THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 100/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 100/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)

I. THƯỜNG TRỰC:
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
 1.  
Trưởng ban HT. Thích Gia Quang Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban phụ trách Báo, Tạp chí Phật giáo HT. Thích Thiện Tâm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Hải Ấn Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Thanh Điện Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban phụ trách trang mang điện tử Phật giáo HT. Thích Huệ Thông Bình Dương
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực (phía Nam) TT. Thích Đạo Phước Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách phát thanh Truyền hình Phật giáo Cư sĩ Từ Vân
(Phạm Nhật Vũ)
Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban phụ trách Tài chính TT. Thích Minh Nghiêm Phú Thọ
 1.  
Phó Trưởng ban HT. Thích Minh Thiện Long An
 1.  
Phó Trưởng ban phụ trách Thông tin cơ sở TT. Thích Minh Nhẫn Kiên Giang
 1.  
Phó Trưởng ban phụ trách Phật giáo Nam tông Khmer ĐĐ. Châu Hoài Thái Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban phụ trách Phật giáo Khất sĩ ĐĐ. Thích Giác Nhường Đăk Nông
 1.  
Phó Trưởng ban phụ trách bảo trợ tài chính ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh Quảng Ninh
 1.  
Phó Trưởng ban Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban Cư sĩ Nguyễn Thanh Lâm Hà Nội
 1.  
Chánh Thư ký Cư sĩ Trần Minh Trung Hà Nội
 1.  
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Bắc) Cư sĩ Giới Minh
(Phan Hữu Dương)
Hà Nội
 1.  
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (phía Nam) ĐĐ. Thích Minh Tâm Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thư ký ĐĐ. Thích Thanh Quang Hưng Yên
 1.  
Phó Thư ký TT. Thích Giác Vũ Nam Định
 1.  
Phó Thư ký ĐĐ. Thích Minh Huy Yên Bái
 1.  
Phó Văn phòng ĐĐ. Thích Thanh Phú Ninh Bình
 1.  
Phó Văn phòng Phật tử Trần Hữu Hoàng Hà Nội
 1.  
Phó Văn phòng kiêm Thủ quỹ (phía Nam) ĐĐ. Thích Hoằng Thường Tp. Hồ Chí Minh
II. ỦY VIÊN:
 1.  
Ủy viên HT. Danh Thiệp An Giang
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Phước Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Trí Tp. Hà Nội
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Triều Tp. HCM (VP2)
 1.  
Ủy viên TT. Thích Vân Phong Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Tâm Gia Lai
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Thường Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Định Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Tuệ Bắc Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Long Bình Bến Tre
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Chơn Bình Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Lực Bình Dương
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thông Châu Bình Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Khải Tạng Cao Bằng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Mẫn Đăk Nông
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Mỹ Đồng Nai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Lệ Nhật Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đồng Giải Gia Lai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đức Tuệ Hà Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Bản Lượng Hà Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Thuyết Hải Dương
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Thiện Hòa Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tuệ Giải Kiên Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Tâm Kon Tum
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Linh Toàn Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Bản Chung Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Thông Long An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Thành Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Khải Đạo Quảng Bình
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Viên Hải Quảng Nam
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Năng Quảng Trị
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Định Hương Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Chơn Tây Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Bích Thái Nguyên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Phong Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quang Tư Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Phú Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Lực Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Hải Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Đạt Trà Vinh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tánh Bình Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Vượng Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Tuệ Yên Bái
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Đạt Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chánh Thành Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thông Thịnh Lào Cai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trúc Bảo Tiến Lai Châu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Huấn Đăk Lăk
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Chính Hà Nội (VP1)
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Duyên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tuệ Tánh Kiên Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Hải Quảng Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quang Vũ Phú Thọ
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Diệu Tâm
(Nguyễn Thị Chuộng)
Tiền Giang
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Diệu Tâm
(Trịnh Thị Ngọc Bích)
Tuyên Quang
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Nghiêm Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên SC. Thích Đồng Hòa Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Tĩnh Toàn
(Nguyễn Chí Đức)
Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Tâm Tựu
(Nguyễn Lai)
Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên CS. Nguyễn Trọng Hoàng Hải
(Ngọc Kỳ Lân)
Bắc Ninh
 
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Thiện Đức
(Nguyễn Mạnh Hùng)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Nguyên Lạc
(Phùng Văn Nam)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Anh Minh
(Hoàng Anh Tuyển)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Quảng Ấn Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Kim Tâm
(Nguyễn Thu Huyền)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Phúc Thiện
(Hoàng Đức Tuấn)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Phúc Thắng
(Đặng Hồng Việt)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Tấn Pháp
(Phạm Tuấn Anh)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Trí Đức
(Kiều Công Thược)
Hưng Yên
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Văn Anh Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Chánh Thường
(Nguyễn Quốc Dũng)
Hà Nội
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Thiện Tâm
(Trương Thị Mỹ Thúy)
Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Tường Long Hà Nội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây