TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ

Thứ ba - 07/05/2019 20:01
CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG SẺ CHIA VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG
TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ
770077

 

TIỂU SCÁC TÁC GIAnanda, Sarath bảo vệ luận án Tiếntrong Xã hội học từ Đại học Quốc gia Singapore năm 2012. Ông đã khoảng hai mươi năm phục vụ liên tục vớicách thành viên của đội ngũ giáo viên của Khoa Xã hội học tại Đại học Peradeniya Đại học Sa- baragamuwa của Tích Lan từ m 1999 cho đến nay. Ông là Tng biên tập hiện tại cho tạp chí điện tử Akyana / Tường thuật được xuất bản bởi CIKCS, Đại học Sabaragamuwa của Tích Lan Biên tập viên của Tp chí Đại học Sabaragamuwa. Ông hiến đời mình thêm cho sự phục vụ vớich giảng viên của c chương trình hu đại học và đại học của các trường đại học khác như Yakkala Wickramaarachchi Ayurveda - Đại học Kelaniya Học viện Quốc phòng Sir John Kothalawala - Sooriyawewa.
Bach, Phe một giáo viên hóa học tại Mira Loma HighSacramento, một người thực tập chánh niệm học giả. Ông đã giảng dạy về Lãnh đạo chánh niệm chánh niệm cho các nhà giáo dụcCalifornia từ năm 2014. Ông dạy các chương trình chuẩn bị cho giáo viên. Ông Người dẫn chương trình phát triển chuyên nghiệp với Hội đoàn lãnh đạo giảng dạy, cộng tác giữa Hiệp hội giáo viên California, Trung tâm chính sách hội giáo dục Stanford (SCOPE) Trung tâm tài nguyên hội đồng quốc gia tại Đại học Stanford (NBRC). Tiến Bach đã tạo điều kiện cho một loạt các chủ đề hội thảo trong toàn bộ chương trình học thuật, bao gồm phạm giáo dục, quản , lãnh đạo giáo dục tinh thần. Ông nhận bằng C nhân Khoa học về Sinh học tại Đại học Nebraska - Lincoln, học chương trình sau đại học về Hóa học hữu sinh học Chứng chỉ giảng dạy tại UC Davis, nhận bằng thạc về lãnh đạo giáo dục nghiên cứu chính sách Đại học bang California-Sacramento bằng tiến trong lãnh đạo giáo dục quản từ Đại học Drexel. Tiến Bach đã trình bày Thiền chánh niệm phạm giáo dục ở Hoa 
K trên toàn thế giới, bao gồm Thái Lan, Ấn Đ Tây Ban Nha. Ông một khách mời nổi tiếng tại UNDV 2015 tại Thái Lan.
Bamford, Geoffrey nghiên cứu sâu về liên hệ giữa Phật giáo với lịch sử kinh doanh của nhân loại. Sau khi theo học Phật giáo vào những năm 1960, ông đã mở công tyvấn kinh doanh của mình từ năm 1975 đến 2000 vớicách một chuyên gia tư vấn, đào tạo thực hành bằng cách tập trung vào giao tiếp đa văn hóa với n gọi Phương pháp kinh doanh tốt. Năm 2001, Geoffrey gia nhp Trung m nghiên cứu Pht giáo Oxford (OCBS), từng giữ chức Giám đốc điều hành từ năm 2003 đến năm 2011. Ông thành lập Trung m chánh nim Oxford năm 2008 và từng giữ chức Chtịch Hội đồng quản trị Giám đốc điều hành cho đến năm 2011 nhằm nâng cao hiểu biết sâu- rộng hơn về truyền thống Phật go trong hội phương Tây.
Bhatt, S.R. một triết gia nhà nghiên cứu tiếng Phạn nổi tiếng. Ông Chủ tịch Đại hội triết học Ấn Đ giữ các vị trí quan trọng tại Đại học Delhi trước khi nghỉ hưu. Ông được nhà nghiên cứu nổi tiếng về Văn hóa Ấn Đ cổ đại, Phật giáo. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Triết học Ấn Đ, Logic, Nhn thức lun, Đạo đức, Lý thuyết giá tr, Triết học giáo dục, Triết học vTôn giáo, Tôn giáo so sánh, v.v. Ông đã giảng dạynhiều trường đại học viện nghiên cứu. Ông đã xuất bản 21 cuốn sách hơn 200 bài báo đặc biệt về Lý thuyết về giá trị Đạo đức kinh doanh; Tư tưởng văn hóa Phật giáo ở Ấn Đ Hàn Quốc; Tư tưởng văn hóa Phật giáo ở Ấn Đ Nhật Bản. Ông biên tập viên của một Tp chí Quốc tế vTm nhìn Toàn din và Ban Biên tập của nhiu tạp chí quốc tế.
Blundell, David bằng tiến nhân chủng học tại Đại học California P giáo Khoa học hội cho nghiên cứu Đài Loan, Ngôn ngữ Văn hóa, tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan. David đồng thời Học giả thỉnh giảng tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á về Văn hóa Châu Á Thái Bình Dương Biên tập viên tại Atlas Văn hóa Điện tử. Giáo hiện Giám đốc của Viện Spatio-Temporal Châu Á-Thái Bình Dương, .. nhiều hợp tác trong nghiên cứu với Đại học California, Hoa K. Ông đã nhận được Giải thưởng Vesak 2014 của Liên Hợp Quốc
 


cho Phim tài liệu hay nhất. Các ấn phẩm của ông liên quan đến nhân chủng học của các hệ thống tín ngưỡng, nhân chủng học của các tôn giáo, thẩm mỹ, hệ thống thông tin địa , ngôn ngữ văn a.
Bowles, Devin C. Giám đốc Điều hành của Hội đồng các Viện Y tế Công cộng Úc. Ông cũng là một giảng viên tại Đại học Quốc gia Úc, nơi ông đã hoàn thành chương trình tiến hiện Chủ tịch T từ thiện Phát triển, Sức khỏe Hiểu biết nước Úc. Nghiên cứu của ông bao gồm vai trò của Phật giáo trong bảo vệ môi trường, chuyển đổi tôn giáo, sức khỏe bn địa, nh hưởng sức khỏe qua trung gian hội của biến đổi khí hậu, phòng ngừa xung đột. Ông đã dành gần một thập kỷ làm việc cho chính phủ Úc nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phi lợi nhuận bảo vệ môi trường.
Charanda, Meena là Trưởng Bộ môn Khoa học Chính trvà là giảng viên, nhà nghiên cứu về Bình đẳng & Trao quyền cho N sinh của Đại học Delhi. Giáo tham gia Giảng dạy từ năm 2006. tổ chức nhiều hội nghị cho sinh viên, thanh niên tại trường đại học hàng năm phối hợp với Bộ Quốc hội, Chính phủ Ấn Độ. đã tổ chức chuyến đi đào tạo Bắc Ấn cho các sinh viên, thăm các trường đại học khác nhau đào tạo họ trong các môn học liên ngành. thành viên Hội đồng học thuật tại Đại học Delhi trong 4 năm (2007-2011) đã xuất bn 03 cuốn ch cùng nhiều bài o.
Cresswell, James Bruce sinh năm 1959 tại Anh, được đào tạo thành một diễn viên theo đuổi sự nghiệp diễn viên trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Ông Giám đốc sản xuất phim tham gia hoạt công tác Phật sự ở Anh, Châu Âu Quốc tế cũng tham gia đối thoại liên tôn giáo. Ông đã thực hành tu tập theo Phật giáo trong 35 năm theo học các khóa học của Phật giáo. Năm 1995, ông tnh lp Vin nghiên cứu phương Đông, Trung m và thư viện châu Âu bao gồm tất cả các truyền thống của Phật giáo, lịch sử, nghệ thut và văn hóa. Năm 2012, ông tnh lp Trung m Pht giáo ứng dụng. Các chủ đề quan tâm của ông bao gồm Phật giáo sáng tạo, hòa giải xung đột, kỹ thuật đối thoại, tiếp cận của Phật giáo, Công dân toàn cầu giáo dục dựa trên giá trị.
Daniels, Peter là một nhà kinh tế- sinh thái tại Trường Khoa
 


học Môi trường, Đại học Griffith, Úc. Nghiên cứu của ông bao gồm nhiều lĩnh vực xoay quanh chủ đề trung tâm của sự bền vững hội môi trường, đặc biệt mối quan hệ giữa các hội bền vững các khía cạnh kinh tế đạo đức của Phật giáo. Ông hiểu biết rộng về khoa học môi trường, kinh tế, hội học địa . Ông đã xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan tới kinh tế sinh thái, môi trường, phúc lợi kinh tế hội đã đóng góp lớn lao cho nhiều quan quốc tế như Cơ quan môi trường châu Âu Liên hợp quốc. Peter biên tập viên của Tp chí Kinh tế Xã hội Quốc tế nhà phn biện cho nhiều tạp chí khác.
az, Rodríguez Giáo Tiến sĩ Xã hội học tại Đại học Yale (Hoa K) Giám đốc Chương trình Tiến sĩ Xã hội học Chủ tịch Khoa Xã hội học tại Đại học Barcelona. Ông cũng giáo thỉnh ging tại Trung m nghiên cứu châu Âu của Đại học Harvard, tại Đại học Yale tại Đại học California. Nghiên cứu ấn phẩm hiện tại của ông tập trung vào vai trò của Mạng hội trong các quan- tổ chức, những nghiên cứu trong tương lai các khía cạnh hội của Hạnh phúc. Những khía cạnh này bao hàm việc nghiên cứu về tiến trình chuyển hóa ứng dụng Phật giáo trong hội hiện đại.
Đ, Kim Thêm, Tiến sĩ, biên tập viên Anh ngữ Đại lễ VESAK 2014 2019 (Việt Nam), đã nghiên cứu về Global Governance, International Competition Law and Policy tại các Đại học Hagen (Đức), Norwich Law School Manchester Law School (Anh), hiện nay Non-Governmental Advisor, International Competi- tion Network (ICN), Research Associate on International Compe- tition Law and Policy, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Sách đã xuất bản: Kontakt mit Viet- nam; Global Netzwerke als Gestaltungschance für internationale Politik; Global Governance of Competition Law and Policy: Key Issues; Quan điểm của Phật Giáo trước các vấn đề hiện đại; H Bình theo Quan điểm của Immanuel Kant Phật Go; Giới thiệu các Danh tác C điển Hiện đại của phương Tây, Nhà Nước Pháp Quyền: Kinh Nghiệm Quốc Tế, Lý Thuyết Thực tế.
Hoàng, Minh Phú nhận văn bng Thc sĩ Tâm lý học tại Trường Đại học Delhi, Ấn Đ vào năm 2009. Ông hiện nhà sáng lập qun lý của Công ty Truyn thông và Giáo dục Tâm Anh. Ông là
 


tác giả của hai quyn sách và nhiu bài o ở Vit Nam. Trong đó có một quyển khá nổi tiếng tựa đề Phật pháp Tâmtrị liệu. Ông tiến hành một số nghiên cứu về tâm lý học, trong đó liên quan đến trẻ em bị trầm cảm.
Khemadhammo, Hòa thượng sinh năm 1944 tại Anh nhưng theo học ngành ngôn ngữ từng diễn viên chuyên nghiệp từ năm 1964 đến 1971, thành viên của Nhà hát Quốc gia từ năm 1966 đến 1969. Năm 1971, Hòa thượng bắt đầu du hành đến Thánh địa Phật giáo ở Ấn Đ. Hòa thượng sau đó trở thành một Sa-môn vào tháng 12 năm 1971 tại Bangkok thọ giới T kheo vào tháng 5 năm 1972 tại Warimchamrab. Năm 1977, Hòa thượng trở về Anh Hampstead Vihara cùng với Ajahn Chah . Hòa thượng hiện Tr trì của The Forest Hermitage từ năm 1985, Giám đốc Tâm linh của Angulimala C vấn Phật giáo cho một số trại giam.
Khoan, từng một chính trị gia nhà ngoại giao nổi tiếngVit Nam. Ông là Bí thư Trung ương Đng Cng sn Vit Nam và từng giữ chức P Thủ tướng tại Việt Nam từ tháng 8 năm 2002 - 2006. Ông nhiều đóng góp cho việc đàm phán Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa K quá trình gia nhập T chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. Với những thành tựu của đó, ông đã nhn được nhiều giải thưởng danh dự từ Nhà nước Việt Nam Chính phủ các nước khác bao gồm Nga, Lào Nhật Bản.
Komura, Fuminobu Thượng tọa người Nhật Bản đã làm việc tại Nhật Bản quốc tế vớicách kỹ nhà quảntại một công ty sản xuất đa quốc gia rất lớn trong hơn ba mươi năm trước khi bt đu học Pht giáo tại Đại học Musashino ở Tokyo, Nhật Bản vào năm 2007. Thượng tọa thực hành Phật giáo theo truyn thống của trường phái Tendai Nht Bản và được tấn phong m Thượng ta o năm 2013. Thượng ta đã thuyết trình về go phái Phật giáo dựa trên kinh nghiệmnhân hiểu biết sâu sắc về nhiều hội nghịM, Nhật Bản Thái Lan. Ngoài ra, Thượng tọa đã viết một bài báo trên Tp chí Chăm sóc giảm nh (Palliative Care) của Nhật Bản về những kinh nghiệm của mình vớicách một tu sĩ.
Kovács, Gábor là Pgiáo sư tại Trung m đo đức trong kinh doanh của Đại học Corvinus Budapest. Ông đã bảo vệ thành công
 


luận án tiếnĐịnh hướng giá trị của các doanh đạo Kitô giáo và Phật go năm 2017 sau khi ông hoàn thành bng thạctại Đại học Phật giáo Budapest năm 2010. Ông đang tham gia vào các dự án nghiên cứu của Trung m đo đức kinh doanh về định hướng giá trđo đức định hướng giá trị sinh thái của các doanh nhân Hungary. Ông đang nghiên cứu kinh tế theo mô hình Phật giáo vai trò của tâm linh trong kinh doanh. Ông thư của Hiệp hội Hữu nghị Hungary kể từ khi được thành lập o năm 2011. Ông thành viên của Nhóm dịch thuật Pali nhằm dịch thuật Kinh điển Phật giáo từ kinh điển Pali sang tiếng Hungary từ năm 2008.
Lee, Jinwol Dowon một tu sĩ Phật giáo Hàn Quốc thiền Seon (Chan / Zen) hiện giữ chức giáo trưởng của khoa Phật học, trường Đại học Dongguk, Hàn Quốc. Đại đức tu thiền định trên một ngọn núi trong 6 năm nhận bằng tiếnPhật học tại UC Berkeley. Đại đức người thành lập hiệp hội United Religions Initiative of Korea và là tnh viên Hi đồng Toàn cu của URI (2000-2010). Đại đức đã được bổ nhiệm thành viên của y ban chủ tịch về Phát triển bền vững trong chính phủ Hàn Quốc (2004- 2006) đã từng P chủ tịch của WFB (2012-2016) thành viên EXCO của ICUNDV (20013-2018). Hiện tại ông trụ trì tu viện GosungCalifornia.
Lee, Kyoung-Hee là Giám đốc của Trung m Dhamma chuyên về Tâm lý học trị liệu . Năm 2003, nhận bằng tiếnvề hội học giáo dục, Đại học Ewha Woman University, Hàn Quốc. Cô đã hoàn thành bng tiếnPhật học tại Đại học Kelaniya, Sri Lanka o năm 2016. Kyoung-Hee Lee nhiều kinh nghiệm chuyên môn tại Đại học Ewha Woman, Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc Quỹ An toàn Quốc tế Mới.
Mitra, Arpita đang theo học chương trình tiếnvề Phụ nữ trong Phật giáo tại Đại học Calcutta. Arpita một Học giả triển vọng với mục tiêu trở thành một chuyên gia nghiên cứu Phật giáo. Arpita mong muốn tham dự lễ kỷ niệm Ngày Vesak (UNDV) của Liên hợp quốc lần thứ 16 sẽ được tổ tại Việt Nam để chia sẻ về sự bình đẳng giới hướng thế giới tới phát triển bền vững. Cô mong muốn tích lũy kiến thức rộng hơn nữa để nghiên cứu Phật giáo tốt hơn thông qua các học giả nổi tiếng các chủ đề trình bày của họ hội nghị Phật go lần này.
 


Nanda, Amrita sinh năm 1986 tại Bangladesh, sau đó đến Sri Lanka năm 1999 đã được đào tạo Phật go trong thời gian mười năm. Năm 2017, Đại đức nhận bằng Tiến Phật học và hiện ging viên tại Trung m Nghiên cứu Pht giáo Đại học Hng Kông. Lĩnh vực nghiên cứu của Đại đức bao gồm Phật giáo nguyên thủy, nghiên cứu luận Pāli với sự quan tâm đặc biệt đến Xã hội học Phật giáo. Đại đức tham gia giảng dạy các khóa học như tiếng Phạn giúp hiểu sinh viên kinh điển Phật giáo được ghi chép tiếng Phạn; khóa học vpht giáo Nguyên thy, Tây Tng và hướng dn nghiên cứu Phật giáo cho các sinh cứu cao học.
Nguyễn, Vit Bo Hùng đã tốt nghip Triết học Pht giáo tại Trường Trung cp Pht giáo Đà Nngm 2008. Năm sau, ông đăng vào Đại học Phật giáo Việt Nam nhận bằng C nhân Nghệ thut Triết học Pht giáo m 2013. Sau đó, đến Tích Lan để tiếp tục học tại Hậu Học viện Pali Đại học Nghiên cứu Phật giáo Kelaniya và sau đó có bng Thc sĩ Nghệ Thut trong Triết học Pht giáo, Thc sĩ Triết học Pht giáo, Thc sĩ Triết học Pht giáo năm 2017, 2109.
Phra, Rajapariyatkavi Hòa thượng, Viện trưởng của viện đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU). a thượng đã xuất bản nhiều ấn phẩm, cụ thể về Phật giáo Đại thừa, Triết học Pht giáo, Đạo đức học trong Kinh đin Pht giáo, Tinh hoa Pht giáo từ Truyn tin tn Jataka, Pht giáo: Triết học, Xã hội Phật pháp nhm ng cường năng lực hành chính.
Sarao, Karam Tej Singh nhận bng cử nn Lịch svà Kinh tế, tại Trung m Nghiên cứu Trung Quốc và Nht Bn, bng Tiến sĩ (Phật giáo) tại Đại học Delhi. Giáo nhận học bổng Khối thịnh vượng chung năm 1985 để theo học tại Đại học Cambridge nhn bằng TiếnKhảo cổ học thứ hai vào năm 1989. Giáo bắt đầu sự nghiệp giảng dạy vào năm 1981 tại Đại học Delhi gia nhập Khoa nghiên cứu Phật giáo, Đại học Delhi vớicách một độc giả được bầu là Trưởng khoa năm 1995. Giáo sư là một ging sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học nổi tiếng với mười sáu cuốn ch đã xuất bn hơn 250 tài liệu nghiên cứu bài báo khác.
Silva, Padmasiri De làm vic tại Khoa Triết học, Lịch sử & Quốc tế, Đại học Monash, Úc. Giáo sư từng là Trưởng khoa Triế
học & Tâm lý học của Đại học Peradeniya, Sri Lanka vào những năm 1980 điều phối viên của Chương trình Giáo dục Môi trường tại Singapore. Ông đã được đề cử cho Học sinh Trung m Đông-Tây xuất sắc nhất, Giải thưởng Greenleaf, Giải thưởng Quỹ châu Á cho Nghiên cứu & Giải thưởng Fulbright về giảng dạy được UNESCO trao cho Đạo đức môi trường.Ông đã nhiều ấn phẩm liên quan đến Triết học & Đạo đức trong Pht giáo và km phá không gian Nội tâm.
Smith, Sue Erica đã một sinh viên Phật Pháp trong truyền thống Tây Tng hơn 40 m. Ngoài ra, cô còn là mẹ bốn người tr một nhà giáo dục. Công việc học tập của vượt qua nền giáo dục lấy cảm hứng từ Phật giáo, Giáo dục bản địa Úc, các tôn giáo thiểu sốkhu vực châu Á phúc lợi của giáo viên học sinh. Cốt lõi của việc giảng dạy nghiên cứu của một cam kết tới sự công bằng trong giáo dục phúc lợi của giáo viên học sinh. Sue cũng yêu thích một u chuyện hay hiện đang thực hiện một tuyển tập sinh động về truyện tiền thân của đức Phật cho các độc giả trưởng thành.
Somaratne, G.A. là Trợ lý Giáo sư làm vic tại Trung m Ng- hiên cứu Pht học, Trường Đại học Hng Kông, và Phó chtịch Hiệp hội Nghiên cứu Phật học Sri Lanka. Ông ấy đồng Giám đốc của Dự án Dhammachai Tipitaka, Thái Lan; Hiệu trưởng của Viện Phật học Quốc tế Sri Lanka; P Giáo chuyên ngành Tôn giáo, Trường Đại học Quốc tế Miyazaki, Nht Bản; Giáo sư & Trưởng Bộ môn Nghiên cứu Ngôn ngPali và Pht học, Trường Đại học Peradeniya, Sri Lanka; Nghiên cứu viên, Hiệp hội Nghiên cứu Kinh điển Pali, Oxford. Ông nghiên cứu về Phật pháp nguyên chất, biên dịch chỉnh sửa kinh ch ngôn ng Pali.
Szuksztul, Robert đã được trao bằng tiếnvào năm 2010. Các nghiên cứu chính là Pht giáo nguyên thủy và Tịnh độ Tông.
HT. Thích Bo Nghiêm sinh năm 1956, tục danh Đặng Minh Châu) một tu sĩ Phật giáo chính trị gia người Việt Nam. Hòa Thượng hiện đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Ni[1], PChtịch Hi đồng Trskiêm Trưởng ban Hong Pp Trung ương Giáo hi Pht giáo Vit Nam, Trưởng ban trsGiáo hi Ph
giáo Vit Nam Tnh phố Hà Nội, y viên y ban Trung ương Mt trận T quốc Việt Nam, y viên y ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội. Hòa Thượng hiện làm việcChùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội, Tr trì Chùa Lý Quốc Sư, Chùa Đá (Văn phòng Ban Tr Sự GHPGVN TP Hà Nội). Hòa Thượng từng đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII đoàn đại biu tnh phố Hà Ni[2], Trưởng ban trsTỉnh hi pht giáo Hà Tĩnh.
HT. Thích Gia Quang, sinh ngày 20/01/1954 tại Nam Định, hiện P Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng tốt nghiệp trường Cao cấp Phật học Việt Nam ( nay Học viện Phật giáo Việt Nam) năm 1985; giảng viên Học viện Pht giáo Vit Nam tại Hà Ni; Tng biên tập Tp chí Nghiên cứu Phật học; Phân Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội; TiếnTôn giáo học do Học Viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cấp năm 2015
HT. Thích Huệ Thông (Trn Minh Quang), sinh m 1960 tại Bình Dương; hin là PTrưởng Ban Thường trực Ban Pp chế Trung ương, PTrưởng ban Thông tin Truyn thông Trung ương GHPGVN. Hòa thượng Thích Huệ Tông được Apollos Uni- versity cấp bằng tiếndanh dự, năm 2016; được Chủ Tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng nhì, năm 2018. Hòa thượng đã tham gia hàng chục Hội thảo khoa học đến gần 100 bài tham luận tại các Hội thảo khoa học các tham luận tại nhiều diễn đàn khác nhau, một số tác phẩm đáng chú ý như: Lịch sử Phật giáo Bình Dương; Đức Phật con đường Tuệ Giác; Mẹ từ suối nguồn yêu thương đến chân trời giác ngộ; Chân hạnh phúc chi có từ chánh niệm.
TT. Thích Minh Thành, sinh tại tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. TT đã xuất gia tu học năm 1973 theo KhấtViệt Nam. Thượng tọa hiện P chủ tịch Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam phụ trách biên son toàn bộ bộ Tam Tng Pht giáo bng tiếng Vit. Ngoài ra, TT còn tham gia giảng dạy tại Học Viện Phật giáo Việt Nam, tổ chức các khóa tu thiền chánh niệm, giảng pháp cho Phật tử đóng góp cho nhiều hoạt động Phật giáoViệt Nam nước ngoài. TT đã xuất bản nhiều tác phẩm, bao gồm: The Mind in Early Bud- dhism, Thuan Hoa Tam Hon (Vietnamese translation of Taming the Monkey Mind), Doc Chon Ly, Nguon Mach Ngan Xua (Reading th
Truth: from the most primitive source), Doc Chon Ly, Trang Soi Neo Ve (Reading the Truth: as in the moonlight the returning road is seen).
HT. Thích Minh Thin, thế danh là Trường Ngọc Toàn, sinh năm 1954, y viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng là PTrưởng ban Hong pp Trung ương GHP- GVN, PTrưởng ban Thường trực pn ban Đào to Ging sư Ban Hoằng pháp TƯ. Hòa thượng Tr trì Chùa Tiên Châu: số 101, Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Tp Tân An, tỉnh Long An, đồng thời làm Hiu Trưởng Trường Trung cp Pht học Long An và Trưởng ban Trsự GHPGVN tỉnh Long An.
HT. Thích Tn Đạt sinh năm 1959 tại tỉnh Bình Định. Hòa thượng giáo phẩm của TW GHPGVN, hiện y viên Thư HĐTS TWGHPGVN, Pvăn png 2 TW, PTrưởng ban thường trực Ban Hong pp TW và Ban Từ thin XH TW, Trưởng ban Tổ chức Đào to Cao - Trung cp ging sư (Ban Hong pp TW), trụ trì Chùa Hòa Khánh. Bảo vệ luận án TS. QuảnGiáo dục tại Trường Đại học Akamai – Hoa K- 2017. Hòa thượng là PTrưởng ban Thường trực Ban tổ chức Hi tho của ngành hong pháp, ngành TT-XH TW TWGHPGVN trong hơn 20 năm qua. Ngoài ra, Hòa thượng đã xuất bản sách “Thi hóa Lược sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca” (2008, NXB. Tôn giáo), “K năng dẫn chương trình lễ hội Phật giáo” (2012, NXB tổng hơp Tp. HCM), đồng thời công bố nhiều bài viết trên Đặc san Hoa Đàm một số K yếu hội tho khoa học của Ban Hong pp Trung ương, Ban Từ thin XH trung ương GHPGVN.
ĐĐ. Thích Tâm Tiến từng được đào tạo tại Tu viện Hoằng Pháp, Thành phố H C Minh, Việt Nam. Đại đức nhận bằng C nhân Phật học tại Đại học Phật giáo Quốc tế, Thái Lan bằng Thạcvề Tôn giáo tại Đại học Naropa, Colorado, Hoa K. Hiện Đại đức là sinh viên năm nht tại Trường Đại học Harvard, Massachusetts, Hoa Kỳ.
ĐĐ. Thích Thanh An, thế danh Nguyễn Việt Bảo Hưng, xuất gia tại Bồ Đ Thiền Viện, Đà Nẵng. Đại đức nhận được văn bằng Thc sĩ Triết học tại Vin Cao học Nghiên cứu Ngôn ngPali và Phật học, Đại học Kelaniya, Sri Lanka vào năm 2018. Đại đức đã tốt nghip Triết học Pht giáo tại Trường Trung cp Pht giáo Đà Nn
năm 2008. Năm sau, Đại đức đăng vào Đại học Phật giáo Việt Nam và nhận bng Cử nn Nghệ thut Triết học Pht giáo m 2013. Sau đó, Đại đức đến Tích Lan để tiếp tục học tại Hậu Học viện Pali Đại học Nghiên cứu Phật giáo KelLocation sau đó có bng Thc sĩ Nghệ Thut trong Triết học Pht giáo, Thc sĩ Triết học Pht giáo, Thc sĩ Triết học Pht giáo năm 2017, 2109.
TT TS. Thích Viên Trí sinh năm 1961 tại thành phố Huế, Việt Nam trở thành tu sĩ tại chùa Linh Sơn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam năm 1969. Thượng tọa nhận bằng cử nhân tại Đại học Phật giáo Việt Nam năm 1992 bằng tiếntại Đại học Delhi, Ấn Đ năm 2001. Thượng tọa thành viên, Hội đồng Điều hành Phật giáo Việt Nam P hiệu trưởng Viện Phật học Việt Nam. Thượng tọa giảng tại Viện Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa đã xuất bản nhiều cuốn sách nổi tiếng như Khái Niệm V Bồ Tát Quán Thế Âm, “Đại Cương Văn Đin Pht Giáo, “Pht Giáo Qua Lăng Kính Xã Hi.
Wilson, Jeff một nhàvấn nghiên cứu trong lĩnh vực học thuật nghiên cứu Phật giáo. Ông bắt đầu theo đuổi nnh ngôn ng học tại Đại học Sydney năm 1985 tiếp tục học Văn hóa Tôn giáo tại Đại học Southern Cross cho đến khi tốt nghiệp Tiếnnăm 2004 về S liên quan của Phật giáo với học thuyết phát triển trẻ em. Ông đã từng làm biên tập viên cho Tp chí DIRI. Ông đã xuất bản nhiều bài báo trên Tp chí Luật SCU các ấn phẩm, các chương sách trong các cuốn Nhà lãnh đạo tinh thần đại (Barton Books, 2013). Nghiên cứu mới nhất của ông hiện đang trong quá trình xuất bản một nghiên cứu về Hướng dẫn Thiền chi tiết, liên quan đến c kỹ thuật thiền định của Phật go Thái Lan truyền thống trước giữa thế kỷ XIX.
 
 

VÀI NÉT VỀ CÁC CHỦ BIÊNTT. Thích Đức Thiện, tiếnPhật học năm 2005, hiện P Chtịch - Tng Thư ký Hi đồng Trsự GHPGVN; Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; Ging viên cao cp tại Đại học Quốc gia Hà Ni; Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2014 và 2019. TT. Thích Đức Thin nhận được nhiu phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam: Huân chương Lao động Hạng Ba; của Hoàng gia Campuchia: Huân chương Đại tướng quân; của Chính phủ Ấn Độ: Huân chương Padma Shri.

TT. Thích Nht T, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, 2002, là Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2008; Tng biên tập của Pht đin Vit Nam (n bn sách nói); Tng biên tập Đại tạng Kinh Việt Nam Chủ biên T sách Đào Phật Ngày Nay (hơn 250 đầu sách) tác giả của hơn 80 quyển sách Phật học. Thầy được trao tặng 5 bằng Tiếndanh dự nhiều giải thưởng, danh hiệu, bằng khen của GHPGVN cũng như của Chính phủ Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan Campuchia.


 
***

 
 
CÁCH TIẾP CN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ NH ĐO TOÀN CU TRÁCH NHIỆM CÙNG SẺ CHIA HỘI BỀN VỮNG
Chủ biên: TT. TS. Thích Đức Thiện TT. TS. Thích Nhật T
HỘI LUT GIA VIT NAM
NHÀ XUT BẢN HỒNG ĐỨC
65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: (024)39260024 - Fax: (024)39260031
Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com
----------------------------------------------------

Chịu trách nhiệm xuất bản: . BÙI VIT BẮC Chịu trách nhiệm nội dung: TBT. Lý Toàn Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh
Trình bày: Đào Thơm - Vũ Quang Nguyên Bìa: Nguyễn Thanh Hà
Phụ trách ấn tống: Giác Thanh Nhã

Đơn vị liên kết: Chùa Giác Ngộ
Quỹ Đo Pht Ngày Nay
92 Nguyễn C Thanh, Phường 3, Quận 10, thành phố H C Minh.

Hãy scan xem tác phẩm này dưới dạng PDFSố lượng in: 3.000 bn, Khổ: 16x24 cm. In tại: Xí nghiệp In Fahasa, 774 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố H C Minh. S ĐKXB: 1322
- 2019/CXBIPH/03 - 49/TG. Mã ISBN:…. QĐXB: …/QĐ-NXBHĐ ngày
24 tháng 4 năm 2019. In xong nộp lưu chiểu quý II năm 2019.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây