12 ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO  TRONG THỜI ĐẠI “VẠN VẬT KẾT NỐI”

Thứ tư - 08/05/2019 22:59
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
191


 
ĐO ĐỨC PHT GIÁO  TRONG THỜI ĐI VN VẬT KT NỐI”

 
Nguyn Thị Minh Nguyệt*

TÓM TT

Thế giới hin nay đang thu nhỏ dn, con người trên hành tinh dễ tiếp xúc với nhau hơn, nhng chướng ngại về truyn thông mau chóng được loại b, con người có thể biết nhng gì xy ra khp nơi trên thế giới trong một thời gian ngn, và vì thế họ có thể tham gia vào một bình din lớn hơn của cuộc sng thế giới mà họ từng nghĩ trước đây. Đó là một mt của đời sng hin đại – thời đại Cách mạng công nghip 4.0.

Pht giáo là một trong nhng tôn giáo lớn trên thế giới. Trong mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội thì ý thức xã hội bo thủ hơn so với tồn tại xã hội, tôn giáo là một trong nhng hình thái ý thức xã hội bo thủ nht. Vy đo đức Pht giáo trong thời đại Vn vt kết nối” hin nay có biến đổi cùng thời cuộc?
 • Làm rõ khái nim Vn vt kết nối
 • Nhng đc đim cơ bản của Đạo đức Pht giáo
 • Nhng thay đổi tích cực tới Đạo đức Pht giáo hin nay
 
 • nh hưởng tiêu cực tới Đạo đức Pht giáo. Qua đó, đưa ra một sgiải pháp nhm gim thiu nhng tiêu cực tới Đạo đức Pht giáo.

Pht giáo, nht là Pht giáo trên con đường truyn bá và hội nhập luôn gn lin với hai yếu tố căn bản: Khế lý và khế cơ. Khế lý là nhấn mạnh về tính tư tướng. Khế cơ là nhấn mạnh về tính lịch sử. Nhờ khế lý, tư tưởng luôn phong phú, tm diu mà mình vẫn là mình.

*. Th.S., Trường Đại Học Png Cháy Chữa Cháy, Vit Nam.
 


Do khế cơ nên mọi hình thái sinh hot, thể hin, truyn bá luôn đa dạng, gn bó mà kng hề mt gc. Giáo sư D.T.Suzuki (1870
-1966) nhà Pht học người Nht nổi tiếng, trong tác phẨm “Nghiên cứu kinh Lăng Già” nơi phần bàn về: Tm cỡ ca Pht giáo Đi thừa đã viết: “Chng hn, kinh Pháp Hoa đánh du thời kỳ lch sử Pht giáo khi Đức Thích Ca Mâu Ni không còn được xem là mt nhân vt lch s phi chu số phn ca mi chúng sanh gitm, vì Ngài không còn là Đức Pht mang tính cht người mà chính là mt vị sống bng svĩnh cửu đi với lợi ích ca mi chúng sanh. Do đó, có thể nói, trong thời đại vạn vt kết nối, con người được gn nhau hơnSong chúng ta vẫn có thể khẳng định, đo đức Pht giáo kng thay đổi về nội dung cũng như tầm nh hưởng của nó. Vn đề đt ra, chúng ta cn phải m gì để đo đức Pht giáo luôn có nh hưởng tích cực đến đời sng con người, đc bit là trong tiến trình xây dựng chnghĩa xã hội ở Vit Nam hin nay. Bên cnh đó, cn phải chú trng loại bỏ nhng nh hưởng tiêu cực của nhng phần tử có ý đồ phá hoại nhng tư tưởng của đo đức Pht giáo trong đời sng nn dân.
***

Thời đại thế giới phẳng hin nay, mọi khoảng cách dường như đã bị xóa nhòa, con người trên hành tinh dễ tiếp xúc với nhau hơn, nhng chướng ngại về truyn thông mau chóng được loại b, con người có thể biết nhng gì xy ra khp nơi trên thế giới trong một thời gian ngn, và vì thế họ có thể tham gia vào một bình din lớn hơn của cuộc sng thế giới mà họ từng nghĩ trước đây. Đó là một mt của đời sng hin đại – thời đại Cách mạng công nghip 4.0.

Pht giáo là một trong nhng tôn giáo lớn trên thế giới. Trong mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội thì ý thức xã hội bo thủ hơn so với tồn tại xã hội, tôn giáo là một trong nhng hình thái ý thức xã hội bo thủ nht. Vy đo đức Pht giáo trong thời đại Vn vt kết nối” hin nay có biến đổi cùng thời cuộc?
  1. VN VẬT KT NỐILÀ GÌ?

Theo Klaus Schwab, người sáng lp và chủ tịch điu hành Din đàn Kinh tế Thế Giới mang đến cái nhìn Cách mạng Công nghip
4.0 như sau: “ch mng công nghiệp đu tiên sdụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sn xuất. Cuc cách mng ln 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sn xuất hàng lot. Cuc cách mng ln 3
 


sdụng điện tử và công nghthông tin để tự đng hóa sn xuất. Bây giờ, cuc ch mng Công nghiệp Thứ tư đang ny nở từ cuc cách mng ln ba, nó kết hợp các công nghli với nhau, làm mranh giới giữa vt lý, kỹ thuật số và sinh hc. Nối tiếp từ định nghĩa của Klaus Schwab, Cách mạng Công nghip 4.0 sẽ din ra trên 3 lĩnh vực chính gồm Công nghệ sinh học, Kỹ thut svà Vt lý. Trong đó, nhng yếu t cốt lõi của Kỹ thut số trong CMCN 4.0 slà: Trí tuệ nn to (AI), Vn vt kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liu lớn (Big Data). Vn vt kết nối - Internet of Things (IoT) được nhc đến lần đu tiên m 1999 bởi Kevin Ashton, nhà đồng sáng lập và gm đốc điu nh của Auto-ID Center của MIT. IoT (internet of things) hay còn được gọi dưới nhiu cái tên khác như: Mng lưới kết nối vạn vt Internet, mạng lưới thiết bị kết nối Internet… viết tt tiếng Anh là IoT. IoT là một kịch bn về một thế giới kết nối. Thế giới thực, thế giới o và các thiết bị bao gồm cả con người được kết nối với nhau thông qua một mã định danh của riêng mình to nên một kng gian đa chiu. Với sra đời và phát trin của cách mạng công nghệ 4.0 và Vn vt kết nối” cũng tác động kng nhỏ tới Pht giáo và vic truyn giảng đo đức Pht giáo tới mỗi Pht tử và người dân.
  1. NHỮNG ĐC TRƯNG TIÊU BIỂU CA ĐO ĐC PHT GIÁO

Đạo Pht là người bạn đồng hành cùng nhân loi, đối tượng trung tâm của đo Pht là con người, mục đích của đo Pht là xây dựng thế giới an lc tại thế giới này. Cũng như tt cả các ngành khoa học chân chính trên thế giới, Pht giáo nhn thy rằng cải to xã hội kng gì khác hơn là phải cải to từ mỗi cá nhân, nhng phn tử cu to nên xã hội đó. Một khi nhng các nhân trong đó được hn thin thì xã hội tự nhiên trở nên thanh bình. Chúng ta có thể tìm hiu một sgiáo lý căn bản của Pht giáo trong vn đề cải thin cá nhân và hn cnh xã hội.

Đi với cá nhân: Đạo Pht đã to dựng cho các tín đồ Pht tử một nim tin vào lut nhân qu, vào vô thường, vô ngãNim tin y sẽ chi phối ý thức đo đức của con người, kng chỉ nh hưởng đối với Pht tử mà còn lan ta và tác động đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Nó to ra cho con người một sức mnh tinh thn để vượt lên cám dỗ vt cht, nhng trc trở trong cuộc sng, hướng họ vào một lý tưởng tốt đp, vị tha. Tình thương và lòng nhân ái có thể giúp con người hn chế bớt tính ích k, từ bỏ tham, sân, si cốt lõi
 


của nhng thói xu, nhng mâu thun, xung đột và bo hành trong xã hội. Với thuyết nhân qu, nghip báo, Pht giáo đã nhn mnh rằng, chính con người mới có quyết định sau cùng và quan trng nht trong công cuộc cải to và xây dựng cuộc sng hnh phúc. Bởi Đức Pht đã dy: Tt cchúng sanh đều có Pht tánh. Nghĩa là ai ng có khnăng hướng thin, khnăng vươn tới đỉnh cao của s thánh thin, giải thoát.

Với triết lý từ bi, hxkhuyến khích con người hướng thin, Pht giáo đã đi vào lòng người, có tác dụng hn thin nhân cách đo đức con người và hướng tới một xã hội bác ái, góp phn tích cực vào vic xây dựng và bo vTổ quốc. Thực tế đã chng minh Pht giáo tích cực tham gia các hot động từ thin như: xây dựng trung tâm nuôi dưỡng nhng trẻ mồ côi; thành lp vin dưỡng lão, chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn kng nơi nương tựa, cứu tr người dân vùng thiên tai, mở lớp tình thương dy chữ cho các cháu kng có điu kin đến trường, lp png khám từ thin, tổ chức cai nghin, giúp đỡ nhng mnh đời éo le tái hòa nhp cuộc sng… Nói về nhng đin hình tín đồ Pht tử theo đo Pht đã làm cho xã hội thì rt nhiu. Chính vic làm cụ thể đó kêu gọi và vn động hàng tm nghìn tm lòng từ bi của mọi người cùng đn kết giúp đỡ nhng cuộc đời kng may mn. Sức lan ta đo đức và triết lý Pht giáo một phn chyếu là do các tăng ni, Pht tử có nhân cách đo đức thực hin. Chính nhân cách đó đã cm hóa con người góp phn xây dựng nhng giá trđo đức và li sng cho con người Vit Nam.

Pht giáo còn có con đường năm giới. Giữ năm giới đó có thể giải quyết được nhng vn đề của thời đại hôm nay. Tại sao lại như vy? Bởi giữ giới là kng làm nhng điu xu ác chưa đủ mà phải thực hành nhng điu thin lành. Chẳng hn, kng sát sinh mà phải png sanh phải tôn trng và bo vmạng sng của mọi loài; kng trộm cp mà phải bố thí; kng tà dâm mà bo vệ đời sng gia đình, trinh tiết của người; kng nói nhng lời thô ác mà nói nhng lời ái ngữ, hòa nhã và đem lại lợi ích; kng uống rượu, tnh xa các cht kích thích, độc tố như rượu, thuốc lá và các cht gây ng- hin khác, mà phải học tp để phát trin trí tuệ rồi giảng dy lại cho người… Như vy, “năm giới” là nguyên lý đo đức tối thiu của một đời sng trọn vn và tự nguyn. Trong năm giới đã biu thị đy đủ đức tính từ bi, tôn trng ssng, hnh phúc, phẨm hnh của người
 


ng như giữ được sự trung tín, thành tht với nhau và quan trng là mình phải giữ được sự bình tĩnh, trí tu, bởi chỉ có trí tuệ mới có nhng hành động đúng. Thực hành năm giới kng nhng hn thin tư cách đo đức cá nhân mà còn làm cho xã hội được yên bình hnh phúcĐây chính là điu đc bit chỉ riêng đo đức Pht giáo mới thể hin một cách trọn vn trong điu kin tn cu hóa như hin nay. Và đây cũng chính là lý do mà tổ chức Liên Hip Quốc đã ly năm gii” trong Pht giáo làm năm yếu tố hòa bình của thế giới.

Đi với xã hi: Pht giáo kng nhng đề cao tự tu xây dựng đo đức cá nhân và tiến lên bước cao hơn là xây dựng cải to xã hội, bởi mục đích của Pht giáo là xây dựng một xã hội an bình, hnh phúc. Ngày nay, nn khoa học đang trên đà phát trin, con người có thể khám phá ta nhng điu kỳ diu phát minh ra nhng thành tự khoa học vĩ đi. Nhưng con ngươi cũng đang phải đối mt với bao vn đề bt an như: chiến tranh, khng b, phân bit sc tộc, tôn giáoCác chuẨn mực, sgn bó với cng đồng, đời sng thủy chung, nhân ái, quý trng nghĩa tình, luân lý truyn thống của dân tộc đang dn bị mai một. Bởi thế mối quan hệ tốt đp, hòa hợp trong cuộc sng là một nhu cu, cũng là một yếu tố của hnh phúc. Đđt được mục đích cao đp trên, Đức Pht đã chỉ dy cn phải thực hành theo sáu pháp hòa kính Lục hòa”: Tn hòa đồng trụ; khẨu hòa vô tnh; ý hòa đồng duyt; giới hòa đồng tu; kiến hòa đồng gii; đn kết trong tình thn, tương thân, tương ái, là sáu phép “hòa ái” nhm góp phn xây dựng một gia đình hnh phúc; một xã hội bình đẳng, tự do. Chúng ta có thể hiu: Tn hòa đồng trlà cùng ở dưới một mái nhà, trong một phm vi, một tổ chức, giúp đỡ nhan, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng hành; “KhẨu hòa vô tnhPht giáo chủ trương mọi người kng đánh đp nhau, kng đối chi nhau khi ở bên cnh nhau. Muốn làm được điu đó thì lời nói phải được giữ ôn hòa, nhã nhn. Có người thân hòa mà khẨu kng hòa, ăn thua nhau từng câu nói, tìm cách ma mai, châm chọc, hnh hỏi nhau từng tiếng một, dễ sinh ra mâu thuẫn; Ý hòa đồng duyt”: ý là quan trng nht, vì đây sdn đến khẨu và thân. Cho nên, trong một gia đình, một đn thể mỗi người cn giữ gìn ý cho trong sch. Nếu ý tưởng hin hòa, vui vẻ thì thân và lời nói sgiữ được hòa khí. Nếu kng thì ngược li; Giới hòa đồng tu”: trong một tổ chức đn thể cn có một trt tự, kỷ lut, uy định rõ ràng. Trong đo Pht, mỗi Pht tử, tùy theo đa v, cp bc tu hành của mình mà
 


thọ lãnh ít hay nhiu giới lut. Như vy, trong một đn th, dù đo hay đời nếu kng cùng nhau giữ gìn giới điu, kỷ lut, quy tc thì chúng ta kng sng chung với nhau được. Pht tử muốn hòa hợp cùng nhay để tu tp thì mỗi người cn phải giữ gìn giới lut như nhau; “Kiến hòa đồng gii”: sng chung, mỗi người hiu biết, khám phá được điu gì thì phi giãi bày, chbo cho người khác hiu. Như thế trình đhiu biết mới không chênh lch, stu học mới tiến đu vtình thần bình đng, mới đgivng giữa những người ng ở một đoàn thể; Li hòa đồng quân: Vi lợi, vt thực, đng phải pn chia cho cân nhau hay ng nhau thdụng, không được chiếm m ca riêng hay gnh nhiu vmình. Qua đó cho thy, Lc hòalà một trong những khn mu góp phần xây dựng xã hi n minh, tiến b, là cht kích thích tphát khi tinh thần đoàn kết, là yếu tcn thiết đđưa đến tnh công trong thực hin các phong trào xây dựng xã hi giàu mạnh, bình yên. Đúng như Chtịch HChí Minh đã nói Đoàn kết, đoàn kết, đi đoàn kết; Thành công, thành công, đi thành công”.

Có thể khẳng định tn bộ giáo lý của Pht giáo là con đường đo đức dành cho tt cả mọi giai tầng trong xã hội, kng chỉ đơn thn dy Không m điều ác, mà còn luôn khuyến khích mọi người Tích cực hành thiện. Đó phải to cho chúng sinh một môi trường sng an lành, một đời sng bình yên hnh phúc ngay trong thế giới hin hữu này. Trên đây là nhng đc trưng tiêu biu của đo đức Pht giáo, có giá trị nhân văn, nhân bản, mong rằng nhng nn tảng đo đức này luôn được thể nhp và lan ta vào trong đời sng thực tin để mỗi chúng ta có thể thiết lp một đời sng bình an nội ti, luôn hnh phúc mỉm cười.
  1. NHỮNG THAY ĐI CH CỰC CA ĐO ĐC PHT GIÁO TRONG THỜI ĐI VN VẬT KT NỐI”

Trong nâng cao trình độ Tăng Ni, chức sc, tín đồ: Khi đề cp đến đo đức Pht giáo trong vic điu chỉnh hành vi đo đức của con người Vit Nam hin nay, kng thể kng xét đến đối tượng là nhng nhà tu hành, trí thức Pht giáo nhng người được trực tiếp tiếp xúc với kinh sách, am hiu mục đích, giáo lý nhà Pht. Ngày nay, trình độ của các Tăng, Ni, các chức sc, tín đồ được nâng cao. Qua gn 40 năm phát trin và trưởng thành, Giáo hội Pht giáo Vit Nam đã mở các trường giáo dục, đào to tăng ni thế hệ trẻ ở bc đại học và sau đại học, đáp ứng yêu cu của giáo hội, phục vụ lợi ích dân
 


sinh, phục vđo pháp và dân tc. Các trường lớp đào to Pht học của Giáo hội Pht giáo Vit Nam hin nay tổ chức khá cht chẽ và bài bản, quy định cụ thể đến từng cp học (gồm 3 cp: Sơ cp Pht học, Trung cp Pht học và Đại học Pht học), từng nội dung cụ thể cho mỗi cp. Qua đó, sgiác ngvgiáo lý và văn hoá sẽ chi phối suy nghĩ và hành động của tầng lớp này, hướng họ sng theo nhng lý tưởng mà Pht giáo đề ra.

Tuyên truyền đạo đức Pht go tới người n: Trong thời đại ngày nay, với sphát trin của công nghệ thông tin, vn vt được kết nối, phương thức truyn giảng Pht giáo, nâng cao tm nh hưởng của đo đức Pht giáo tới đời sng xã hội được mở rng. Nó kng chỉ bó hp trong nhng lễ nghi, nhng bài giảng trong nhà chùa như trước. Giờ đây, để đo đức Pht giáo tiếp cn được với nhng người dân, đc bit là các tín đ, thông qua đc san văn hóa Pht giáo và kênh tivi Pht giáo. Đặc san Pht giáo như Giáo hội Pht giáo Vit Nam, Đặc san Hoa Đàm, đc san Hoa Senkng chỉ n hành theo định khàng tháng, quý mà còn được công khai trên các trang Webside trên internet: http://phatgiao.org.vn, https:// giacngo.vn, http://dacsanhoadam.com/, https://thuvienhoasen. org ... Thông qua các sách báo Pht giáo đã được ban hành trên tn quốc: “Nhân Gian Hữu Tình, “Bng XPhin Não” của Hòa thượng Thích Tnh Nghiêm, kinh Pháp Cú với 423 lời vàng của Đức Pht được xem là quyn kinh Pht bỏ túi, kinh gối đu giường của người tu học Pht… đc bit, ngày 28/3/2018, Trung ương Giáo hội đã ra mt kênh Truyn hình trực tuyến PHT SỰ ONLINE TV do Thượng ta Thích Minh Nhn làm Tng Biên tp. Thông qua Truyn thông để đẨy mnh vic phát trin Hoằng pháp, Giáo dục, công tác Từ thin, an sinh xã hộiPhát huy hình nh tốt đp của người con Pht trong thời đại công nghip 4.0.

Tác đng đến điều chỉnh hành vi của người n trong xã hi: Trong thời đại “vn vt kết ni” hin nay, hình thái sinh hot của Pht giáo đã có sự thay đổi. Hành vi đo đức của nhng người có tín ngưỡng tôn giáo bị chi phối bởi nim tin tôn giáo, khiến con người có thái độ thành kính, thực hin một cách tự giác, nghiêm túc nhng điu Pht dy trong đời sng. Hin nay, ở nhiu nơi, đc bit là ở các thành phố lớn, trong các ngày lễ của Pht giáo, người đi chùa rt đông. Nhng người đến chùa thuộc đủ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi,
 


kng chỉ là các cụ già mà còn có đông đo nhng thanh thiếu niên, sinh viên, tri thức, nhng người buôn bán và cả cán b, công nn, viên chcĐa sngười dân hin nay tuy mức độ khác nhau nhưng đu ít nhiu chịu nh hưởng của tư tưởng Pht giáo. Nhng triết lý cao siêu, c học của Pht giáo hu như chỉ nh hưởng tới tầng lớp trí thức Pht giáo, nhng nhà tu nh, còn với một bộ phận dân chúng, họ đi chùa vì thy nhng lời dy của Pht giáo phù hợp với đo đức xã hội, và một phần còn có m lý có thờ có thiêng, có kiêng có nh. Dù mức độ tác động của giáo lý Pht giáo đối với xã hội rt khác nhau nhưng thông qua lễ bái, sinh hot tôn giáo, con người muốn theo các chuẨn mực của đo đức Pht giáo. Đây chính là dịp để con người tĩnh m, hoàn thin bn tn sau nhng lo toan tính toán đời thường. Đng thời, cũng kng thể phủ nhận, ng m các lễ hội Pht giáo thu hút kng chỉ Pht tử mà còn cả nhng người ngoài đo. Điu này cũng có tác dụng ng cường sự hiu biết và quan hệ lương-giáo, tht cht tình cm cng đồng, bồi đp tình yêu quê hương, đt nước, nim tự hào dân tc… Bên cnh đó, Người dân, tín đồ theo Pht giáo, muốn tìm hiu vđo đức Pht giáo, muốn học tập vngũ giới, lục hòakng nht thiết phải đến chùa mới học được. Nhng phương tin truyn thông như o chí, đc san, websites, tivi, DVDs, youtube, live stream là nhng phương tin rt hữu hiu tiếp cn đến qun chúng. GHPGVN đã đu tư nhiu người tnh tho vkỹ thut chuyên môn và khng để khai thác và tận dụng được các phương tin truyn thông mục đích là để chuyn tải nhng lời hay ý đp, nhng liu cht cn thiết mang tính Pht pp đến với người đang cn. Có nhng nơi xa xôi, nhng người ít tiếp xúc được với chùa chin và chư Tăng phù hợp theo nhu cu của họ thì vai trò truyn thông lại càng có tác dụng. Qua đó, ta thy nhng lý tưởng cao đp của nhà Pht, triết lý sng giản d, đo đức của đo Pht đã và đang hấp dn con người Vit Nam cả trong quá khứ cũng như trong giai đon hin nay.

Với nhiu bin pháp, cách thức tuyên truyn, lan ta nhng đo đức tốt đp của Pht giáo tới mỗi Tăng Ni, Pht tử, đã tác động tích cực, hướng con người tới thin. Txưa đến nay, quan nim bố thí cho bá tánh là cúng dường cho chư Pht’ được thể hin rõ nét thông qua các hot động từ thin xã hội của nhiu chùa chin, tự vin Pht giáo. Với tinh thn trải rng tm lòng, hin nay, Giáo hội Pht giáo có 165 lớp học tình thương và 16 cơ snuôi dy trn trú, nhà
 


nuôi trẻ mồ côi, khuyết tt. Cnước hin có 6.467 em theo học các lớp tình thương này. Tuy nhiên, lực lượng giáo viên do tăng, ni, Pht tử đm trách còn hn chế. Đgiải quyết kkhăn này, Ban Từ thin xã hội Trung ương đã tchức khóa bi dưỡng nuôi dy trcho 92 tăng, ni, Pht thọc viên. Trên tinh thần trách nhim ca người con Pht, các lớp học tình thương, các trường nuôi dy trkhuyết tt, mcôi..., trong h thống Giáo hi Pht giáo Vit Nam đu hot độngn định, có kết qun: Trung tâm nuôi dy trmcôi, khuyết tt, trbnhim HIV; Trung tâm htrngười bnhim HIV/AIDS ca Pháp Vân, ca Thanh Am (Hà Ni); Trường nuôi dy trvà khuyết tt, người già neo đơn tại Bc Ninh, TP. HChí Minh, Tha Thiên - Huế, Knh Hòa, Bình Dương, Qung Tr, Vĩnh Long, Bc Liêu, Bà Ra - Vũng Tàu, Kiên Giang, Tây Ninh..., đã nuôi dưỡng gn 3.000 trem m côi, cơ nhvà khuyết tt; cm sóc n 1.500 cgià neo đơn.

Ban Từ thin xã hội Trung ương cũng phối hợp với Trường Đào to cán bộ y tế trung cp của TP. HCMinh mở lớp cán bộ y tế sơ cp thời gian học 1 năm cho 250 Tăng, Ni, Pht tử cả nước theo học và đào to 98 lương y Tuệ Tĩnh đường. Điu đó tăng cường hiu năng hot động về y tế và từ thin xã hội, nhm góp phn chia s gánh nặng cho xã hội và nhân dân trên tinh thn từ bi của Pht giáo.

Bằng tinh thn từ bi cứu khổ của Pht giáo và đo lý bu ơi thương ly bí cùng” của dân tộc Vit Nam, các Tăng, Ni, Pht tử cả nước đã nỗ lực: cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tàn phá thuộc các tỉnh min Bắc, min Trung và đồng bằng sông Cửu Long; thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc; cứu trợ nhng nn nhân động đt ở Đông Nam Á, sóng thn và động đt tại Nht Bn; ủng hộ nhân dân Cuba anh em; ủng hộ nn nhân nhim cht png xạ ở chernobyl, Liên Xô (cũ); xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; ủng hộ chiến sĩ biên png, hải đo; thăm viếng thương bnh binh và bnh nhân nghèo ktại các bnh vin, trại tâm thn, nhà dưỡng lão; chữa trị cho bnh nhân nhim HIV/ AIDS; xây giếng, mổ mt, tặng xe lăn và xe đp, tặng học bổng cho người nghèo; xây cu bê tông, đp đường giao thông nông thôn; hiến máu nhân đo, đóng góp quỹ vì người nghèo, học sinh hiếu học, giúp phnnghèo vượt khó; mổ trị bnh tim nhi; phát quà Tết, quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi; cung cp bữa ăn từ thin cho bnh nhân nghèo tại các bnh vin, png khám đa khoa…).
 


Trong 30 năm (1981 - 2011) hot động từ thin thu được kết quả to lớn, ước đt 2.020 tỉ đồng.

Giáo hội Pht giáo đã có stác động tích cực đến quá trình phát trin kinh tế - xã hội của đt nước; góp phn ổn định đời sng tâm linh, tâm lý yên tâm, an lc cho người dân để họ xây dựng và chăm lo cho đời sng kinh tế gia đình. Pht tử các cp tích cực tuyên truyn nhm hn chế vic chi phí cho các nghi lễ tốn kém (như cúng gi, giết trâu bò để cúng Giàng, cúng thn linh, cúng ma…) để xây dựng đời sng kinh tế, khc phục và vượt qua các kkhăn trước mt, ổn định sn xut và phát trin kinh tế lâu dài. Pht giáo dy rằng: khi có tin thì mỗi gia đình, cá nhân phải biết chi tiêu đời sng hằng ngày, một phn tiết kim đề png bt trc hoc tình huống bt thường xy ra và một phn vốn để kinh doanh, đu tư sinh lãi. Các Tăng, Ni, Pht tử động viên nhân dân đn kết giúp đỡ nhau. Ở nhiu nơi, bà con có các chương trình tương trvốn, hùn vốn, giúp đỡ nhau trong sn xut với sự tham giacủa các Pht tử. Pht giáo đã làm cho đời sng kinh tế - xã hội có nhng thay đổi nht định, kng ít trường hợp người dân thoát nghèo, trong đó có một bộ phn vươn lên làm ăn no đủ.
  1. NHỮNG NH HƯỞNG TIÊU CỰC CA VN VẬT KT NI” TỚI CHUN MỰC VÀ NH VI ĐO ĐC PHT GIÁO HIỆN NAY

Hin nay, trong thời đại vn vt kết nối, với nhiu cách tiếp cn tới các chuẨn mực, hành vi đo đức khác nhau cũng có nhng tác động tiêu cực. Bên cnh nhng bài viết chính thống thể hin nhng ý tưởng tốt đp của đo đức Pht giáo, còn có nhng bài thuyết trình trên báo chí, đc san, websites, tivi, DVDs, youtube, live stream … gây ý thức phn cm, đi ngược lại đo đức Pht giáo của chúng ta. Ở Vit Nam lâu nay, mê tín dị đoan thể hin rt đa dạng, như: lễ bái, cúng tế, cu xin; xem tướng s, bói tn; chữa bnh bằng mo hay nhng kiêng cữ phn khoa học… Bên hành vi mê tín dị đoan ra đời trước đây, lại có hành vi mới xut hin và được coi là biến thể phù hợp với thời đi. Thí dụ, nhng đồ cúng khá hin đại như hàng mã là đô-la, nhà lu, xe ô-tô, du thuyn, đin thoi… hoc xem bói qua internet, thm chí có một sthycòn bói qua livestream (ng webcam truyn âm thanh và hình nh trực tiếp đến ngưi dùng)…
Cúng lễ là nhu cu tâm linh chính đáng nếu được thực hin đúng
 


nghi thức, nhưng một sngười lại cu cúng vượt quá giới hn sinh hot tín ngưỡng bình thường. Có thể nói cu cúng, lễ bái “xin được thăng quan, tiến chc, và cu mong làm ăn phát đt - một nhu cu bình thường, đôi khi cũng được thực hành một cách mê muội. Có nhng cán bộ thuộc cơ quan nhà nước bỏ cả giờ làm vic để đi l chùa, như trong tháng 2/2018, 12 cán bộ Kho bc Nhà nước TP. Nam Định đi lễ đn Trần trong giờ hành chính, đã được lan truyn rng rãi trên mạng xã hội cũng như dư lun đa phương, gây nh hưởng xu tới các cán bộ nhà nước cũng như nhân dân đa phương. Khi nim tin đt lm chỗ vào với yếu tố siêu nhiên, kỳ bí, một sngười kng tiếc tin bc tới đn, chùa xin qu, tổ chức lễ cu tài, cu lộc, cu phúc rình rang, cung tiến tin triu, thm chí cả hàng chục triu đồng đã kng còn là chuyn hiếm. Có gia đình còn xây am, đin thờ đồ s, hằng ngày hương ki, tụng kinh, gõ mõ cu xin chức quyn. Thậm chí, kng chỉ cá nhân mà một scơ quan còn tổ chức đi lễ tp th, đi nhiu ln trong năm. Một stp tục tốt đp bị nhng cá nhân mê tín biến tướng thành cơ hội cu lộc, cu tin bằng nhng hành vi phn cm. Chẳng hn các năm gn đây, “xin n đn Trầnkhiến nhiu người ngán ngẨm vì chen ln, xô đẨy chỉ để cướpbằng được n, mc dù có khi chính họ cũng kng hiu bản cht của vic ban nlà ban cho con cháu cái phúc, dy con cháu, bách gia tm họ phải biết giữ gìn phẨm cht đo đức, tích phúc tht tt, phúc đức càng dày thì được hưởng lộc càng bn vng. Tuy nhiên, một sngười vn lm tưởng rằng xin n” để cu thăng quan, tiến chức cho nên dn đến nhng cnh tượng phn cm mà báo chí đã phn ánh. Nhng thí dụ khá phổ biến đó, đt trong sso sánh với lĩnh vực văn hóa tinh thn, đã trở thành nhng hin tượng phn văn hóa, đối nghịch với nhng giá trị của xã hội.

Dâng sao giải hn” cũng là vic được nhiu người thực hành trong nhng ngày đu năm, nht là người được thyphán là căn cao quả nặng. “Dâng sao giải hnbt nguồn từ tp tục cu bình an thường din ra vào đu năm mới ở phm vi gia đình, mong muốn con cái, cháu cht sẽ được yên ổn, khỏe mnh trong năm. Nhà chùa cũng chỉ cúng sao giải hn như một vic làm giúp giải ta tâm lý lo sợ, mong muốn tai qua nn khỏi thông qua các nghi lễ đơn gin, đúng nghi thc. Tuy nhiên, kng ít cá nhân lại tổ chức dâng sao giải hnphức tp, gây lãng phí. Nhiu người còn lợi dụng vic này để biến thành cúng lễ với quy mô lớn nhm cu xin tai qua nn khỏi.
 


Người có tin thì sn sàng thuê cả gian đin với giá hàng chục triu đồng, mời riêng pháp sư đến giải hn. Thậm chí, một sngười còn tìm đến dịch vgiải sao trọn gói” ở một số chùa. Trong khi đó, cnh báo hin tượng này, Hòa thượng Thích Thanh Tứ (1927 - 2011), nguyên PChủ tịch Thường trực Hội đồng TrsT.Ư Giáo hội Pht giáo Vit Nam, từng cho biết, kinh Pht kng đề cp vic ng saocó thể giải được hn. Bởi theo kinh Pht, kng có thn thánh nào gây vn hn cho con người, tt cả là do con người to ra, gieo nhân nào sgp quả ny, muốn được phúc thì phải làm phúc, kng phải cu xin là được.

Bên các hình thức mê tín dị đoan gây lãng pvề tin bc và thời gian, vic tin tưởng mù quáng vào bói tn, nghe theo lời thy phán còn gây nhiu tác hại và nguy him. Ðã có một sthy bói bị vch trần thủ đoạn như: to tin đồn, cho đệ tử qung cáo, hn khách hàngln sau mới gp để có thời gian tìm hiu, điu traCũng có người hành nghề bói tn phán” tùy tin gây nhiu hệ lụy nghiêm trng, thm chí gây nên nhng cái chết đau lòng. Cuối tháng 11-2017, ván cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị sát hại mà nghi phm chính là bà nội của cháu đã khai tại cơ quan điu tra là lên kế hoch sát hại cháu mình do mê muội tin vào lời thy bói phán rằng cháu gái của bà là yêu nghit” trong gia đình, nếu cháu sng thì bà chết, và ngược li. Năm 2015, một ván giết người ở TP HCMinh cũng khiến dư lun rúng động bởi hung thủ chính là mẹ của nn nhân. Trong svic đáng tiếc này, người mẹ chmưu giết con chỉ vì con bị bnh chữa nhiu nơi kng khỏi và tin điu thy” cho rằng con bị thánh nhp. Chị mời người tới tụng kinh, làm lễ hồi sinh, nhp thánh” cho con bằng cách dùng sợi dây qun quanh cvà siết mnh, khiến con chết…

đây, nếu như các chùa biết tổ chức thiết thực, rt lợi lc phù hợp cho h, nht là về các môn ngoại ngữ, vi tính, vit văn, và các khóa tu tr, các buổi chia sẻ tho lun, tương táccó sức thu hút thì họ sẽ tìm đến chùa vừa học được Pht Pháp, có hành trang đo đức, tâm linh vừa học thêm nhng kiến thức knăng cn thiết cho các cp bc học cao hơn và nghề nghip cuộc sng. Trong thời đại ngày nay chúng ta cn khai thác và phát huy sức mnh của truyn thông trong sinh hot Pht svà hoằng pháp để biu dương cái hay cái đp cho xã hội nhân rng hơn, để bài trừ nhng xu xa tnn,
 


để đưa nhng thông tin cn thiết đến cho mọi người, để quy hướng tâm trí con người đến nhng nơi cn cứu gp, quan tâm,…
  1. MT SỐ Ý KIẾN NHM LAN TA NHNG ĐO ĐC TT ĐP CA PHT GIÁO, GIM TƯ TƯỞNG CỰC ĐOAN TRONG XÃ HỘI

Khi nghiên cứu Pht giáo, ta nhn thy một điu thú v: Pht go, đạo đức Pht go đã ăn sâu vào trong phong tc tp quán của người Việt Nam, trthành mt phn trong đời sống ca người Việt. Khi Pht giáo du nhp, các phong tục tp quán dân gian và văn hóa Pht giáo có sự hỗn dung, vay mượn ln nhau. Trong các chùa, dưới các cây cổ thụ đu đt bát hương thờ cả nhng tảng đá lớn hoc nhng con vt bằng đá như nghê đá… Bên cnh đó, Pht giáo cũng tác động đến nhiu lĩnh vực của đời sng xã hội của người Vit như hệ thống vt thờ cúng, tục thờ cúng thành hoàng làng, tổ tiên, lễ hội đình chùa; tục ăn chay, tục đi lễ chùa vào các ngày rằm, mùng Một… Văn hóa Pht giáo còn mang lại cho người dân Vit một li sng dung d, ly triết lý nhân sinh từ bi của Pht giáo và tư tưởng nhân ái cao cả của dân tộc làm định hướng cho hot động thực tin của mình. Nhng tư tưởng “Đại trí, “Đại bi” của Pht giáo chính là ngọn suối nguồn để tp hợp và đn kết tn dân làm nên nhng thắng lợi vvang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tc. Triết lý vPht tính bình đẳng nơi chúng sinh đã hình thành li sng từ bi, nhân bản sâu sc, có giá trị tích cực đối với cuộc sng nhân dân. Đó là cách sng vô ngã vị tha(đối lp với tư tưởng vk, phi nhân”); Đó là cách cư xyêu thưởng, tình nhân ái bao trùm mọi hin hữu; là tinh thn bình đẳng bác ái, là đức hiếu sinh, là tinh thn cứu khổ cứu nncó ththy giữa tinh thần nn ái, đức tính thương người ca người Vit và tư tưởng nn sinh tbi ca Thin tông không những không phi là sđi lập mà trái li, tư tưởng tbi và tư tưởng nn ái Vit luôn cng hưởng tích cc. Những biến đi xã hi hin nay đã khiến các giá trbtác động không nhỏ: spn hóa giàu nghèo din ra nhanh chóng, xut hin li sng thun túy chay theo lợi ích vt cht, ng quên giá trtinh thần, chy theo danh vng tin tài mà quên ng vic hoàn thin nn cáchĐạo đức Pht giáo trong trường hợp này đóng vai trò không kém phần quan trng đến vic hình tnh đo đức con người, những giá trchuẨn mực đo đức đã đi vào cuộc sng và được duy trì cho đến tn ngày nay.
Đđo đức Pht giáo, giúp cho con người chế ngự được tính
 


ích k, thể hin tình thương bằng sgiúp đỡ tn tâm tn lực, đùm bọc ln nhau kng vụ lợi, kng chờ sự đn đáp; để có thể kết hợp nhun nhuyn giữa truyn thống đo đức dân tộc và đo đức Pht giáo trong thời đại ngày nay. Tôi xin đưa ra một số ý kiến sau:

Trong công tác tthiện, Giáo hi cn nn rng bin pp tthin cho cn câu thay vì cho con cásthiết thực và bn vng n so với đem quà cu tr(tin, lương thực, qun áo) đến cho người nghèo, hoc người dân gp thiên tai. Mt sđa phương đã m tt được bin pp này n: Ở Tây Nguyên, nhà ca tchức cho người dân canh tác cà phê và trlương theo đợt đkhuyến khích người dân tham gia sản xut, có vn tích lũy. Đng bào theo Pht giáo Nam tông Khmer được nhà sư phbiến khoa học kthut canh tác mới, thay đi a vcây trng tăng ng sut lao động. Ở ng thôn vùng đồng bng sông Hng, người dân trong Hi Vãi hoc trong đo tng hùn vn giúp nhau sản xutĐặc bit, trong thời đại vạn vt kết nihin nay, có thdễ dàng liên kết giữa Giáo hi Pht giáo vi các tchức chính quyn, giữa nhà ca ở các đa phương, giữa các Tăng Ni, Pht tử, điu này chúng ta nên tn dụng trin khai. Qua đó, đưa chương trình, kế hoch i hạn và ngn hạn, lập một quriêng cho công tác tthin ca Giáo hi đvận động được sc mạnh ca tp thtăng, ni, Pht tử.

Trong công tác tuyên truyn, vn đng thực hành đạo đức: Bên cnh nhng bài giảng tại chùa, tp chí, tp san, cn trit để tuyên truyn thông qua các trang Websites, Youtube, kênh Tivi, livestreamNội dung phong phú phù hợp để dễ dàng tiếp cn tới các chức sc, chức vic, tín đồ; tùy theo tình hình thực tế cũng như độ tuổi, giới tính. Làm được điu này, Giáo hội cn đu tư đào to nhiu người thành tho vkỹ thut chuyên môn và khnăng để khai thác và tn dụng được các phương tin truyn thông mục đích là để chuyn tải nhng lời hay ý đp, nhng liu cht cn thiết mang tính Pht Pháp đến với người đang cn. Trên các phương tin thông tin truyn thông, cn biu dương nhng tm gương sáng, nhng tm lòng cao c, hướng thin qua nhng trang tin png sự, nhng bài viết ngưới tốt vic tốt hoc cũng có thể là một bộ phim truyn hình mang ý nghĩa nhân vănĐối với nhng chức sc, Tăng Ni lợi dụng Pht giáo làm điu xu, gây hoang mang cho chúng sinh, Giáo hội cn thẳng thn chỉ ra, tuyn truyn rng rãi để mọi người cnh giác và đề png. Qua đó, mỗi Tăng Ni, Pht tử hiu rõ hơn con đường, bin pháp và phương thức khi hướng tới đo Pht.
 


Phương châm của Giáo hội là: Đạo pháp, Dân tộc, Chnghĩa xã hội trên cơ skính ngưỡng, phng hành Giáo pháp, Giới lut Pht chế và tuân thPháp lut nước Cng hòa Xã hội Chnghĩa Vit Nam. Giáo hội Pht giáo Vit Nam tiếp tục quán trit, trin khai và thực hin tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị ln thby, Ban Chp hành Trung ương Đảng (khóa
IX) vcông tác tôn giáo; Pháp lnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghđnh s92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 ca Chính phquy định chi tiết và bin pp thi nh Pháp lnh tín ngưỡng, tôn giáo; thực hin nghiêm c các chth, Nghquyết, Quyết định, chương tình, kế hoch liên quan đến công tác tôn giáo; trong đó, phi hợp vi Mt trận các cp quán trit và trin khai thực hin tt chính sách tôn giáo ca Đng; đẨy mạnh phong trào thi đua yêu nước ca các vchức sc, Tăng Ni, Pht tử, khai thác các giá trđo đức tt đp ca Pht giáo.
  1. KT LUN

Pht giáo trên con đường truyn bá và hội nhập luôn gn lin với hai yếu tố căn bản: Khế lý và khế cơ. Khế lý là nhấn mạnh về tính tư tưởng. Khế cơ là nhấn mạnh về tính lịch sử. Nhờ khế lý, tư tưởng luôn phong phú, tm diu mà mình vẫn là mình. Do khế cơ nên mọi hình thái sinh hot, thể hin, truyn bá luôn đa dng, gn bó mà kng hề mt gc. Giáo sư D.T.Suzuki (1870 -1966) nhà Pht học người Nht ni tiếng, trong tác phẨm Nghn cu kinh Lăng Giài phn bàn v: Tm cca Pht giáo Đi thađã viết: Chng hn, kinh Pháp Hoa đánh du thời klch sPht giáo khi Đức Thích Ca Mâu Ni không còn được xem là mt nhân vt lch sphi chịu sphn ca mi cng sanh gitm, vì Ngài không còn là Đức Pht mang nh cht người mà cnh là mt vsống bng svĩnh cu đi vi lợi ích ca mi cng sanh. Do đó, có thnói, trong thời đại vn vt kết ni, con người được gn nhau hơn, được tiếp xúc với đy đủ nhng cái tt, xu của lẽ thường. Song chúng ta vẫn có thể khẳng định, đo đức Pht giáo kng thay đổi về nội dung cũng như tầm nh hưởng của nó. Vn đề đt ra, chúng ta cn phải m gì để đo đức Pht giáo luôn có nh hưởng tích cực đến đời sng con người, đc bit là trong tiến trình xây dựng chnghĩa xã hội ở Vit Nam hin nay. Bên cnh đó, cn phải chú trng loại bỏ nhng nh hưởng tiêu cực của nhng phần tử có ý đồ phá hoại nhng tư tưởng của đo đức Pht giáo trong đời sng nn dân.


TÀI LIỆU THAM KHO

Đỗ Quang Hưng (2007), “Pht go Việt Nam trong bối cảnh hi nhập và toàn cu hóa, Nguyt san Giác Ng, số 130, Tr35-40.

Ngô Đức Thịnh (chủ biên, 2010), “Nhng giá trị văn hóa truyền thng Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Ni.

Nguyn Hữu Vui (1994), Tôn giáo và đo đức, trong Nhng vn đề tôn go hiện nay, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Ni.

Nhiu tác gi, Pht giáo trong thời đại chúng ta, Nhà xut bn tôn giáo.
Trn Văn Giàu (1993), “Đo đức Pht giáo trong thời hiện đại, Nxb.
Tnh phố HCMinh.

Trương SHùng (2007), “Tôn go và văn hóa, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Ni.

Thích Gia Quang (2001), “Vài nét vđạo Pht với nền go dục đạo đức xã hi, Nghiên cứu Pht học, số 5.

Thích Mãn Giác (1981), Đi cương đạo đức hc Pht go, Trung tâm Văn hóa Pht giáo Vit Nam xut bản.

y ban nhân dân tỉnh Nam Định (Tháng 6 năm 2014), “Hội nghị tng kết và nhân đin hình tiêu biu phong trào tn dân bo van ninh tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo (1994 – 2014).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây