ĐỀ DẪN

Thứ năm - 09/05/2019 02:32
LÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG
xv
 

ĐỀ DN
Thế giới ngày nay đã và đang có nhng thay đổi lớn trên trên mọi phương din, tuy nhiên khái nim Lãnh đo chánh nim và sphát trin bn vng lại kng còn được coi là một tham chiếu trong bối cnh hỗn lon thời cuộc. Nhng thay đổi theo xu thế gim này đã khởi lên nhng tranh lun vvic hin nay nhân loại có thực sđang được sng trong công lý, bình đẳng, hòa bình và thịnh vượng thực shay kng. Trong ánh Pht pháp, chúng tôi chú trng vào vic hiu biết giáo lý Pht giáo trong vic giải quyết các vn nn đương thời. Bn cht của nhng thay đổi thời cuộc và cách nhp thế của Pht giáo chính là trng tâm của cuốn sách này. Bt kỳ nhng nghiên cứu hay lun đim vsự thay đổi nào đó trong nội dung hay bản cht ở thời đại hin nay cn phải được soi chiếu bởi triết lý của đo Pht. Chúng tôi tp trung làm rõ nhn thức đúng đn, xuyên thu vsự thay đổi thời cuộc trong phn mở đu của kiến gii, theo sau là làm rõ bản cht về nhp thế của Pht giáo trong xã hội. Thực tế thì các mô thức dựa trên giáo lý đo Pht kng hn tn cứng rắn và các mô thức này kng phải luôn nhn được sự chp thun của mọi người trong xã hội. Điu này đồng nghĩa với nhiu lun đim cn phải được tho lun một cách sâu sc hơn na.

Vì lý do đó, cuốn sách là tp hợp các bài kiến giải được trình bày tại hội tho quốc tế vSự lãnh đạo có trách nhiệm vì hòa bình bền vngdin ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tam Chúc, Hà Nam, Vit Nam nhân dịp lễ VESAK ln thứ 16 năm 2019. Nhng người tham gia hội tho ln này kng đại din cho bt kỳ tư duy chđo hay trí tuệ thông thường của lĩnh vực nào, thay vào đó là nhng nội dung, quan đim nhìn nhn phong phú và đa dạng. Vn dụng nhng giáo lý của đức Pht để tái cu trúc tư duy, học thuyết thông qua đánh giá các mối quan hệ giữa các cng đồng trong xã hội và trách nhim của đo Pht nói chung và mỗi người Pht tử nói riêng. Chúng tôi kết hợp các phân
 
xvi


LÃNH ĐO BNG CHÁNH NIM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG
 


tích về nhng xung đột, xu thế và động lực nh hưởng đến sphát trin thế giới quan trong tương lai với các nghiên cứu tp trung vào một lot các chính sách ban hành.

Trong ánh Pht pháp, hai giả thuyết quan trng nht: (1) tái thiết thời kỳ hoàng kim của đo Pht trong thời đim suy thoái là nhim vđu tiên và quan trng; và (2) trách nhim của Pht giáo góp phn to dựng một nn tảng mới cho Lãnh đo trong chánh nim và sphát trin bn vng.


 

Nội Dung

 
  1. KNG LÃNH ĐO: CHÍNH TRVÀ CNH NIM

Đại đức Tiến sĩ Jinwol Dowon, Đại học Dongguk, Tu vin Gosung, Hoa Kỳ tho lun về chủ đề Đđạt được slãnh đạo chánh niệm cho hòa bình bền vng: Gợi ý cách thực hành Pht giáo ca Thiền sư Josaseon.” Nn hòa bình là mục tiêu quan trng trong tt cả các mục tiêu phát trin bn vng (SDGs). Trong nỗ lực đó, khía cnh quan trng nht là các nhà lãnh đo phải có tâm trong vic chăm lo cho mọi người trong xã hội, quốc gia và thế giới. Do đó, slãnh đo chánh nim là cn thiết để hướng tới nn hòa bình bn vng. Mục đích đc bit trong phn kiến giải này là giới thiu phương pháp thực tp chánh nim truyn thống của Thin sư Josaseon tại Hàn Quốc trong xã hội phương Tây. Thượng ta khái quát tm quan trng của thực tp thin vì mục tiêu phát trin bn vng và slan ta của tu tp chánh nim trong tương lai. Josaseon sẽ thúc đy slãnh đo chánh nim cho hòa bình bn vng và có nhng đóng góp mnh mẽ cho nn hòa bình, lợi lc cho tt cả chúng sinh.Thích Thanh An, Đại học Kelaniya, Tích Lan trình bày nghiên cứu về bối cnh lịch sVit Nam: Sự lãnh đạo chánh niệm vì nền hòa bình bền vng theo đnh hướng ca Pht Hoàng Trn Nhân Tông.” Sau khi trình bày vắn tt vVua Trn Nn Tông, một trong nhng vvua đáng kính nht trong lịch sVit Nam, tác gitập trung vào ba tnh tựu nổi bt của vua Trn, đó là: nghệ thut qun lý cm xúc; nghệ thut đưa ra quyết định; và lòng từ bi trong vai trò nh
 


đo. Nhng kinh nghim, cách ứng xử của vua Trần Nhân Tông đã trở nên phổ biến và là bài học vô giá cho các nhà lãnh đo đương đại noi theo để hướng tới nhng phm cht cao quý trong vai trò lãnh đo. Do đó, bài học lịch srt có ý nghĩa để xây dựng hòa bình bn vng trong xã hội ngày nay.

Giáo sư Tiến sĩ Binodini Das, Đại học Ravenshaw, n Độ & Bà Amrita Das, Chuyên gia tư vấn, Bangalore, n Đ, trình bày nghiên cứu chủ đề: Lãnh đạo chánh niệm vì hòa bình bền vng.” Trong ánh sáng của Pht giáo, cnh nim sẽ đưa tới khng tập trung cao đ. Qua đó, con người sẽ học cách quay vvới nội m thông qua cnh nim dù đối din với bt kỳ tình huống nào. Kết quả là chúng ta đt được an lc bng cách chấm dứt các xung đột bạo lực và ngăn ngừa stái phạm lầm đường, lc lối. Điu đó giúp chúng ta ng ng sut lao động, hiu quả trong quyết định, lắng nghe và giảm căng thẳng trong vic phát trin trí tuệ cm xúc. Cuối cùng, quan trng nht là tập trung ng cao nhận thức vbn tn cũng như tấm lòng đồng cm.

Giáo sư Tiến sĩ Phra Rajapariyatkavi, Hiu trưởng trường Đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya, Thái Lan trình bày một nghiên cứu đc bit: Lãnh đạo theo tinh thn Bồ t hạnh-Lãnh đạo tinh thn vì hòa bình bền vng cho nhân loi.” Tác giả trình bày tm quan trng của Pht Pháp bằng cách giải thích các lý tưởng và hnh nguyn của các vị Bồ tát. Cụ thể , Giáo sư Phra đề cao vic thực hành Thập Thin (Mười điu thin). Tác gigiả định ba cp độ tu tp: trí tu, nim tin và năng lượng. Liên quan đến cht liu tinh thn, bốn tim năng của con người được phân tích chi tiết, bao gm: kiến thức về cuộc sng, từ bỏ nhng dục vng thp kém, s thanh cao và và tp trung cho quyn lực đích thc. Tt cả nhng điu này là nhng đc tính đc bit cn thiết cho slãnh đo vì hòa bình bn vng.

Sandeep Chandrabhanji Nagarale, Đại học Lut Amolakowder, n Độ đề cp đến khía cnh Lãnh đạo chánh niệm vì hòa bình bền vng: ch tiếp cận của Pht go trong Hiến chương Liên Hợp Quc (UN).” Để đối p với nhng hu quả thm khốc của chiến tranh thế giới, sự hình thành của Liên Hợp Quốc nhm hướng tới trt tự thế giới mới cho nhng hy vng vì hòa bình và thịnh vượng của nhân loi. Tuy nhiên, lãnh đo sai lm và thiếu trung thực vn còn
 
xviii


LÃNH ĐO BNG CHÁNH NIM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG
 


là vn đề trong thể chế chính trtn cu ngày nay. Giáo lý của đức Pht sẽ đóng một vai trò quan trng để chúng ta vượt qua nhng thách thức và kkhăn đã nêu. Sự hiu biết ln nhau và hòa giải giữa con người, cng đồng và quốc gia theo triết lý đo Pht là cách thích hợp để đt được mục tiêu. Tác gilp lun rằng ssong hành của lãnh đo chánh nim và hòa bình bn vng sgóp phn duy trì hòa bình thế giới. Trong phn cuối của lun gii, một số bin pháp khc phục cn phải được làm rõ và giới thiu trong các din văn công khai.

Đại đức Devinda, Đại học Pht Shan, Miến Đin tho lun quan đim Pht giáo vPhm cht lãnh đạo tinh thn và chánh niệm cho hòa bình và phát triển bền vng.” Bài viết chia svề ý nghĩa đc bit của lãnh đo chánh nim theo Pht giáo dựa trên nhng bài học được rút ra từ câu chuyn trong Kinh Makhādeva (Phm vương, Kinh Trung B), Kinh Pháp Cú (Dhammapada, Kinh Tiu B) và Kinh Kūṭadanta (Phm giới, Kinh Trường B). Nhân loại ngày nay đang cn nhng lãnh đo sáng suốt và có chánh nim để hướng tới nn hòa bình và phát trin bn vng. Hai mục tiêu này phụ thuộc rt nhiu vào knăng và ý tưởng của các nhà lãnh đo. Nếu các nhà lãnh đo khéo léo kim soát suy nghĩ của mình, họ có thể biến nó thành lòng yêu thương và lòng từ bi. Trên thực tế, các nhà lãnh đo có nhiu tim năng, cơ hội hơn các nhân viên trong vic làm gìn giữ hòa bình hoc hủy hoại nn hòa bình. Do đó, khi đưa ra quyết định nào đó, các nhà lãnh đo cn phải khéo léo và luôn đt trong chánh nim. Nên nhớ rằng qun lý cm xúc theo Pht giáo vcơ bản là cn thiết để đối pvới các cuộc khng hoảng thế giới hin đi.

Tiến sĩ Manish T. Meshram, Đại học Pht Gautam, n Đ, đưa ra một bài học lịch svề một chính trgia đáng kính ở n Độ: Pht go Nhập thế ở Ấn Độ: Phương pp tiếp cận Pht go của Tiến sĩ B.
R. Ambedkar cho xã hi bền vng ở Ấn Đ.” Sau khi tóm tt tiu s của mình, ông nhn mnh quan nim của Ambedkar vxã hội bn vng, đó là kng đẳng cp, kng bt bình đẳng, kng ưu vit, kng thua kém, tt cả đu bình đẳng. Lý tưởng cao cả và sinh trong giai cp kng cao quý là điu cn thiết. Vì vy, xã hội lý tưởng như Tiến sĩ Ambedkar nghĩ ra kng chỉ là một xã hội nhân đo dân chủ dựa trên tự do, bình đẳng và tình huynh đ, mà còn dựa trên chnghĩa nhân văn, đo đức và hnh phúc của tt cả mọi người. Quan
 


trng nht, ông bin minh rằng khái nim gốc của ông đi sâu vào cuộc sng lý tưởng, tức là Pháp và Tiến sĩ Ambedkar đã truyn bá đo Pht với mức độ lớn trong qun chúng n Độ hin đi.

Giáo sư Tiến sĩ Kalsang Wangmo, Đại học Trung tâm Jharkhand, n Độ xem xét Quan điểm của Pht go vlãnh đạo chánh niệm cho nền hòa bình bền vng.” Dựa trên nhng giáo lý của đo Pht, ông giải thích rằng chánh nim được xem là nguồn trí tuệ cao nht và sẽ được chuyn hóa thành lòng vị tha. Vbản cht, trí tuệ và tâm v tha thường được hiu tương sinh: cái này phát sinh từ cái kia. Tác giả bin minh cho sxuyên suốt của chánh nim trong nn tảng giáo lý của đức Pht và trách nhim tương trln nhau trong cng đồng chính là sự thăng hoa của tu tp chánh nim trong một nn hòa bình bn vng. Trong phn cuối, thin định được khẳng định đã và đang được đón nhn tích cực trong tm nhìn của xã hội tn cu hin nay và trong tương lai.

Đại đức P. R. Tongchangya, Đại học Peradeniya, Tích Lan, tp trung vào vn đề: Chánh niệm để tu tp bn thân và trthành nguồn cảm hng cho xã hi.” Quan đim của ông đó là sự tu thân đối với người trngày nay quan trng hơn bao giờ hết vì công nghệ tiên tiến dn dt họ vào li sng hin đi, cám dỗ và lc lõng. Ông cho rằng Pht pháp về chánh nim hữu ích cho tt cả mọi người. Kinh Sedaka và Kinh Tương Ưng Bộ dy chúng ta rằng bo vngười khác cũng là bo vệ chính mình. Vy thì, chúng ta có thể vun trng sự hòa hợp, đam mê, lòng biết ơn, từ bi và hx. Vun bồi nhng nhân đức y chúng ta sẽ hình thành nên một tiêu chun đo đức trong xã hội để thúc đy mọi người. Cuối cùng, ông đi đến kết lun rằng bằng cách tu tp chánh nim mỗi ngày chúng ta có thể hình thành sự tự ý thức và dn thân vào công tác xã hội.

Nghiên cứu viên cao cp Manish Prasad Rajak, trình bày chủ đề Người lãnh đạo minh triết: Sự hiểu biết vmô hình lãnh đạo Pht giáo trong Thế kỷ 21.” Bài viết ứng dụng nhng triết lý Pht giáo được trích ra từ giáo lý của đức Pht đã có từ nhiu thế k vào k năng lãnh đo thời hin đại và đưa ra sự hiu biết sâu sc vknăng lãnh đo từ quan đim Pht giáo nhm hướng đến tương lai tn din và bn vng. Bát chánh đo và các giới (dành cho người Pht tử tại gia) ng như mười nghip thin (như được mô tả trong các câu chuyn tin thân của đức Pht), là công cụ hữu hiu để tích hợp với các
 
xx  LÃNH ĐO BNG CHÁNH NIM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG


học thuyết thời hin đại và phát trin mô hình tn din vslãnh đo mu mực có thể dn đến sự chuyn dịch quan trng vknăng lãnh đo tn cu nhm bo đm hòa bình và ổn định bn vng. Bài tham lun này hướng đến phát trin mô hình lãnh đo thực tế và phổ quát dựa vào triết lý Pht giáo giúp giải quyết nhiu vn đề đang đối mt trong thời đại này.

Ni Sư Tiến sĩ Tịnh Vân, chùa Vn Thiên, Vit Nam, trình bày trin vng của ch tiếp cận của Pht go hướng tới lãnh đạo chánh niệm qua khóa tu Ngày An Lc.” Dựa trên giáo lý của đo Pht, Ni sư khẳng định Pht giáo vì hòa bình, từ bi và trí tu. Đạo Pht dy chúng ta cách buông xvà mức độ thành công phụ thuộc vào nhn thức của mỗi người. Trong phn kiến giải của mình, Ni sư giải thích rằng nhng hành động con người đã làm trong quá khứ, hin tại và tương lai có liên quan đến nghip lực. Đây là một lý do tại sao chúng ta cn tìm hiu thêm về ý nghĩa của nghip lực và tu tp để chm dứt tt cả nghip lực. Nghip là nguyên lý chính yếu của mối quan hệ nhân-duyên-qu. Cuối cùng, Ni sư kết lun rằng Lãnh đo chánh nim vì hòa bình bn vng là tiến trình của nhn thức và quán chiếu.
  1. HÒA BÌNH BN VỮNG

Tiến sĩ Phe Bach và W. Edward Bureau trình bày Ba con đường đan xen dẫn đến hòa bình bền vng.” Để trở thành một nhà lãnh đo chánh nim bt đu bằng vic thực hành chánh nim hàng ngày bt chp nhng thách thức bên ngoài. Kết hợp vic thực hành chánh nim với sự hiu biết về các hệ thống tư duy mở ra nhng con đường để duy trì hòa bình. Hơn nữa cn phải nm rõ về dòng chy liên tục tâm thức và ssng theo thuyết O’ - một kết thúc dường như chỉ là một khởi đu mới. Hòa bình có thể duy trì chúng ta trong các hành trình vòng tròn qua các hệ thống và thời gian.

Thượng ta Tiến sĩ DatoSumana Siri, Vin vi lượng đồng căn liu pp của Anh quốc xác định c vn đề thiếu chánh niệm ca mt số nhà lãnh đạo Pht giáo trong nlực xây dng nền hòa bình bền vng.” Một trong nhng vấn đề thách thức lớn mà thế giới phải đối mt ngày nay là tôn giáo, kể cả trong truyn thống đo Pht. Ông mô tả một số hình thái biến tướng của Pht giáo và cn có bin pp khc phc. Thực tế là tôn giáo sẽ luôn tô màu cho chính tr
 


như ở một số quốc gia do thn học hoc nh hưởng của nn văn hóa. Tác gipphán nhng tình trạng bt bình đẳng giới đáng thương tâm, nhưng đồng thời hoan nghênh sự đn kết của Tăng đn Pht giáo Vit Nam và Indonesia như là ngọn đèn sáng cho các Tăng đn Pht giáo khác hướng ti. Cuối cùng, ông cho rằng tt cả các tôn giáo là hữu ích, hin hữu trông giống nhau nhưng bản cht thì lại khác nhau. Cuộc đối thoại đa và liên tôn giáo là điu rt cn thiết để giải quyết các vn nn thực ti. Ông hy vng rằng trong tương lai con người sđt đến shài hòa và một thế giới bình đẳng với sự bn vng.

Can Dong Guo, Học vin tri thức và trí tuệ Canada xem xét Logic hc và tư duy đúng đắn cần có của mt nhà lãnh đạo hòa giải.” Tu tp chánh nim theo Pht giáo truyn thống thông qua các phương pháp thin định khác nhau được chế tác để hướng tâm thức của hành gitới stp trung và định tâm. Thực tp đó s giúp hành giả thu hiu nhng giáo lý về thực pháp được n chứa trong Tam tạng kinh đin lưu truyn hàng thiên niên kỷ qua. C th, logic bt nhị và logic bc hai được giải nghĩa. Sau khi tho lun về nn tảng triết học liên quan đến Tiu Kinh Mālukya (Phm tkheo) và Kinh A-m (Agama), ông giải thích ý tưởng chính của Long Th(Nagarjuna) dưới ánh sáng của Trung quán lun tụng (Mulamadhyamakakarika). Bằng cách so giáo lý của đức Bổn sư và Bá tước Bertrand Russell (một triết gia, nhà logic học, nhà tn học người Anh của thế kỷ 20), tác giđã kết lun rằng vic học logic bt nhị và logic bc hai của Pht giáo sgiúp nhân loại đt được chánh nim đúng đn.

Chandrashekhar Paswan, Đại học Pht Gautam, n Đ, đã phân tích Sự phát triển bền vng và hòa bình thế giới theo ch của Pht go.” Bài viết này đánh giá các lý thuyết khác nhau trong khuôn khổ phát trin bn vng mà Pht giáo có thể chp nhn để áp dụng một chiến lược hiu qu. Giáo lý Pht giáo sgiúp biến đổi cá nhân và xã hội phù hợp. Trong thực tế, Bát chánh đo, srèn luyn ba ln vđo đức, thin định và trí tuệ sẽ được coi là cách tốt nht cn phải tuân theo. Khi làm điu này, nh hưởng tích cực trong phm vi tp thể sẽ được phát trin theo. Đức Pht chỉ ra nhng hướng dn thực tin cho hòa bình thế giới như sau: thực hành con đường Bát chánh đo, lý duyên khởi, học thuyết bt bo động, thực hành tứ vô lượng
 
xxii


LÃNH ĐO BNG CHÁNH NIM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG
 


tâm và sbt khxâm phm của lut nhân qu. Đphát trin sự tự tin, khoan dung và hòa hợp là điu quan trng đối với chúng ta để trau dồi các giá trị chung hoc đo đức phổ quát.

Tiến sĩ Santosh K. Gupta, Đại học Amity Gurgaon, khám phá Ý nghĩa ca Ngoi giao Pht giáo đi với sphát triển bền vng ở Châu Á hiện đại.” Mục tiêu chính của bài viết này là kim tra ngoại giao Pht giáo hin đại trong quan đim lịch sử. Khi làm như vy, ông khám phá ý nghĩa của Pht giáo trong bối cnh kinh tế xã hội ở các quốc gia châu Á. Với khoảng một phn tư dân số thế giới, họ đang nổi lên trong nn chính trngôn từ đương đại và trở thành một trong nhng người chơi lớn hơn trong nn kinh tế thế giới. Sau khi tho lun vvai trò đang lên của các nước châu Á trong thời hin đi, ông coi n Đlà một trong nhng ví dụ đin hình vvn đề này. Rốt cuộc, ông kết lun rằng chúng ta cn chú ý hơn trong vic thiết kế một chiến lược mới cho ngoại giao. Lý do cho điu này là nhiu nước châu Á vn gn bó sâu sc với Pht giáo và tự phong mình như là người bo trợ cho văn hóa Pht giáo.

Bài tham lunPht go Nhập thế: Thay đi mô thức trong Thế kỷ 21, Aditi Kumar đã nỗ lực tìm hiu sphát trin của một tông phái Pht giáo ở n Đcó tên gọi là Nht Liên Tông (Nichiren) để hiu vsự chuyn dịch của tông phái này ở các trung tâm đô thị chẳng hn như Delhi trong vòng từ hai đến ba thp k. Tác gi ln theo sphát trin lịch sử của Hip Hội Quốc tế Soka Gakkai (SGI) - một tổ chức được truyn cm hng từ sự thành lp, phát trin của Nht Liên Tông ở n Đvà mối liên hệ giữa tâm linh và cuộc sng thực tế. Một trong nhng mục đích chính của SGI là thúc đy nn hòa bình tn cu, lý tưởng vgiáo dục và văn hóa cho quyn công dân tn cu. Tác giả cũng ca ngợi sự thực hành Pht giáo nhp thế trong bối cnh nhng thách thức tn cu ở thế kỷ 21, là đường hướng hot động của SGI. Phnvà nhng người trẻ theo tông phái Nht Liên Tông đã trải nghim nhng thay đổi trong cuộc sng nhờ vào sự thực tp, các thành viên trnày đóng vai trò khởi xướng, áp dụng triết lý vào ‘hành đng’ trong cuộc sng của bản thân nói riêng và cho cng đồng đa phương nói chung.
TT. TS. Thích Đức Thin TT. TS. Thích Nht T
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây