MỤC LỤC

Thứ bảy - 11/05/2019 09:04
 

MỤC LỤC

 
Lời nói đầu, HT. TS. Brahmapundit.......................................... xvii

Lời giới thiệu, HT. Thích Thiện Nhơn....................................... xix


PHN I: THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019

 

I. LIÊN HIỆP QUỐC, NGUYÊN THỦ QUỐC GIA, HOÀNG GIA VÀ ĐẠI SỨ     3


Tng Thư Ký LHQ Antonio Guterres............................................5

Tng thống Tích Lan Maithripala Sirisena.................................6

Tng thống Cng Hòa Liên Bang Myanmar, Win Myint.........8

PTng thống n Độ M. Venkaiah Naidu...............................10

Thủ tướng Úc Scott Morrison.......................................................... 12

Thủ tướng Nepal K. P Sharma O-LI............................................. 13

Thủ tướng Tích Lan Ranil Wickremesinghe............................. 15

Chtịch Thượng vin Bhutan Tashi Dorji................................ 16

Hoàng Thái hậu nước Bhutan, Dorji Wangmo Wangchuck...17

Quốc Vương Campuchia Norodom Sihamoni............................ 19

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam, Trần Thanh Mẫn.....................20

PhóthtướngVitNamBtrưởngBngoigiaoPhmBìnhMinh.....22

C vấn cao cấp Văn phòng Thủ tướng Nước cộng hòa Mauritus, Tiến sĩ (Reshmi DRamdhony.....................................................24

Thư điều hành của y ban Kinh tế Xã hội LHQ ở Châu Á Thái Bình Dương,Armida Salsiah Alisjahbana..............................25

Tng giám đốc UNESCO........................................................................ 27

Đại sứ Bỉ, Ngài Paul Jansen....................................................................... .29

Đại sứ Israel, Nadav Eshcar......................................................................30

Đại sứ Miến Điện, H. E U Kyaw Soe Win............................................ 31

 
Đại sứ Tích Lan, Hasanthi Urugodawatte Dissanayake............... 33

Bộ trưởng Bộ nội vụ, Lê Vĩnh Tân................................................................... 40

BTrưởng BTôn Giáo và Văn hóa Myanmar Thura Aung Ko ...42

Trưởng ban Ban tôn giáo chính ph, TS. Vũ Chiến Thắng ........ 44
 1. NH ĐO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM.....................47
 
Đức Pháp chủ GHPGVN, HT. Thích Phổ Tuệ......................................................... 49

Chủ tịch Hội đồng Tr sự GHPGVN, HT. Thích Thiện Nhơn .........52
 1. PHÁP CHỦ, TĂNG VƯƠNG, TĂNG THỐNG, CHỦ TỊCH CÁC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TIÊU BIỂU....................................................................................................55
PChtịch Thường trực Hip hi Pht giáo Trung Quốc, Hòa thượng Yan Yue ...................................................................................................................................................57

Chtịch Hội Liênhữu Phtgiáo Lào, HT. Sanghapadhanadhipati Sakala Mahasangha Pamokkha.............................................................................................................. 59

Đi Tăng vương Phtgiáovương quốc Campuchia, HT. Tep Vong...................................................................................................................................61

Tăng vương phái Phật go Thammayut vương quốc Campuchia, HT. Bour Kry................................................................................................................. 64


Chtịch Giáo hi Pht giáo Tào K(Taego Order), Hàn Quốc, HT. Pyun Baegun.....................................................................................................................65

Tăng thống Phái Phật giáo Asgiriya, HT. TS. Godagama Mangala Nayake.......................................................................................................................... 66

TăngthốngPháiPhtgiáoMalwatta,HT.MahanayakaTibbatuwawe Sri Siddhartha Sumangalabhidhana Mahanayake...................................... 68

TăngthốngPhtgiáoBangladesh,HT.SanghanayakaSuddhananda...............70

Tăng vương Giáo hi Tăng già Vit Tông Thái Lan, HT. Khananamdhammamethajanh...............................................................72

Tăng thống Phái Sakyapa (Phật giáo Tây Tng), HT. Gongma Trichen..................................................................................................................73

Tam Tng Miến Đin thứ VII, Tipitakadhara Tipitakakovida Sayadaw Silakkhandabhivamsa...............................................................74

Chủ tịch y ban T chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV), Thái Lan, HT.TS. Phra Brahmapundit..................................................................... 75
 
Phó chtịch Hi đồng Trsự, Trưởng ban Hong Pháp GHPGVN, HTThích Bảo Nghiêm...........................................................................................77
 1. CÁC TỔ CHỨC PHẬT GIÁO TRÊN THẾ GIỚI.................................... 81
  1. Argentina
Chtịch Holos Capital Institute, Ricardo Toledo.................................. 83

Giám đốc Empowering the Self Argentina, Valeria Calodolce- Sergio Gatti................................................................................................................................ 84
  1. Armenia
Trung m Phtgiáo Armenia& Hội Giáodục Phtgiáo Armenia, Tiến sĩArtashes K. Ghazaryan.......................................................................85
  1. Australia
Chtịch Liên đoàn Phtgiáo Úc châu, HT. Sudhammayanavidesa .. ....................................................................................................................................87

Đại Học Charles Darwin, Úc Châu, TiếnSue Erica Smith............89

Giám đốc điều hành Buddha Care, Úc châu, Vince Cavuoto..............90
  1. Austria
Chủ tịch Hội liên hiệp Phật giáo Áo, Gerhard Weissgrab......................92
  1. Bangladesh
Hội Phật giáo thế giới, Bangladesh, L.N. Rinku Kumar Barua (Kallol)....................................................................................................................  93

Tng Thư ký Hi Phúc lợi Pht giáo Biswantar Pato Rani, TT. gasena ............................................................................................................................................................................. 95

Tng Thư Ký Bouddha Bhikkhu Mahasabha, TT. Bodhimitra Mahathero............................................................................................................................................96

Chủ tịch Hội Phật giáo ParbatyaBouddha Mission (PBM), HT. Sumanalankar Mahathero..................................................................................98

Hội Phật giáo Aburkhil Janakalyan Samiti, GS.TS. Bikiran Prasad Barua .................................................................................................................................................100

Hội Phật giáo Ideal Brothers Association, TT.TS. Sanghapriya Mahathero...............................................................................................................102

Đại học Chittagong, Bangladesh, ĐĐ.TS. Jinabodhi.............................. 103

Đại học Chittagong, Bangladesh, GS.TS. Dipankar Srijnan Barua........... 105
  
  1. Botswana
Hội Phật giáo Botswana, Faith Phepi Galetshoge................................. 107
  1. Brazil
Giám đốc Trung m Nghiên cứu Pht giáo Nalanda, Brazil, Ricardo Sasaki ...................................................................................................................................... 109
  1. Bulgari
Tổ chức Thin Vipassana, Bulgaria, Varna, Bulgaria.......................... 110
  1. Canada
Hc vin Trí tuvà Giácng, Canada, Can Dong (James) Guo..................... 112
  1. Chile
Chủ tịch Học viện Phật giáo Chi Lê, GS. Humberto Barahona ............114

Espacio MEDChile- MaríaElenaDonoso...................................................116
  1. China
Hi phát trin Pht giáo thế giới, Trung Quốc, HT. Thích Liên Hải (Lien Hai)................................................................................................................................117
  1. Czech Republic
Vin Rabten Choedarling, Trung m Nghiên cứu Pht học Tây TngTTSonaLundrup...........................................................................  118

Trụ trì Trung m Thin Vrazne, Soen Mun Sa, Jiri Hazlbauer JDPSN...................................................................................................................... 120

Đại học Anglo-American University, GS.TS. Milada Polisenska.............122

Đại học Finance and Administration-, TS. Jitka Cirklova...................124
  1. Estonia
Hội trưởng Tăng đoàn Nguyên Thủy Estonian, ĐĐ. Thitanano Andrus Kahn ...............................................................................................................................125
  1. Ethiopia
Đại Học Mekelle, Ethiopia, PGS.TS. Fasil Taddese...............................126
  1. Fiji
Lãnh sự quán Tích Lan tại Suva, Fiji, Lãnh sự danh dự Ajith Kodagoda ....................................................................................................................................... 127
 
  1. Finland
Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Phần Lan, Irma Rinne........................... 129
  1. France
Vin nghiên cứu Pht học quốc tế Paris, HT.TS. Tampalawela Dhammaratana ......................................................................................................................................130
  1. Germany
Hi Buddhistisches Kloster Freising , TT. Thitadhammo.................131

Chtịch Hip hi Phtgiáo Châu Âu, Ron Eichhorn / Mio Sop.............132
  1. Hungary
Hiutrưởng Đihọc Phtgiáo Dharma Gate, Budapest, Hungary, GS.TS. Gabor Karsai ...................................................................................................................................134

20. India

Hiệu trưởng Đại học Gautam Buddha, GS.TS. Bhagwati Prakash Sharma ........................................................................................................................................136

Đại học Phật Gautam, Ấn Độ, TS. Arvind Kumar Singh........................138

Cvn về Di sn và Du lịch của Bộ Trưởng Bộ GTVT, Chính phủ Ấn Đ, GS.TS. Arvind Alok...............................................................................141

Văn phòng Pel Drukpa của Hòa thượng Drukpa Thuksey Rinpoche................................................................................................................143

Hiệu trưởng trường Đại học Punjab, GS.TS. Vijay Kumar Singh144 Trường Đại học Panjab, bang Chandigarh, Ấn Đ, GS.TS. Vijay Kumar Singh............................................145

Tịnh Phật giáo Sumedh Bloomi, ĐĐ.TS. Sumedh Thero .................148

Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Quốc tế tại Bồ-đề Đạo tràng, HT.TS. Thích Huyền Diệu................................................................................................................................149


Hội Bahujan Sanskrutik Kendra, Milind Raghuvir Gaikwad...................151

T chức T thiện Phật giáo Thượng tọa bộ, Đại thừa và Kim cang thừa,
TS. Heero Hito...............................................................................................................
154


Cựu hiệu trưởng Đại học Nava Nalanda Mahavihara, GS.TS. Ravindra Panth ..............................................................................................................................................156
 
x THÔNG ĐIỆP ĐẠIL VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2019
Chủ tịch Tư vấn tích hợp Nirmal, Deepa Jain.................................................158

Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu văn hóa tôn giáo Nam Á ĐôngNam Á(SSEASR),GS.TS. Amarjiva Lochan...........................................159

Văn Phòng của Đức Drikung Kyabgon.............................................................160
 1. Indonesia
Trường đại học Pht giáo Dutavira ở Jakarta, HT.TS. Dutavira Sthavira ...............................................................................................................................................161

Hiu trưởng Trường đại học Pht giáo Nalanda, Indonesia, Lauw Acep, S.Ag., M.Pd.B ............................................................................................................................................163

Thế hệ Thanh niên Phật tử Indonesia, Indonesia, Bambang Patijaya, SE, MM .......................................................................................................................................165
 1. Italy
Chủ tịch Học viện Văn hóa Phật Di Lặc, Rome, GS. Maria
Angela Falà...........................................................................................................................................166
 1. Ivory Coast
Giám đốc điều hành T chức hoạt động phi chính phủ & chủ nghĩa nhân n, Ahouty Kouakou Cruz........................................................168
 1. Lithuania
Cng đồng Phtgiáo Th   n Lithuania, Jordana Myoko Gonzalez.................169
 1. Malawi
Trung m chăm sóc Amitofo, Simon Masauko........................................ 170
 1. Malaysia
Tăng trưởng Hội Phật giáo Malaysia, HT. Datuk K. Sri Dhammaratana ............................................................................................................................................171

Hội Liên hữu Phật tử Loka Mitta, Malaysia, Goh Seng Chai....................172
 1. Myanmar
Học viện Phật giáo quốc tế Sitagu (IBAS) (Shwekyin Nikaya Buddhists Order Abhidhajamaharatthaguru), HT.TS.AshinNyanissara............................... 173

Trung m thin rng Bodhipakkhiya, Pannya Vara............................... 178
 


MỤC LỤC  xi

 
 1. Namibia
Chủ tịch Học viện Dân chủ Namibia, Kavena Hambira...............................179
 1. Nepal
Tng Thư ký Hip hi Tăng đoàn Nepal, TT. Kondanya Th ro.. 180 Viện chủ Tịnh Bình An Vishwa, TT.TS. Jnanapurnik Mahasthavir...........................................................181

Trung m Pht giáo Dipankara, Khangser Rinpoche............................... 183

Chtịch Trung m Thin Pht giáo Quốc tế Nepal (IBMC), Pratek R. Tamrakar  ............................................................................................................................................184
 1. Netherlands
Học viện Phật giáo Liên quan Chuyển đổi nghiệp, G.T. Maurits Kwee  ............................................................................................................................................................185
 1. New Zealand
Trung m thin Dhamma Gavesi, HT. Jinalankara...................................... 186
Giám đốc Trung m Thin Auckland, Amala Wrightson .........................188
 1. Nicaragua
Trung m EspiRA, Nicaragua, Ricardo Miranda Huezo ...........................189
 1. Norway
Chùa Pht giáo Oslo tại Na-uy, TT. Manirathana........................................... 190
 1. Pakistan
Khoa Nhân chủng học     Đại học Quaid-i-Azam, Islamabad, Pakistan, PGS.TS. Muhammad Ilyas Bhatti .................................................................................................................................... 191
 1. Paraguay
Người sáng lp Cng đồng Ánh sáng Pht pháp tại Paraguay, TT. Han Shan...........................................................................................................................................192
 1. Peru
Viện Phật học Peruvian, GS.TS. M. Ato- Carrera................................................ 193

Giáo đoàn Phật giáo Thiền Tào Động tại Nam M, Ni Jisen Oshiro .................................................................................................................................................195
 
xii THÔNG ĐIỆP ĐẠIL VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2019
 1. Philippines
Cộng đồng Thiền Minh sát Philippine, Imee Contreras................................ 196
 1. Republic of Kalmykia
Tu viện Phật giáo trung tâm Kalmyk Geden Sheddup Choi Korling, Telo Tulku ............................................................................................................................................ 198
 1. Russia
T chức tôn go địa phương của Phật goThe Path of Buddha (Ural Mountains of Russia), Sergey Fudyakov................................................................................................................ 200
 1. Singapore
Chủ tịch, Liên đoàn Phật giáo Singapore, HT.TS. Seck
Kwang Phing.................................................................................................................... 201
 1. Slovenia
Vin Ẩn tu Samanadipa, TT. Ajahn Hiriko Thero............................................ 203
 1. South Africa
Người sáng lp Trung m Pht Pp, Heila Downey SSN.......................... 204
 1. South Korea
Giám đốc Phòng trị liệu tâm bằng Phật pháp, GS.TS. Jennifer
K. H. Lee....................................................................................................................................... 205


Tr trì Tu viện Gosung, Hàn quốc, TT.TS. Jinwol Dowon................................. 206

SouthKorea-03-JogyeOrderofKoreanBuddhism-Ven.WonHaeng.................208
 1. Spain
Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Tây Ban Nha, Ricardo Guerrero...............................211
 1. Sri Lanka
Đi học Pht giáo Pali, Sri Lanka, GS.TS. Waruni Tennakoon..............................213

Chủ tịch Quỹ Ánh sáng châu Á, Navin Gooneratne.......................................... 214

Thư Bộ Phát triển Phật pháp, Sri Lanka, Wayamba......................................215

C vấn Bộ trưởng Bộ phát triển Phật Pháp Wayamba, Thành viênICDV,HT.TS.AkuratiyeNandaNakaya............................................. 216
 1. Sweden
Hội Dhamma Society, Sweden, Jan Wihlborg................................................... 217
 
MỤC LỤC xiii
Thư Sveriges Buddhaiska Samarbetsråd (SBS), Hội đồng hợp Phật gThụĐiển, Ekaterina Panova...........................................................218
 1. Thailand
Hội Liên hữu Phật tử trẻ thế giới (WFBY), Chủ tịch, Đại đức Hakuga Murayama  ........................................................................................................................................................ 220

Liên minh Phật tử thế giới (WAB), Chủ tịch, Tiến Ponchai Palawadhammo (Pinyapong)......................................................................................222

Hội Liên Hữu Phật tử thế giới (WFB), Chủ tịch Dịch vụ nhân đo, Thái Lan, TS. Basumitra Barua.......................................................................224

Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Hiệu trưởng, HT.TS. Phra Rajapariyatkavi ................................................................................................................................................ 226

Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, TS. Lampong Klomkul ..........................227

Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, PGS.TS. Phrapalad Raphin  Buddhaisaro  .................................................................................................................................................228


Trường đại học Pht học quốc tế, MCU, Thái Lan, TS. Ratna Jyoti (Nirupam Chakma)...........................................................................................................229

Trường đại học Pht giáo quốc tế (IBC), GS.TS. Charles Willemen ..............................................................................................................................................230
 1. The United States of America
Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo Los Angeles, HT.TS. Chao Chu ............................232

Chủ tịch T chức Giáo dục Phật giáo thế giới, Andy Kaoh............................233
.
Chủ tịch Trung tâm Phật giáo Vườn T tuệ, Sanjose, California, Hoa K, HTThích Minh Thiện.....................................................................................234

Đại học Drexel, Philadelphia - Phe Bach, EdD Tiến
W. Edward Bureau........................................................................................................................................ 235
 1. Uganda
Trung m Pht giáo Uganda, Đại đức Buddharakkhita ............................. 236

Gm đốc Quản Bn giới Lao động quốc tế, Ông Edson Mugisa......................237

Hi Tình nguyện Phát triển Cộng đồng, Rotation Eddie Mutebi ........................238

Đại học Makerere, TS. Kikooma Julius ....................................................................239


Đại học Makerere, TS. Peter Waiswa......................................................................... 240
 
xiv THÔNG ĐIỆP ĐẠIL VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2019
 1. United Arab Emirates
Trung m Thin Trung Đông, TS. Lye Ket Yong............................................. 241
 1. The United Kingdom
Đại học Sunderland, GS.TS. Peter Harvey........................................................... 243

Đại học Bath Spa, TT.TS. Mahinda Deegalle......................................................... 244
 1. Venezuela
Vin nghiên cứu Pht giáo Hispano, Venezuela, Luciano Jose Duque Fasinda ......................................................................................................................................................246

Vin Pht giáo Instituto De Estudios Buddhistas Hispano, TT. Marina Shin Ji Tirado ....................................................................................................................................................... 248
 1. Zimbabwe
Đại học Great Zimbabwe, TS. Elias Konyana....................................................... 249

V . ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH............................................................................... 251

 1. UBND HàNam..........................................................................................................................253
 2. UBND Đà Nẵng...................................................................................................................... 255
 3. UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu......................................................................................................257
 4. UBND tỉnh Cao Bằng..................................................................................................... 259
 5. UBND tỉnh Đắk Nông...................................................................................................... 261
 6. UBND tỉnh Hải Dương.........................................................................................263
 7. UBND tỉnh KonTum..................................................................................................................264
 8. UBND tỉnh Yên Bái...................................................................................................... 266
 9. UBND tỉnh Khánh Hòa.................................................................................................... 268
 1. CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC................................................. 271
  1. Đại học Công nghệ Dệt May Hà Nội.................................................273
  2. Đại học Khoa học Công nghiệp Hà Nội..........................................274
  3. Đại học Tài chính Marketing..............................................................275
  4. Đại học Khoa họcXã hội    Nhân vănTP. HCM.......................279
                                                                                             MỤC LỤC

PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ
 1. Chủ đề chính của hội thảo: Cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đo toàn cầu trách nhiệm cùng chia sẻ hội bền vững” ................................................279
 2. S nh đbnchánh niệvì bình bềvững........................ 295
 3. Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe hội bền vững ......................................................................................................................303
 4. Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàncầu...............  317
 5. Phật gvà Cách mncônnghiệlầthứ tư.................................. 323
 6. Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ trách nhiệm phát triển bền vững ................................................................................................................................. 327

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây