11 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VIỆC TIÊU THỤ CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN CƠ SỞ THAM KHẢO TỪ CAMPUCHIA

Thứ tư - 08/05/2019 18:07
GS. TS. Sonia Jasrotia

 

PHƯƠNG PP TIẾP CN CA PHT GIÁO ĐI VI VIC TIÊU THCÓ TRÁCH NHIM VÀ

PHÁT TRIỂN BN VỮNG TRÊN CƠ SỞ THAM KHO TCAMPUCHIA

 
GS. TS. Sonia Jasrotia (*)


GIỚI THIỆU

Kinh tế i trường đã và đang trthành vấn đng ngày nay. Chđnày đang thống trtrên phm vi toàn cu và nó chính thức được coi là mối quan m toàn cu đối vi i trường quốc tế sau 47 năm của Hội nghLiên hiệp quốc vi trường con người, được tchức tại Stockholm vào tháng 6 năm 1972.

Tình trng i trường toàn cu đã và đang xu đi, mc dù các tchức trên toàn thế giới đã phải rt nlực đgiải quyết vấn đnày. Ti sao chúng ta lại thiếu thốn? Lý do đằng sau là ? Những câu hỏi này vẫn còn đang được đt ra. Cuộc cách mạng công nghiệp bước ngot lớn trong lịch sử; diễn ra trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày ng như ảnh hưởng đến thu nhp bình quân ng trưởng n s.


*    CCR,Chair,PSR Buddhist University, Phnom Penh, Cambodia.
 


Mt snhà kinh tế ng giải thích rằng tác động lớn nht mức sống của người n i chung được nâng cao (ln đu tiên trong lịch sử), nhưng sphát triển của con người, xã hội ng như i trường không được giải quyết cẩn thn do đó đều gim sút. Vi điều này, chúng ta đã phải đối mt vi các vấn đxã hội, môi trường và m lý, chyếu do ng trưởng kinh tế. Phát triển bền vng và tiêu thcó trách nhiệm đã trthành một chđđược quan m trên toàn cu.

Câu hỏi đt ra hiện nay là chúng ta đã học được những gì từ 47 năm qua? Chúng ta vẫn đang vt lộn giữa tiêu thhợp lý hiện đại hóa. Năm 2019, chúng tôi nhn thức được các vấn đmôi trường và nghĩ vtiêu thhợp lý, phát triển bền vng. Trong thời đại kthut hoc toàn cu hóa này, mỗi người n bình thường nên bày tsquan m vcác vấn đmội trường và tác động của nó. Vn đi trường toàn cu đã và đang trn tồi thơn, nhiều t chức đang nlực đgiải quyết vấn đnày.

Nhiều phong trào đang nlực hot động cho sphát triển bền vng. Kthội nghLHQ năm 1992 được tchức tại Rio, mc Thtướng Chính phvà các chính phđã thông qua chương trình nghs21 tại Rio, các vấn đi trường vẫn chưa được khc phục một cách hiệu qu, lại ngày ng nghèo nàn hơn. Đáng chú ý là có những lhổng lớn trong vic thực hiện chương trình phát triển bền vng. Điều quan trng c này là cần đy mnh các chiến dịch phát triển bền vng, tập trung vào các ki niệm ng trưởng rng, các khía cạnh xã hội và môi trường.

Đông Nam Á hu như nm giữa vùng nhiệt đới, và trthành i giao u thương mại giữa n Đvà Trung Quốc, hai thtrường lớn của châu Á. Đông Nam Á bao gm mười một quốc gia được chia thành các nhóm khu vc đt liền và hải đo. Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Vit Nam nm trên vùng đt liền và tôi chọn Campuchia đnghiên cứu vnn phá rng và m thế nào đđt được sphát triển bền vng vì sphát triển bền vng
 

rt quan trng. Do vy, nghiên cứu này nhm mục đích tập trung vào nn phá rng được thực hiện trong 25 năm qua và m thế nào đđt được mục tiêu phát triển bền vng thành công với phương pháp tiếp cận Pht giáo trong vic tiêu thcó trách nhiệm Campuchia. Tôi chọn chđnày bởi vì tôi đã quan sát những thay đổi bt ngtrong vòng ba năm qua. Campuchia nm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới, giữa vĩ đ10 ° và 15 ° N, và kinh đ102

 
° và 108 ° E. Phía Bắc và phía Tây giáp vi Thái Lan, Lào ở phía Đông Bắc và Vit Nam ở phía Đông và Đông Nam. Campuchia, (Kampuchea) là vùng đt của Pht giáo. Người Campuchia, theo truyn thống lịch sđược gọi là tc người Khmer, có n s16 triệu người, trong đó người Khmer chiếm 94% và các nhóm dân tc khác là người gc Vit và Trung Quốc.

Mặc dù lịch sCampuchia tri qua đy biến cthăng trầm, Pht giáo vẫn tn tại cho đến nay. Vương quốc Campuchia là quốc gia theo chế đQuân chlập hiến, tuân theo các nguyên tc dân chtdo và đa nguyên (Điều 51 của Hiến pháp). Chế đKhmer Đđã blt đbởi chính các thành viên của Khmer Đvi str giúp tcác nước ng ging vào năm 1979. Tnăm 1993, nước Cng hòa Nhân n Campuchia được thành lập và tiến hành cuộc Tng tuyn cđly lại sc mnh quốc gia. Lut mới đã được thiết
 


lập và Điều 59 vBảo vi trường ng đã được bsung trong đo lut này.

Ti điều lut này có ghi nhn rng: Quyền shu tài nguyên thiên nhiên nhà nước sbo vmôi trưng, cân bng tài nguyên thiên nhiên và thiết lp kế hoch chính c cho vic qun lý đất, nước, không phn, gió, đa chất, hsinh thái, m, du, khí đốt, đá và cát, đá quý, rng và lâm sn, đng vt hoang , cá và thy sn. Nhưng những lut này chlà trên giy t, không hiệu qutrên thực tế vì tlphá rng ở Campuchia xếp hạng mức cao nht trên thế giới và nó được coi là vấn đi trường đơn l, tiêu cực nht trong cnước. Năm 1969 - 1970 đche phcủa rng nguyên sinh là 70%.Hình ảnh vtinh tGoogle Earth cho thấy các đn điền cao su và nn phá rng ln quan đang gia tăng trong sáu năm qua (Hình ảnh của NASA)
NASA đã công bhình ảnh vtinh trước và sau vào năm 2017, theo biên tập viên Rng cao cấp Morgan Erickson - Davis tại trang web http://Mongabay.com thhiện slo lắng trong i liệu của mình bằng cách hiển thd liệu v nn phá rng tại Campuchia. Campuchia đã mt khoảng 1,59 triệu hecta che phtnăm 2001 đến năm 2014 và chcó 3% còn lại được bao phlà rng nguyên sinh. Bà cũng giải thích rằng vic khai thác gỗ được chính phủ phê
 

chuẩn, Campuchia ng gp vấn đvi vic khai thác gbt hợp pháp và vi nghiên cứu cho thy khoảng 90% sản lượng gcủa quốc gia này được mua bt hợp pháp. Đây là vấn đnhức nhối ở Campuchia. Gn đây, Chính phCampuchia ng đã có những hành động, trong đó chính phchú trng bo vchính thức cho những khu rng rng lớn bđe da vào năm 2016, ng như tuyên bố một Công viên Quốc gia mới.

Vic phá rng liên quan đến người n địa phương, các doanh nghiệp và chính quyn Campuchia ng như các tập đoàn xuyên quốc gia tkhp i trên thế giới. Đó là do tham nhũng và đkiếm thêm lợi nhuận. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng do nn phá rng, nguy cơ mc bệnh tiêu chy, nhiễm trùng đường hô hp cấp tính và sốt ở trem ng lên. Nghiên cứu này đáng báo động vnhững nguy hiểm sắp ti trong tương lai. Tôi đã thy trong 3 năm ở lại đó, một n đo nhtên là Diamond Island (Fake Paris của Phnom Penh) đã thay đổi thành Trung m thương mại vi tt ccác công trình.

Điều 61 của hiến pháp Campuchia giải thích rằng Nhà nước sthúc đy phát triển kinh tế trong tt ccác lĩnh vực, nht là ở các vùng sâu vùng xa, đc biệt là trong ng nghiệp, thcông nghiệp và công nghiệp, chú ý đến các chính sách vnước, điện, đường phương tiện giao thông, công nghmodem và n dụng hthống.

Trong những năm 2010, chính phvà hthống giáo dục Campuchia đã ng cường stham gia và hợp tác vi các nhóm môi trường quốc gia và quốc tế.

Chính phcó thlập kế hoch và thực hiện nhưng đó không chlà nhiệm vcủa chính phmà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân như trong giáo lý Pht giáo đã đcập. Đó là điều quan trng đthực hiện thành công các chương trình hành động của chính phủ; nếu chúng ta không sẵn sàng bo tn i trường và tài nguyên cho các thế hệ tương lai thì không ai có thể giúp chúng ta. Đó là cách tiếp cận của Pht giáo, quan trng cho sphát triển bền
 


vng, tiêu thhợp lý và có trách nhiệm. Biến đổi i trường với sgiúp đcủa phương pháp tiếp cận Pht giáo là tia hy vng cho các thế hệ tương lai. Thn nhiên được trân trng trong Kinh điển Pali. Cây cối rt gn gũi với cuộc đời đức Pht, ba s kiện quan trng trong đời Ngài đều được chứng kiến dưới gc cây: Đn sinh, Thành đo và Niết n.

Yassa rukkhassa chayaya nisadeyya sayeyya va Na tassa sakkam bhajeyya mittadubhato papako”.
Câu thơ minh ha rằng một người ngồi dưới bóng cây không n ct cành của nó, và nếu người ta m điều đó thì anh ta là một kác. Giáo lý sinh ti Pht giáo n án người bcành cây mang lại cho anh ta ng mát như những câu thơ trên đã giải thích. đức Pht đưa ra Giới lut đTăng Ni không du hành trong mùa mưa. Mọi người n ở lại một i và thực hành các giáo lý sau khi nhn ra rằng nhiều loi cây cnh, màu xanh lá cây bphá hủy khi chúng ta đi du hành. Điều này chng phải đã cho thy rằng, trong Pht giáo, dù cây đã được tôn thnhưng vic bo vcây và môi trường vẫn là điều cần thiết trong thực tế. Vào thời của đo đức sinh thái, đức Pht đã khuyến khích các nhà sư bo vệ và bo tồn thiên nhiên. Những đo đức sinh ti này rt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày đtiêu thcó trách nhiệm nhm khuyến khích phát triển bền vng.

Pht giáo luôn nhn mnh rằng ng tham và dục vng là rào cản lớn cho tiềm năng phát triển tinh thn của con người. Thánh Mahatma Gandhi cũng từng giải thích rằng: thế giới có đủ tài nguyên để tha mãn mọi nhu cu của một người, nhưng không đi nguyên đtha mãn những người tham lam. Ở đây, stht Nobel thhai và thba rt quan trng bởi vì con người đang đau khổ khi khao khát cuộc sống xa hoa, gia tăng lòng tham lam và s thiếu hiểu biết của mình. Đcó cuộc sống xa hoa như vy, con người đã to ra những nhà máy khổng l, cần nhiều sản phm nhiều nguyên liệu hơn, chiếm đt, phá rng đsản xut nhiều
 

hơn. Biến đt rng thành khu vc thương mại dẫn đến lũ lụt ở Campuchia. Vic phá rng nhanh chóng đang gia ng mực nước biển, băng trôi đang tan chy là kết qung tham của con người đối vi cuộc sống xa hoa. Lòng tham mang đến nỗi đau và stham nhũng. Pht giáo dy con người những đức tính không tham lam, không hn thù và không si mê trong mọi mưu cu của con người.

Campuchia là một quốc gia Pht giáo và gn 97% n số theo đạo Pht nhưng vẫn có tlprng rt cao. Điều quan trng là thực hành đạo đức Pht giáo đphát triển bền vng. Đào tạo m lý vđạo đức Pht giáo được khuyến nghcho tt cả các quan chức và doanh nhân đhcó th hiểu được tầm quan trng của rng. Tham nhũng là lý do lớn nht đằng sau smt n bng. Con người phi học cách thỏa n nhu cầu của mình (biết đ) và không m gia ng ng tham của mình (ít muốn). Sgiàu có của rng không phi là vô hn mà ng tham của con người thì không giới hn. Con người hiện đại không kiểm soát được và ng tham của hđối vi sxa xvà khoái cảm đã hủy hoi thiên nhiên một cách ti t. Pht giáo khuyến khích con người không gây hn vi thiên nhiên.

Chính phCampuchia đang thc hiện các bước nhhướng ti tiêu thbền vng và hợp lý bng cách đưa ra kế hoch hành động và chiến lượci trường quốc gia (NESAP) được Chính phHoàng gia Campuchia phê duyt vào tháng 12 năm 2018. Nó chứa những ý tưởng mới vcách kích thích ng trưởng xanh và bền vng vi i trường đt nước. Đây là những tiêu điểm:
- Đánh giá lợi ích kinh tế xã hội, tiềm năng của cải thiện bền vng i trường bng cách xem t hiện trng i trường và tài nguyên thiên nhiên trong nước, phân tích các động lực chính của i trường và thay đổi i nguyên thiên nhiên, xem t hiệu quả thực hiện của các chiến lược phát triển hiện có vi trường, ng trưởng xanh và phát triển bền vng đồng thời xác định các bài học quan trng, v.vĐây là một bước tiến đáng hoan nghênh của Chính phHoàng gia Campuchia nhưng vic thực hiện trên thực tế vẫn còn là một khoảng cách khá xa. Ở Campuchia E. F. SCHUMACHER, nền kinh tế Pht giáo có thhot động, đã giải thích trong tác phẩm của mình rằng Chánh mạnglà một trong những yêu cu của Bát chánh đo. Con đường tiêu thtrung đo n được giới thiệu rng rãi vi sgiúp đcủa vic tiêu thcó trách nhiệm y có thđưa đt nước đến sphát triển bền vng. Ông tuyên bố rằng mục tiêu của Viking là phải đt được sc khỏe tối đa vi mức tiêu thtối thiểu.

Tóm lại, quan trng là cần phải nâng cao nhn thức của người n địa phương, doanh nhân. Điu quan trng đối vi các quan chức chính phlà hn đi con đường trung đo đphát triển bền vng. Đó chcó thlà mức tiêu thhợp lý nhm n bằng thảm ha hoc có thể bo vệ chúng ta khỏi nghịch cảnh trong tương lai. Chính phCampuchia có ththực hin các bước quan trng trong vic kim chế tham nhũng, có th hn chế vic ct gim và xut khu bt hợp pháp. Điều 51 trong hiến pháp của Campuchia đó là bo vi trường cần được thực hiện mnh m. Các bước nhỏ của chính phchính là ng htiêu thhợp lý và phát triển bền vng có thto ra những thay đổi. Các tchức phi chính phlàm vic vì sphát triển bền vng n tiến n mnh mvà có thgiáo dục mọi người vtầm quan trng của rng và cảnh báo hvhu qu. Ở đây, các tu vin và tu sĩ Pht giáo có thđóng vai trò quan trng bằng cách hướng dẫn mọi người thực hiện giáo lý Pht giáo trong thực tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây