26 ĐỂ THÀNH TỰU SỰ LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNHNIỆMVÌNỀNHÒABÌNHBỀNVỮNG: GIỚI THIỆU TÔNG THIỀN JOSASEON (TỔ SƯ THIỀN)

Thứ tư - 08/05/2019 05:04
TS. Young Ho Lee (Ven. Jinwol Dowon)
333
 

ĐỂ TNH TỰU SLÃNH ĐO CÓ CHÁNHNIMVÌNỀNHÒABÌNHBNVỮNG: GIỚI THIỆU TÔNG THIỀN JOSASEON
(TSƯ THIỀN)

TS. Young Ho Lee (Ven. Jinwol Dowon)(*)

 


 
 1. GIỚI THIỆU

Nhng Mc tiêu Phát trin Bn vng (tiếng Anh viết tt là SDGs) ca Liên Hip Quốc còn được biết đến như Nhng Mục tiêu Toàn cu, là tiếng gi chung cho tt ccng ta hành động chm dứt đói nghèo, bo vhành tinh và đm bo rng mi người có được hòa bình và thịnh vượng. Trong đó, hòa bìnhlà mc tiêu th16 trong b17 Mc tiêu SDGs này. Xét toàn din, dù hòa bình là một mc tiêu riêng được nhn mạnh trong Bộ mc tiêu phát trin nhưng Phát trin Bn vng nhìn chung và từng mc tiêu nói riêng kng th nào đt được nếu như cng ta kng thành tựu vấn đhòa bình cho thế giới. Hòa bình là một khái nim mang tính toàn din và rt quan trng đi vi tt ccác mt ca SDGs. Hòa bình tht skng được mang tính tm thời mà phi là n định và vĩnh vin. Hòa bình bn vng có thđt được và dn dt bởi nhng nhà lãnh đạo tài ba ở nhiu lĩnh vc khác nhau như chính trxã hi, kinh tế, n hóa và tôn giáo trên bình din đa phương và toàn cu. Nhng nhà lãnh đạo này phi có chánh tư duy đquan tâm chăm lo cho người dân ở


*. Dongguk University Gosung Monastery, CA, USA. President, Korean Buddhist Sangha of North California, USA.  Người dịch: Phm Hải Thy
 


mi tng lớp xã hi, ở nhng quốc gia khác nhau và trên thế giới. Nhà lãnh đạo phi thc scó Trí tuệ, sống cuộc đời chánh nim và an lc. . An lc cơ bn được phát trin trong và ttrí tucủa con người. Rõ ràng rng skng có hòa bình thc snếu như kng có an tĩnh trong tâm hồn. Nếu như tâm thc ca cng ta đu an lc và tbi thì xã hi và thế giới này stràn ngp an bình và nhân văn.

Đnuôi dưỡng san lc và trí tuệ, dường như hành thin là một trong nhng cách tt nht và hiu qunhất. Hành thin kng chỉ tt cho san lc ca tâm thc mà còn đt được skhai ng và chánh nim trong từng lời nói và hành động. Tôi muốn giới thiu một phương pháp hành thin truyn thống, Josaseon (TSư Thin) ti Hàn Quốc, đây là một phương pháp lâu đời và chân thật được truyn tn Đsang Trung Hoa. Bài nghiên cứu này đu tiên sẽ tng quát và nhc li các mc tiêu SDGs bên trên thông qua vic xoay quanh Mc tiêu th16, trước khi đi vào bàn lun phương cách lãnh đạo có sảnh hưởng ca tư duy chánh nim. Thhai, tôi sgiới thiu Josaseon, một cách hành thin Pht giáo truyn thống, bao gm nhng chi tiết vbi cảnh và cách thc. Kết lun được đưa ra là cách hành thin Josaseon nên được phbiến rng rãi và tp luyn thường xuyên đphát huy slãnh đạo có chánh nim vì hòa bình bn vng. Đây là một trong nhng sđóng góp giá trtrong vic phát huy nn hòa bình bn vng mang li lợi ích cho tt ccng sanh trên trái đt này.
 1. TỔNG KT LI VÀ NHC NHỞ VỀ Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CA HÒA BÌNH  VÀ SLÃNH ĐO
  1. Hòa bình

Tôi cho rng hòa bình là mi quan tâm cơ bn và duy nht ca Đo Pht dành cho cá nhân, cng đồng và vũ trnày. Pht giáo luôn được biết đến là một tôn giáo hòa bình nht trên thế giới. Lịch snhân loi đã cho cng ta thy các tín đPht giáo chưa bao gigây ra bất ccuộc chiến tranh nào dưới danh nghĩa Pht giáo ktkhi Đức Pht Thích Ca u Ni, người luôn dy n đca mình vbất bo động và ng tbi vi tt ccng sanh, khai lập ra đạo Pht. Nhng n đca Đức Pht, như là TKheo/TKheo Ni, Sa Di/Sa Di Ni, BTát và Pht ttại
 


gia thnhn giáo lý khác nhau tùy theo tình trng thc tế của từng người nhưng tt cđu phi ly vic tránh xa giết hi và m đau tt ccng sanh m giáo lý căn bn chyếu. Tôn trng và chăm sóc các loài hu tình và vô tình là chthuyết cơ bn của Pht giáo và nguyên tắc cơ bn ca đạo đức. Kng giết hi và m đau cng sanh khác là cơ sca hòa bình và công lý trong cng đồng Pht tcũng như trong xã hi nói chung. Rõ ràng kng có hòa bình khi có giết chóc, m đau hay có thù hn và bo lực xy ra. Silla và Vinaya, nhng quy tắc ng xđạo đức hay còn gi là Tng lut được viết ra đngăn nga sbao lực và xung đột trong Tăng đoàn và xã hi. Thin định (Samadhi) giúp đu óc con người an tĩnh và ng suốt. Nó cũng có c dụng m cho tâm thc con người an lc và tbi cũng như có trí huvà công bng.

Mc tiêu cui ng ca đo Phât là đt đến Niết Bàn, một trạng thái an lc và tdo hoàn toàn khi tà dâm, đau kh, tuyt vng và nghip chướng, hay nói cách khác một trạng thái giác nghn toàn vi trí tuhoàn ho. Do đó, chúng ta có thnói những Pht tcn chính là những người tìm kiếm san lc dưới danh nghĩa tìm cu Niết Bàn, nơi ca san lc hoàn toàn và nim hạnh phúc vĩnh hằng. Tôi cho rằng hòa bình và hạnh phúc trong cõi Niết Bàn ca đo Pht có cht lượng hoàn ho nht so vi những khẳng định ca những tôn giáo khác vvấn đề hạnh phúc và an lc. Nng vấn đlà m sao chúng ta có thđt đến Niết Bàn ở cp đcxã hi và cá nn. To ra thế giới Niết Bàn, một xã hi an lc tuyt đi, là mục tiêu và nhim vchung ca tt cchún ta. Chúng ta cn tho lun và phát trin cách thức hiu quđđt đến Niết Bàn trong bi cnh ca xã hi ngày nay.

Trong xã hội hin đi, hòa bình đã và đang là vn đề chính yếu cùng với nhng vn đề như công bằng, công lý cho tt cả nhng mối quan hệ tương h. Do đó, hòa bình nên là hòa bình công bằng của nó vì có nhng thứ trông giống như hòa bình nhưng thực tế lại có nhiu bt công đã din ra bên trong dưới cái tên của hòa bình do nhng yếu tố chính tr.

Hòa bình với thực tế bt công kng phải hòa bình thực smà chỉ là sgito hay hòa bình trên danh nghĩa. Do đó, để có hòa bình bn vng, tôi muốn mọi người quan tâm đến hòa bình công bằng hơn là chỉ là hòa bình mà thôi.
 


Chúng ta hãy phân tích nghĩa và ý nghĩa sâu xa của công bằng” (“Just”) và hòa bình” (peace”) trong bối cnh xã hội. Công bằngám chỉ công bằng, đúng đn, chân lý, đo đức, chân thực, vinh dự, kng thiên vhay công bằng; nó cũng có nghĩa hin ti, gn đây, mới đây, duy nht, hiếm khi, chc chn, hn tn hay hn ho; nó cũng có thể ám chỉ đơn gin là, thực slà, rỏ x ràng, cụ thể là. “Hòa bìnhcó thể có nghĩa là sự tĩnh tâm, yên tĩnh, bt động, an nhiên hay im lặng; nó cũng có nghĩa là shài hòa, sự thanh bình, sự hòa thun hay tình hữu ngh; nó cũng có nghĩa là sự thu hiu, sự dung hòa, tha thun, tha hip, sự đồng b, thin ý, hay mối quan hệ tt; nó cũng có nghĩa là ngng bắn, chm dứt chiến tranh, tự do khỏi xung đột hay kng có bo lực.1 Tôi nghĩ rằng tt cả nhng ý nghĩa trên đu có liên quan nhau và phù hợp với nhng tho lun của chúng ta trong bài nghiên cứu này.
  1. Snh đo

Lịch sử thế giới cho thy Hoàng đế Asoka được xem như một vCakravartin, hay một vChuyn Luân thánh vương. Bánh xe pháp nghĩa là Pháp giới (Dharma) và nó có nghĩa là Hoàng đế đã cai trvương quốc mình bằng Pháp giới, chân lý và giáo lý của Đức Pht, tnh bo lực, thúc đy hòa bình và lòng từ bi có trí tuệ và công bằng. Lịch sử cho thy Hoàng đế đã thực hành Đạo Pht và cgắng truyn bá Đạo Pht đến khp nơi trên thế giới. Ngài đã hn thành sứ mnh truyn bá Đạo Pht cũng như cai trdân chúng bằng nhng phương tin hòa bình. Tôi cho rằng Ngài là một trong nhng nhà cai trgii nht và một trong nhng nhà lãnh đo tài ba nht trong lịch sử thế giới từ đó đến giờ. Slãnh đo có chánh nim và cai trvì mục tiêu an dân của Ngài xng đáng là mô hình mu về chính trxã hội cho các thế hệ kế tiếp noi theo.

Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, bối cnh thế giới mang tính đa văn hóa và có tính cht phức tp. Như David E. Wright đã nói, thế giới của chúng ta đang sng ngày một thiên vkỹ thut. Hu như tt cả các hot động liên quan đến kinh doanh đu gn lin với
   1. Mattie J.T. Stepanek with Jimmy Carter ed. By Jennifer Smith Stepanek, Just Peace: A Message of Hope; (Andrews MeMee Publishing: Kansas City, 2006), p.x vi
 


nhiu tầng lớp kỹ thut nhưng một trong nhng vấn đề quan trng nht liên quan đến tnh công của kinh doanh và con người thì kng hề liên quan đến kỹ thut. Nó liên quan đến não trng và trái tim con người vphương din nh đo. Kng có snh đo đáng tin cy, tt cả nhng tiến bộ khoa học kỹ thut trên thế giới skng thể nào cứu n nổi một tổ chức hay một xã hội đang phải cht vt đu tranh.2 Bàn vnh đo, Alexander M. Haig, Jr. đã chỉ rõ rng một số sinh ra đã có nhng phẩm cht thao lược của một nhà nh đo tài ba. Nhưng ngược lại cũng có một sngười tnh tựu được tài ng của mình thông qua học tập và chuyên cn. Họ nhận ra rng họ có thể học được và phát trin các nguyên tc nh đo nếu như họ chuyên m nghiên cứu học tập và pn tích nhng đc tính đã được chng minh bởi nhng thiên tài trước đó. Tht công bng khi nói rng cả nhng người tài ng và kém tài ng hơn đu luôn luôn có thể phát trin và cải thin kng nh đo của mình và có thể thực hin điu đó bng cách chú ý cải thin nhng đc tính tốt vnh đo.3

Như Ed Oakley và Doug Krug đã đề ngh, chúng ta cn một nn lãnh đo đã được giác ngmà trong đó các nhà lãnh đo kng chỉ có tm nhìn mà còn có khnăng thu hút người khác chp nhn tm nhìn đó như của chính h, và kế tiếp cam kết thực hin tm nhìn đó đến khi hn thành. Nhng nhà lãnh đo đã nggiác cn phải có sự quyết tâm và khnăng lôi cuốn mọi người và to cm hng cho họ biết nên làm gì để biến tm nhìn thành hin thc. Một điu quan trng là các nhà lãnh đo phải nuôi dưỡng và khuyến khích cp dưới của mình cởi mở, sáng to và cách tân và tìm hiu xem điu gì slàm cho họ có cùng mục tiêu với mình. Điu đó giúp họ thể hin được nhng điu tốt nht. các nhà lãnh đo nên hiu tình trạng của cp dưới mà mình tiếp xúc.4 Tôi cho rằng nhà lãnh đo nên nhn thức đy đủ về thực tế của thế giới và nên tư duy tỉnh thức về nhân loại trên thế giới này.

Các nhà lãnh đo nên to cơ hội và môi trường an lc trong đó vừa cho phép mọi người tn hưởng công vic của mình vừa có thể
   1. David E. Wright, Leadership Defined (Insight Publishing Co.: Serviervill, 2005),
p.vii.
   1. Ibid, p.6
   2. Ed Oakley and Doug Krug, Enlightened Leadership (Simon & Schuster. New York, 1991), p.19
 


đt ra nhng yêu cu cao về thành tích hot động, và đợi xem thành tích công vic tốt từ từ din ra. Chúng ta thy rằng khi hiu sut làm vic của một người tăng lên thì lòng tự tôn cũng như nim tha mãn trong công vic và trong bản thân cũng dn tăng lên, điu đó sgiúp nh hưởng tích cực đến khnăng làm việc. Một nhà lãnh đo có chánh nim cn biết rằng để thu phục được trái tim và trí óc của người khác thì chỉ khi nhng người đó cm nhn được rằng họ đang làm vic vì một mục đích mà họ cm thy xng đáng. Họ biết rằng mọi người sẽ cm thy tốt về chính bản thân mình trước khi họ có đủ dũng khí để quán chiếu bên trong tìm sự thay đổi. Họ biết rằng càng làm tăng sự tự ý thức của bản thân skhuyến khích sphn chiếu chân tht cn thiết cho stăng trưởng cá nhân. Họ biết điu đó bởi vì họ đã kinh qua cả hai mt của nhng tình huống mà thông qua đó họ đã học cách làm mới bản thân. Nhng nhà lãnh đo có chánh nim biết rằng mọi người sẽ nỗ lực làm vic chung với nhau để hn thành tm nhìn chung. Chúng ta đu biết vsức mnh ngc nhiên của cng đồng và xã hội khi tp thể cùng nhau nỗ lực làm vic hướng đến mục tiêu chung. Nhà lãnh đo có chánh nim là người hiu được vai trò căn bản của mình chính là hỗ trvà quan tâm mọi người. Các nhà lãnh đo hiu rằng lãnh đo chính là chịu trách nhim khuyến khích một mối quan hệ phụ thuộc, và họ nhn lãnh trách nhim đó để ủng hộ mọi người dù là quan hệ độc lp hay phụ thuộc vì lợi lc của mọi người cũng như của xã hội.5
    1. GIỚI THIỆU CÁCH NH THIỀN ĐỂ CÓ ĐƯC SLÃNH ĐO CÓ CNH NIM VÀ GIÁC NGỘ & NỀN HÒA BÌNH CÔNG BNG: THIỀN JOSASEON
     1. Giới thiệu chung vHành thin Josaseon

Josaseon nghĩa là Soen (Thin của Josa. Josa, một v Tsư Thin đã có sgiác nggiáo pháp vốn bt nguồn từ Tổ Bồ ĐĐt Ma, vSơ Tổ Thin Tông Trung Hoa. Thực sự, Bồ ĐĐt Ma được biết đến là vtổ thhai mươi tám ở n Độ nơi mà Ngài Ca Diếp là vSơ Tđã được chân truyn từ Đức Pht Thích Ca u Ni, theo như Jeondeungrok (quyn Record of the Transimisson of the Light).6 Kể từ đó, đo Pháp đã được truyn từ Bồ ĐĐt Ma đến Doui
 1. Ibid. p.247
 2. Tao Yuan comp, Kim Wolun trans. Jeondeungnok (Donggukyeokgyeongwon: Seoul, 2016), pp148 - 176
 


Myeongjeok, một vTngười Triu Tiên, người mà đã được chân truyn từ Seodang Jijang (Xitang Dicang 734 – 814), một vị thy người Trung Hoa xếp thứ chín tính từ Bồ ĐĐt Ma.7 Doui được công nhn là Jogyejongjo ở Triu Tiên, có nhĩa là vSơ Tổ Thin của Pht Giáo Triu Tiên. Vì vy, Josaseon ở đây đề cp đến Thin tông truyn thống từ thời Bồ ĐĐt Ma và tôi muốn giới thiu giáo pháp và thực hành của Ngài trong bài viết này.
  1. Pp Josa (TSư Thin Bồ ĐĐt Ma)

Nói chung, Bồ ĐĐt Ma đã nổi tiếng khp thế giới như là một vTăng người n Đvà là vTổ đời thứ nht của Thin tông Trung Hoa. Bồ ĐĐt Ma sinh vào khoảng năm 440 ở Kanch của nước Tamil Nadu, vùng đông namn Đ. Ngài là vHoàng Tử thba của quốc vương Hương C(Simhavarnam8). Gn đây, người ta đã công nhn Kanchporum gn Chennai là quê hương của Ngài. Theo lịch sn Độ thì Kanchiporum là kinh thành của triu đại Palava và kng chỉ là trung tâm chính trmà còn là trung tâm văn hóa tôn giáo thời đó. Thế nhưng, Ngài đã trở thành môn đồ Pht giáo và là đệ tử của TBát Nhã Đa La (Panyadara) và thực hành giáo lý đo Pht cũng như hành thin. Ngài sng theo li khổ hnh hay còn gọi là li sng Duta, một li sng tiết chế văn uống, ăn mc và ngủ. Điu đáng chú ý là li sng khổ hnh này ít nhiu liên quan đến li sng khổ hnh của Ngài Ca Diếp, một trong mười môn đồ vĩ đại của Đức Pht Thích Ca u Ni và là vSơ tổ Thin. Đt Ma sư Tổ luôn chú tâm vào vic tự thức tỉnh và khai ngộ như là mục đích duy nht của vic tu học. Ngài đã từng pphán nhng hin tượng liên quan đến đo Pht lúc by giờ nhm mục đích khai tsứ mnh Pht giáo là để khai sáng chúng sinh bằng vic thin định. Ngài được mọi người ngưỡng mộ như một vĩ nhân huyn thoại kng thể được mô tbằng lời mà phải bằng nghệ thut và cm nhn.
  1. Hệ tư tưởng và Thực hành của Đt Ma Sư T
   1. Htư tưởng

Bàn vvn đề tư tưởng của Bồ ĐĐt Ma Sư T, chúng ta đánh giá cao rằng Ngài kng quan tâm về nhng yếu thuyn bí mà chỉ
 1. Cheng Chien Bhikshu, Sun Face Buddha: The Teachings of Ma-tsu and the Hung- chou School of Chan (Asian Humanitice Press: Berkeley, CA, 1992), 97.
 2. Red Pine, The Zen Teaching of Bodhidharma (North Point Press: New York, 1987),
p.ix.
 


quan tam đến trí tuệ thực sự. Là một chân giá tr, trí tuệ hin tại kng thể chỉ din tbằng lời nói thông thường mà cả phải bằng thực nghim tâm linh và thực hành một cách siêu phàm. Phn lớn mọi người đu chỉ quan tâm đến giá trgóp phn to phn thưởng trần tục dựa trên nguyên tc nhân qu. Nhng tư tưởng đó kng thể là cứu cánh khỏi luân hồi mà chỉ làm tăng thêm nghip sinh tử. Tổ Bồ ĐĐt Ma đã chỉ rõ hin thực và nhng giá trtối thượng vượt xa khuôn khổ của nhng ước mơ bình thường. Lịch sử ghi lại trước khi Bồ ĐĐt Ma đến Trung Quốc thì Pht giáo đã rt phát trin kể từ khi đo Pht du nhp vào Trung Hoa khoảng đu thế kỉ thứ nht sau Công nguyên. Tuy nhiên, thời đó vn chưa có nhiu nỗ lực để đt đến skhai sáng, mục đích rốt ráo của đao Pht. Do đó, Tổ Bồ Đđã cgắng thay đổi nhng sự quan tâm trần tục hướng đến sgiác ngộ thực sự. Ngài muốn mang sự chú ý của con người đến vic thực hành nội tại hơn là nhng hot động bên ngoài. Ngài tp trung vào giải quyết nhng cái căn cơ gốc rvà mục tiêu nguyên thủy của đo Pht hơn là chỉ chuyên chú nhng vn đề bên ngoài mang tính hin tượng hay nhng điu trần tục.9 Hãy cùng xem lại đoạn vn đáp Gwansimnon Nhng Phương cách để đt được Tâm Thin)10, từ đó chúng ta có thể hiu được hệ tư tưởng của Tổ Bồ Đề:

Nếu như mt người muốn đạt đến sgc ng, thì đâu là phương pp quan trng nht mà mt người có ththực hành? Phương pp quan trng nht, bao gm tt cphương pp, đó chính là quán tâm ca mình. Nhưng làm sao mt phương pp có thbao hàm tt ccác phương pp còn li? Tâm là gc rễ để mi thhình thành. Nếu mt người có thhiểu được tâm, mi thkhác sẽ tự nhiên theo sau. Ging như rca cây. Tt cnhng cái như trái, hoa, nhánh và lá đều ph thuc vào rcây. Nếu như chng ta ni dưỡng brtốt, cây sẽ đâm chi. Nếu như chng ta cht nó, cây sẽ chết. Nhng người nào hiểu được tâm ca mình sẽ dễ ng đạt đến sgc ng. Nhng người nào không hiểu được tâm sẽ chthực hành mt cách vô ích mà thôi. Mi điều tốt hay xâu đều do tâm sinh. Đm thy điều gì đó ngoài tâm thì là không th nàoChng ln phiên nhau như nhân quả tùy thuc vào duyên, tâm trong sáng sẽ sinh nhng vic làm tốt, tâm mám sẽ thu hút vào nhng
 1. Tao Yuan comp, Sohaku Ogata trans., The Transmission of the Lamp (Longwood Academic: Wolfeboro NH, 1990), pp.57-67.
 2. Gheongheo Seongu ed. Seonmunchalyo (Geumjeongsan Beomeosa: Busan, 1968), pp123-135..
 


ý nghĩ đen ti. Tâm ai không bị ô nhiễm là người tnh thc. hchuyển hóa khđau và tri nghiệm trong niềm vui Niết Bàn. Nhng người còn bị dính mc bởi tâm ô nhiễm và bao quanh bởi nghiệp chướng sẽ vướng vào sinh tử ln hi. Nhng chng đó sẽ trôi ni ba đường và chu thống khvô biên và tt cchvì tâm ô nhiễm ca mình làm mđi tự ngã thực scủa mình.11

Từ đoạn trích dn trên, chúng ta có thể hiu được sự nhn mnh của tổ Bồ ĐĐt Ma đối với tâm và chú ý đến nó như thế nào. Tt cả mọi thvà cả ssng đu phụ thuộc vào tâm. Tâm con người lèo lái và qun lý cuộc sng và thế giới. Tâm có thể to hòa bình hay chiến tranh phụ thuộc vào ý thích chúng muốn hoc cn làm gì với thế giới này.

Nhân đây người viết muốn mượn câu chuyn thin tông ni tiếng vcách m sao cho tâm an giữa BĐề Đt Ma Sư Tvà n đca Ngài là HuKh. HuKhbch hi Đt Ma Sư Trng: Tâm con vẫn chưa an được. Xin Hòa thượng chỉ cho con cách!. Đt Ma Sư T đáp rng: Đem tâm ra ta an cho con!. HuKhnói: Con tìm tâm kng được. Sư tổ nói: Ta đã an tâm cho con ri đó. Câu chuyn này được biết đến như là Ansimbeommun (Tìm đường vào Tâm) Nếu như ai đó có vấn đvi tâm mình hay nói cách khác là tâm cng xăng, tốt n hết cng ta nên nghĩ li câu chuyn trên đây giữa Tvà ngài HuKh. Đc tính ca Thin tông là nếu một người có thể thy bn cht ca tâm mình thì người đó đã thy được Pht tánh ca mình. Xét vcác n tgiáo lý ca TBĐề Đt Ma thì đáng chú ý nht là svic mà T nói vi ngài HuKh: Ta có bốn cuộn kinh Lăng già muốn truyn trao li cho con. Kinh này cha đựng nhng tinh hoa gp pháp ca Như Lai cho phép tt ccng sanh có thdn đt đến skhai ng. Tcâu nói này, cng ta biết được rng TBĐề Đt Ma khuyến khích cng ta học theo Kinh và luyn tp nhng giáo lý ca Kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già được phân loi là Kinh đin Đi tha. Kinh Lăng Già tp trung phương pháp giác ngbên trong và triết lý vPht tính (hay còn gi là Như Lai Tng hay Chân như), vDuy Thức hay Duy Thc Tông. Hơn na, giáo pháp này cũng dy cng ta rng ngôn tkng còn cn thiết cho vic din đt ý tưởng na.
 1. Red Pine, op.cit, pp77-78.
 


Do đó, triết lý của Tổ Bồ Đề được biết là dựa trên giáo lý vBn thể và Duy Thức của Đức Pht cũng như sự tự khai ngộ từ bên trong.12

3.3.2. Hành thin


Để tìm cu phương cách hành thin của Tổ Bồ ĐĐt Ma, chúng ta nên nhìn lại Bn tóm tt cách hành thin của Tổ như sau:

nhiều con đường để vào Đo, nhưng cơ bn có hai cách: lý nhập và hạnh nhập. Hiểu thế nào là lý nhập thì phi hiểu rng và tin rng tất cchng sanh đều có chung bn thể, nhưng lại không nhn ra vì nó bị nhng o ảnh vọng tưởng che mchi phi. Nếu như khách trn chu rời hư di trvthc, dng lại trong bích quán (ngi thiền ta trước bức tường), không thy có mình có người, phàm thánh là mt, ng không theo chnghĩa, đó là hợp với lý, không phân biệt tch diệt vô vi, thì chng ta đã có lý nhập. Hạnh nhập có bốn hạnh đó là: Báo Oan Hạnh, Tùy Duyên Hạnh, Vô Sở Cu Hạnh, và Xng Pp Hạnh. Báo Oan Hạnh: Tôi chp nhn khổ đau bt công với trái tim rng mở mà kng chút phàn nàn về nhng khổ đau đó. Kinh nói khi chúng ta gp nhng đau khổ thì kng nên khởi lên n ghét, bởi vì đó là điu bình thường tt yếu phải như thế. Hiu rõ như vy, chúng ta đã tương ứng với Lý nhp. Và bằng cách chịu được khổ đau chúng ta bước vào Đạo. Thhai là Tùy Duyên Hnh ….. được mt tùy theo duyên, tâm kng vng động. Nhng ai tâm kng bị lay chuyn bởi cơn gvui thì sẽ bước vào Đạo. Thba, Vô SCu HnhVn vt đều là không. Trong vn vt rng không và không có chcho ham muốn… Kinh nói cu tất có kh. Không cu được vui”. Vy khi chng ta không tìm cu, chng ta đã bước vào Đo. Thứ tư là Xng Pp Hạnhc Pp là chân lý và thanh tịnh. Theo đó, mi vt đều là không. Không nhiễm, không trước, không chủ, không khách… Vì thế, thông qua thực hành nhng ch này, chng ta có thgiúp đỡ nhng chng sanh khác và m rng danh cho go pp Khai ng. Và như với hạnh bthí, nhng hạnh này ng có ththực hành ng với nhng đức hạnh khác’.

Như trên, chúng ta có thể thy thông đip của vic hành thin rt đơn gin và dễ hiu để thực hành cho tt cả mọi người. Điu này có thể áp dụng kng chỉ cho từng cá nhân mà còn cho tt cả mọi người trên thế giới. Ở đây, Đạo đề cp đến Pháp, Bề Đ, và Niết
 1. Kenneth Chen, Buddhism in China: A Historical Survey (Prinston University Press: Prinston, 1973), pp352-353.
 


Bàn hay Thin. 13 Chúng ta có thể điu chỉnh Đạo cho cả cp độ cá nhân và xã hội xét vmt hòa binh và hnh phúc. Giáo lý Bồ ĐĐt Ma hài hòa cân bằng với lý nhp và hnh nhp. Chúng ta nên tin sâu và đối xvới nhng người khác như chính chúng ta để hiu rằng tt cả chúng sanh đu có chung một chân tánhmc dù nó bị che mờ bởi cm xúc và hư vng, mà điu này có thể được loại b, từng bước vượt qua bằng cách quay về thực tại thông qua thin (Seon/Zen). Rõ ràng rằng nếu một người tìm cu an bình và hnh phúc thì nhng người khác cũng sẽ tìm kiếm giống nhau; nếu một người kng thích tranh đu và sbt hnh, thì nhng người khác cũng skng thích nhng điu đó, bởi vì đây là quy lut vàng của vũ trụ. Nếu như chúng ta vượt qua bản ngã cũng như sự cu nhim, chúng ta có đt đến tự do và giải png khỏi nhng căng thẳng và chịu đựng mâu thun với người khác.

Chúng ta nên phản chiếu hin thực khi nói đến cách thức ca giáo pp. Khi chúng ta tìm cu i gi là Đạo hòa bình gp phi chướng ngi, thì chúng ta nên nghĩ vbn tn chúng ta, trong những kiếp quá khứ, tôi đã lang thang lc đường vi mn ngàn hình dạng, thường xuyên giận dkhông nguyên c, và phạm nhiu ti lỗi. Kiếp này, dù tôi không m gì sai, nng tôi vẫn btrng pht cho những ti li tôi đã gây ra trong quá khđó. Kng có thần tnh hay con người nào có thdbáo khi nào ác nghip strqu. Vì vy hiu được lđó, tôi chấp nhận những đau khnày vi trái tim rng mmà không chút oán ghét sbt công. 14 Đó chính là cách luyn tp skiên nhẫn đvượt qua tỉnh vkvà soán ghét ca bn tn ng như thực nh hạnh quan tâm cm soc những người khác. Giống như i chết, chúng ta đu do nn duyên chi phi, ch không do chính chúng ta. Nn duyên chi phi sđau khvà nim hạnh phúc ca chúng ta. Nếu như chúng ta cm thy an lc thảnh thơi, đó là kết quca ht giống mà chúng ta đã gieo trong quá khứ. Nếu những điu kin nn dun thay đi, thì kết qutrên schấm dứt. Nếu chúng ta mong ước an lc, chúng ta nên gieo trng và vun đp những duyên nh htrcho san bình hạnh phúc đó. Chúng ta phi nhận biết nguyên lý duyên sinh..

 
 1. Ibid., p.115.
 2. Ibid. p4-5.
 


Phn lớn con người đu bị vng tưởng tham lam mong muốn nhiu điu. Nhưng trí tuệ bừng tỉnh và chọn lựa sự hiu biết. Họ thay đổi tâm thức và để thân tùy duyên. Nếu chúng ta muốn vui van lc, chúng ta nên bỏ đi tâm tham lam và làm hnh bố thí cho người khác. Chúng ta nên biết Pháp (Dharma) sgiúp chúng ta có được an lc và hnh phúc. Pháp là định lut xây dựng và gìn giữ san lc hnh phúc trong tâm con người và trong xã hội. Nếu muốn bình yên, chúng ta nên luyên tp Pháp và hiu Pháp 15 Do đó, cách tốt nht đt đến giác ng, cũng như an lc và hoan hỷ cho từng người và mọi người thì kng gì ngoài luyn tp giáo pháp của Bồ ĐĐt Ma Sư Tvới tâm kng n ghét, kng tham lam và kng si mê. 16

Ti Hàn Quốc có Jogyejong, một tông phái thiền, đã duy trì truyn thống và trao truyn theo Tthin Josaseon. Ngày nay phái thin này đã sdụng Ganhwaseon, cách nh thin phát trin dựa trên truyn thống thin Josaseon. Ganhwaseon là suy ngm và tìm hiu Hwadu(một cụm câu hi quan trng) mà thông qua đó nh gi có thhiu được tm ý ca Tvà cui ng là thy được Chân Như ca chính mình. Ví d, một vtăng người Trung Quốc đã hi sư phca mình ý định ca TtThiên Trúc phương tây đến đây là gì?(đây Tlà chỉ ngài BĐĐt Ma Sư T, người đến tphương Tây, n Đ). Tđã trlời Mt cây thông phía trước vườn. Câu trlời ca Tvi vTăng này chính là một loi Hwadu. Các vnh ginên cgng hiu tm ý của Tthông qua cái Hwadu này một cây thông phía trước vườn, hãy cố tìm hiutại sao Tlại nói như vy?. Thông qua Ganhwaseon hay Hwaduseon, chúng ta cuối cùng có thể đột phá và hòa làm một với Tvà nhn ra Pht tánh của chúng ta. Giác ngbằng cách hiu được Hwadu, cũng được gọi là Gyeonseong seongbul’ ở Hàn Quốc, nghĩa là kiến tánh thành Pht. Pht chính là giác ngvà đt được niết n, một trạng thái an tĩnh và tự do tuyt đối.

3.3.3. Snh đo của nhng Thin giJosaseon và Nn Hòa bình


Lịch sHàn Quốc cho thy Hòa thượng Cheongheo Hyujeong (1520-1604) và môn đồ của Ngài là Hòa Thượng Samyeong
 1. Ibid. p5-7.
 2. Jinwol, A practical Way of Buddhist Peace building for the World peace: An Applying the Zen Teaching of Bodhidharma to Everyones Life for peace,” in Buddhist Contribution to Global Peace-building (TP.HCM Religion Press: Vietnam, 2014), pp142-144.
 


Yujeong (1544-1610) đu là nhng thin giJosaseon và đu là nhng bc lãnh đo đt nước trong thời kì Hàn Quốc bị Nht Bn xâm lăng giai đoạn 1592 – 1598. Các Ngài chiến đu vì cứu dân chúng ra khỏi đau khổ tàn phá của chiến tranh. Hòa Thượng Samyeong là người đứng đu trong đn công sngoại giao đến Nht sau khi chiến tranh kết thúc đm trách vic thương thuyết hòa bình hữu ngh. Ngài đã thành công hn thành sứ mnh và mang tù binh quay v. Hòa Thượng Youngseong Jinjong (1864-1940) và Manhae Youngun (1879-1944) là hai vcó xut thân từ Pht giáo là thành viên của Phong trào 1 tháng 3 gồm 33 thành viên đu tranh đòi độc lp cho Hàn Quốc vào năm 1919.. Hlà nhng Thin giJosaseon masters và đã dn đu nhng phong trào đu tranh phi bo lực. Hòa thượng Goam Sangeon và Toeong Seongcheol, đu là môn đồ và dòng truyn thừa của Hòa thượng Youngseong, tt cả họ đu là nhng nhà lãnh đo tài ba, và là nhng vTrưởng lão tối thượng của Thin tông Jogye trong lịch sPht giáo Hàn Quốc, đã thể hin một slãnh đo có chánh nim và nhng nỗ lực vì hòa bình bn vng của cng đồng và đt nước.

Các vThay nhng hành giả thin đu có một đc đim đc bit tp trung vào một đim nào đó hoc một vn đề nào đó để có được sự lý giải bằng tt cả thin định chánh nim. Hphải thành tht và chân tht để đt được mục tiêu cuối cùng. Nếu hành giả xem xét vn đề lãnh đo hay hòa bình xét về cách Hwadu, họ scó thể làm hết sức mình giải quyết vn đề thách thức của thế giới. họ phải nhn ly nhim vvới sự luyn tp chánh nim vcon người trên khp thế giới. họ là một nhà lãnh đo đã giác ngcó chánh nim và có khnăng giác ngộ được nhng người xung quanh. Hphải cgắng to ra hòa bình cho mọi người cũng như cho chính bản thân họ xét vmt bên trong hay bên ngoài hay xét vmt bối cnh xã hội. Vic tìm kiếm và đt được hòa bình phải là vĩnh viên và bn vng cho mọi người và cho chính họ để đt được đến thế giới Niết Bàn. Tôi tin rằng nhng ai thực tp thin Josaseon vphương cách lãnh đo và hòa bình như là Hwadu của họ để có hòa bình đu có khnăng làm được. Hsgặt hái được slãnh đo có chánh nim và thúc đy hòa bình bn vng trên thế giới.
 
 

KT LUN


Trước tiên tôi đã khái quát lại nhng khái nim vlãnh đovà hòa bình. Dù cho lãnh vực chính trxã hội, kinh tế, văn hóa và tâm linh, chúng ta đu cn một nhà lãnh đo đã giác ngvà có chánh nim để to ra hòa bình bn vng cho thế giới. Chúng ta rt cn nhng nhà lãnh đo như Vua Asoka (A Dục Vương), Bidhidharma, Cheongheo và Samyeong, Đt Lai Lt Ma, và Thích Nht Hnh. Do đó, tôi đã giới thiu Thin Josaseon như là một cách đt được slãnh đo có chánh nim và hòa bình bn vng. Đặc tính suy ngm và thái độ thm thu hoc cách thức cng hiến của các Tổ thin Josaseon và nhng hành girt xng đáng là phương thức để phát trin và cải thin cht lượng lãnh đo như là slãnh đo giác ngcó chánh nim cho mọi người và cho xã hội. Hành thin Josaseon có thể giúp đt được hòa bình công bằng bn vng cho mọi người và dù ở bt cứ đâu nếu như chúng ta thực snghiêm túc muốn thực hành nó cho chúng ta và cho mọi người. Nếu chúng ta chia svà lan truyn nhng ý tưởng này và thực hành cùng với mọi người, scó nhiu nhà lãnh đo giác ng, nhng người mà có khnăng đt được nhng mục tiêu SDG trong hòa bình. Chúng ta chỉ có một nhim vlà làm sao lan truyn để mọi người biết đến và thực hành thin Josaseon, một trong nhng cách tốt nht để thy và hiu được bản cht thực sự của con người, đó là san lc và từ bi.

 

TÀI LIỆU THAM KHO
Bhikshu, Cheng Chien, Sun Face Buddha: The Teachings of Ma-tsu and the Hung-chou School of Ch’an, Asian Humanitice Press: Berkeley, CA, 1992.

Chen, Kenneth, Buddhism in China: A Historical Survey, Prinston University Press: Prinston, 1973.

Gyeongheo Seongu ed. Seonmunchalyo, Geumjeongsan Beomeosa: Busan, 1968.

Jinwol, A practical Way of Buddhist Peace building for the World peace: An Applying the Zen Teaching of Bodhidharma to Everyones Life for peace,” in Buddhist Contribution to Global Peace- building, TP.HCM Religion Press: Vietnam, 2014.

Oakley, Ed and Doug Krug, Enlightened Leadership, Simon & Schuster: New York, 1991.

Stepanek, Mattie J.T. with Jimmy Carter ed. by Jennifer Smith Stepanek, Just Peace: A Message of Hope, Andrews McMee Publishing: Kansas City, 2006.

Tao Yuan comp, Kim Wolun trans. Jeondeungnok, Donggukyeokgyeongwon: Seoul, 2016.

Tao Yuan comp, Ogata, Sohaku trans., The Transmission of the Lamp, Longwood Academic: Wolfeboro NH, 1990.

Wright, David E. Leadership Defined, Insight Publishing Co.: Serviervill, 2005.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây