BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI LÀO: LỊCH SỬ, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN"

Chủ nhật - 08/12/2019 22:35
BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
"PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI LÀO: LỊCH SỬ, THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN"

 
PGS,TS. Chu Văn Tuấn
 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Kính thưa Chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni!
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!
Kính thưa các nhà nghiên cứu!
Thưa toàn thể quý vị có mặt trong hội thảo hôm nay!
Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, có chung đường biên giới khá dài, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo. Hai nước luôn luôn coi trọng và không ngừng xây dựng tình hữu nghị anh em, tạo nên mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tôn trọng và chia sẻ lẫn nhau. Hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước luôn tự hào về mối quan hệ này và luôn có ý thức giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này.
Bên cạnh đó, Lào cũng là nơi có nhiều người Việt Nam cư trú. Cộng đồng người Việt Nam ở Lào đã có quá trình hình thành, phát triển lâu dài. Cộng đồng này ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội tại Lào, đồng thời thường xuyên có mối quan hệ với trong nước. Trong quá trình hình thành, phát triển tại Lào, cộng đồng người Việt Nam ở đây cũng mang theo các tôn giáo, tín ngưỡng của mình, trong số này Phật giáo chiếm vị trí quan trọng hơn cả. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã xây dựng được 14 ngôi chùa Việt. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Việt Nam, mà còn là nơi sinh hoạt văn hoá, giao lưu, gặp gỡ, gắn kết các cá nhân, tập thể ở Lào, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống của các kiều bào Việt Nam  tại Lào. Để đáp ứng nhu cầu của tín đồ Phật giáo là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào, Ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào đã được thành lập làm cơ sở cho việc tổ chức các hoạt động Phật giáo, xây dựng cơ sở thờ tự của Phật giáo Việt Nam tại Lào.
Việc phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào nhận được sự quan tâm rất lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của các cấp các ngành, bởi đây chính là thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào ở nước ngoài. Việc quan tâm đến nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của kiều bào Việt Nam ở Lào không chỉ góp phần ổn định đời sống của cộng đồng Việt Nam tại Lào, mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, tăng cường sự giao lưu giữa Việt Nam và Lào, góp phần củng cố hoà bình, hữu nghị giữa hai nước và trong khu vực. Bên cạnh đó, Phật giáo Việt Nam tại Lào cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Liên minh Phật giáo Lào, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương của Lào.
Mặc dù Phật giáo Việt Nam ở Lào đã có một quá trình hình thành, phát triển khá lâu dài, nhiều cơ sở thờ tự đã được xây dựng, bộ máy tổ chức cũng đã từng bước được hình thành, nhưng cho đến nay, chưa có nhiều nghiên cứu đề cập một cách đầy đủ đến vấn đề này. Chính vì vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Phật giáo Việt Nam tại Lào: Lịch sử, thực trạng và định hướng phát triển với mong muốn nghiên cứu làm rõ quá trình hình thành, phát triển, hiện trạng của Phật giáo Việt Nam tại Lào, từ đó xem xét những vấn đề đặt ra, những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào, đồng thời đưa ra những kiến nghị về vấn đề này trong thời gian tới.
Cụ thể, hội thảo có mục đích góp phần làm rõ quá trình hình thành, phát triển, hiện trạng của Phật giáo Việt Nam tại Lào hiện nay; chỉ ra vai trò và ý nghĩa của Phật giáo đối với đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt trong xã hội Lào; những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào trong thời gian tới; Tín ngưỡng, tôn giáo và nhất là Phật giáo của Lào, chính sách, pháp luật của Lào đối với tôn giáo, tín ngưỡng; Hội thảo cũng hướng đến những khuyến nghị về việc giữ gìn, bảo tồn giá trị và phát huy vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng như vai trò của Phật giáo trong phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Thông qua Hội thảo khoa học quốc tế này, sẽ góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Liên minh Phật giáo Lào, giữa Viện khoa học xã hội Quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Đồng thời, nó sẽ tạo tiền cho các nhà khoa học Việt Nam có mong muốn nghiên cứu về đời sống tôn giáo của Việt kiều ở Lào trong tương lai.
Trong quá trình tổ chức, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành Việt Nam và Lào, của các chư tôn đức tăng, ni, của các học giả Việt Nam và Lào. Cho đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 30 bài tham luận Hội thảo. Các bài tham luận tập trung vào các nội dung sau:
Thứ nhất, trình bày Lịch sử du nhập và quá trình phát triển của Phật giáo tại các cộng đồng người Việt Nam ở Lào (các khảo cứu và phát hiện về quá trình Phật giáo được truyền vào các cộng đồng này; các nhà sư người Việt có ảnh hưởng lớn trong lịch sử; các trung tâm Phật giáo của người Việt đầu tiên ở Lào; đặc trưng về tông phái/hệ phái Phật giáo nơi cộng đồng người Việt); sự hình thành các mô hình tổ chức của Phật giáo Việt Nam tại Lào, cụ thể là Ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào.
Thứ hai, thực trạng Phật giáo Việt Nam tại Lào hiện nay, trong đó tập trung làm rõ số lượng các ngôi chùa, hiện trạng đội ngũ tăng ni đang tu tập tại các ngôi chùa, các hoạt động của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào như các thuần tuý Phật giáo như hoạt động nghi lễ, hoạt động hoằng pháp… và các hoạt động xã hội của Phật giáo như từ thiện xã hội, giáo dục, v.v.
Thứ ba, các bài viết cũng đề cập đến mối quan hệ của Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào với Giáo hội Phật giáo Việt Nam; vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc phát triển cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào; các hoạt động (v.v..) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, v.v. đồng thời trình bày mối quan hệ của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào với Giáo hội Phật giáo của Lào; những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề đặt ra đối với mối quan hệ này.
Thứ tư, các bài viết trình bày các giá trị và vai trò của Phật giáo đối với cộng đồng người Việt tại Lào (vai trò của Phật giáo trong duy trì và kiến tạo bản sắc tôn giáo và bản sắc văn hóa Việt, các giá trị và chức năng Phật giáo thể hiện với cộng đồng người Việt tại Lào, quan hệ cộng đồng Phật giáo người Việt với cộng đồng Phật giáo người Lào và với nhà nước Lào);
Thứ năm, một số bài viết cũng tập trung làm rõ những nét đặc trưng của văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo Lào và nhất là Phật giáo Lào, đồng thời chỉ ra mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia. Chỉ ra vai trò, sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Lào trong sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước Lào.
Thứ sáu, các bài viết cũng tập trung trình bày những khó khăn, vướng mắc của Phật giáo Việt Nam tại Lào hiện nay trên các phương diện, những đề xuất, khuyến nghị đối với các cấp các ngành của Lào và Việt Nam cũng như đối với Giáo hội Phật giáo hai nước nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy mặt tích cực và vai trò của Phật giáo trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào, từ đó nhằm phát triển cộng đồng này một cách bền vững, đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy mối quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Lào, góp phần xây dựng, phát triển đất nước Lào anh em, v.v.. Một số bài viết cũng đề cập đến hoạt động của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, về vai trò của Phật giáo trong việc thúc đẩy tình đoàn kết Việt – Lào, về tinh thần chiến đấu hy sinh của nhiều chiến sĩ và chuyên gia Việt Nam và Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.
Kính thưa toàn thể quý vị!
Tuy nhiên, dù các tham luận đã tiếp cận trên nhiều góc độ khác nhau. Song chắc chắn chưa thể làm sáng tỏ mọi vấn đề. Sẽ còn nhiều những câu hỏi, những thắc mắc, những trăn trở từ phía GHPGVN, các nhà hoạch định chính sách tôn giáo và các nhà khoa học,… Chính vì vậy, Ban tổ chức hội thảo rất mong các nhà nghiên cứu, chư tôn đức, đặc biệt là chư tôn đức đã và đang hoằng pháp tại Lào cùng các quý vị đại biểu, trên tinh thần khoa học, làm rõ thêm các vấn đề mà Ban tổ chức đã nêu ra, đồng thời gợi mở những vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới. Ban Tổ chức xin gợi mở một số nội dung sau:
Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các nguồn tư liệu để làm rõ hơn nữa lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào, nhất là những giai đoạn trước đây.
Thứ hai, tiếp tục làm rõ vai trò của các vị Tăng, Ni tiền bối trong quá trình hoằng pháp, tu tập và những đóng góp của các vị đó đối với quá trình phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào.
Thứ ba, làm rõ những giá trị, di sản của Phật giáo Việt Nam tại Lào trên các mặt như tượng pháp, kiến trúc, kinh sách, bia ký, v.v..
Thứ tư, làm rõ hơn nữa mối quan hệ của Phật giáo Việt Nam tại Lào với văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo và Phật giáo Lào, chỉ ra những nét giao thoa, hội nhập văn hoá, tín ngưỡng Việt Nam – Lào.
Ban Tổ chức rất mong muốn các quý vị đại biểu, các Chư Tôn đức Tăng, Ni, các nhà khoa học Việt Nam và Lào sẽ tập trung trình bày, thảo luận, bổ sung, đóng góp về những nội dung đã được trình bày trong các tham luận và những nội dung mà ban Tổ chức gợi mở ở trên, góp phần mang lại thành công của Hội thảo.
Cuối cùng, xin kính chức Chư Tôn đức giáo phẩm, quý vị Tăng, Ni; kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nhà khoa học sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Chúc hội thảo thành công tốt đẹp!
                              
                                                             Vientiane, tháng 12 năm 2019

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây