008; Tng biên tp của Pht đin Vit Nam (n bản sách nói); Tng biên tp Đại tạng Kinh Vit Nam và Chủ biên Tsách Đào Pht Ngày Nay (hơn 250 đu sách) và tác giả của hơn 80 quyn sách Pht học. Thy được trao tặng 5 bằng Tiến sĩ danh dự và nhiu giải thưởng, danh hiu, bằng khen của GHPGVN cũng như của Chính phVit Nam, Miến Đin, Thái Lan và Campuchia.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây