ĐỀ DẪN: CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ TIÊU THỤ CÓ TRÁCH NHIỆM, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thứ tư - 08/05/2019 18:32
ĐỀ DẪN: CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ TIÊU THỤ CÓ TRÁCH NHIỆM, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
ĐỀ DN(*)

Tht là niềm vui học thut to lớn khi xem tuyn tập ch tiếp cận Pht go vtiêu thcó trách nhiệm, phát triển bn vữnglà nội dung chính của chđề V trong Đi lPht đản Liên hợp quốc 2019.
  1. TIÊU THVÀ I TRƯỜNG

Mô hình tiêu thbn vữngđược kiến giải bởi Giáo sư Tiến sĩ Gábor Kovács. Hành tinh này hiện đang ở một knguyên mới trong lịch scủa nó, Anthropocene, trong đó loài người tác động rt lớn đến các hành tinh. Các hot động của con người to ra áp lực rt lớn n hthống cu trúc và chức năng của trái đt với những hu quả bt lợi. Theo mô hình ng tốc, xu hướng kinh tế xã hội đang xu đi m thay đổi tương lai của hành tinh và tương lai của loài người. Một phần quyết định của hệ thống kinh tế xã hội n cạnh sản xut và phân phối là tiêu thnăng lượng; sdụng nước, tiêu thphân n và giy, và tiêu thcác dịch vkhác nhau đã được ng theo cấp snhân. Liên quan đến tính bền vng, vai trò trung m của tiêu ng đã được Liên Hp Quốc công nhn đảm bo tiêu ng bền vng và mô hình sản xut. Bài viết cho rằng Pht giáo n và có thđáp ng các vấn đng thng thông qua tiêu ng có trách nhiệm, tức là tiêu thđúng được hiểu là ở cấp đcá nhân, khôn ngoan và chánh niệm và ng to cơ hội đthực hành các đức tính chia s, si ng và điều đ.*  Người Dịch: Thich Dong Dac
 


Jyoti Dwivedi, Đại học Kalindi, Đại học Delhi, n Đ, nêu bt Quan điểm Pht go vsbo tn hsinh thái trong lành.Dựa trên quan điểm nhân học và Pht giáo, ông cho rng s phát triển xã hội sđược hướng dẫn theo các đường lối thúc đy sc khỏe và hạnh phúc của trt tự xã hội, điều đó không gây tổn hại cho các hệ thống tnhiên. Cth, thái đcủa Pht giáo vbt bạo động, nhân từ và từ bi đòi hỏi một nh vi sinh thái vì chúng không chỉ giới hạn ở một mình con người, mà còn bao gồm các sinh vt khác. Cuối cùng, ông kết luận rng ý tưởng Pht giáo về thế giới ’Một thế giới quan trng và có ý nghĩa, đó là ngôi nhà của tt cssống.Chúng ta cần phi quan sát đo đức của nó, đó là các giá trcủa ng tbi, sbình tĩnh và khiêm tn. Cách suy nghĩ và thực nh Pht giáo là đóng góp quan trng trong vic xây dựng một xã hội lành mạnh vmt sinh thái.

Ida Bagus Putu Suamba đã trình bày vĐo đức Pht giáo trong công cuc xây dựng ngành du lch xanh.Và ng ng một lập luận đgiải thích vic phục vMTrái Đt thông qua con đường Pht dy. Trích dẫn khp i tn học Pht giáo, người viết khng định rằng sphát triển vt cht không phải là sphát triển thực s nếu chúng ta không chú trng các giá trtruyn thống của đo đức, thống nht và hòa bình lẫn nhau.

Basudha Bose đã nhn mnh vic tiêu thđúng đắn nhiều quà tặng của tnhiên và mtrái đt trong bài tham luận tiếp theo của mình, vi tựa đQuan điểm Pht go xanh đgii quyết vn đhiện nay.Bài viết tho luận vsthoái hóa i trường nhanh chóng như thế nào bởi nền kinh tế đy tham vng. Nên cần được áp dụng những bài học tnguyên lý Duyên khởi của Pht giáo. Bài viết còn nhn mnh vic ng dụng Bát Chánh Đạo sthay đổi m lý con người và mđường cho vic thành tựu mục tiêu phát triển bền vng như mong ước của Liên hợp quốc hướng đến vào năm 2030.

Bài viết tiếp theo là một nghiên cứu chuyên đvnhững tác dụng phcủa vic tiêu thquá đtại Tích Lan đã m hỏng ddội
 


sphát triển bền vng: Nghn cứu c giá trvăn hóa Pht go về tiêu thvà c đng của chúng vsphát triển bn vững tại Tích Lan của Dhanapal Wijesinghe. Nhìn sâu vấn đnày vi ng kính quan điểm nhân loi học vtôn giáo và tiêu thụ, người viết dựa trên bài nghiên cứu ngu nhiên về 92 hộ gia đình Pht giáo của một ngôi ng nhđhiểu được nhiều mô hình tiêu thvà phát triển bền vng ở tầm mức vi mô. Ta phát hiện ra rng các giá trn hóa Pht giáo ảnh hưởng hạnh phúc đến hành vi tiêu thdẫn đến kết quả bền vng n bng của kinh tế gia đình và sphát triển của nó. Do đó, có sbiện luận rng sbền vng của kinh tế gia đình là một yếu tquyết định trong vic đảm bảo sbền vng phát triển quốc gia. Thế nên, sng cường có tchức là một yêu cu đchuyển hóa các giá trn hóa Pht giáo vvic tiêu thcó tch nhiệm để đảm bảo sphát triển bền vng.

Rahul K. Kamble đã chia smột tham luận nữa vQuan điểm Pht go vvic sdng đúng đn i nguyên thiên nhn đphát triển bền vững.” Trong tuyn tập này tác gichtrích smt n đối giữa kinh tế và xã hội, đồng thời nhấn mnh rằng điều đó có thể vượt qua được chỉ khi thông qua các học thuyết Pht giáo. Trong khi trích dẫn ki niệmi chính Pht giáo (ekenabhogebuñjeyya”) (Kinh Thiện Sinh trong Trường bkinh), tác gihướng chúng ta chăm chú vào ki niệm và lời khuyên trong Pht giáo ly ra tnhững bản kinh Rāsiya, kinh Kāmabhogī , kinh Pattakamma và kinh Ādiya vvic tiêu thvà sdụng đồng lương. Vic nhấn mnh vào tầm quan trng của năm trách nhiệm(pañcabali) các giá trcủa chúng cho một xã hội va ý và m thế nào đchúng hữu ích cho tt c mọi người sđược tho luận chi tiết trong bài tham luận này.

Tác giKirama Wimalathissa đã phân tích Nhu cu và ước muốn – Quan điểm của Pht go vtiết chế tiêu dùng cho sphát triển bền vững.” Mối tương tác mt thiết giữa i trường tnhiên và các sinh vt sống là một nội dung ct i trong giáo lý nhà Pht sđược
 


tho luận trong bài tham luận kế tiếp Cách tiếp cận Pht giáo đối vi sphát triển sinh ti và phát triển bền vng. Như chính đức Pht ng đã trưởng thành tng Mthiên nhiên (Sinh ra dưới cây Sala, giác ngdưới cội BĐn cạnh ng ng Ni-liên- thiền, thuyết bài pháp đu tiên kinh Chuyn Pháp Luân tại vườn nai), không đâu là không thiên nhiên n cách tiếp cận sinh thái bền vng n được gán cho Pht giáo. Bài tham luận ng đánh giá những ki niệm vphương diện sinh ti và phát triển bền vng với học thuyết Duyên Khởi của Pht giáo và Ngũ Giới.

Bài viết Tviện không biên giới: Mô hình mới tại Sumatra, Indonesiacủa tác giHudaya Kandahjaya đã cgng mô thình thức phbiến hóa các khái niệm Pht giáo, đời sống ở tu viện. Bài viết này đã đưa ra cuộc kho sát bối cảnh học thuyết liên quan để tđó ta có ththy được skết nối vi các lời dy đo Pht.
  1. KINH THC VÀ S PHÁT TRIỂN BN VỮNG

Tác giKaram Tej Singh Sarao chỉ ra “Stiếp cận của Pht giáo đối với vn đtiêu dùng có trách nhiệm và sphát triển bn vững.Bài viết cgng chra rng có nhiều điểm chung giữa các mục tiêu lý tưởng của ECOSOC và lời dy của đức Pht. Li dy của đức Pht hướng ti phát triển bền vng và có thđóng góp cho những nlực của ECOSOC. Hơn nữa, tác ging đã cgng chra rng hthống toàn cu hóa hiện nay thúc đy cạnh tranh n là hợp tác. Mt xã hội được thành lập dựa trên Pht pháp nghĩa là mục đích thúc đy phát triển của đơn vluôn đt n ng đu; sphát triển cá nhân không gây hại cho người khác.

Bài viết vch tiếp cận Pht go đối với hnh phúc là phương pp đúng đn cho sphát triển xã hộiđược viết bởi Pinnawala Sangasumana, đã phác ha ý tưởng vphát triển kinh tế không chỉ là công cđược hiểu bởi chsng trưởng GDP mà là bởi sphát triển xã hội trên mọi chs. Tác gixác định thêm quan điểm Pht giáo vhạnh phúc liên hđến sphát triển bền vng và vic ng
 


dụng của nó trong xây dựng phương thức đo lường cho vic phán t hnh phúc thực sự.

Sdng i sn tôn go mt ch có trách nhiệm và phát triển bn vững theo quan niệm Pht go tSri Lankacủa các tác gi Praneeth Abayasundara và Dhanapala Wijesinghe là bài tham luận tiếp theo dựa trên học thuyết xã hội học kho sát tiêu biểu tại Sri Lanka. Các i sản tôn giáo ng đóng góp cho sphát triển bền vng, và khi nguồn lực và i nguyên cạn kit thì scó sđu tranh bên trong. Với trích dẫn của 25 khu phức hợp Pht giáo tại vùng phía Tây của Sri Lanka, i đã được chuyn thành địa điểm phục vlợi ích lẫn nhau của chai đại Tăng và cư . Đất và vic sdụng đt ở đây hướng đến vic thiết lp các vin giáo dục, phúc lợi, phục vxã hội, sức khỏe, ý tế, phát triển cng đồng và thể thao v.v. cho nhiều mục đích xã hội là giúp đhsống sót. Nguyên tc của vic tiêu ng bền vng cho sphát triển vng bền là mô hình tiêu biểu mà bài tham luận này đnghị.

Người đóng góp tiếp theo của chúng ta tho luận vKinh tế Pht giáo: Con đường không n theo cho cuc sống đúng của sbền vữngđược viết bởi Upul Priyankara Lekamge khi mà các bài kinh Pht giáo đã chra rng stha n của i ta trong tt ccác lĩnh vc đời sống. Chế ngm không tha n là shủy diệt vĩ đại. Cho nên, cách tiếp cận Pht giáo đối vi vic tiêu ng có tch nhiệm phi được xác định rõ. Theo chân stiêu ththiếu tch nhiệm, bài nghiên cứu đã được tiến nh dựa trên bng câu hỏi điều tra trên 400 thanh thiếu niên đại diện cho tt cvùng miền của xã hội Sri Lanka bt ksự khác biệt vtôn giáo. Nó được xác định rng phương cách sản xut có thđnghđduy trì shòa hợp giữa sản xut, tiêu dùng và duy trì nhiều nguồn vốn khác nhau giới thiệu một mô hình tiêu ng thân thiện vi i trường và xã hội.

Bài tham luận tiếp theo Tình trng khó khăn của xã hội dân sthi khậu hiện đi và nhng mong đợi, nhng điều quy định củaPht gocủa tác giNeelima Dahiy đã tho luận vhiện tượng thời hu hiện đại trong xã hội công n là quá chú trng vào con người. Nó là nguyên nhân chính chịu trách nhiệm cho vic suy đồi các hthống và giá trđo đức. Dựa trên các i liệu tham kho trong n chương Pht giáo, phải thực hiện các biện pháp phòng nga. Giáo lý và các pháp n hành trì Pht pháp có thđược xem như là bước đệm đto khuôn khcho các chính sách và kế hoch hành động, tập trung vào sbình đẳng giữa các thế hvà ng một thế hvà sphát triển hướng vtrái đt.

Bài tiếp theo của chúng ta Hướng c nhà lãnh đạo kinh doanh vmt toàn cu hóa bn vững – Vic xem t c quan điểm tc dân tc được áp dng Pht gođến tShyamon Jayasinghe. Trong cách thức sâu sc hơn, tác gibài tham luận đã nlực m hiểu nhu cun bng trong thế giới hiện đại của stoàn cu hóa chóng mt và phương pháp đối đu vi nó. Vic phát triển kinh doanh mà suy yếu các giá trxã hội, gây ô nhiễm môi trường, to bt lợi cho vic biến đổi khí hu, là điểm cốt lõi của lý thuyết ích kkinh doanh là chđkinh doanh(Friedmann). Điều đó cần được thách thức và thay đổi nếu ta muốn sống trong một thế giới tt đẹp hơn. Bài tham luận ng chra vic ng cường Tch nhiệm xã Hội Hp tác (CSR) slà nhân tthay đổi của cuộc chơi. Cho n lời Pht dy n được áp dụng đối vi những người đứng đu doanh nghiệp để to n stoàn cu hóa bền vng.

TT.TS. Thích Đức Thin, TT.TS. Thích Nht T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây