THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 094/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)
(Theo Quyết định số: 094/QĐ.HĐTS ngày 12 tháng 6 năm 2018)

I. BAN CHỨNG MINH:
 1. Hòa thượng Thích Trí Quảng
 2. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 3. Hòa thượng Dương Nhơn
 4. Hòa thượng Thích Giác Toàn
 5. Hòa thượng Thích Thiện Tâm
 6. Hòa thượng Thích Như Niệm
 7. Hòa thượng Thích Thanh Sơn.
II. BAN THƯỜNG TRỰC:
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
 1.  
Trưởng ban HT. Thích Bảo Nghiêm Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng Phân ban đào tạo Giảng sư HT. Thích Tấn Đạt Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực HT. Thích Quang Nhuận Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban Thường trực TT. Thích Thanh Giác Tp. Hải Phòng
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Bồi dưỡng Hoằng pháp viên HT. Thích Minh Thiện Long An
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng PB Hoằng pháp Hải ngoại HT. Thích Huệ Phước Thừa Thiên Huế
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên TT. Thích Phước Nghiêm Tiền Giang
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Chân Tính Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Chiếu Tạng Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Giác Trí Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Từ Nghiêm Tp. Đà Nẵng
 1.  
Phó Trưởngban TT. Thích Nhật Từ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Bửu Chánh Đồng Nai
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, kiêm Trưởng PB Truyền thông TT. Thích Minh Nhẫn Kiên Giang
 1.  
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Pháp hội Đạo tràng, Hoằng pháp địa phương TT. Thích Chiếu Tuệ Hà Nội
 1.  
Phó Trưởng ban TT. Thích Đức Lợi Ninh Bình
 1.  
Phó Thư ký ĐĐ. Thích Thiện Thật Đồng Tháp
 1.  
Phó Thư ký ĐĐ. Thích Chúc Tiếp Thái Nguyên
 1.  
Thủ quỹ NS. Thích nữ Hòa Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Phó Thủ quỹ NS. Thích Tịnh Quán Hà Nội

III. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC:
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Danh Lung Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Thiện Duyên Bình Dương
 1.  
Ủy viên Thường trực HT. Thích Giác Nhân Tiền Giang
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Nhật Hỷ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Đạt Đức Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Đức Trường
(Nguyên Hạnh)
Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Trí Chơn Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Giác Hiệp Lào Cai
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Tâm Hoan Hà Nội
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Thông Huệ Khánh Hòa
 1.  
Ủy viên Thường trực TT. Thích Quảng Truyền Lạng Sơn
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thiện Thuận Bà Rịa - Vũng Tàu
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Quảng Tiến Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Trí Huệ Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực ĐĐ. Thích Thiện Xuân Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên Thường trực NS. Thích Tâm Chính Tp. Hải Phòng
IV. ỦY VIÊN:
 1.  
Ủy viên HT. Thích Viên Thanh Lâm Đồng
 1.  
Ủy viên HT. Thích Liêm Chính Đồng Nai
 1.  
Ủy viên HT. Thích Giác Minh An Giang
 1.  
Ủy viên HT. Thích Minh Bửu Tây Ninh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Quảng Hòa Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Tín Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Hạnh Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên TT. Thích Huệ Đức Bến Tre
 1.  
Ủy viên TT. Thích Pháp Huệ Bình Thuận
 1.  
Ủy viên TT. Thích Phước Nguyên Cà Mau
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Thành Tp. Cần Thơ
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thiện Xuân Đồng Tháp
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Hiền Hải Dương
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Hùng Hà Nam
 1.  
Ủy viên TT. Thích Đức Nguyên Hòa Bình
 1.  
Ủy viên TT. Thích Giác Nghiêm Hưng Yên
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tâm Thuần Hà Nội
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Lợi Nam Định
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Thuận Phú Thọ
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thường Chiếu Quảng Bình
 1.  
Ủy viên TT. Thích Đồng Nguyện Quảng Nam
 1.  
Ủy viên TT. Thích Nhựt Quang Sóc Trăng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Định Thái Bình
 1.  
Ủy viên TT. Thích Minh Đạo Vĩnh Long
 1.  
Ủy viên TT. Thích Thanh Đường Cao Bằng
 1.  
Ủy viên TT. Thích Tuệ Hải Đồng Nai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Dũng Hậu Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Phổ Đắk Lắk
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chiếu Ý Đắk Nông
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Phước Gia Lai
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Toàn Hà Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hạnh Nhẫn Hà Tĩnh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Thân Kiên Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Quang Hạnh Kon Tum
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Nhật Lai Châu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Lệ Ngôn Long An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Thành Nghệ An
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Tánh Ninh Thuận
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Minh Phú Yên
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thông Pháp Quảng Ngãi
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Nhẫn Quảng Trị
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Hiển Thiện Quảng Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Bản Tường Sơn La
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Minh Thanh Hóa
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Minh Bắc Giang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Kiên Bắc Kạn
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến Bạc Liêu
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Quán Bắc Ninh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Huệ Bình Định
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chơn Lý Bình Phước
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Tiến Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thiền Trí Thừa Thiên Huế
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Trung Tuyên Quang
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Nguyên Trà Vinh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Phương Vĩnh Phúc
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Trung Kính Yên Bái
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Tâm Tp. Đà Nẵng
 1.  
Ủy viên NT. Thích nữ Như Thảo Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Huệ Liên Tp. Hồ Chí Minh
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Hương Nhũ Bình Dương
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Chúc Hiếu Tp. Hồ Chí Minh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây