THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 099/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 099/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)

I. BAN CHỨNG MINH và CỐ VẤN:
 1. HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ GHPGVN
 2. HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
 3. HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN
 4. HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN
 5. HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
 6. GS. TS Phạm Dũng, nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ
 7. TS. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
II. THƯỜNG TRỰC BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG:
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
 1.  
Trưởng ban TT. TS Thích Đức Thiện Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực HT. TS Thích Thiện Tâm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực TT. TS Thích Thanh Huân Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực, phụ trách Lào HT. Thích Tánh Nhiếp Quảng Bình
 1.  
Phó Trưởng ban, phụ trách các tổ chức Phật giáo thế giới TT. TS Thích Nhật Từ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Đào Như Tp. Cần Thơ
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Quảng Hà Nam Định
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Phong Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký TT. TS Thích Quang Thạnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban, phụ trách Châu Phi TT. Thích Đồng Huệ Hà Giang
 1.  
Phó Trưởng ban TT. TS Thích Minh Trí Vĩnh Phúc
 1.  
Phó Trưởng ban TT. TS Thích Bửu Chánh Đồng Nai
 1.  
Phó Trưởng ban TT. TS Thích Giác Hiệp Lài Cai
 1.  
Phó Trưởng ban ĐĐ. Thích Đồng Ngộ Bình Định
 1.  
Phó Trưởng ban Cư sĩ Phạm Nhật Vũ Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Cư sĩ Tạ Ngọc Tú Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thư ký ĐĐ. Thích Thanh Anh Bắc Ninh
 1.  
Phó Thư ký TT. TS Thích Minh Quang Ninh Bình
 1.  
Phó Thư ký NS. TS Thích nữ Huệ Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Chánh Văn phòng ĐĐ. TS
Thích Nguyên Chính
Hà Nội
 1.  
Phó Văn phòng ĐĐ. ThS Thích Giác Thọ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Văn phòng Cư sĩ Mai Xuân Hồng Hà Nội
 1.  
Phó Văn phòng kiêm Thủ quỹ NS. TS TN Như Nguyệt Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Minh Thành Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Viên Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Thọ Lạc Ninh Bình
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. ThS Danh Lung Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Tâm Đức Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Nguyên Đạt Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Nghiêm Phú Thọ
 1.  
Ủy viên Thường trực, phụ trách Nhật Bản TT. TS Thích Giác Dũng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Thiện Minh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Minh Nhẫn Kiên Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. TS Thích Giải Hiền Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Chiếu Tạng Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. TS Thích nữ Tín Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. TS TN Hương Nhũ Bình Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. TS TN Như Nguyệt Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực SC. TS Thích nữ Liễu Pháp BR – VT
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Mẫn Ngọc Anh Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực Cư sĩ Lê Thị Giàu Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực CS. Nguyễn Thị Thanh Thủy Hà Nội
III. ỦY VIÊN:
 1.  
Ủy viên HT. Thích Tịnh Quang CH Pháp
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Hạnh BR – VT
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Vân Hải Dương
 1.  
Ủy viên TT. TS Thích Huệ Khai Đồng Nai
 1.  
Ủy viên TT. TS Thích Huệ Sanh Đồng Nai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Trí Chơn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Bửu Hiền Tiền Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Quang CHDCND Lào
 1.  
Ủy viên/Phó Phân ban Phật giáo Châu Mỹ TT. TS Thích Đức Tuấn Hoa Kỳ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Mãn Quảng Trị
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Điền Quảng Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Khai Từ Quảng Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Tấn Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Tường Điện Biên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Hưng Bình Dương
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thông Lý Bình Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Lệ Liên Gia Lai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Định Tuệ Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Hai Ninh Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Thuận Hà Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Phú Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Tú Kon Tum
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Quang Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. TS Thích Giác Hoàng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. ThS Thích Minh Thật Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích An Đạt Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Kiến Đăk Lăk
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tuệ Định Kiên Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Viên Tánh Quảng Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Chính Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Tâm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Lý Hà Nội
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Lâm Taiwan
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Lệ Duyên Long An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Khanti Thano
(Nguyễn Văn Chạy)
Tây Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Tồn Phú Thọ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Cao Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Trọng Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Thuấn Bắc Giang
 1.  
Ủy viên NS. TS Thích nữ Tịnh Vân Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. TS Thích nữ Trí Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên SC. TS Thích nữ Huệ Phúc Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên SC. TS TN Huệ Khánh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên/Phó Phân ban Phật giáo Nhật Bản SC. TS Thích nữ Tâm Trí Nhật Bản
 1.  
Ủy viên SC. ThS Thích nữ Giới Tánh Hàn Quốc
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Giới Bửu Sơn La
 1.  
Ủy viên Cư sĩ An Vy Cộng hòa Séc
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Phạm Minh Long Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Thanh Hằng Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên Cư sĩ
Nguyễn Duy Thái Dương
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Xuân Dũng CH Áo
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Tạ Anh Đào Bộ Ngoại giao /CB hưu trí
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Trần Văn Khắc Bộ Ngoại giao
(CB hưu trí)
 1.  
Ủy viên TS. Nguyễn Văn Kỷ ĐH Ngoại ngữ
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Nhật Thuyết
(Đào Quang Vinh)
CHLB Đức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây