THÀNH PHẦN NHÂN SỰ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 103/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 103/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)

BAN CHỨNG MINH
1. HT. TS Thích Trí Quảng 2. HT. TS Thích Đức Nghiệp
3. HT. Thích Giác Nhường 4. HT. Thích Phước Sơn
5. HT. Viên Minh 6. HT. Thích Minh Cảnh
7. HT. TS Thích Thiện Tâm 8. HT. Đào Như

BAN CỐ VẤN
1. GS. TS Lê Mạnh Thát 2. TS. Nguyễn Quốc Tuấn

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH
 1.  
Viện trưởng HT. Thích Giác Toàn
 1.  
Viện phó Thường trực kiêm Viện Trưởng Phân viện Nghiên cứu PHVN HT. TS Thích Gia Quang
 1.  
Viện phó Thường trực TT. TS Thích Tâm Đức
 1.  
Viện phó đặc trách ĐTKVN (Phân viện) HT. TS Thích Thanh Đạt
 1.  
Viện phó đặc trách ĐTKVN TT. TS Thích Minh Thành
 1.  
Viện phó đặc trách PGNT Khmer HT. TS Danh Lung
 1.  
Viện phó kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam TT. TS Thích Đồng Bổn
 1.  
Viện phó kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền TT. TS Thích Hạnh Bình
 1.  
Viện phó kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo TT. TS Thích Phước Đạt
 1.  
Viện phó phụ trách Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Kinh TT. ThS Pháp Tông
 1.  
Tổng Thư ký ĐĐ. TS Thích Giác Hoàng
 1.  
Phó Tổng Thư ký 1 kiêm Chánh VP ĐĐ. TS Thích Nguyên Hạnh
 1.  
Phó Tổng Thư ký 2 kiêm Trưởng ban Tài chính ĐĐ. TS Thích Phước Tiến
 1.  
Phó Văn phòng 1 ĐĐ. TS Thích Quảng Tâm
 1.  
Phó Văn phòng 2 ĐĐ. TS Thích Giác Nhường
 1.  
Giám đốc Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang HT. Thích Minh Cảnh
 1.  
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Thiền học Nam truyền TT. Tăng Định
 1.  
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Thiền học Bắc truyền TT. Thích Thông Thiền
 1.  
Giám đốc Trung tâm Pàli học TT. Giác Giới
 1.  
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo TT. TS Thích Giác Duyên
 1.  
Giám đốc Trung tâm Phiên dịch Anh - Việt Phật học ĐĐ. TS Thích Đồng Trí
 1.  
Trưởng ban In ấn và phát hành TT. ThS Thích Minh Từ
 1.  
Phó ban In ấn và phát hành ĐĐ. Thích Đồng Ấn
II. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC:
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Giác Tín
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Tâm Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thiện Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Giác Hiệp
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. ThS Thích Viên Khai
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. TS Thích Đồng Thành
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. TS Thích Hạnh Tuệ
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thiện Thuận
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Tâm Hải
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. TS Thích Trí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Chúc Phú
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. TS Thích Nguyên Pháp
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Quảng Tánh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. ThS Kim Chươl
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Quảng Kiến
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. ThS Châu Hoài Thái
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. TS Thích Bổn Điền
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. TS Thích nữ Như Thảo
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Tịnh An
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Huệ Trí
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. TS Thích nữ Huệ Liên
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. TS Thích nữ Tịnh Vân
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. TS Thích nữ Như Nguyệt
(Chùa Phước Viên)
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. TS Thích nữ Phụng Liên
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. TS Thích nữ Tuệ Liên
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. TS Thích nữ Nguyện Liên
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. TS Thích nữ Hương Nhũ
 1.  
Ủy viên Thường trực SC. TS Thích nữ Liên Trí
 1.  
Ủy viên Thường trực SC. TS Thích nữ Liên Hòa
III. ỦY VIÊN:
+ Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang:
1. ĐĐ. Thích Nguyên Trang
2. ĐĐ. Thích Minh Thuận
3. ĐĐ. Thích Không Hạnh
4. SC. ThS Thích nữ Ngộ Bổn.
+ Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Việt Nam:
1. PGS. TS Trần Hồng Liên
2. Trần Đình Sơn
3. Nguyễn Đại Đồng
4. Đào Nguyên
5. Trương Ngọc Tường.
+ Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thiền học Nam truyền:
1. TT. ThS Pháp Tông (kiêm)
2. ĐĐ. Bửu Hiền
3. Tu nữ TS Liễu Pháp.
+ Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Thiền học Bắc truyền:
1. TT. Thích Tuệ Thông
2. ĐĐ. Thích Chơn Không Khai Chánh.
+ Trung tâm nghiên cứu Pàli học:
1. TT. ThS Giác Trí
2. ĐĐ. ThS Chánh Định
3. ĐĐ. TS Phước Toàn
4. ĐĐ. TS Bửu Hiền.
+ Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer:
1. ĐĐ. ThS Danh Hữu Lợi
2. Châu Ôn
3. TS. Phan Anh Tú
4. ThS. Dương Hoàng Lộc.
+ Trung tâm nghiên cứu Văn học Phật giáo:
1. ĐĐ. TS Thích Trí Định
2. ĐĐ. ThS Thích Lệ Trí
3. NS. TS Thích nữ Viên Nhã
4. SC. ThS Thích nữ Thanh Quế.
+ Trung tâm nghiên cứu Phật học Hán truyền:
1. ĐĐ. TS Thích Vạn Lợi
2. NS. TS Thích nữ Tuệ Liên
3. SC. Thích nữ Niệm Huệ.
+ Trung tâm phiên dịch Phật học Anh – Việt
1. ĐĐ. ThS Thích Minh Chánh
2. ĐĐ. ThS Thích Quảng Tịnh
3. ĐĐ. TS Thích Minh Thắng
4. NS. TS Thích nữ Trí Liên
5. Diệu Liên – Lý Thu Linh.
+ Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo:
1. TT. TS Thích Nguyên Hạnh
2. TS. Nguyễn Trọng Hạnh
3. SC. TS Thích nữ Liên Thảo
4. SC. TS Thích nữ Hạnh Liên
5. TS. Trần Hoàn Hảo
+ Ban In ấn và xuất bản:
1. SC. Thích nữ Huệ Tịnh
2. SC. Thích nữ Tâm Diệu
3. SC. Thích nữ Diệu Phước
4. Giác Thanh Nhã.
+ Ban Tài chính:
1. NT. Thích nữ Từ Nhẫn
2. Hồ Minh Trí
3. Giác Như Ngọc
4. Nguyễn Tu Mi.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây