04. Phật giáo và giáo dục đạo đức toàn cầu

04. Phật giáo và giáo dục đạo đức toàn cầu
04. Phật giáo và giáo dục đạo đức toàn cầu 
 
 1. CÁC HỌC THUYẾT VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC
 
 1. Giáo lý đạo đức Phật giáo nguyên thủy đối với giáo dục đạo đức toàn cầu
 1. Người hướng dẫn tâm linh – yếu tố thiết yếu cho sự cấu thành đơn vị gia đình
 1. Vai trò của đạo đức Phật giáo trong giáo dục
 1. Đạo đức bổn sanh kinh: thể hỗ trợ quy tắc giáo dục thế tục?
 1. Giả định phổ quát cho tốt và xấu: Quan điểm Phật giáo
 1. Một nghiên cứu quyết định các nguyên tắc giáo dục toàn cầu liên quan đến Kinh Thiện Sanh
 1. GIÁO DỤC TRONG CÁC BỐI CẢNH QUỐC GIA KHÁC NHAU
 
 1. Văn hoá ‘Nalanda’ như là một mô hình của sự giáo dục toàn cầu trong đạo đức học
 
 1. Hệ thống giáo dục Phật giáo ở Tiểu lục địa Ấn Độ: Quan điểm lịch sử
 1. Một nghiên cứu về ngôn ngữ cổ điển với sự liên quan đặc biệt đến Phật giáo mới
 1. Tịnh Độ tông Phật giáo: Một cách tiếp cận cho việc xây dựng một xã hội hài hòa ở Việt Nam
 1. Đào tạo Sīladharā: Một Ni đoàn ở phương Tây
 1. GIÁO DỤC TOÀN CẦU VỀ ĐẠO ĐỨC
​​​​​​​
 1. Giảng dạy đạo đức và đạo đức người giảng dạy: Thách thức và cơ hội trong giáo dục đại học
 1. Dùng giáo dục phật pháp thay đổi cách tương tác thúc đẩy giáo dục đạo đức trong trường học
 1. Nhìn lại những giá trị giáo dục Phật giáo và nâng cao nhận thức toàn cầu hiện nay như là những hiểu biết sâu sắc tự định hướng của các nhà sư phạm đối với thực tiễn sư phạm
 1. Giáo dục cho thức tỉnh, thức tỉnh cho giáo dục: Những phản ánh từ lĩnh vực du học
 1. Giáo dục về luân lý và đạo đức cho công dân toàn cầu
 1. Đóng góp của Tứ Vô Lượng Tâm trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu hóa
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây