7 GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

Thứ tư - 08/05/2019 11:48
Đại đức Jeongwan Sunim

 

GIÁO DỤC PHT GIÁO VÀ CUC CÁCH MNG CÔNG NGHIỆP LN THỨ TƯ
 
Đại đức Jeongwan Sunim*
 1. GIỚI THIỆU

Ssố hóa của giáo dục và học thut đang được tranh lun rt nhiu. Gn đây, trong tt cả các lĩnh vực của Hàn Quốc, cuộc cách mạng công nghip và trí tuệ nhân to ln thứ tư được đề cp trong các lĩnh vực quan trng. Nhiu nhà kinh tế dự đn rằng sphát trin và số hóa khoa học và công nghệ đã thay đổi mọi thứ. Tốc độ ng như sự thay đổi của sự đổi mới đó đã bùng nổ tại Din đàn Kinh Tế Thế giới. (Schwab, 2016). Nhng thay đổi trong tổ chức và cá nhân trên tn thế giới chính là cuộc cách mạng hn tn khác với trước đây và cơ bản hơn. Sự thay đổi đang xy ra trong các phương pháp của giao tiếp với các phương pháp công tác xã hội. Mỗi chính phvà tổ chức đang chun bị cho một sự chuyn đổi hệ thống nhanh chóng. Trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe, chúng tôi đang nỗ lực cải thin hệ thống trong khi trực tiếp trải nghim sphát trin của công nghệ nhit hch.

Sphát trin của khoa học và công nghđi mới đã đóng một vai trò như là cht xúc tác đđịnh dạng li bản sc nhân sinh quan và thế giới quan. Sthay đi trong cuộc cách mạng công nghip ln thtư không phi là câu hi duy nht vnhng gì sthay đi. Chúng ta phải đặt câu hi cơ bản vchúng ta là ai và thế giới này được cu thành như thế nào. Chúng ta cn lo lắng vvic liu s có bt kthay đi nào trong bản sc hin tại của con người và thiên nhiên mà chúng ta đã có. Chúng ta ng nên nghĩ vbằng cách nào mà Ttunhân to


*    Người dịch: Nhun Tâm
 


nhn ra nhng suy nghĩ và cm xúc mà chúng ta coi như là con người. Đđáp ng vi sthay đi xã hi này, chúng ta cn phi lo lắng vcác vn đtôn giáo và đo đức mà con người chúng ta cn phi đi mặt.

Sự thay đổi của tôn giáo cũng skng phải là một ngoại lệ trong quá trình chuyn đổi trong knguyên của cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư. Kng có gì có thể dự đn tt cả các khía cnh cụ thể của cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư vtôn giáo. Tuy nhiên, scó nhiu thay đổi, và sự thay đổi cn phải đi kèm với nhu cu xã hội để mang lại cuộc sng của con người một cách tích cực nht có th. Trong bài viết này, tôi đang cgắng tìm hiu vn đề giáo dục Pht giáo đang phải đối mặt trong knguyên của cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư theo xu hướng thời đại này.
 1. BN TRÍ TUVÀ GIÁO DC PHT GIÁO

Klaus Schwab đã mô tả bốn trí tuệ con người sau đây có thể mang lại tim năng của sự đổi mới tàn khốc trong knguyên cuộc cách mạng công nghip ln thứ 4 (Schwab, 2016: 251).

Đầu tiên là trí thông minh theo tình huống - bối cnh. Khái nim này đề cp đến khnăng dự đn nhng thay đổi theo xu hướng và từ đó rút ra kết lun từ các skin được lượm lặt trong từng mnh ghép. Trí thông minh này cho phép một người hình thành các mối quan hệ cn thiết bt cứ lúc nào và bt cứ nơi đâu, phân tích nhng thông tin cn thiết, và để đưa ra quyết định tốt nht có th. Người mà có khnăng trí tuệ như vy khi họ có thể tăng skết nối qua ranh giới và xây dựng nhng mạng lưới thành tho.

Liên quan đến điu này, sgiáo dục theo Pht giáo dường như thu hút sự chú ý, rõ ràng nht là trong sự hình thành và tăng cường mạng lưới giữa các tôn giáo.

Để hiu hơn về các tình huống và bối cnh này thì ta cn tăng skết nối và xây dựng mạng lưới để kng bị giới hn trong bối cnh tôn giáo. Đgiải quyết các vn đề xã hội, cơ cu và đo đức mà chúng ta đang gặp phải và nht định phải trải qua trong knguyên của cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư thì điu cn thiết trong lúc này là cn phải tương tác và hợp tác với các tổ chức xã một cách đa dạng hơn, bao gồm cả nhng học vin, xã hội dân sự, chính phvà doanh nghip.
Thhai là trí tuệ cm xúc. Trí tuệ cm xúc là khnăng nhn thy
 


nhng suy nghĩ và cm xúc của riêng một người và sử dụng chúng trong cuộc sng hàng ngày. Khái nim này kng đối lp với trí tuệ nhn thức vì trí tuệ nhn thức liên quan đến suy nghĩ lý trí. Thay vào đó, trí tuệ cm xúc có khnăng sử dụng các chức năng nhn thức của não. Trên thực tế, nó đã được phát trin và sử dụng bởi các tp đn và tổ chức trong các chương trình tâm lý và văn hóa khác nhau. Các tổ chức mà có trí tuệ cm xúc cao hơn thì thường có xu hướng sáng to hơn, và chúng có khnăng phục hồi nhanh hơn từ nhng vn đề tình huống trong một thế giới thay đổi liên tục.

Trí tuệ cm xúc - như là chức năng của trí tuệ và vic tn dụng nó như là cốt lõi của Pht giáo truyn thống, nó đã cung cp nhiu cách học và đào to liên quan đến tâm trí. Tt nhiên, kng thể đánh đồng tâm trí với cm xúc thông qua trí tuệ cm xúc (Emotional intelligence).Tuy nhiên, chúng ta cn cân nhc hơn về trí tuệ cm xúc, trên thực tế, đây là sgiao thoa giữa các chức năng tâm lý và não bộ - con đường này stốt hơn khi sử dụng khnăng nhn thức của tư duy. Nghiên cứu vtâm trí có thể là một cách tốt để phát trin trí tuệ cm xúc (Emotional intelligence). Trong knguyên của cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư, nhng thay đổi được mong đợi trong các phương pháp giáo dục và phương tin truyn thông v nghiên cứu tâm trí cho thy rằng Pht giáo hin nay đang cung cp nhng yếu tố đó. Tuy nhiên, nội dung cơ bản của cách học và đào to cn phải được tiếp tục phát trin và tn dụng.

Thba là trí tuệ sáng to: đó là khnăng liên tục khám phá nhng ý nghĩa và mục đích. Điu quan trng nht trong trí tuệ sáng to là chia s(Schwab, 2016: 255), điu đó có nghĩa là cân bằng các phương hướng và phương pháp giữa các mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung của tn xã hội.

Một trong nhng thay đổi lớn nht gây ra bởi số hóa là sự hình thành một xã hội định hướng cá nhân. Xã hội của cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư là siêu kết nối. Tt cả thông tin được chia s khi phm vi quan hệ của con người mở rng trên tn cu. Khoảng cách vt lý hoặc kng gian trở nên vô nghĩa và các giá tr, sở thích riêng lẻ được xác định như một thành viên trong cng đồng. Giới trẻ quen thuộc với danh tính kỹ thut số được to trên các nn tảng trực tuyến và trên phương tin truyn thông hơn là danh tính là công dân.
 


Mt trong nhng vấn đcn được xem xét trong vic cân bng giữa các cá nhân và tchc là bn sắc tôn giáo cá nhân. Giáo phái Pht giáo và các nhóm tôn giáo khác trước đây đã tìm cách hình thành và duy trì cùng một bn sắc giữa các tín đtôn giáo. Tuy nhiên, có thể bn sắc trong Cách mạng ng nghip lần thứ tư có thđược hình thành vi một ý nghĩa khác vi ý nghĩa của Pht giáo đương đi. Các cá nhân có ththiết lp mi quan hvi Pht giáo bng cách tham gia vào hot động xã hi nht định mà kng nht thiết phi tham gia trc tiếp. Nhng người mà kng hết ng viTam bảo” - cũng là Pht tnhưng theo các giáo lý và chương trình tôn giáo. Có khả năng các tchc tôn giáo giao tiếp tchủ bng scn thiết, thay vì do ý thc vtôn giáo hoặc theo giáo phái, và các tôn giáo strnên tích cc n so vi hin ti. Trong xã hi định hướng cá nhân, các cộng đồng Pht giáo cn nghĩ ra nhng cách thc thiết thc liên quan đến cá nhân và thiết lập các mc tiêu chung.

Trí tuệ thể cht là khái nim thứ tư. Nó đề cp đến khnăng trau dồi và nuôi dưỡng sức khỏe và hnh phúc cá nhân. Trí tuệ thể cht là một thuộc tính cn thiết để tối đa hóa ba trí tuệ được đề cp ở trên. Âm thanh cơ thể có tác động tích cực đến các chức năng nhn thức và cm xúc mà chúng ta nghĩ và cm nhn. Sự cân bằng giữa cơ th, chức năng nhn thức và cm xúc là một yếu tkng thể thiếu kng chỉ ở thế giới thực mà còn ở một thế giới o trong thực tế hoặc tăng cường trong tương lai. Hin ti, chúng tôi đang học cách qun lý và giám sát các chức năng và hot động của cơ thể thông qua các thiết bị cơ thể có thể đeo được, các quy trình liên quan đến cy ghép trong nghiên cứu cơ thể và não. Trong xã hội siêu kết nối này, thông tin về các chức năng và hot động của cơ thể chúng ta sẽ trở thành dữ liu, cung cp cho chúng ta cơ hội trải nghim một thế giới mới mà thế giới này rt khác với thế giới vt cht của thời gian và kng gian mà chúng ta trải nghim ngày nay.

Sự cân bằng giữa tâm trí và cơ thể thường được đề cp trong Pht giáo. Tht vy, nhng thay đổi được mong đợi trong các phương pháp giáo dục và sđánh giá trong các nghi lễ Pht giáo và thin định nếu các thiết bị khác nhau có thể giám sát các chức năng vt lý được phát trin và áp dụng vào thực tin tôn giáo.
 
 
 1. TRÍ TUNN TO VÀ SỰ GIÁO DC TÔN GIÁO

Hình nh Đức Pht robot đu tiên trên thế giới, Android Kannon (Quán Âm, Avalokiteśvara) đã được hoàn tnh và được công bố vào ngày 23, tng 2 m ngoái tại Kodaiji (Cao Đài Tự) tại tnh phố Kyoto. Sau khi các nhà sư Kodaiji và nhng người khác mở mt kính ra, Đức Pht robot y đã giải thích đu tiên để thuyết giảng nhng lời dy trong Heart Sutra (Bát Nhã Tâm Kinh). Đối với Đức Pht robot này, Kodaiji (Cao Đài Tự) được sn xut với sự hợp tác của Ogawa Kohei (Tiu Xuyên Ho Bình), giảng viên của Đại học Osaka ại học Đại Phản) từ tng 9 m 2017. Đức Pht robot có chiu cao 195 cm, chiu rng 90 cm, chiu sâu 90 cm. Các bộ phận mặt và tay của nó được m bng silicone, nhưng hu hết các bộ phận gợi lên trí tưởng tượng của con người, vì vy nhôm là vt liu được tiếp xúc. Vào ngày này, các nhà sư của Kodaiji đã đưa ra một yêu cu pp lý để chào đón bức tượng Bồ tát Kannon mới đến chùa. Ngoài ra, Đức Pht robot đã đi đến bài giảng Pht giáo đu tiên trong khong 25 phút. Với chủ đề nội dung là t Nhã Tâm Kinh, nó nói, Śūnyatā (Kng) có nghĩa là mọi thứ đu sẽ thay đổi.

Trí tuệ nhân to đã được phát trin để cung cp các giải pháp tùy chỉnh tối ưu cho cuộc sng của con người thông qua vic thu thp thông tin liên tục và phân tích thut tn trong thời gian thc. Tuy nhiên, trí tuệ nhân to hin tại kng còn là một công cụ có ý nghĩa ngay hin ti. Mặc dù nó là một kng gian o, nhưng nó đang mở rng phm vi của nó bằng cách bt chước mối quan hệ với cm xúc của con người. Các thuộc tính của sự tự phát trin liên tục của trí tuệ nhân to khác với nội tâm tôn giáo của con người. Tuy nhiên, chúng ta nên ghi nhớ khnăng rằng nó sẽ tự phát trin và thay đổi gn với đặc đim của nhân sinh tôn giáo. Tình huống hin tại có thể thy trước là một vt thể được trang bị trí tuệ nhân to bt chước các khía cnh cm xúc và tinh thn dưới hình thức giống với con người và được nhân hóa.

Nhân hóa trí tuệ nhân to có nghĩa là nhng thkhác nhau được lp trình cho suy nghĩ và cm xúc của con người có thể được sử dụng bằng cách hình thành mối quan hệ với con người trong kng gian vt lý hoặc kng gian o. nh hưởng của trí tuệ nhân to phụ thuộc vào người kim soát trong thời gian ngn. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào vic trí tuệ nhân to có thể được kim soát trong thời gian dài hay kng. Nếu tinh thn được gọi là vương quốc của
 


sattva, kng thể phủ nhn rằng vt thể thông minh vn bt chước thế giới tâm linh của con người, nhưng vn là lực lượng của vt cht để vượt qua. Nó là một cht được hình thành bởi con người và bt chước con người, nhưng cuối cùng được kim soát bởi nhng con người phi nhân loi. Xem xét khnăng trí tuệ nhân to đóng vai trò của con người và được di chuyn bởi các lực lượng tp thể có thể kim soát con người, trước hết, điu cn thiết là học tp tôn giáo v trí tuệ nhân to.

Tư tưởng tôn giáo của trí tuệ nhân to theo nghĩa đen là dy robot bằng trí tuệ nhân to. Một là cách lp trình trí tuệ nhân to để tôn trng các giá trcốt lõi của tôn giáo giống như nó học các quy tc xã hội, các nguyên tc tn học và lut pháp. Điu này là để đm bo rằng chức năng của sphn ánh liên tục để có được giá trphổ quát của tt cả các tôn giáo như tình yêu, s tôn trng đối với con người và cuộc sng được coi là thông tin thiết yếu.

Nếu điu này được phản ánh trong biu mu, có khng các chương trình truyn thông scó thcho các robot bt chước ngi thin, một người theo dõi các chương trình của robot, để truyn đt nhng hiu biết và ý tưởng tôn giáo. Cuộc cách mạng công nghip ln thtư kng ththoát khi logic của chnghĩa tư bn và IoT (Internet of Things) và Trí tunn tạo nhằm tạo ra nhiu giá trgia tăng. Do đó, có một vn đliên tục trong nhận thc xã hi là kng ththeo kp ni dung phát trin và tc đcủa trí tunn tạo ở nhiu i trong xã hi. Trong mi quan tâm này, Pht giáo và các tôn giáo khác quan tâm là một câu hi cơ bn của nn loi và thế giới quan được tạo ra bởi trí tunn tạo.

Lý do tại sao giáo dục tôn giáo của Pht giáo cùng tồn tại trong bài din văn của Cách mạng công nghip ln thứ tư là bởi vì đó là cách tp hợp trí tuệ của nhân loại vào sự thay đổi xã hội mà Cách mạng công nghip ln thứ tư smang li. Nó cũng có ý định thực hin các bin pháp chống lại một svn đề đo đức và tôn giáo mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là con người trong knguyên của cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư. Mặt khác, đó là một nỗ lực để thích nghi và tồn tại trong tổ chức giáo dục của Pht giáo trong thời đại Cách mạng công nghip ln thứ tư với tư cách là một nhóm của xã hội. Khi môi trường giáo dục của knguyên Cách mạng công nghip ln thứ tư thay đổi, vic thay đổi cách giáo dục tôn giáo và
 


truyn thông giáo dục của Pht giáo là điu kng thể tnh khỏi. Nội dung của giáo dục sẽ được phn ánh trong phân tích và giải thích các đặc đim của knguyên Cách mạng công nghip ln th tư dựa trên học thuyết của Pht giáo. Mục đích của giáo dục là trao dồi năng lực con người cn thiết cho knguyên Cách mạng công nghip ln thứ tư.

Trí tuệ nhân to học hỏi con người. Tương lai của nhân loại kng phụ thuộc vào trí tuệ nhân to mà phụ thuộc vào nhng gì chúng ta làm. Ngoài ra, chúng ta kng phải là một Thiên Chúa, ng kng phải là một tác nhân của Thiên Chúa. Con người kng phải là chúa tể của mọi to vt. Nó chỉ là một trong nhng sinh vt nên chung sng cùng với nhau.

4.TÀINĂNGMITRONGKNGUYÊNCACUCCÁCHMNGCÔNG NGHIỆPLNTHỨTƯVÀGIÁODCTÔNGIÁOCAPHTGIÁO

Pht giáo kng chỉ có chức năng của tôn giáo mà còn có chức năng giáo dục. Đó là làm cho mọi người có thể hn thành nhân cách Pht giáo thông qua giáo dục về các lời dy của Đức Pht (Kim, 1996: 39).

Đặc bit là chc năng giáo dục của Pht giáo đi din bởi trí tucó thđã thành công trong vic bi dưỡng các tài năng trí tucn thiết cho xã hi mặc dù giáo dục tri thc trong khuôn khthchế của giáo dục học đường. Tuy nhiên, điu đó cho thy rng giáo dục ở trường chính quy thc skng đt được thành công khi hoàn thành tính cách. Do đó, lợi thế của Pht giáo là nó có thđược thc hin thông qua thc hành Pht giáo, hoàn thành nhân cách, điu mà trước đây chưa đt được thông qua giáo dục học đường.

ththy rng yếu tđịnh tính của giáo dục, vn có trong chc năng giáo dục như vy của Pht giáo. Khía cnh định tính của giáo dục Pht giáo dường như rất hu ích kng chcho giáo dục chính quy mà còn cho giáo dục tôn giáo đthiết lp định hướng cho tương lai. Tquan đim nghiên cứu định tính thông qua chương trình ging dy và thc hành Pht giáo, kh năng đt được hiu qumc tiêu giáo dục hoàn thành nhân cách là rất cao. Có thbởi vì i mà Pht giáo có và thái đđo đức bng cách tuân thgiới lut và kim st các cơ quan cm
 


giác. Pht giáo tiếp tục đặt mc đích thông qua vic rèn luyn tâm như Samatha và Vipassanā đđt đến giác ngộ Niết bàn thun y. Thành tựu của sgiác ngnày là shoàn thin hoàn hảo của tính cách.

Do đó, nó có thể được gọi là chương trình giáo dục, khi nhìn thy quá trình giáo dục và thực hành Pht giáo, nghĩa là tn bộ quá trình giác ngộ hn thành nhân cách cao nht từ góc độ giáo dục. Nói cách khác, nếu chương trình giảng dy là quá trình lp kế hoch, thực hành và đánh giá nội dung giáo dục để đt được mục đích giáo dục, thì trong trường hợp của Pht giáo, tt cả các quy trình lp kế hoch và thực hin loại nội dung nào và cách dy cho mục đích đó làm cho nó đt được giác ngộ cho nhng người theo đo Pht hoặc nhng người ln đu tiên giới thiu với Pht giáo để đt đến giác nglà Chương trình. Do đó, chúng ta có thể gọi nó là Chương trình giảng dy trong Pht giáo.

Mục đích của giáo dục Pht giáo có thể được giải thích theo hai cách. Cơ bản nht là tìm kiếm tâm Bồ Đ(Thượng cu Bồ Đ). Điu còn lại là cgắng cứu tt cả chúng sinh (Hạ hoá chúng sanh). Đó là tinh thn cơ bản của Pht giáo khi cho rằng các nỗ lực tự giáo dục để tìm kiếm sgiác ngộ cũng như mọi nỗ lực giáo dục khác dựa trên lòng từ bi sâu sc, khai sáng xã hội và tt cả chúng sinh cũng nên được thực hin. Nói cách khác, mục tiêu của Pht giáo là cho phép tt cả chúng sinh, kể cả chính mình, nhn ra sự tht và thực hin sgiác ngy trong cuộc sng cá nhân và cuộc sng của cng đồng. Và đây cũng là mục đích của giáo dục Pht giáo mong muốn như là. Pht giáo kng xâm chiếm môi trường và thế giới, nhưng nhn mnh sự đồng cm và đồng ý với nó, thuyết phục sự liên quan hữu cơ giữa con người và thế giới. Đức Pht đã dy tm quan trng của mối quan hệ thông qua thế giới quan của nguồn gốc phụ thuộc. Thực tế giáo dục trong Pht giáo đã tp trung vào nhn thức về các mối quan hệ này. Vy thì, mối quan hệ giữa các cá nhân được tổ chức như thế nào trong knguyên của Cách mạng công nghip ln thứ tư?

Các yếu tố chính giải thích mối quan hệ giữa các cá nhân mới được tổ chức trong cuộc Cách mạng Công nghip ln thứ tư là Trí tuệ của máy móc, sxut hin của thực tế o, xã hội siêu kết nối. Kích cỡ của tổ chức mới mở rng là mối quan hệ giữa con người và máy móc trở nên thông minh hơn, trong khi kng gian vt lý và
 


thế giới o cùng tồn ti, các sinh vt riêng lẻ được kết nối giữa thời gian và đa đim.

Các đặc đim của các tài năng được nhn mnh bởi Cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư có thể được chia thành đặc tính nhn thức và đo đức. Trong snày, sự chú ý tp trung vào tinh thn thách thức, tính cách hợp tác, giao tiếp, trung thực, khnăng tự lãnh đo, hiu đúng về các quyn và nghĩa vụ như là thành viên của xã hội dân sự, khnăng hành động, khnăng khám phá với skiên nhn và tò mò muốn như vy (Back, 2016: 59-60).

Giáo dục STEAM nhm mục đích đào to nguồn nhân lực với sự bồi dưỡng liên ngành và tích hợp thông qua thiết kế sáng to và kinh nghim cm giác. STEAM là một phương pháp giáo dục để học tp sử dụng Khoa học, Công ngh, Kỹ thut, Nghệ thut và Tn học làm đim truy cp để hướng dn điu tra, đối thoại và tư duy phn bin của học sinh (https://steam.kofac.re.kr/?page_ id=11267). Các chương trình khác nhau tại trang giáo dục để đào to nguồn nhân lực với STEAM biết chữ nhm tăng cường sự quan tâm và hiu biết vkiến thức, quy trình và tự nhiên tích hợp trong các lĩnh vực khác nhau và có thể giải quyết các vn đề sáng to và tn din đã được phát trin và thực hin (Back, 2016: 56).

Tuy nhiên, vmặt này, kiến thức nhân văn là kng thể thiếu trong vic thiết lp tính nhân văn và giá trị cũng như cải thin kh năng nhn thc. Và lĩnh vực chịu trách nhim này chỉ là giáo dục tôn giáo. Đặc bit, trong lĩnh vực giáo dục tôn giáo, các thực tin và chương trình trải nghim khác nhau của Pht giáo được sử dụng nhiu trong lĩnh vực giáo dục nhn thức tích hợp trong tương lai. Ngoài ra, nó sgiúp giao tiếp và hiu biết với nhng người khác trong lĩnh vực giáo dục tn bộ nhân cách và giúp ích rt nhiu cho vic hình thành các giá trvà thiết lp.
 1. KẾT LUN

Mọi người đang trải qua cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư trong khi xem các thiết bị và nn tảng sáng to được coi là thực tế. Thông qua sự đổi mới liên tục của công ngh, chúng tôi mong đợi nhng lợi thế và sự thun tin mà nhân loại có thể có được. Sbt ổn thị trường lao động và khoảng cách xã hội có thể xy ra trong khi nhng thay đổi của cơ cu công nghip, cũng là nhng yếu tgây
 


lo lắng. Lý do tại sao giáo dục tôn giáo của Pht giáo cùng với din ngôn vCách mạng công nghip ln thứ tư là bởi vì Pht giáo là một phương tin để thu thp trí tuệ của nhân loại như một sự thay đổi của xã hội do Cách mạng công nghip thứ tư mang li. Ngoài ra, trong knguyên của cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư, với tư cách là một con người, chúng ta đang thực hin các bin pháp để đối pvới một svn đề đo đức và tôn giáo mà chúng ta phải đối mặt. Mặt khác, đó cũng là một nỗ lực để thích nghi và tồn tại các tổ chức giáo dục Pht giáo trong knguyên của Cách mạng công nghip ln thứ tư với tư cách là một tổ chức của xã hội.

Trong khi môi trường giáo dục đang thay đổi trong knguyên của cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư, nhng thay đổi vphương pháp và phương tin truyn thông cho giáo dục tôn giáo của Pht giáo là kng thể tnh khỏi. Dựa trên giáo lý của Pht giáo, nội dung của giáo dục phn ánh các đặc đim phân tích và giải thích các đặc đim của thời đại Cách mạng Công nghip ln thứ tư. Mục đích giáo dục tôn giáo của Pht giáo nên bao gồm trao dồi khnăng của con người cn thiết cho thời đại Cách mạng công nghip ln thứ tư.

Cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư và trí tuệ nhân to chỉ là công cụ cho một cuộc sng tốt hơn, kng bao giờ có thể trở thành chủ thể để thay thế cho con người hoặc điu chỉnh con người. Với cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư, bây giờ là thời đim mà đức tin và thực hành tôn giáo được yêu cu khn cp.***TÀI LIỆU THAM KHO
 
  1. Back, seonggi & Kim, Seongyeol (2016) Je4cha saneophyeokmyeong daebi dahagui hyeoksin bangan: Compared to the Fourth Industrial Revoution, the Innovation Plan of University, Seoul: Ministry of Education.
 
  1. https://www.youtube.com/watch?v=wr32JoO31u0/ Accessed 23rd Februrary 2019.
 
  1. Ji, Seung-do (2015) Ingongjineung busdaleul kkumkkuda: Artificial Intelligence Dreams of Buddha, Seoul: Unjusa.
 
  1. Kim, Yongpyo (1996) Bulgyojeok ingyeokgyoyugui inyeomgwa bangbeop: Philosophy and method of Buddhist Personality Education. Korean Journal of Religious Education 2. 33-53.
 
  1. Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity, STEAM Education, https://steam.kofac.re.kr/?page_ id=11267/ Accessed 2nd February 2019.
 
  1. Schwab, Klaus. Trans. Song, Kyoungjin (2016) The Fourth Industrial Revolution, Seoul: Saeroun Hyeonjae.
 
  1. 朝日新聞, Kyoto temple enlists Android Buddhist deity to help people,

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây