THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 155/QĐ.HĐTS ngày 3 tháng 8 năm 2018)
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số:  155  /QĐ.HĐTS ngày 03 tháng 8 năm 2018)
 
A. THƯỜNG TRỰC:
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
 1.  
Q. Trưởng ban TT. Thích Thọ Lạc Nghệ An
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Hải Ấn Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực,
Đặc trách PGNT Kinh
TT. Thích Bửu Chánh Đồng Nai
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Quang Nhuận Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban đặc trách PGNT Khmer HT. Danh Đổng Kiên Giang
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Minh Hiền Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Minh Tiến Kiên Giang
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Trí Chơn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Kiên Tuệ Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban ĐĐ. Thích Giác Hoàng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban
(phụ trách Ni giới)
NT. Thích nữ Như Đức Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Phó Trưởng ban
(phụ trách TCVHPG)
Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Chánh Thư ký ĐĐ. Thích Minh Đăng Hà Nội
 1.  
Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng (phía Bắc)
ĐĐ. Thích Minh Thuần Hà Nội
 1.  
Phó Thư ký,
Phó Văn phòng (phía Bắc)
ĐĐ. Thích Minh Quang Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Phó Thư ký,
Chánh Văn phòng (phía Nam)
TT. Thích Quảng Minh Tp. Hồ Chí Minh
 
 1.  
Phó Thư ký,
Phó Văn phòng (phía Nam)
ĐĐ. Châu Hoài Thái Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực,
Phó Văn phòng (phía Nam)
Cư sĩ Ngô Văn Thông Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Thủ quỹ (Hà Nội) Cư sĩ Nguyễn Tố Hoa Hà Nội
 1.  
Thủ quỹ (Tp. HCM) Cư sĩ Lê Thị Thanh Thúy Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Phước Toàn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Tịnh Quang Pháp
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Đạo Đồng Nai
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Huệ Vinh Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Giác Trí Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thanh Tri Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Vạn Năng Đăk Lăk
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Minh Chính Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Hải Định Đăk Lăk
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Giác Hiền Gia Lai
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Quảng Tiếp Hòa Bình
 1.  
Ủy viên Thường trực NT. Thích nữ Hải Liên Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực SC. Thích Đồng Hòa Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực
Phó Văn phòng (phía Bắc)
SC. Thích Giác Ân Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Tâm Trí Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Tâm Tuệ Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Quảng Tâm Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Thanh Nguyên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Trần Thúy Hương Cao Bằng
 1.  
Ủy viên Thường trực
(Phụ trách vận động tài chính và từ thiện khu vực miền Bắc)
Cư sĩ Phúc Nghiêm
(Nguyễn Đình Hoạch)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực
(Phụ trách tài chính và từ thiện khu vực Văn miền Trung)
Phật tử Thiên Đức
(Chu Thị Thành)
Nghệ An
 1.  
Ủy viên Thường trực
Kiêm Thủ quỹ
Phật tử Thiên Phúc
(Trần Thị Anh Đào)
Nghệ An
C. ỦY VIÊN:
 1.  
Ủy viên HT. Sovănh NăPanha
(Trần Kiến Quốc)
Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên HT. Thích Chơn Nguyên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Lập Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Trung Định Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Vũ Hà Nam
 1.  
Ủy viên TT. Thích Hoằng Hòa Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thông Hạnh Đồng Nai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Danh An Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Huệ Bình Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Phú Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Tạng Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Hảo Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Vạn Trí Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Trụ Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trung Hòa Bến Tre
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Bửu Minh Bình Dương
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Viên Chơn Bình Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Huệ Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chánh Thành Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Phương Hậu Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Hùng Nam Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Phúc Ninh Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Bảo Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Tâm Quảng Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tịnh Châu Quảng Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Nguyện Tiền Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trí An Trà Vinh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Hòa Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Tuấn Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Quang Kon Tum
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nghiêm Bình Tây Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Pháp Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Nhường Đăk Nông
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Chơn Quảng Trị
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Tuấn Hải Dương
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Thuận Phú Thọ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Vạn Trí Bắc Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Hữu Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Thanh Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Châu Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Thức Bình Phước
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trúc Bảo Tiến Lai Châu
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Thục Hà Nam
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Đạt Liên Đồng Nai
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Bảo Giác Long An
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Liên Thảo Long An
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Tắc Hành
(Trần Phước Thuận)
Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Bùi Kim Thành Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Võ Văn Tường Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Cư sĩ  Cao Huy Hóa Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Thu Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Quang Huy (Trí Quảng) Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Thị Thu Hà Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Trường Kha Tp. Hồ Chí Minh
tháng      năm 20
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây