THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG GHPGVN

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 092/QĐ.HĐTS  ngày 12 tháng 6 năm 2018)
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 092/QĐ.HĐTS  ngày 12 tháng 6 năm 2018)
Theo Quyết định số:  …
.I. BAN CỐ VẤN:
 1. Hòa thượng Thích Trí Quảng
 2. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 3. Hòa thượng Thích Từ Thông
 4. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
 5. Hòa thượng Thích Giác Toàn
 6. Hòa thượng Thích Gia Quang
 7. Hòa thượng Thích Thiện Tâm
 8. Hòa thượng Đào Như
 9. Hòa thượng Thích Minh Thông.
II. BAN THƯỜNG TRỰC:
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
 1.  
Trưởng ban TT. Thích Thanh Quyết Quảng Ninh
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Thiện Pháp Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Thanh Đạt Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Hải Ấn Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban PGNT Khmer HT. Danh Lung Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm  Thanh tra HT. Thích Đức Thanh Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm  Thanh tra TT. Thích Thanh Tuấn Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký TT. Thích Phước Đạt Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Phó Thư ký TT. Thích Nguyên Thành Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Thanh Giác Tp. Hải Phòng
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Sau Đại học TT. Thích Minh Thành Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Đại học và Cao đẳng TT. Thích Nhật Từ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Phó Thư ký, kiêm Trưởng PB Trung cấp TT. Thích Viên Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban đặc trách Phân ban Sơ cấp TT. Thích Nguyên Đạt Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban PGNT Kinh TT. Thích Bửu Chánh Đồng Nai
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Văn phòng ĐĐ. Thích Đạo Hiển Quảng Ninh
III. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC:
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Toàn Đức Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Quảng Hiển Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Minh Thông Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Trí Thắng Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Huệ Minh Tiền Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Đức Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Phước Tú Đồng Nai
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Tấn Quảng Trị
 1.  
Ủy viên Thường trực,
Phó Thư ký
TT. Thích Minh Quang Ninh Bình
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Chơn Phát Bình Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Dũng Hải Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Hiền Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Trí Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thanh Đường Cao Bằng
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Phước Lợi Cà Mau
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Trung San Bến Tre
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Kiên Tuệ Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Hạnh Bình Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Minh Tín Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Giác Dũng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Đồng Văn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Quang Thạnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Viên Quang An Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Trí Thọ Trà Vinh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Chúc Tín Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Giác Hoàng Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên Thường trực,
Phó Văn phòng
SC. Thích Diệu Bản Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực,
Phó Thư ký
GS. Lương Gia Tĩnh Tp. Hà Nội
IV. ỦY VIÊN:
 1.  
Ủy viên HT. Thích Huệ Tâm Tây Ninh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Năng Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Duyên Gia Lai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Đạt Ma Quang Tuệ Đồng Nai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Minh Quảng Nam
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Minh Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên TT. Thích Hạnh Thể Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Hạnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Thắng Kiên Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thông Triêm Bình Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Bình Tâm Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Chí Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Hạnh Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Dũng Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tâm Minh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Biên Nam Định
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tâm Thuần Lào Cai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Chiếu Hương Bắc Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Chiếu Tuệ Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thường Chiếu Quảng Bình
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Đạo Hà Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Thành Hậu Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Long Vân Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Lệ Trí Long An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đồng Thành Bình Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Điền Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Chơn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Hiền Hưng Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Mẫn Hải Dương
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Minh Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Tiếp Hà Nội
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Đức Sơn La
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Ngộ Phú Thọ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Đạt Điện Biên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Huy Yên Bái
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Danh Hùng Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Vượng Thái Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Phúc Hà Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Bản Chung Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Tạo Hòa Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đức Minh Lai Châu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Trí Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Đạo Bình Phước
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Đức Đồng Nai
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Huệ Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Tín Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Huyền Dung Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên – Phó Văn phòng SC. Thích nữ Tuệ Châu Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Ngộ Bổn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên SC. Thích Thanh Nhàn Thái Nguyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây