THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 095/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 095/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)
I. CHỨNG MINH:
                        1. Hòa thượng Thích Hiển Tu                     (Tp. Hồ Chí Minh)
                        2. Hòa thượng Thích Giác Tường              (Tp. Hồ Chí Minh)  
                        3. Hòa thượng Viên Minh                           (Tp. Hồ Chí Minh)
                        4. Hòa thượng Thạch Huônl                       (Sóc Trăng)
                        5. Hòa thượng Thích An Điền                    (Quảng Ngãi)
                        6. Hòa thượng Thích Minh Nghĩa              (Tp. Hồ Chí Minh)  
                        7. Hòa thượng Thích Trí Phát                     (Sóc Trăng)  
II. THƯỜNG TRỰC BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG:
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
 1.  
Trưởng ban HT. Thích Huệ Minh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực
(phụ trách phía Bắc)
HT. Thích Thanh Nhã Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực
(phụ trách phía Nam)
HT. Thích Giác Liêm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Tài chánh HT. Thích Phước Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban đặc trách khu vực miền Trung HT. Thích Trí Giác Bình Định
 1.  
Phó Trưởng ban đặc trách Hệ phái Khất sĩ HT. Thích Giác Pháp Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng PB biên soạn giáo trình, giáo án Nghi lễ Bắc tông TT. Thích Lệ Trang Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer HT. Chau Sơn Hy An Giang
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Phó Phân ban Tài chánh HT. Thích Minh Châu Khánh Hòa
 1.  
Phó Trưởng ban đặc trách Phật giáo Nam tông Kinh TT. Thích Tăng Định Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban phụ trách khu vực Miền Tây Nam bộ TT. Thích Thiện Tín An Giang
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Giác Tp. Hải Phòng
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Đường Cao Bằng
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Minh Tuấn Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký
TT. Thích Hạnh Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Nam) TT. Thích Phước Triều Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Bắc) TT. Thích Thanh Lợi Nam Định
 1.  
Phó Thư ký kiêm Thủ quỹ TT. Thích Quảng Chơn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ (phía Bắc) ĐĐ. Thích Nguyên Chính VP 1
 1.  
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Văn phòng (phía Nam) ĐĐ. Thích Chí Thiện VP 2
 1.  
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Văn phòng (phía Bắc) ĐĐ. Thích Tục Nhân Tp. Hải Phòng
 1.  
Ủy viên Thường trực (đặc trách Phật giáo Người Hoa) kiêm Phó Phân ban Tài chánh TT. Thích Truyền Cường Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thanh Tùng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Phước Tú Đồng Nai
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thanh Quang Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Tài Long An
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Tịnh Giác Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Mẫn Bến Tre
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Trí Sử Thái Bình
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Phước Minh Cà Mau
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Nhựt Tu Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thông Đức Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Hạnh Đạt Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Minh Chí Bình Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Giác Trí Điện Biên
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thanh Phúc Tuyên Quang,
Hà Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thiện Chí Đồng Tháp
III. ỦY VIÊN:
 1.  
Ủy viên HT. Thạch Oai Trà Vinh
 1.  
Ủy viên HT. Thích Trí Yên Gia Lai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Bửu Hòa Tiền Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Thông Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Chơn Trà Vinh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Hùng Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Huỳnh Nam Định
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Hưởng Hà Nam
 1.  
Ủy viên TT. Thích Huệ Đăng Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Túc Bình Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Thành Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Thông Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Thành Kiên Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Niệm Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Duyên Gia Lai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Đồng Quả Bình Định
 1.  
Ủy viên TT. Thích Lương Nguyên Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giải Tú Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên TT. Thích Hải Thông Đắk Lắk
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Huệ Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Cương Ninh Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nghiêm Lâm Tây Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tịnh Châu Quảng Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Thuận Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Phước Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Trí Kon Tum
 1.  
Ủy viên HT. Thích Huệ Sanh Hậu Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Linh Viên Bình Phước
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Lợi Đắk Nông
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Lương Quảng Trị
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Phước Quảng Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Lịch Quảng Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Phương Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Hiền Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Minh Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Thông Yên Bái
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Quảng Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Hòa Hải Dương
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Thiện Cao Bằng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Thiện Hòa Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Viên Tựu Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Niệm Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quang Vinh Hưng Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Phúc Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Trường Phú Thọ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Ánh Bắc Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chân Niệm Lào Cai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Nguyện Hà Nội
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Tâm Hà Nội
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Đăng Hà Nội
 1.  
Ủy viên (trợ lý VP) ĐĐ. Thích Hạnh Đức Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Quy Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Trí Bình Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Thành Lai Châu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Đức Sơn La
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Vân Phong Bắc Kạn
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Danh Liêm Kiên Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Pháp Tín Đồng Nai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Văn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Đức Tp. Hồ Chí Minh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây