TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ

Thứ tư - 08/05/2019 11:26
TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ


 
TIỂU SCÁC TÁC GIGeoffrey Bamford nghiên cứu sâu về liên hệ giữa Pht giáo với lịch svà kinh doanh của nhân loi. Sau khi theo học Pht giáo vào nhng năm 1960, Geoffrey đã mở công ty tư vn kinh doanh của mình từ năm 1975 đến 2000 với tư cách là một chuyên gia tư vn, đào to thực hành bằng cách tp trung vào giao tiếp đa văn hóa với tên gọi Phương pháp kinh doanh tốt. Năm 2001, Geoffrey gia nhp Trung tâm nghiên cứu Pht giáo Oxford (OCBS), từng giữ chức Giám đốc điu hành từ năm 2003 đến năm 2011. Geoffrey thành lp Trung tâm chánh nim Oxford năm 2008 và từng giữ chức Ch tịch Hội đồng qun trvà Giám đốc điu hành cho đến năm 2011 nhm nâng cao hiu biết sâu- rng hơn về truyn thống Pht giáo trong xã hội phương Tây.

David Blundell hin là giám đốc của Vin tạm thời châu Á-Thái Bình Dương, Dán đi học hàng đu vNhân văn Kthut s, Trung m Nghiên cu và Đi mới Sáng to, Đi học quốc gia Chengchi, Đài Bc. Ông nhn bng tiến sĩ nhân chng học ti Đi học Cali- fornia dựa trên lịch scuộc sng của các hành giPht go làm các phim n tc học của riêng họ ở Tích Lan. Vào mùa xuân năm 2007, ông đã đnghPht go là Thn thoi, Người gii thoát và Quyn lực ở Đông Nam Á và Tích Lan trong Chương trình liên ngành của UCLA trong nghiên cu Đông Nam Á. Ông đồng thời là Hc githỉnh ging ti Trung m Nghiên cu Đông Nam Á của UCLA và tiếp tục nghiên cu vNgôn ngvà Văn hóa Bn đChâu Á Thái Bình Dương, và Biên tập viên ti Sáng kiến Bn đVăn hóa Đin t(ECAI) cho các ngôn ngữ Thái Bình Dương. Ông hin đang tiến hành nghiên cu vi Sáng kiến Bn đVăn hóa Đin t(ECAI), Trưởng Thông tin, Đi học California, Berkeley, vi tư cách là nhà nhân chng học và biên tập ngôn ng. Là một nhà làm phim, Go sư Blundell đã nhn được Gii thưởng Vesak 2014 của Liên Hợp Quốc cho Phim tài liu hay nht, Ánh sáng phát sinh: Tiến sĩ B R Ambedkar và Sra đời của knguyên mới ở Ấn Đ. Các n phm của ông liên quan đến nhân chng học của các hthống tín ngưỡng
nn chng học của các tôn giáo, nn học thị giác, nn học thẩm m, hthống thông tin đa lý (GIS), ngôn ngvà n hóa, và Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương như là một khu vc.

Giáo sư Peter Daniels là một nhà kinh tế - sinh thái tại Trường Khoa học và Môi trường, Đại học Griffith, Úc. Nghiên cứu của ông bao gồm nhiu lĩnh vực xoay quanh chủ đề trung tâm của sự bn vng xã hội và môi trường, đặc bit là mối quan hệ giữa các xã hội bn vng và các khía cnh kinh tế và đo đức của Pht giáo. Tiến sĩ Daniels có hiu biết rng vkhoa học môi trường, kinh tế, xã hội học và đa lý. Ông đã xut bản nhiu n phm liên quan tới kinh tế sinh thái, môi trường, phúc lợi và kinh tế xã hội và đã đóng góp lớn lao cho nhiu cơ quan quốc tế như Cơ quan môi trường châu Âu và Liên hợp quốc. Peter là biên tp viên của Tp chí Kinh tế Xã hội Quốc tế và là nhà phn bin cho nhiu tp chí khác.

William Beaumont Edwards ln đu tiên quy y Pht giáo (đại khái tương đương vi Mc sư Cơ đốc giáo) vào năm 1985 vi giáo phái Pht giáo Nichiren Sho Shu ở Etiwanda, California. Sau đó vào năm 1994, ngài li một ln na quy y, ln này là vi Đi đức Shing Yun, tại chùa Hsi Lai ở Hacienda Heights, California, i ngài được ban cho Pháp danh là Ho Bang(phát âm: Heř Bong). Vào tháng 1 năm 1997, ngài được thgiới như một tu sĩ Pht giáo vi Đi đức Chao Chu và Đi đức Havanpola Ratnasara Nayaka Thero thuộc Hi đồng Tăng đn Pht giáo Nam California. Thy của nhà sư Dhammaruchi là Đi đức Chao Chu đã đặt pháp danh cho ngài là “Dhammaruchi. Đi đức Dhammaruchi làm vic cho giáo viên tiu học của mình, Đi đức Chao Chu, TrtTu vin Pht giáo Rosemead, như Thư ký riêng của Đi đức Chao Chu, đồng thời là biên tp viên của tp chí Pht giáo, Thông thường: Tp chí Giáo dục Pht giáo. các nhim vtại Tu vin Pht giáo Rosemead như: thc hin các bui ltôn giáo tiếng Anh vào sáng Chnht; htrĐi đức Chao Chu trong các nghi lđám cưới, nghi ltnn và dịch vtang lễ; lp kế hoch, chun bvà thc hin các quan sát Vesak hàng năm. Ngài ng làm vic từ 1999 đến 2001 cho Đi đức Chan Kuang, Ni Sư trtFa Kwang ở Downey, California, là một giáo viên tiếng Anh và giáo viên trường chnht. Nhà sư Dhammaruchi đã là tác gicủa các bài báo được xut bản trong các n phm định kcủa Pht giáo: Thông thường, Turn Wheel (tp chí của Hip hi Hòa bình Pht giáo), và Thời báo Pht giáo. Vào tháng 9 năm 2001, Nhà sư Dhammaruchi chuyn đế
thành phJefferson, Missouri, ng vi gia đình và thành lp Tu vin Pht giáo Vipassana / Trung tâm Phát trin Pht giáo.

ĐĐ. Thích An Tn sinh ra tại huyn Tánh Linh, tỉnh Bình Thun vào năm 1988 với thế danh Ngô Quý Tnh. Đại Đức xut gia tu học với Hòa thượng Thích Tc Phi tại chùa Linh Phước, xã Thanh Phú, Bến Lức, Long An. Đại Đức hn thành chương trình Cử nhân Pht học tại Học vin Pht giáo TP.HCM. Ông đồng thời cũng theo học chương trình Cử nhân chuyên ngành o chí và tiếp tục học lên với văn bằng Thc sĩ Xã hội học. Hin tại ông giữ chức vTrưởng ban Kinh tế, và Phó Thường trực Ban Thông tin Truyn thông Giáo Hội Pht giáo Vit Nam tỉnh Long An.

HT. Thích Tn Đt sinh năm 1959 tại tỉnh Bình Định. Hòa thượng là giáo phm của TW GHPGVN, hin là y viên Thư ký HĐTS TWGHPGVN, Pvăn png 2 TW, PTrưởng ban thường trực Ban Hoằng pháp TW và Ban Từ thin XH TW, Trưởng ban Tổ chức Đào to Cao - Trung cp giảng sư (Ban Hoằng pháp TW), trụ trì Chùa Hòa Khánh. Bảo vệ lun án TS. Qun lý Giáo dục tại Trường Đại học Akamai – Hoa K- 2017. Hòa thượng Thích Tn Đt là PTrưởng ban Thường trực Ban tổ chức Hội tho của ngành hoằng pháp, ngành TT-XH TW TWGHPGVN trong hơn 20 năm qua. Ngoài ra, Hòa thượng Thích Tn Đt đã xut bản sách Thi hóa Lược sử cuộc đời Đức Pht Thích Ca” (2008, NXB. Tôn giáo), “Knăng dn chương trình lễ hội Pht giáo” (2012, NXB tng hợp Tp. HCM), đồng thời công bố nhiu bài viết trên Đặc san Hoa Đàm và một sKyếu hội tho khoa học của Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Từ thin XH trung ương GHPGVN.

TS. Trn Tin Khanh là một nhà tư vn môi trường với hơn 35 năm kinh nghim về mô hình máy tính, nghiên cứu cht lượng kng kvà thời tiết. Ông nhn bằng Ksư tại Đại học California. Tnăm 2001, ông đã thành lp và vn hành trang web vnbaolut. com cung cp dự báo thời tiết và bão nhit đới hàng ngày cho Ban- gladesh, Campuchia, Lào, Miến Đin và Vit Nam. Ông cũng đã phát trin một phn mm để dịch các văn bản Đại thừa từ tiếng Trung sang tiếng Anh và tiếng Vit. Ông là thành viên sáng lp của Tổ chức Ánh sáng Trí tuệ Tuệ Quang đang tài trợ cho sphát trin của Bộ Đại Tạng Kinh tiếng Vit và Quỹ TranTien điu hành một png khám y tế và cơ sở chăm sóc trem cho người nghèo và hn cnh kkhăn tại Huế, Vit Nam.
 
 
VÀI NÉT VỀ CÁC CHỦ BIÊN


TT. Thích Đức Thin, tiến sĩ Pht học năm 2005, hin là P Chủ tịch - Tng Thư ký Hội đồng Trsự GHPGVN; Trưởng ban Pht giáo Quốc tế; PChủ tịch Hội hữu nghị Vit Nam - n Độ; Giảng viên cao cp tại Đại học Quốc gia Hà Ni; Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2014 và 2019. TT. Thích Đức Thin nhn được nhiu phn thưởng cao quý của Nhà nước Vit Nam: Huân chương Lao động Hạng Ba; của Hoàng gia Campuchia: Huân chương Đại tướng quân; của Chính phn Độ: Huân chương Padma Shri.TT. Thích Nht T, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, 2002, là Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2008; Tng biên tp của Pht đin Vit Nam (n bản sách nói); Tng biên tp Đại tạng Kinh Vit Nam và Chủ biên Tsách Đào Pht Ngày Nay (hơn 250 đu sách) và tác giả của hơn 80 quyn sách Pht học. Thy được trao tặng 5 bằng Tiến sĩ danh dự và nhiu giải thưởng, danh hiu, bằng khen của GHPGVN cũng như của Chính phVit Nam, Miến Đin, Thái Lan và Campuchia.
 
237


 
PHT GIÁO VÀ CÁCH MNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Thích Đức Thin và Thích Nht T(đồng chbn)


HỘI LUT GIA VIT NAM NHÀ XUT BN HỒNG ĐỨC

65 Tràng Thi, Qun Hn Kiếm, Hà Nội ĐT: (024)39260024 - Fax: (024)39260031
Email nhaxuatbanhongduc@yahoo.com
 
Chu trách nhiệm xuất bn: GĐ. BÙI VIT BC Chu trách nhiệm ni dung: TBT. Lý Bá Toàn Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh
Trình y: Thùy Trang
a: Nguyn Thanh Hà
Phụ trách n tng: Giác Thanh NhãĐơn vị liên kết:

Quỹ Đạo Pht Ngày Nay
92 Nguyn Chí Thanh, Phường 3, Qun 10, thành phố HCMinh.


Số lượng in: 3.000 bản, Khổ: 16x24 cm. In ti: Xí nghip In Fahasa, 774 Trường Chinh, phường15, qun Tân Bình, Tnh phố HCMinh.
Số ĐKXB: 1322 - 2019/CXBIPH/03 - 49/TG.
Mã ISBN:…. QĐXB: …/QĐ-NXBHĐ ngày 24 tháng 4 năm 2019. In xong và nộp lưu chiu quý II năm 2019.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây