93. THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019

Thứ sáu - 10/05/2019 10:40
HT.TS. Ashin Nyanissara,
Học viện Phật giáo quốc tế Sitagu (IBAS)

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG ĐI LỄ VESAK LHQ 2019


Đó là 2643 năm kể từ khi C-Đàm Sĩ-Đt-Ta Thích-Ca-u-Ni được đn sinh.

Đó là 2608 năm kể từ khi C-Đàm Sĩ-Đt-Ta Thích-Ca-u-Ni chng đc Giác ngTối thượng và trở thành Pht, Đấng Giác ng Hoàn toàn.

Đó là 2563 năm kể từ khi C-Đàm Sĩ-Đt-Ta Thích-Ca-u-Ni nhp Niết-bàn.

Nhân “Ngày Tam hợp Thiêng liêngnày của Đức Pht, tôi muốn chuyn thông đip thâm sâu của tôi đến tn thể mọi người trên thế giới.

Đó là Đức Pht người đã xut hin chỉ sau thời kỳ cực klâu dài của hằng hà sa số thế giới.

Đó là Đức Pht người đã hy sinh thú vui cá nn của mình đt Giải thoát và Hnh phúc Cao cả mà trong tầm tay dễ dàng của Ngài bng cách trì hoãn nhng nỗ lực của Ngài hướng đến mục đích này trong bốn niên kvà 100.000 thế giới. Ngài, thay vì, viên n Thập Ba-la-mt vì lợi ích cho tt cả chúng hữu tình.

Đó là Đức Pht người đã từ bỏ cuộc sng xa hoa như là một Thái tử Đin h, đa vvà quyn lực hoàng gia tối cao, tài sn, vcon để đổi ly Chân lý Cao thượng, Giải thoát và Hòa bình tht sự.

Đó là Đức Pht người không tuyên bđộc thoi vPht quhoc Giác ngTi thượng Ngài đã đt được bằng snlực riêng mình và đã khám phá con đường ngoài ra còn hướng dn cho tha nhân.


1. Người dịch: Thích Nữ Diu Hin
 


Đó là Đức Pht người đã thoát khỏi sgiam cm thế tục (vòng tái sinh, già và chết), cm thy từ bi đối với tha nhân để tn hưởng sgiải thoát mà Ngài đã chng đt được.

Đó là Đức Pht người đã dy con người hiu rõ vbản cht tht của cuộc đời. Kng có shiu biết vchân lý, rt khó khăn đgii quyết nhng vn đnhân sinh. Kng có shiu biết vchân lý, không thể nào trthành nhng con người hoc nhng Pht ttht sự.

Đó là Đức Pht người đã mnh mẽ dy chúng ta rằng tứ Tnh Đế có thể được nhn biết chỉ trong chính thân người sải dài này.

Đó là Đức Pht người đã từ bỏ tt cả lc thú thế gian và đp y vàng đơn gin của một vn sĩ, đơn độc, kng tin, lang thang để tìm Chân lý và An lc. Đó là sự từ bỏ lịch sử chưa từng có.

Đó là Đức Pht người đãtích cực thực hành tt cả nhng hình thức khổ hnh kht khe, kng màng đến san tn cho mình để đt được Chân lý, An lc và Giải thoát.

Đó là Đức Pht người kng bao giờ do dự để tiếp cn với bt cứ bc đo sư, người có thể hướng dn Ngài con đường chân chính hướng đến Chân lý, An lc và Giải thoát mà Ngài đã đang truy tìm.

Đó là Đức Pht người đã đi con đường ca riêng mình đchng đc Giác ngTi thượng vì Ngài thy rằng tt cnhng giáo lý và phương pháp ca các bc đo sư thời đó đã không làm Ngài tha mãn.

Đó là Đức Pht người đã dn dt cho tn thế gian rằng nhng ai tìm Chân lý và Giải thoát phải tnh hai cực đoan_tự buông th với nhng cu nhim và tự-khổ hnh, nói rõ ràng rằng con đường Trung đo là thoát khỏi hai cực đoan có thể cho con mt đối với người mù, hòa bình cho thế gian hn thù, sự thống nht đối với thế giới bt hòa, sgiải thoát đối với nhng ai còn giam cm trong nim tin sai lm và nhng trin phược, khi Ngài nhn ra rằng nhng người của các giáo phái khác nhau vào thời Pht,người đã hứa với dân chúng Hòa bình và Giải thoát đu chỉ là nhng người cực đoan.

Đó là Đức Pht người đãtrình bày chi tiết Trung đovà T Tnh đếbng chính nhng nỗ lực và trí tuệ của riêng Ngài, kng ai giúp đỡ và kng ai hướng dn bởi bt cứ quyn lực siêu nhiên nào, kng thể được giải thích dn giải bởi bt cứ n sĩ, tu sĩ, thần, ma vương hoặc Bà-la-môn nào trên thế gian này.
 

Đó là Đức Pht người đã khuyến tn chúng sinh, người đã bị đánh lừa bởi vô minh cho là tự phụ thuộc và kng tìm nơi nương tựa vào nhng người khác, khẳng định rằng sự nhn biết ra Chân lý trong chính ta là một và con đường duy nht mà trong đó họ nên nương v.

Đó là Đức Pht người đã chỉ cho nhng người lm đường để an trú chỉ vào tính cách cao thượng mà họ thực hành và trí tuệ mà họ đã thể nhp qua scgắng nơi chính tự thân h.

Đó là Đức Pht người đã mở mt cho người mù, người đã bị dn dt bởi nhng người vô trí vào lúc bt đu của các tôn giáo của thế gian bằng công dụng của Trung đo mà chính Ngài đã khám phá ra.

Đó là Đức Pht người đã bt đu truyn bá giáo lý cao thượng của Ngài cách đây hơn 2600 năm và từ đó vsau, kng một giọt máu nào bị rơi chy qua sự tiến trin an hòa của nó.

Đó là Đức Pht người đã can đm phn đối chề độ chuyên quyn, chế độ phong kiến, nn mãi dâm và buôn người.

Đó là Đức Pht người đã luôn phản kng lại spn bit chng tộc và pn bit giai cp giữa vua chúa và nông dân, chngân ng và nh kht, người sùng đạovà kẻ cướp, công chúa và gái mại dâm, Bà-la-môn và người bị xã hội ruồng b.

Đó là Đức Pht người đã nhn mnh tm quan trng của trí tuệ và tính cách đó là giáo lý vkng hung hăng, kng giáo điu, kng cực đoan, kng trung tâm thn học, có óc thực tế, đồng tâm và đo đức.

Đó là Đức Pht người đã không được sinh ra như là một vPht nhỏ bé, nng Ngài đã tm cho mình như vy bng cách tinh cn hoàn thin Thp ba-la-mt trong một khong thời gian nhiu m khá lâu.
Đó là Đức Pht người đã được sinh ra như là một con người.

Đó là Đức Pht người đãsng như một người đàn ông và cuối ng cũng kết thúc cuộc đời.

Đó là Đức Pht người đã kng phải là một huyn thoi, nhưng với một nhân cách sng động.
Đó là Đức Pht người đãkng phải là một thánh nhân bt tử.
 


Đó là Đức Pht, người đã là một người phi thường, và cao thượng hơn nhng con người bình thường khác vì nhng phm hnh vượt trội và kng thể sánh bằng của Ngài.

Đó là Đức Pht người đã được thể nhp hn tn với kiến giải vPháp mà bt cứ chúng sinh nào hoc người trên thiên đàng kng mong gì biết được.

Đó là Đức Pht người có nhng đức tính kng thể sánh được như là cao thượng, nhn nhục, khoan dung và tha thứ.

Đó là Đức Pht người đã thị hin trên cõi người này để ban cho sdn dt cao cả nht cho chúng sinh.

Đó là Đức Pht người đã khuyến khích chúng sinh rằng chính họ nương tựa vào Pháp mà họ tu tp, giống như ngọn đèn chỉ ra con đường của họ đến giải thoát và cũng giống như hòn đo cứu mạng sng họ trong khi bơi li trong hồ nhơ bẩn vô tn.

Đó là Đức Pht người đã rõ ng dy chúng sinh rằng i sản cao quý nht ca htrong đời là không gì cnng là Giới hạnh và Trí tu.

Đó là Đức Pht người đã luôn khẳng định rằng nếu như một người có Trí tuvà Đức tính, không còn nghi nggì nữa vy là cao quý, bt kng dõi hoc giai cp mà vy thuộc v. Đó làTrí tuvà Đức hạnh đóng vai trò quan trng cho cuộc sng tt đp n và đy ý nghĩa.

Đã 2563 năm tkhi Đức Pht, người đã không mt mi khuyên n chúng sinh vi nhng lời dy cao cvà vô giá, đã nhp dit. Lúc thị tịch, Ngài không đem bt kthgì ngoài san tịnh mà Ngài đt được, nhưng Ngài vn đli Pháp và Lut, là Chân Lý và An Vui và ng là con đường thc hành Pháp. Con đường đến tugiác, nhân cách, chân lý, an lc và gii thoát mà Ngài thuyết giảng không bhn chế ở bt kchng tộc, tôn giáo và quốc gia nào. Pháp mà đức Pht thuyết không lc quan mà ng không bi quan. Nó là con đường đnhn ra chân và thc tại. Nó không bao gign lin vi chnghĩa cc đoan và phân bit chng tc. Đức Pht và giáo pháp ca Ngài không chthuộc hang Pht tmà dành mrng cho tt nhng ai có tm ng và trái tim cao thượng. Nó thuộc vi sn tha kế chung ca tt cmi người biết tu tp vi tm ng rng mvà nhn biết rõ ràng.

Chính trí tuvà nhân cách mà đức Pht đã đli cho tt cả mi người.Chính đo đức mà trí tuệ mà đức Pht để lại cho đời. Chính chân lý và an lc mà đức Pht để lại cho mọi loài.
Chính đức Pht đã truyn hơi m của tình thương và thp lên ánh sáng của trí tuệ như mt trời đến với tn nhân loi.

Chính đức Pht đã truyn bá hòa bình đến thế gian với lòng từ tâm dịu dàng như mt trăng.

Cho nên, chúng ta luôn luôn hết lòng cung kính đức Pht với đy đủ nhng đức tính cao quí nht và là bc đo sư vô song của tt cả chúng sanh.

Chúng ta hãy cgắng tinh tn tu tp Trung Đạo trong thế giới đy cực đoan này.

Chúng ta hãy cgắng tinh tn gìn giữ chân lý trong thế giới gi to này.

Chúng ta hãy cgắng tinh tn sng thương yêu trong thế giới đy hn thù này.

Chúng ta hãy cgắng tinh tn sng đời bt hại trong thế giới nhiu nhương này.

Chúng ta hãy cgắng tinh tn sng hòa bình trong thế giời đy dy mâu thun và chiến tranh.

Chúng ta hãy cgắng tinh tn sng an lc cho chính mình trong cuộc đời ngn ngủi 100 năm này.

Đã trải qua 2563 năm kể từ khi đức Pht nhp dit, Bậc đo sư của ba cõi, nhưng ánh đuốc chân lý mà Ngài thp lên vãn chiếu rọi kng chỉ ở Á châu mà đến mọi ngõ ngách của thế gian này, là con đường an lc mà chúng ta phải cùng nhau bước đi.

Tôi nguyn ước tt cả mọi người hãy sng an lc và hòa hợp với nhau trên tinh thn trí tuệ và đo đức mà đức Pht, bc thy vĩ đại nht đã truyn trao.
Cu chúc tt cả an tịnh và lc trú như trăng tròn vy.


HT.TS. Ashin Nyanissara,
Học vin Pht giáo quốc tế Sitagu (IBAS)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây