ĐỀ DẪN

Thứ tư - 08/05/2019 20:13
LÃNH ĐẠO CHÍNH NIỆM VÀ HÒA BÌNH
xv


 
ĐỀ DNLãnh đạo chính niệm và hòa bìnhlà tuyn tp các bài nghiên cứu trong một din đàn thuộc hi tho quốc tế do Giáo hi Pht giáo Vit Nam tổ chức nhân dịp đại lễ Pht đn Liên Hip Quốc ln thứ 16 được tổ chức tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Vit Nam, ngày 12-14/05/2019. Tác phm gồm 2 phn: (i) Chánh nim và trị liu và (ii) Thut trnước và hòa bình bn vng.

Qua bài nghiên cu ch tiếp cn chánh niệm và snh đo có chánh niệmca TT. Thích Minh Thành khái quát vbn cht và giá trca s thực tp chính nim. Ghi nhận tiến trình thế tục hóa cnh nim trong các trường học ở phương Tây, tác gicho rằng là cu ni tinh tế với snh đo, theo đó, quyn lực đích thực cn được dn dt bởi cnh nim nhằm góp phần mang li các xã hi bn vng và hòa bình thế giới.

NS. Huệ Liên giới thiu khái nim, nội dung và cách của thin Pht giáo theo văn học Pali. Giá trị của thin Pht giáo có thể mang lại sức khỏe thể cht, sức khỏe cm xúc và sức khỏe tâm trí. Theo đó, tác gikêu gọi mọi người chăm sóc hnh phúc bằng cách thực tp thin mỗi ngày để vượt qua căng thẳng, bt an, gin dữ, hn thù để sng an lc ở mọi nơi và mọi lúc.

TS. Thích Qung Hợp giới thiu “Tư duy chánh niệm Pht go trong thế giới hiện đại” nhm tìm ra phương pháp tĩnh tâm hướng đến hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hi bn vng. Ngoài vic pn tích kng thực tp cnh nim trong các kinh Pali, tác gigiới thiu các lợi ích ca cnh nim trong cuộc sng, đồng thời hướng dn các kng đt được cnh nim nhằm gii png các trạng thái lo lắng, căng thẳng, bt an, tri nghim hạnh phúc bây givà tại đây.

Chánh niệm vì hòa bình” của giảng viên Hà Minh Hng giới thiu kng thực tập chú m, tỉnh giác m chủ các giác quan trong các động tác đi, đứng, nằm, ngi, nói, nín, động, tịnh, thức, ngủ… nhằm đt được syên bình trong mỗi người, gia đình và xã hội. Chánh nim vị hòa bình được tác giả đề nghị nhằm kêu gọi các
 
xvi


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 


đàm phán, thương lượng, đình chiến và ký kết hip định hòa bình nhm tiến đến sự hòa gii, hòa hợp dân tộc, hòa hiếu và hợp tác phát trin đt nước.

TS. Thích NTịnh Vân khẳng định “Lãnh đạo bng chánh niệm giúp nhà nhà an vui, vốn là một trong nhng thực tp quan trng mà các thành phn lãnh đo kng nên bỏ qua. Đặt sự trải nghim trên du mốc hin ti, svt hin tin, kng gian tại đây và thời gian bây giờ, nhà lãnh đo có được an vui, nhờ đó tương tác một cách tích cực với mọi người xung quanh, góp phn thay đổi xã hội và xây dựng hòa bình trên thế giới.

Giảng viên Châu Văn Ninh và ĐĐ. Thích Minh Mn khẳng định rng Chánh niệm là tư tưởng trung tâm trong vic xây dng con người”, theo đó đề xướng lối sng hòa hợp, tương tác, vượt qua xung đột, hóa giải hận thù, từ bỏ thái độ loại trừ, độc tôn, chấp nhận quy lut cng sinh và đồng nh. Thực tập cnh nim giúp ta m chủ tn th, cm xúc, m và các pp, nhờ đó, sng an lc và hạnh phúc.

SC. Giác Hnh Tâm qua nghiên cứu “Chánh niệm tạo thành công, bt đu từ knăng chánh nim trong hành vi cho đến chánh nim trong lp nghip và sinh hot. Tác giả nhn mnh chánh nim trong tư duy, chánh nim trong giáo dục, chánh nim về thời gian nhm trải nghim an lc bây giờ và tại đây.

GS. Phan Thị Mai Hương và SC. Thích NMinh Hoa chng minh “Mối liên hgiữa chánh niệm và cảm nhn hạnh phúc của Tăng Nibằng các phương pháp thực nghim và phỏng vn. Tác gis dụng thang trải nghim chánh nim, thang hnh phúc, phân tích nhân t, tương quan và hồi quy nhm làm nổi bt các tác động tích cực đến cm nhn hnh phúc của người tu thin nói chung và Tăng Ni tại Học vin Pht giáo Vit Nam nói riêng.

TS. Lưu Quý Khương và Nguyn Thin Chân kêu gọi áp dụng Kim Cang năng đon phiền não cho tâm an, thế giới an” trong cuộc sng. Tác giả đề nghị giới nh đo phải là nhng người trải nghim thin, mang an lc cho mình, góp phần cải thin xã hội. Nỗ lực ng phục m, an trm và bt ưng trm để đt được m an vốn là phương pp quán chiếu bng cnh nim trong cuộc sng. Biết vng kng theo, đối cnh vô m, kng kt hai bên và sng với cái tht là các kng thin có khng giải png khổ đau.
 


Trong bài tham lun với đề tài “ch tiếp cận của Pht go vs lãnh đạo toàn cu và trách nhiệm ng chia sẻ vì xã hi bền vng, tác gibài viết đã đt ra vn đề rt thực tế rằng, ngày nay xã hội đã phát trin, tiến bộ về mọi mt, đời sng con người được nâng cao, thế giới ngày càng văn minh, tuy nhiên song song với sphát trin đó là vic ny sinh nhng mt trái của xã hội. Trước sự thay đổi lớn như vy, giáo lý Pht giáo cn phải tiếp cn và giải quyết nhng thách thức của nhân loại trong xã hội đương đại ra sao? Bài tham lun đã đề cp đến cách tiếp cn của Pht giáo qua góc nhìn về nhng mục tiêu phát trin thiên niên kỷ của LHQ, làm rõ mục tiêu và cách tiếp cn của Pht giáo, nhng điu Pht giáo hướng đến, và số cách tiếp cn của Pht giáoBằng tinh thn nhp thế của Pht giáo qua giáo Bát chính đo trong Tứ diu đế và giáo lý Duyên khởi, nht định nhân loại scó được cuộc sng an lc và hnh phúc bn vng.

Đặt trng tâm vào ba nội dung chính của Đại lễ Pht đn Liên Hợp Quốc 2019 Pht go trong vai trò chđạo hướng đến slãnh đạo toàn cu, HT. Thích Huệ Thông phân tích vai trò đo sư của Đức Pht, đồng thời đề xut vai trò lãnh đo Pht giáo trong vic kiến to xã hội bn vng nhm góp phn giải quyết, khc phục khng hong các hình thái bt bình đng, mâu thun, hận thù, bo lực, chiến tranh, thiên tai, nghèo đói và scn kit nguồn i nguyên thiên nhiên. Tác gikêu gi tnh lập mạng lưới Pht stoàn cu nhằm thể hin vai trò Pht giáo, chia scác trách nhim vì xã hi bn vng.

Đtài tham lun “Sự lãnh đạo bng chánh niệm vì hòa bình bền vng, nhm nhn mnh tm quan trng của slãnh đo và giá tr vô cùng to lớn của slãnh đo bằng chánh nim theo quan nim nhà Pht, để xây dựng một thế giới hòa bình bn vng. Kng riêng gì người theo đo Pht, chánh nim là một phương cách sng tỉnh thức mà tt cả mọi người ai cũng thiết lp và sng với chánh nim tỉnh thc. Đây là một phương thức sng của khoa học và của xã hội loài người văn minh phát trin. Slãnh đo bằng chánh nim chính là xây dựng một ý thức hệ tỉnh thức để nhìn nhn mọi s vt hin tượng, các vn đề một cách khách quan và trung thc. Khi thy rõ được mọi vn đề thì người lãnh đo sẽ đưa ra nhng phương thức giải quyết một cách tốt đp nht. Đây chính là giá trị đích thực của chánh nim trong đo Pht.
GS. Hà Văn Minh với nghiên cứu Thập vương pp, làm nổi bt
 
xviii


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 


giá trđo đức cốt lõi của tư tưởng và phương pháp chính trị theo tinh thn Pht giáo, được gọi là “Pht tr, xây dựng trên các nguyên lý nhân bản, chính trị theo mô hình Pht giáo, đề cao chnghĩa pháp quyn, trí tuệ đo đức và truyn bá chân lý, phát trin tâm khoan dung, liêm chính, dân chủ, khai png và kiến to.

SC. Thích NTuệ An phân tích “Knăng của người lãnh đạo theo kinh Bn Sinh” nhm hướng đến vic kiến to đt nước hòa bình, thịnh vượng và phát trin. Nhà lãnh đo phải sáng suốt, giải quyết các vn đề theo tinh thn sự tht, sử dụng nhân tài phù hợp nhân lực, bo hộ đt nước và nhân dân để mọi thành phn xã hội đạt được scông bằng, bình đng, dân chvà phát trin.

TT. Thích Viên Trí với nghiên cứu “Tính ứng biến của Pht go trước nhng đi thay của xã hi, phân tích nhu cu tiếp biến văn hóa Pht giáo, nhằm đt được các mục đích và smnh cao quý, phác ha các thách thức, sng còn đi vi Pht giáo, tác giđcao vic duy trì bn sc Pht giáo trong các bi cnh lịch s, theo đó Pht giáo trnên sng động, góp phần phát trin đt nước và phng snn sinh.

TT. Thích Thin Hương phân tích “Ý tưởng vhòa bình qua lời Pht dy, giới thiu các knăng phát trin tâm từ, tâm bi, tâm hvà tâm x, nhờ đó xóa bỏ hn thù, hòa giải dân tộc, phát trin hòa bình để quả đt này trở thành nơi đáng sng hơn.

TS. Vũ Minh Kiên và ThS. Vũ Thúy Hằng giới thiu Minh triết khuyến thiện trác” qua hình nh hai vHpháp trong các ngôi chùa tại Vit Nam. Kng chỉ là biu tượng hòa bình của Pht giáo, nghiên cứu này nhn mnh knăng qun trđt nước gồm văn trvà võ trị trên nn tảng khuyến thin và trác. Đóng góp của tác gilàm nhân cách hóa hai khái nim trên qua lịch svệ quốc và phát trin đt nước của một số minh quân trong lịch sVit Nam.

GS. Trần Hng Liên giới thiu Tính bình đẳng trong Pht go”, nếu phát huy đúng hướng sgóp phn phát trin nhân loại tn cu. Tác giả chng minh rằng thuyết bình đng trong Pht giáo là mục tiêu hóa giải các xung đột, chiến tranh, hn thù và khổ đau, nhờ đó mang lại sự hòa bình cho thế giới.

TS. Nguyn Văn Tuân và TS. Đỗ Thị Hin khái quát vBình đẳng giới của Pht go Việt Nam, nhm giải png thân phn hèn kém, yếu thế của người nữ. Kng chỉ là xu thế của thời đi, thuyết
 


bình đng giới của Pht giáo góp phn thay đổi gia đình, cải thin xã hội, phát trin thế giới, vượt qua các bo lực giới tính, theo đó kng phnnào được phân bit đối xử, đồng thời cam kết bo vngười nữ được quyn bình đng về chính tr, kinh tế, giáo dục và y tế v.v…

Tinh thn bình đẳng của đạo Pht” của SC. Nhun Bình nhn mnh giá trcốt lõi của bình đng là nhm giúp cuộc sng hnh phúc. Kng chỉ đt được các quyn bình đng được lut pháp tôn trng, tinh thn bình đng của đo Pht còn góp phn bo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái.

TS. Nguyn Hữu Sơn nghiên cứu “Sự lãnh đạo bng chánh niệm trong văn hóa văn học Pht giáo Vit Nam gn lin các triu đại Đinh, Lê, Lý, Trần đến cuối thế kXX. Theo tác gi, các nhà lãnh đo cn nhn thức được các him ha của tư dục và cái ác, tôn trng lut nhân qu, hướng về điu thin cao quý nhm tìm ra nguồn chân lý, giúp mọi người đt được sự tự do và giải thoát.

Đức Pht từng dy “Pht pháp tại thế gian bt ly thế gian pháp, do đó snăng động và uyn chuyn của Pht giáo Vit Nam cũng chính là tùy duyên mà bt biến, bt biến mà tùy duyên. Thuộc tính của Pht giáo là duyên khởi tính, vì thế Pht giáo cũng năng động linh hot trong quá trình hội nhp trên mọi phương din. Bài tham lun đã đi sâu phân tích, làm rõ nhng biến đổi của Pht giáo Vit Nam qua các giai đoạn lịch sử, qua vic du nhp Pht giáo từ các quốc gia khác, qua vic hội nhp nn kinh tế thị trường, …. tuy nhiên “Pht giáo Vit Nam trong quá trình tiếp biến và hội nhp vn giữ sc thái riêng của Pht giáo, của dân tộc, nhưng đồng thời cũng mang nhng tính chung của cng đồng quốc tế, nhân loi.

Bài tham lun với đề tài Văn hóa dung hợp với cách tiếp cn của Pht giáo v s lãnh đo tn cu hin nay” đề cp đến một trong nhng đc trưng của văn hóa Pht giáo đó là “Dung hợp và tiếp biến, bài viết làm rõ mối quan hệ giữa tinh thn tôn giáo Pht - Đạo
- Nho, chủ trương dung hòa Tam Giáo ly Pht giáo làm trung tâm qua vic phân tích vvăn hóa dung hợp; sự dung hợp, giao thoa tư tưởng Pht giáo và Nho giáo. Thông qua nhng bài học có giá tr thực tin lịch sđã chng minh rằng, văn hóa từ bi dung hợp là một trong nhng nét đc trưng quan trng của văn hóa Vit Nam nói

xx  LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH


chung, văn hóa Pht giáo Vit Nam nói riêng và rt cn thiết trong thời đại công nghệ hin nay.

Các bài nghiên cứu trong tuyn tp này dù kng phải là tác phm tn din vslãnh đo chính nim vì hòa bình thế giới nhưng đã góp phn giới thiu khái quát v knăng, cách thực tp và các giá trị do thực tp chính nim mang lại trong cuộc sng, góp phần đem lại san vui và hnh phúc cho con người.

Mùa Pht đn LHQ 2019
Thượng ta THÍCH NHT T
PTng thư ký y ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019
Tng điu phối Hội tho

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây