5 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG

Thứ tư - 08/05/2019 06:18
Prof. Dr. S. R. Bhatt
25
 
CÁCH TIẾP CN CA PHT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐO TOÀN CU VÀ TRÁCH NHIM NG CHIA SVÌ XÃ HỘI BN VỮNG (1)
 
Prof. Dr. S. R. Bhatt(2)

Caratha bhikkhave Carikam
Bahujanahitaya bahujana sukhaya lokanukampaya Atthaya, hitaya, sukhaya
Devamanussanam. Hỡi các Tkheo!
Hãy đi khắp nơi vì an lành ca mi người,
hạnh phúc ca mi người, tưới mát bng lòng từ cho toàn thế giới; vì lợi ích, vì phúc lợi, vì hạnh phúc ca thn linh và con người “.

Vinaya pitaka I.23.


Tôi thực srt hoan hvà cm thy vinh dự được tham dự hội nghị quốc tế này. Tôi cm ơn các nhà tổ chức, đc bit là Thượng ta đáng kính, Tiến sĩ Thích Nht Tđã mời tôi. Tôi xin chúc mng họ vì đã nhn thức chủ đề này vì chủ đề này có tm quan trng tn cu và cn thiết để đáp ứng nhu cu của thời đại hin nay. Chủ đề của hội nghị cũng có ý nghĩa rt quan trng trong bối cnh về quan đim cho rằng thế kỷ 21 thuộc vChâu Á để lãnh đo thế giới và các hình thức tư duy và li sng của Pht có thể và nên cung cp nhng
 
 1. Người dịch: Phan Trung Hưng
 2. Chairman, Indian Philosophy Congress, Former Chairman, Indian Council of Philo- sophical Research, Government of India, Former Professor & Head, Department of Philoso- phy, University of Delhi, India, Tel: (+91) 9599955780
 


hiu biết sâu sc và cách tiếp cn mới mcho thế giới hỗn lon ngày nay. Có một số ý tưởng và lý tưởng cao cvà cao siêu trong tư tưởng Phật giáo mà thế giới phi thi đua vì hòa bình, sphồn vinh và khỏe mạnh.

Như chúng ta cm nhn sâu sc, tt cả đu kng tốt trong kịch bản hin sinh đương đại và điu này đòi hỏi một sự thay đổi mô hình trong nhn thức giá trị của chúng ta, trong cách suy nghĩ và cách sng của chúng ta. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn quan trng của đu tranh giữa nhng khnăng tốt nht và nhng khnăng tồi tệ nht. Vào thời đim này, loài người đang phải đối mt với một cuộc khng hoảng đa dạng và đa chiu. Stồn tại của con người đang ở giao thời. Đó là thời đim mà các lực lượng đn kết và hòa hợp có thể chiến thắng, và nhng tuyt tác của khoa học và công nghệ có thể được sử dụng để cải thin sự chịu đựng của con người và đm bo cht lượng của cuộc sng, chính xác là vào thời đim này, các lực lượng khng b, bo lực và các xung đột của bản cht thp kém của con người đang tiến trin một cách đe da trên quy mô tn cu. Tâm trí logic của con người phải đối mt với một vn đề nan giải là làm thế nào để đáp ứng với kịch bản hin ti. Sự hợp lý trong đó con người đã đt kvng vào vic thực hin nhng lý tưởng vkiến thức thực svà stồn tại đích thực của nó dường như đã bị cuốn đi bởi cơn bão của sbt hợp lý và nim tin mù quáng và nhng nim đam mê cơ bản. Do đó, nó trở nên cp thiết để khám phá các chiu sâu hơn và cao hơn của nguồn nhân lực bằng cách chúng ta có thể thực hin thành công để chiến thắng các lý tưởng và các giá trđã truyn cm hng cho sự tiếp bước của các nn văn minh. Tiến lên trong thế khai mươi mốt với sgiàu có, phong phú và đa dạng di sn của loài người vn đang tìm kiếm nhng mô hình mới, tìm kiếm nhng hiu biết mới, trực giác mới lvà cách tiếp cn mới mẻ và do đó cn phải suy nghĩ li” một cách nghiêm túc về nhng người có hiu biết trên tn thế giới. Có một sự hiu lm bị lan rng vbản cht và ý nghĩa của Hin thực và stồn tại của con người và hu quả là sự xói mòn của các giá trị trên tn cu, mt đi phm giá và tính xác thực trong cuộc sng, và sln át trong vic gimo vô giá trị được coi như là nhng giá trị thc.
 


1. Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CA GIÁO LÝ PHT GIÁO

Sra đời ca Thích Ca u Ni, Đức Pht, ban đu là ánh sáng của Châu Á và bây gilà ca tn thế giới, đã là một skin quan trng trong lịch svăn hóa và văn minh ca thế giới. Được sinh ra trong một gia đình hoàng tc vi tt csthịnh vượng vt cht và mi tin nghi vt cht, Ngài li bđánh thức bởi những ni khđau và cam chịu, nghèo đói và chia ly ca cuộc sng trần tục. Sau khi nghiên cu u, những suy tư thâm thúy và thin định u sắc, Ngài đã hiu rõ n vci nguồn ca Hin thực và thế giới hin tượng. Đạt được gc ng, Ngài kng còn t cho mình là trung tâm. Ngài kng tbằng ng vi sgii thoát cho chính mình và khao khát tìm kiếm sgii thoát cho tt cchúng sinh đau kh. Ngài đã chcho nhân loi con đường chc chn ca Niết-bàn, một cách đxóa bỏ khđau và thoát khi mê cung lm tưởng ca vòng luân hi sinh t(bhava cakra), trong đó có scng sinh ca trí tu(Prajna) và đo đức (sila), ng tbi và thực hành thin định. Ngài đã nhn thức ra Tdiệu đế(Bốn stht vĩnh cu) (Arya Astangika Marga) trong chính cuộc đời ca mình và được bo đm tính xác thực ca chúng (Tdiệu đế), sau đó Ngài đã rao giảng khp i đkhai sáng cho tt cchúng sinh vchúng. Các nidana (quán chiếu) và upaya (con đường gii thoát) được đưa ra bởi Ngài đã rt thành công, hiu qu, đn đáp li cho ccuộc đời riêng ca Ngài được mi người tôn kính như Phật Dược sư (Bhaisajya Guru) ( Vthy chữa lành vĩ đại”), Đấng cu ri (Tayin), Đc Phật (Đấng khai sáng), Đấng Nht thiết trí (Sarvajna) (Đấng Tn tri) và Đấng Thin th(Sugata) (là một người đã hình dung và nhn thức được lchí thin tn mca cuộc sng). Go lý ca Đức Pht rt phù hợp trong thời hin đại. Triết lý ca Pht go là một sphn ánh có hthống và phê phán vkinh nghim sng của chúng ta mà nó có nhim vt cólà phải đưa ra được một sgii thoát khi những lm tưởng này vi kiến thức và trí tutdo kng btrói buộc và do vy, đó là trách nhim ca những người được tiếp cn vi tư duy và li sng ca Pht go đđưa ra những suy nghĩ mới mvà những đường li mới n bằng cách thiu thâm u và sáng to những lời dy ca Đức Pht và đưa ra những mô hình sáng to ca vic theo đui các giá trđhướng dn nhân loi. Cn phải gii quyết những vn đsp xy ra mà loài người phải đưa ra các gii pháp đích thực, hiu quvà mang li lợi ích mà nếu tht bại thì nn văn hóa Pht go phong phú và đa dạng skng còn phù hợp với nhu cu và nguyn vng thế giới đương đại.
 Trong bối cnh hin ti, người ta kvng rằng tư tưởng Pht giáo vì cái tư tưởng triết học phong phú và thực tin của nó. Do đó, điu bt buộc là nội dung triết học và giải thích triết học phải ở giai đoạn trung tâm để thy các ứng dụng khả thi của chúng cho cuộc sng đương đại trong xã hội hin đi.

Triết học Pht giáo là hin thân của dữ liu kinh nghim và yêu cu quan trng, là phn ánh các hin tượng học và phân tích tâm lý. Chúng cung cp ht nhân và tinh túy cho tư tưởng và văn hóa Pht giáo. Thế giới của các học thut ngày nay đã được hn thin với nhng hiu biết mới và sđánh giá lại của các học thut cũ và do đó, các nội dung lý thuyết và triết học của Pht giáo phải được áp dụng để xóa bỏ khổ đau của con người.
 1. CUC SỐNG HÒA HỢP VÀ CHIA STƯƠNG LAI

Trong knguyên của tn cu hóa và hệ thống giao thông nhanh chóng này, thế giới đã bị thu hp dn đến sự cùng tồn tại của nhiu nn văn hóa đòi hỏi cuộc sng hòa bình và hài hòa vì cuộc sng tốt đp mnh hơn và có sức khỏe. Nhưng nó phải là tn cu hóa tn din liên quan đến sự chung sng hòa bình, hợp tác qua lại và chăm sóc và chia sln nhau. Nói cách khác, nó kng chỉ đơn thun là tn cu hóa kinh tế chỉ giới hn trong kinh doanh và thương mại mà còn phải về tinh thn, một cách tn din, trong đó mọi người đu tham gia và được hưởng lợi. Phương thức của bt kkế hoch chiến lược và vic thực thi như vy với sphát trin bn vng và tn din và sức khỏe, hnh phúc cho các bên liên quan thường dựa trên sự hiu biết và chia sln nhau về quá khứ lịch sử, tình trạng hin tại và trin vng tương lai. Điu này đòi hỏi các bên phải cho và nhn ln nhau mà kng có bt ksự cân nhc ích knào. Điu này phải ở cp độ tn cu, khu vực và đa phương một cách đồng thời. Điu cn thiết là một cách tiếp cn tn din và kng thể tách ri, tt cả được bao gồm và tn din. Nó tính đến thực tế trong bản cht đơn nht, kng biu hin của nó cũng như trong hình thức đa dạng, có biu hin của nó. Quan đim hữu cơ này chứa tt cả các đối lp như là một khác bit. Nó kng phải là tiêu cực và cũng kng độc quyn và do đó nó bt chp logic của các nhị phân. Nó chp nhn kinh nghim thun túy về nhn thức bản thân ở cp độ siêu vit và logic quan hệ của các tương tác phức tp ở cp độ thực
 


nghim. Một là cp độ sâu và một là cp độ bề mt. Một là cp độ của tng thể và một là cp độ của các bộ phn trong một tng th. Cái một thì trong nhiu cái và cái nhiu thì trong một. Ý tưởng cơ bản là một và nhiu kng tương thích với nhau mà củng cln nhau, vì chúng là hai khía cnh của cùng một thực tế. Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sutra) đưa ra sự tương đồng của túi các viên ngọc trong đó mỗi viên ngọc phn ánh tt cả các viên ngọc còn lại cùng một lúc và tt cả hin ra cùng một lúc trong một viên ngc. Nếu bạn ở trong một viên ngọc, thì bạn đang ở mọi hướng bởi vì trong một viên ngọc có tt cả các viên ngc. Pht giáo Hua-yen của Trung Quốc dựa trên kinh sách này và nêu bt đim này. Như Pht giáo Hua-yen nói:
Trong mt là nhiu, trong nhiều là mt,
Một cái giống hệt với tt cả, nhiều cái giống hệt với mt cái”. Học thuyết trung m của Pht giáo vDuyên khởi (Pratityasa-
mutpada) là đại din cho thực tế này vskết nối, phụ thuộc ln
nhau và sự thâm nhp của tt cả các hin tượng vàtrt tự ngý
đang thịnh hành trong vũ trụ. Pp thân (Dharmakaya) là phổ quát
tn din trên-mọi lĩnh vực, thích nghi- với mọi thứ, tt c-thống
nht và hn tn-thâm nhp. Kng có gì tách rời ra ngoài Nó và
bên ngoài Nó. Nhưng bên trong Nó có sđa dạng vô hn tt cả đan
xen vào nhau như nhng bông hoa trong một vòng hoa.

Vũ trlà một mạng lưới liên kết rng lớn và tinh tế của nhiu kiếp sng liên quan đến nhau và phthuộc lẫn nhau mà đang ở trong một dòng luôn luôn biến chuyn. Nó có kích thước vt lý, tinh thn và tâm linh. Có tính quyết định ở cp độ vt lý nhưng tự do và tự phát ở cp độ tâm linh. Cõi tinh thn được quyết định một phn và một phn là tự do. Con người là một thể thống nht hữu cơ của các quá trình tâm sinh lý được làm sng động bởi yếu ttâm linh.
 1. TOÀN CU HÓA TINH THẦN VÀ PHÁT TRIỂN BN VỮNG

Thut ngphát trin bn vnglà một thut ngbt kịp thời sngày nay và nó khá thịnh hành Nhưng chúng ta phải hiu rõ ràng về ý nghĩa chính xác của nó. Con người ta kng sng chỉ nhờ vào cơm (nh mì), mà còn là thức ăn, chỗ ở và trang phục, mc dù chúng rt là cơ bản và tối cn thiết, chúng kng phải là yêu cu duy nht của
 


cuộc sng con người mà thay vào đó, xung đột, hợp tác và hỗ trln nhau là cơ bản hơn cho stồn tại của con người. Do vy, khi nói về cht lượng cuộc sng và mức sng, nó kng chỉ là vt cht bởi vì cùng với một cơ thể và tâm trí con người còn có một tinh thn. Chnghĩa Phúc lợi tn dân (welfarism) và sphát trin bn vng được đưa ra trong tư tưởng Pht giáo kng phải là duy vt mà là chnghĩa phúc lợi tn din trong đó phúc lợi kng phải cho một cá nhân mà tn bộ dân chúng và tn bộ vũ trụ được xem xét ti. Đó là cái chnghĩa phúc lợi mang tính tâm linh bao trùm nhưng cũng vượt qua hnh phúc vt cht.

Với srõ ràng của các xác nhn nêu trên trong bài viết này, một nỗ lực đã được thực hin để đưa ý nghĩa của cụm từ phát trin bn vngra khỏi các giới hn vt cht của nó và cung cp cho nó ý nghĩa rng nht có thể bằng cách sử dụng nó theo nghĩa phát trin tổng thhoc toàn diện bởi vì chỉ có điu đó mới thực slà bn vng. Bt ksphát trin nào chỉ liên quan đến một phn của Hin thực kng bao giờ có thể mang lại hnh phúc đích thực và lâu dài. Do đó, trên cơ sở logic này, tôi to ra vic sử dụng độc đáo này bằng cách tôi luyn và làm cho phù hợp quan đim duy vt với quan đim tâm linh và do đó mở rng bức tranh về nhng cân nhc của chúng ta bao gồm tt cả nhng gì đã chưa được nêu ra sẽ được đưa vào. Đó là một cách sử dụng hn tn khác bit, kng có nghi nggì, nhưng có lẽ nó có ý nghĩa sâu sc hơn trong bối cnh con người.

Hãy đmi người được hạnh phúc. Hãy đmi người không bđói khát và bệnh tật. Hãy đmi người tri nghiệm nhng điều tốt đẹp và cao quý và đừng đai gp phi đau kh”.

Nhc nhở chúng ta và tn thể nhân loai vkhát vng cao cả và mục tiêu cao thượng này, chúng ta hãy tiến vào thế kỷ 21 với sự chun bị đy đủ cho sphát trin tn din và trên tt cả các lĩnh vực của kng chỉ loài người mà của tn bộ vũ trụ. Với kvng lc quan này, bài viết này được trình bày như một mô hình của sphát trin tn din và tích hợp từ quan đim tn din, bởi vì đây là quan đim phát trin bn vng thực sự có ý nghĩa và đáng giá.

Quan đim phát trin của Pht giáo được thể hin bởi các thut ngsvasti(tốt đp), sivam(khéo léo), kalyana(đo đức), mangala(đim lành) v.v. có nghĩa là hnh phúc phổ quát đã thực
 


sự bn vng nhờ tính tn din, tích hợp, tn din và tương lai có tính đến các khía cnh cá nhân, xã hội và vũ trụ của stồn tại trong các khía cnh vt cht cũng như tinh thn.

Nó dự tính kng có skng tương thích hay đối kháng ln nhau trong số chúng bởi vì chúng được nhn thức và trải nghim là nhng yếu tố liên quan với nhau, lệ thuộc nhau của một và của tn th. Mô hình mối quan hệ tương tác của chúng được đưa ra trong tư tưởng Pht giáo kng phải là xung đột ln nhau mà là sự hợp tác ln nhau và tăng cường ln nhau. Đó là lý do tại sao thay vì nói bằng ngôn nggây bt đồng, nó có thể nói trong nhng từ ngữ tích hợp để kng chiếm đot nhng gì hợp pháp kng thuộc về chúng ta và kng tích lũy bt cứ điu gì nhiu hơn mức cn thiết. Tt cả nhng điu này nghe có vkng liên quan hoc vô nghĩa hoc kng tưởng đối với một tâm trí duy vt nhưng tm nhìn tâm linh của các nhà hin triết và nhà tiên tri luôn dự đn nhng lý tưởng cao cả này như là mục tiêu tối thượng của con người, đó là điu có thể nhn thức được và xng đáng được thực hin bởi một con người hợp lý, tự do và có trách nhim.

Mt đc đim ni bt khác ca quan đim Pht giáo là nó luôn nói vphúc lợi nhiu n là trao quyn, pp (trách nhim) n là quyn. Sshữu các i nguyên vt cht và hưởng thcác i nguyên vt cht đó luôn luôn đòi hi vic qun lý thích hợp thông qua pp. Pháp là nguyên tc điu chỉnh nguyên tc và n hóa Pht giáo không chấp thun (lên án) vic theo đui vt cht và tin nghi vt cht mà không được pp quy định. Chnghĩa tiêu ng ngày nay là một shi sinh không biết hthn ca htư tưởng duy vt không được đánh giá cao đã và đang m tn hi to lớn đến tâm lý ca con người.

Phát ha cái lý tưởng đy cm hng của tn bộ vũ trlà một gia đình hoc một ngôi làng tn cu, văn hóa Pht giáo đã cgắng khc sâu thái độ nhn thức sự tự tại ở mọi nơi và tham gia vào hnh phúc của mọi hình thức tồn tại mà không có sự xem xét ích knào c.

Chúng ta nhn thy biu hin cao nht của tư tưởng này trong Tch Thiên (Aryavatara) của Bồ đề Hạnh luận (Santideva). Thù hn và ác ý đối với kng ai c, lòng thân thin và lòng từ bi đối với tt c, kng có sự tước đot và khai thác trong tt cả các khía cnh, điu này đã trở thành tinh hoa của văn hóa Pht giáo.
 


Chỉ nhng cái cao quý và đề cao tm nhìn như vy, nguyn vng và chng ngộ như vây, chỉ có ý nghĩa cao xa của tâm linh như vy, đã cho phép các nhà tiên tri, các nhà hin nhân Pht giáo và các chính khách để đưa ra thế giới nhng nguyên tc nổi tiếng của Lý thuyết Triết học cơ bản (Pancasila) của sự hiu biết ln nhau, tôn trng ln nhau, khoan dung ln nhau, sng chung với nhau và tương tác ln nhau ở cp độ quốc gia và quốc tế mà tự thân mình có thể cung cp một cơ sở đích thực của sphát trin bn vng.
 1. TÌNH TRNG ĐÁNG BUỒN HIỆN TI

Hãy để tôi nhân cơ hội này để chỉ ra cách thức phương pháp tiếp cn duy vt khp khing chúng tôi đối với sphát trin đã như thế nào mà dn đến sự nhân rng của skhp khing và thiếu thốn, bt công và mt cân bằng, skhut phục và bt bình đẳng.

Đã có s suy thoái đo đức tn din dn đến sgia tăng đáng báo động của tội phm và tham nhũng. Kng thể phủ nhn thực tế là trong suốt thế kỷ 19 và 20, đã có nhng tiến bộ nhanh chóng và to lớn vkhoa học, công nghệ và trong mọi lĩnh vực của đời sng vt cht. Nhưng thành quả của tt cả nhng tiến bộ này kng chỉ được phân phối một cách kng công bằng mà còn phn tác dụng và biến mt. Chưa bao giờ có nhng thm ha và stàn phá như vy đe da hủy dit ssng và stồn ti. Cách thức ô nhim đang gia tăng và tốc độ tội phm và tội phm đang mọc lên như nm khiến chúng ta nghi ngờ liu đó có phải là một sphát trin bn vng và đáng giá hay kng. Người ta phải đến để chng kiến nhng cụm nhà ổ chuột để hiu được cht lượng cuộc sng của dân chúng mà họ đang lãnh đo.
 1. CẦN SỰ HIỂU BIT THỰC SỰ CHO THỰC TI

Trên thực tế ở quy mô rng hơn, tn bộ thế giới là stng thể và tích hợp của một hệ thống hỗ trợ cuộc sng. Chỉ có sự hiu biết kng đúng đn và kng hn ho của chúng ta về nó dn đến nhng vn đề như nhng vn đề đã buộc chúng ta phải nói vsự bn vng. Có hai điu chúng ta phải lưu ý ở đây. Đầu tiên, chúng ta nên nhn thức ra rằng thế giới vt cht là shữu chung tn cu. Nó có thể được chia sẻ một cách đồng đu và tt cả chúng ta phải chia sẻ nó vì sự cải thin tốt hơn ln nhau. Có giới hn đối với kh
 


năng của chúng ta để tn hưởng nó và chúng ta kng nên tích trữ nó vượt quá giới hn đó.

Điu thhai cn lưu ý là Thiên nhiên có khnăng tự điu chỉnh và tự bo tn. Nó có tính bn vng và khnăng phục hồi. Nó có thể chịu đựng đến một mức độ nào đó nhng cú xâm hại và căng thẳng từ bên ngoài do sự điên cuồng của con người gây ra nhưng chúng ta lại kng can thip vào hot động tự nhiên này của Thiên nhiên và cho phép chúng ta có được sự qun lý nguồn tài nguyên tái to. Nhưng tt cả điu này đòi hỏi sự hiu biết đúng đn vTự nhiên và thực hành đúng đn đối với Thiên nhiên. Chúng ta phải hợp tác với Thiên nhiên để cho phép nó hợp tác với chúng ta. Ở đây, một ln na, quan đim Pht giáo trở nên hữu ích. Trong triết lý của Pht giáo, chúng ta có một khái nim rt nhy cm vVt cht (Prakrti), tức là vt cht vũ trlà ma trận của tn bộ sự tiến hóa của vt cht. Nó được coi là có giá trị tuyt vời đối với chúng ta, nhng sinh vt có ý thc. Đó là lòng tốt và nhân từ đối với chúng ta. Đó là giàu có và bội thu và vui mng phục vụ chúng ta và làm như vy một cách vô tư. Nhưng nó rt dịu dàng và tinh tế. Nó cm thy e ngại vkhai thác và lm dụng. Vì vy, nó cn được quan tâm và chăm sóc với tình yêu, tình cm và yêu quý. Nó rt khéo léo so với một con bò và một vũ công tinh tế phục vụ chúng ta nhưng lại cm thy bị tổn thương nếu bị lợi dụng. Tương tự như vy, Thiên nhiên cũng phục vụ chúng ta nhưng lại phn ứng khi bị khai thác và lm dụng. Ban đu, nó làm như vy một cách nhẹ nhàng để cnh báo chúng ta, để sửa chữa chúng ta, để khiến cho chúng ta khc phục nhng sai trái mà chúng ta đã làm đối với nó. Nhưng nếu chúng ta chẳng màn quan tâm đến nó, nó sphn ứng mnh bo. Nhng gì Thiên nhiên muốn là ssử dụng khôn ngoan các nguồn tài nguyên cho sphát trin và thịnh vượng và phải kng phải là skhai thác kng quan tâm, kng chọn lọc. Thiên nhiên sẽ cung cp cho chúng ta snuôi dưỡng và hòa bình chỉ khi chúng ta sng trong hòa bình với Thiên nhiên. Thờ phượng thiên nhiên đã là chủ đề của li sng của người dân n Đ. Vì vy, nếu văn hóa n Độ quy định thờ phượng stôn kính với cây và thực vt, sông núi, đt và động vt, trời và đt, thì đó kng phải là một sự biu thị của thuyết vt linh nguyên thủy như một số học giả nhm tưởng có thể có xu hướng tin vào đó nhưng thực ra đó là sự thể hin mối quan tâm của chúng ta và quan tâm đến thiên nhiên
 


mà nó duy trì chúng ta và cung cp cho chúng ta snuôi dưỡng.

Nhu cu của thế kỷ 21 để phát trin bn vng là ngăn chn trò chơi điên rồ đối kháng với Thiên nhiên và làm bạn với nó một ln na. Ở đây chỉ nm trong con đường chc chn dn tới tiến bộ và thịnh vượng. Vì mục đích này, chúng ta sphải nhân cách hóa khoa học và công nghệ và làm cho nhân văn trở nên khoa học. Do đó, giáo dục cho sphát trin bn vng là lời kêu gọi cái ngày và chúng ta càng sớm nhn thức được điu này thì càng tốt hơn cho ssng còn và cht lượng của cuộc sng của chúng ta.
 1. SỰ CHUYỂN HÓA BA Ý NGHĨA

Bt kỳ mô hình tng thể nào vphát trin bn vng đu phải tính đến sự chuyn hóa ba ý nghĩa của cá nhân con người, xã hội loài người và thế giới. Đây phải là mục tiêu cuối cùng và là tt cả của tt cả các kế hoch và chiến lược phát trin ở cp độ tn cu. Chỉ khi đó, nó mới có thể là một sphát trin tn din mà nó có thể thực sự bn vng và lâu dài.

Sự chuyn hóa và cải to của cá nhân con người là yêu cu đu tiên và quan trng nht. Nó thể hin sphát trin của tt cả các khía cnh của tính cách con người, thể cht, tinh thn, trí tu, đo đức và tâm linh. Chỉ đơn thun là sphát trin về thể cht hoc tinh thn hoc trí tuệ thì khp khin và kng bao giờ có thể là bn vng. Điu này đòi hỏi một chương trình giáo dục định hướng giá tr, một đề cương rõ ràng mà chỉ có thể được soạn tho bởi một cơ quan thế giới như UNESCO và có thể được áp dụng phổ biến bằng cách sửa đổi phù hợp theo nhu cu và nguyn vng và điu kin của khu vc. Tình trạng lý tưởng là có một kế hoch và chiến lược mang tính tn cu. Điu này tt nhiên có thể là ước mơ kng tưởng nhưng nếu có trí tuệ và ý chí, thì nó skng là kng thể thực hin được.

Sự chuyn hóa xã hội là một nn tảng khác cho sphát trin bn vng. Nó là sự thiết lp trt tự xã hội và các tổ chức trong hình thức dân chmà trong đó sự bình đẳng phải được tương đồng với công lý, và tự do phải được tôi luyn bằng kỷ lut, trong đó khoan dung là kim chỉ nam cho các mối quan hệ và hợp tác ln nhau là quy lut tương tác, nơi có thực hành dân chủ trong tư tưởng, lời nói và hành động. Nhưng điu này một ln nữa đòi hỏi một loại hình giáo dục thích hợp trong đời sng xã hội.
 


Schuyn hóa tnhiên là điu kin tiên quyết thba ca sphát trin bn vng. Nó bao gm tt ccác nlực chính sách như vy cho phép chúng ta bảo vnguồn vn tnhiên ca tt cm yếu tvt cht (pancabhuta) ca đt, nước, lửa, kng khí và kng gian, theo cách mà nó kng bị ô nhim và cn kit. Điu đó có nghĩa là trong Thiên nhiên kng nên có thay đi tiêu cực, kng có suy thoái môi trường, kng phá rng ng nghip, kng có nhà ở trên đt ng nghip, kng có stuyt chng ca hthực vt và động vt rng và nguồn sng tnhiên, v.v... Mc khác, nên có những thay đi tích cc bng qun lý i nguyên rng, đt, nước, kng khí, kng gian, và i nguyên Đng thời cn có nhng nlực htrnhư kim tra tăng trưởng n s, hi sinh các tp quán bn vng truyn thống, v.v... Ngày nay, nhận thức đang gia tăng vnhng bin pháp chính sách này. Tht kng may là vi tâm lý con người hin tại, tt ccác chính sách và chương trình này hu hết chbgiới hn trong các giy tvà kng có gì cthvà thực tế được thực thi mc dù sliu thống kê có thcho thy điu khác.

Phát trin bn vng vừa là quan đim vừa là hành động, là công cụ chính sách và là phong trào tn cu cho một trt tự quốc tế mới dựa trên các nguyên tc tâm linh được giác ngộ nhm nâng cao cht lượng cuộc sng của tn thế giới chkng chỉ của con người. Chúng ta sng bằng hy vng và chúng ta có thể hy vng rằng ý thức lành mnh hơn sẽ chiếm ưu thế đối với loài người cho vic thực hin nhng vic làm cn thiết trong vn đề này. Chúng ta hãy cu nguyn rằng: “y để chúng ta sng cùng nhau, ăn cùng nhau và làm vic cùng nhau. Hãy để trí tuệ của chúng ta trong sch và tươi sáng. Chúng ta đừng ganh tị với nhau.
 1. TNH LP XÃ HỘI DÂN CNG HÒA HỢP
 

Mục tiêu


Mục tiêu của chúng ta là phải thành lp một xã hội tn cu vsphụ thuộc ln nhau, có quan hệ ln nhau. Điu này có nghĩa là chúng ta phải quan tâm ln nhau, kng được tước đot tài sn hợp pháp của người khác. Mỗi người là một phn và là một nhóm nhỏ của của thế giới rng lớn này và mọi người phải có cuộc sng và thực phm dinh dưỡng tối thiu trên thế giới này. Đó là bổn phn và nghĩa vụ của mỗi người để đm bo rằng stồn tại và cuộc sng của mọi người được bo vvà kng bị đe da. Nhưng chúng ta
 


chỉ nên tha mãn nhu cu chính đáng của mình và kng nên xuôi theo lòng tham của mình. Do vy, nguyên tc tht lưng buộc bụng, chỉ dự trữ nhng thmà chúng ta cn. Điu này sđm bo công lý nội-thế hệ và liên-thế h. Bình đẳng và công bằng đi đôi với nhau. Chúng là hai trcột của lý thuyết tốt về qun lý. Đây là nhng điu kin tiên quyết được mong muốn nht của sphát trin bn vng và qun lý môi trường.

Phải khẳng định rng vic theo đuổi sự hoàn ho (Paramitas: Ba-la-mt) và phấn đu để cải thin cuộc sng đã là mối quan m và khát vng vĩnh cửu của con người. Được tự do khỏi nhng cái kng hoàn ho và hu quả của khổ đau là yếu tố thúc đy chính cho các doanh nghip của con người. Nhưng đây phải là một tầm nhìn toàn cu và một nhận thức phổ quát mà kng có bt kỳ định kiến nào đối với bt kphần nào của vũ trụ. Đây phải là m ý của câu nói của Đức Pht: “Bahujana hitaya bahujana sukhaya(vì hạnh phúc và lợi lc ca n chng). Sự nhận thức này đòi hỏi phải được truyn bá và thực nh đo đức toàn cu.

Phương tin


Trong thực tế, các tổ chức xã hội, kinh tế và chính trị được thành lp và nhm vào yêu cu này. Chúng phải phục vụ nhu cu và yêu cu của con người nhưng phải được qun lý đúng cách để phục vụ các mục đích mà chúng được thành lp. Có hai giai đoạn rng lớn của doanh nghip con người. Hđang sn xut, và sau đó phân phối và hưởng thụ. Các nguyên tc hướng dn của sn xut là sử dụng tài nguyên một cách thn trng để chúng được bo vệ cho vic sử dụng tiếp và kng bị cn kit. Khnăng sử dụng hơn nữa là tự nhiên và ssuy gim của chúng là kng tự nhiên. Giai đoạn thhai là tăng cường tài nguyên và to ra các tài nguyên mới hơn và mới hơn. Đây là nhng gì có nghĩa đối với phát trin bn vng. Qun lý môi trường và thân thin với môi trường là một phn của chiến lược này. Nhưng sinh thái học thực slà sinh thái tinh thn vì nó là tâm trí to ra nỗ lực tốt đp hoc biến thái của con người. Đây là đo đức nghề nghip. Nó là một qun lý hiu quả của kết thúc, phương tin và phương thc. Sau khi sn xut, kế đến là phân phối và sử dụng. Công bằng và chỉ phân phối và sử dụng hợp pháp hoc hưởng thụ cả hai đu cn thiết cho công lý giữa nội thế hệ và liên-thế h. Chính
 


sách đn thể cuộc sng, quan tâm và chia s, ngụ ý rằng chúng ta phải quan tâm đến thế hệ hin tại cũng như cho các thế hệ tương lai. Nhưng cuối cùng, tt cả các nỗ lực của con người và doanh nghip nên là một phương tin và hướng tới vic thực hin hnh phúc của thế giới mà đó là lẽ chí thiện tận mcủa cuc đời (summum bonum). Vic thực hành tht lưng buộc bụng đòi hỏi phải tuân thshn chế trong tiêu dùng. Nó thể hin vic phải kim chế các ham muốn, và ly nhiu thứ cn thiết cho stồn ti. Kng nên có lòng tham vô đáy, kng kim soát được. Người ta phải đt giới hn cho vic mua lại cá nhân, mong muốn và tiêu thkng cn thiết. Nhng điu này ngụ ý thực hành công lý liên-thế hệ chưa tính đến công lý của nội-thế h. Đây là trách nhim tn cu của chúng ta.
 1. MỤC TIÊU CA ĐI SỐNG CON NGƯỜI VÀ CHIA STRÁCH NHIM TOÀN CU

Vic theo đuổi sxut sc, phn đu để cải thin và đt được cht lượng cuộc sng đã là mối quan tâm và khát vng lâu năm của con người. Tt cả nhng nỗ lực của con người trong các lĩnh vực văn hóa và văn minh đa dạng đã được hướng tới vic thực hin mục tiêu này. Tự do khỏi skng hn ho và hu quả là nhng yếu tố thúc đy chính cho tt cả các doanh nghip nhn thức và tiến bộ công ngh. Mặc dù mỗi con người đu tn trng và phn đu vì nhng điu này và đt chúng là mục tiêu của cuộc sng, nhưng vic thực hin chúng đòi hỏi nhng nỗ lực của công ty theo kế hoch. Nó kng thể là một doanh nghip cá nhân. Một cá nhân có thể lp ra một kế hoch nhưng vic thực hin nó phải mang tính tp th. Hơn na, mục tiêu này ngụ ý đt được sxut sc và cht lượng cuộc sng tốt nht có thể kng chỉ của cá nhân mà còn của tn bộ vũ trvì cả hai có liên quan và phụ thuộc ln nhau và to thành một tng thể hữu cơ và do đó nó cũng đòi hỏi nỗ lực tp th. Ngoài ra, người ta kng thể cgắng nhn ra một cht lượng tốt của cuộc sng theo quan đim của một cá nhân, xã hội, quốc gia hoc khu vực bị cô lp. Nó phải là một tm nhìn tn cu và một nhn thức phổ quát mà kng có bt kỳ định kiến nào đối với bt kỳ một phn nào của thế giới. Mọi người phải tham gia và chia sẻ thành quả của công vic này là một doanh nghip tp th. Mọi người nên có thể đóng góp bằng cách thể hin khnăng của mình thông qua một khám phá năng động về tim năng của một người được xã hội và
 


môi trường thiên nhiên xung quanh hỗ trợ trong quá trình này. Vì vy, khi chúng ta lp kế hoch cho tiến bộ xã hội, trin vng của chúng ta phải là tn cu mc dù khnăng của chúng ta phải vn còn ở cp đa phương. Tiến bộ xã hội chân chính bao gồm vic thực thi hnh phúc phổ quát, với ý thức quan tâm và chăm sóc đến tt cả mọi người, cm giác hòa đồng với tt c, thái độ chia svà hợp tác. Đối với doanh nghip tp thể này, tt cả các nn văn hóa trên thế giới phải kết hợp với nhau, chia sẻ một nn tảng chung và làm vic vì sự tiến bộ và thịnh vượng chung.
 1. CHIA STOÀN CU VNN TNG GIAO TIẾP

Đđm bo rằng stồn tại chung của các nn văn hóa khác nhau là hòa bình và vì lợi ích chung, cn phải chia sẻ một nn tảng chung và có giao tiếp trực tiếp và đối thoại hoc đa ngôn ngữ. Nhng tương tác đa văn hóa như vy s kng chỉ giúp và góp phn xây dựng sự hiu biết ln nhau, tin tưởng ln nhau, đồng cm ln nhau và làm giàu ln nhau, chúng còn sẽ củng cvà tăng cường sức sng và nguồn lực vt cht và tinh thn chung. Điu này sẽ cho phép chúng ta đánh giá cao hơn quan đim kng thể tách rời và tn din như để chống lại quan đim chia rvà nhị phân. Chúng ta có thể thông qua Hội nghị này để kêu gi, mà kng phải là người đa phương, tt cả các trí thức, học gi, chuyên gia trong nhiu lĩnh vực khác nhau và các tầng lớp trong cuộc sng để nhìn nhau kỹ hơn, để khám phá đim chung của chúng ta, để nm bt đim mnh và đim yếu của nhau, để học hỏi kinh nghim và kiến thức của nhau để tt cả các quốc gia có thể cùng tiến vào các thế kvà thiên niên kỷ trong tương lai với tư cách là đối tác trong hnh phúc phổ quát, như nhng người hàng xóm thân thiết và anh em văn hóa.

Vào thời đim hin ti, nhân loại đang trải qua thời kỳ hỗn lon và phải đối mt với một cuộc khng hoảng đa dạng và đa chiu. Nhân loại ở giao thời. Một mt có nhng tuyt tác của khoa học và công ngh, mt khác có giá trị bị xói mòn, suy thoái đo đức và các loại thiếu thốn khác nhau dn đến căng thẳng, xung đột và khổ đau. Bên cnh đó, nhng vn đề phát sinh từ tn cu hóa cũng đang thúc đy tâm trí con người quyết đn tìm kiếm triết lý sng mới. Với sxut hin của xã hội tn cu, trong đó chúng ta đang tương tác với nhng người có ý tưởng và lý tưởng, văn hóa và truyn
 


thống khác nhau, các chun mực tôn giáo và đo đức ny sinh nhu cu ngày càng gia tăng vđo đức tn cu vsự tương hỗ và phụ thuộc ln nhau và đối thoại liên văn hóa cho mô tuýp mới phù hợp với mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong thời đại hin nay, các nn văn hóa truyn thống của chúng ta đang bị biến dạng và đang đối mt với nguy cơ tuyt chng khng khiếp dưới nh hưởng biến thái của cái gọi là hin đại hóa mà nó gây chia r, tước đot và phá hoi. Ln đu tiên kể từ khi thành lp, một tình huống đe da quy mô lớn như vy đã phát sinh. Cho đến nay, chúng tôi vn kng quan tâm chia sẻ một cách chân tình một nn tảng chung để đáp ứng thách thức theo cách mang tính quyết định và tn cu mà có thể là do sự thờ ơ, xao lãng, tự cho mình là trung tâm hoc bị mê hoc bởi hin đại hóa, v.v ... Đã đến lúc bt đu một sphục hưng văn hóa, một sự thay đổi mô hình trong quan đim và cách sng của chúng ta mà nhng lời dy của các nhà hin triết và nhà tiên tri có thể đóng một vai trò quan trng và then chốt. Một sự đổi mới của các tương tác các nn văn hóa dưới biu ngnày skng chỉ giúp và đóng góp cho sự hiu biết ln nhau, sự đồng cm ln nhau và làm giàu ln nhau; nó cũng sẽ củng cnguồn gốc và nguồn lực tinh thn chung của chúng ta. Nó sẽ cho phép chúng ta đánh giá cao quan đim tinh thn, tn din và kng thể tách rời như chống lại thế giới quan chia rvà nhị phân.
 1. KT LUN

Bng cách kết lun, có thể nói rng Đức Pht là một trong nhng nhà tư tưởng cách mạng nht và là nhng vị thần linh thiêng nht từng sng trên trái đt. Thông đip của Ngài về cn lý, hòa bình, hòa hợp, lòng từ bi, sphục vvị tha, độ lượng v.v ... vẫn còn ý nghĩa đến ngày hôm nay cũng như trong quá khứ. Skhuyến khích của Ngài trong vic theo đuổi Trí tu/ Bát nhã (Prajna) và thực nh lòng Từ bi (Karuna), tầm nhìn của Ngài vsgiống nhau (selfsame- ness) với mọi người (paratma samata và paratma parivartana) và khao khát nhit tnh xóa bỏ khổ đau của người khác khi vượt qua mọi o cn của chng tộc, tín ngưỡng, quốc gia và thậm chí cả nn loi. Nhng lời dy nn từ của Ngài về lòng từ bi phổ quát và thin chí thế giới, sự nhấn mạnh của Ngài về nhng đức tính cao quý của maitri, karuna, Mudita và upeksa được gọi là TVô lượng Tâm (Từ, Bi, H, X) Brahmavihara (ví dụ sng và m vic cho cái toàn th,hay cho tn thề giới). Tt cả nhng điu này có một thông đip quan trng cho loài người bị phân tâm ngày nay đang chịu đựng skit quệ tinh thn và mòn mỏi trong sgiam hãm hp hòi và cứng nhc của chnghĩa trung tâm, bo lực, chnghĩa đa phương và chnghĩa duy vt tàn khốc, chnghĩa hin đại hư hỏng, v.v...

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây