THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số:  093/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số:  093/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)
Theo Quyết định số:  ……. /QĐ-HĐTS ngày       tháng      năm 20
A. BAN CHỨNG MINH:
 1. Hòa thượng Thích Thiện Duyên
 2. Hòa thượng Thích Khế Chơn
 3. Hòa thượng Thích Thanh Sơn
 4. Hòa thượng Thích Thiện Trí
 5. Hòa thượng Thích Thanh Hưng.
B. THƯỜNG TRỰC BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG:
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
 1.  
Trưởng ban HT. Thích Thanh Hùng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Thanh Điện Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Thiện Toàn Tp. Đà Nẵng
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TT. Thích Phước Nghiêm Tiền Giang
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử HT. Thích Chơn Không Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng PB Phật tử dân tộc, Trưởng Tiểu ban Phật tử người Hoa TT. Thích Duy Trấn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Huynh trưởng Tâm Duệ
(Nguyễn Đức Châu)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Pó Trưởng ban kiêm Trưởng Tiểu ban Phật tử Khất sĩ HT. Thích Giác Nhân Tiền Giang
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Tiểu ban Phật tử Nam tông Kinh HT. Thích Hộ Chánh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Tiểu ban Phật tử NT Khmer TT. Gandhadhammo
(Thạch Sa Vane)
Trà Vinh
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Nguyên Quang Khánh Hòa
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thường Chiếu Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Nguyên Thành Thái Nguyên
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Tâm Vượng Nam Định
 1.  
Phó Trưởng ban ĐĐ. Thích Chân Tín Lào Cai
 1.  
Phó Trưởng ban
kiêm Chánh Thư ký
ĐĐ. Thích Quảng Tiến Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Nam) ĐĐ. Thích Thiện Xuân Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Bắc) ĐĐ. Thích Đạo Thịnh Hà Nội
 1.  
Phó Thư ký, Phó Văn phòng; Trưởng PB Phật tử Hải ngoại ĐĐ. Thích Tuệ Nhật Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng (phía Bắc) Cư sĩ Diệu Nhân
(Nguyễn Thị Xuân Loan)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Văn phòng ĐĐ. Thích Thanh Bảo Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Văn phòng ĐĐ. Thích Minh Phước Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực kiêm Phó Văn phòng ĐĐ. Thích Pháp Tịnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Thủ quỹ (phía Nam) HT. Thích Minh Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Thủ quỹ (phía Bắc) NS. Thích Tịnh Quán Hà Nội
 1.  
Ủy viên Tài chính (phía Nam) TT. Thích Minh Vũ Bình Dương
 1.  
Ủy viên Tài chính (phía Bắc) ĐĐ. Thích Thanh Toàn Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên Kiểm soát TT. Thích Từ Nghiêm Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên Kiểm soát ĐĐ. Thích Trung San Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Kiểm soát ĐĐ. Thích Tiến Thông Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Chiếu Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Lệ Lạc Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thiện Thật Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Di Sơn Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Như Giải Quảng Nam
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Nhuận Đạo Gia Lai
 1.  
Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng TB Văn nghệ sĩ Phật tử ĐĐ. Thích Trí Châu Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực SC. Thích nữ Nguyên Hoa Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên Thường trực SC. Thích nữ Quảng Toàn Phú Yên
C. ỦY VIÊN:
 1.  
Ủy viên HT. Thích Huệ Tâm Đồng Nai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Châu Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên TT. Thích Huệ Minh Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nhật Hiếu Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Minh Nam Định
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Thiện Quảng Trị
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Lập Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Bản Thái Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Thiện An Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chiếu Hiền Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Vịnh Bắc Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trúc Trí Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Hưng Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Thông Bến Tre
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Hiển Bình Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Sắc Bình Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Trí Cà Mau
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chiếu Nhơn Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Phương Cao Bằng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hải Nguyện Đắk Lắk
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Thái Đắk Nông
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Nghĩa Điện Biên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đức Trung Hà Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Ngộ Hà Nội
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Quang Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhật Quang Hải Dương
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa Tp. Hải Phòng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Nghị Hậu Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Thịnh Hòa Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Khuê Hưng Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Thành Kiên Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Thông Kon Tum
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Bản Huy Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Tâm Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Hoàng Lai Châu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chân Niệm Lào Cai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích An Nhựt Long An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tuệ Minh Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Ngộ Ninh Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đồng Niệm Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tánh Đăng Phú Thọ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiền Bình Quảng Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Trung Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Hải Quảng Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa Tây Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Vĩnh Tường Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Hiện Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Tuệ Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Đức Tiền Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Hùng Trà Vinh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Kiến Nguyệt Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Trí Yên Bái
 1.  
Ủy viên NT. TN Nhựt Khương Bình Phước
 1.  
Ủy viên NS. Thích Đàm Minh Hà Nam
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Quảng Xuân Tuyên Quang
 1.  
Ủy viên Huynh trưởng Tâm Giới
(Phan Ngọc Thảo)
Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Phúc Thắng
(Nguyễn Mạnh Hùng)
Sơn La
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây