57 PHẬT GIÁO VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

Thứ năm - 01/08/2019 06:35
PHẬT GIÁO VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI


ĐĐ.Ths. Thích Thiện Huy – TS. Dương Hoàng Lộc *
 
PHẬT GIÁO VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI


ĐĐ.Ths. Thích Thiện Huy – TS. Dương Hoàng Lộc * 
 1. Dẫn nhập:
Ngy nay mi tôn giáo đều nguyện vng gắn liền giữa thực hnh giáo và các đạo đức vềhội, về môi trường sinh thi, Phật giáo là tôn giáo luôn đi đầu trong việc quan tâm tới môi trường sinh thi và các hot động bảo vệ môi trường hiện nay; tất cả thnh viên của Phật giáo cố gắng pht triển các phương thức thực hnh và tu tập chuyển hóa phù hợp trong thực tếhội và sinh thi môi trường trong thời đi hiện nay.
Phật giáo là tôn giáo tham gia vận hnh hội qua các lĩnh vực: Đạo đức, sinh thi, an sinh, các vấn đề về bình đẳng giới và giai cấp… trong suốt lịch sử các nước có sự có mặt và pht triển của Phật gio. Nhưng cũng đnh dấu một nỗ lực để điều chnh li thực hnh Phật giáo trong thời k lịch sử mới - nơiquanhội, thay đổihội, quyền công dân và ý thức lịch sử trở thnh những đặc điểm quan trng của cuộc sống thời hiện đi. chúng ta có thể thấy r Phật giáo là một người bn của tri đất. Tuy nhiên, điều đó là không đủ cho tới hiện nay, tất cả các truyền thống tôn gio, bao gồm cả Phật gio, có khả năng rơi vào các trng thi không phù hợp: chịu thua những định kiến nhân học; tôn sùng thần linh và bị lẫn lộn bởi niềm tin trong sự chờ đợi được cứu rỗi ở thế giới khác, một nơi khác của Niết bn; thất bi để gii quyết sự phân chia giữa tinh thần và vật chất, giữa tâm linh và cơ thể, nhân loi và tự nhiên.
--------------------------------------------------------
* Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo trường Đại học Xã hội và Nhân
văn TP.HCM
 

Nhưng một nhận thức quan trng và thận trng trong ngnh Hoằng php của Phật giáo trên thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng cho thấy rất nhiều cm hứng được truyền cho nhân loi khắp thế giới và tầm nhìn trong truyền thống Phật giáo hỗ trợ pht triển sâu sắc nhận thức sinh thi từ nội ti bn thân cho đến ý thức bảo vệ các môi trường sinh thi bên ngoi. Từ đó, ngnh Hoằng php góp phần cống hiến, đóng góp rất quan trng trong việc truyền đt các ý tưởng và hnh động bảo vệ môi trường sinh thi hiện nay.
 1. Các nhận thức và nghiên cứu về tôn giáo sinh thái trong Phật giáo hiện nay
Các nghiên cứu về Phật giáo đề cập đến giáo lý, nói rằng tất cả mi thứ được kết nối với nhau. Không có gì tồn ti như một thực thể riêng biệt, cố định, tch biệt. Mi thứ ch tồn ti trong mối quan hệ và kết nối với những thứ khác. Trong thực tế rất nhiều đến nỗi ranh giới giữa các thứ ch là những quy ước hữu ích, tm thời là đúng, nhưng khôngnghĩa là tuyệt đối.
Quan điểm ny cng được tìm thấy ở các vấn đề sinh thi hiện nay, đặc biệt là chịu nh hưởng của thuyết hệ thống, công nhận rằng mi thứ trên thế giới ny được dệt thnh một mng lưới các mối quan hệ tinh tế và phức tp.
Chúng ta biết rằng nhân loi đã không tính đến các mối liên hệ mật thiết trong hệ sinh thi, giữa mình và thế giới, tự tin với các sức mnh công nghệ mới pht hiện, lm mất ổn định các hệ thống phức tp của tổ chức sinh thi, sự phức tp m chúng ta ch mới bắt đầu nhận ra. Chúng tôi biết rằng những chuỗinh hưởng, tác động giữa các hóa chất chúng ta sử dụng trong nhà và các ngnh công nghiệp của chúng ta có tác động tiêu cực lan rộng khắp các đi dương và bầu trời; rằng sự sung túc và xa xỉ tương đối của chúng ta gắn chặt chẽ với sự nghèo đói và khó khăn của người khác.
Nếu chúng ta pht triển công nghiệp hiện đi theo hướng không cn kiểm sot được thiệt hi cho đến nay và không bắt đầu chữa lnh các vết thương sinh thi và xã hội m chúng ta đã tạo ra, thì chúng ta phi gnh chịu một hậu qu không thể lường trước, chúng ta đã mất qu nhiều chủng loi sinh vật. Hơn nữa, trong vi trăm năm diễn ra các cuộc cch mng công nghiệp, con người đã thay đổi hon ton bn
 

chất của hnh tinh, sự nóng lên của tri đất, khí hậu thay đổi tiêu cực, lm cn kiệt ti nguyên, lm ô nhiễm đất, nước và không khí… Chúng ta phi đnh giá cao hơn nữa mối liên kết của chính chúng ta và mối quan hệ mật thiết tồn ti giữa các sự vật trong thế giới xung quanh chúng ta.
Nhiều Phật tử coi thế giới quan của h là sự khước từ sự thống trị thứ bậc của con người đối với con người hoặc con người đối với tự nhiên, và là nền tng của đạo đức từ bi đồng cm, tôn trng đa dng sinh học và công bằnghội. Ton bộ vũ trụ là một mối liên hệ mật thiết. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao sống cùng nhau như một chnh thể. Điều tương tự cng đúng với con người và động vật, cây cối và tất cả các dng sống trên tri đất ny.
Do đó, học giả Phật giáo Donald Swearer viết:
“Nhiều học viên Phật gio đã tìm thấy một trong những ý tưởng trung tâm của Phật gio - nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau - một tầm nhìn sinh thi tích hợp tất cả cc khía cạnh của tầng sinh thi c nhân v cc loi ni chung theo nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau. Trong hình trụ ny, cc thực thể c nhân l do bản chất của chúng c quan hệ, do đ lm suy yếu bản thân tự trị đối với những người khc, c thể l con người, động vật hoặc thực vật”. vậy, khi chúng ta nhận ra rằng thế giới là một chnh thể có sự tương tác, phụ thuộc lẫn nhau, thì chúng ta phi xây dựng một môi trường sống bình đẳng và cao quý. Nếu cuộc sống của chúng ta không dựa trên sự thật ny, thì chúng ta sẽ diệt vong.
Mặc lng trắc ẩn có thể xuất pht từ sự hiểu biết về tất cả các dng sống như là sự phụ thuộc lẫn nhau, một sự thừa nhận nhận thức đơn thuần về sự phụ thuộc lẫn nhau là không đủ cho một đạo đức sinh thi. Những người theo đạo Phật cng nhấn mnh sự cần thiết phi đào tạo và thực hnh về ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ để pht triển một thế giới công bằng và bền vững. Do đó, ngnh Hoằng php của Phật giáo chúng ta cần quan tâm mnh mẽ và hướng dẫn một cch thiết thực hơn nữa cho tín đồ Phật tử của mình.
Ngy nay, những hnh giả tu tập theo tinh thần Phật giáo Pht triển nh hưởng bởi quan điểm sinh thi đối với lý tưởng Bồ tt, tưởng và mục tiêu cao nhất của Phật giáo không ch là gii thot, an
 

lạc riêng cho từng hnh giả m là thch thức chúng ta thể hiện nhận thức từ bi không tch rời sự thể nghiệm tâm linh sâu sắc và tu tập gii thot song hnh với sự cống hiến cho hnh phúc số đông, phúc lợi của tất cả chúng sinh.
Các Phật tử tham gia cống hiến, phụng sự xã hội đã nhận ra rằng để trở thnh một lực lượng chuyển đổi ý thức hội, sự nhấn mnh truyền thống của Phật giáo nhập thế phi được tăng cường để gii quyết trực tiếp hơn các cấu trúc tiêu cực lm suy thoi môi trường. H nhận ra rằng những đặc điểm của lng tham, sự thù hận và sự thiếu hiểu biết, m Phật giáo xác định là nguyên nhân gốc rễ của sự đau khổ trong cá nhân, cng cần phi được chuyển hóa tích cực khi chúng được thể hiện dưới hình thức hệ thống và ngnh hoằng php cần tuyên truyền mnh mẽ dưới nhiều hình thức, đặc biệt trong tất cả các khóa tu cho tuổi trẻ hiện nay. Trong khi sự nhấn mnh của Phật giáo vào việc thực hnh nhận thức chnh niệm và lối sống đơn gin, các nhà hot động Phật giáo đang p dụng việc phê bình và thực hnh của chính mình vào các vấn đề xã hội và đặt ra nhiều nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thi cụ thể.
 1. Các vấn đề về sinh thái trong Phật giáo và các phong trào Phật giáo và Tôn giáo sinh thái trên thế giới
Trong cộng đồng nghiên cứu học thuật, các học giả từ nhiều ngnh khác nhau đã đnh giá các quan điểm của Phật giáo về tự nhiên, đạo đức sinh thi và các hnh động của Phật tử tác động đến môi trường hiện nay. Trong khi các nhà nghiên cứu Phật học tập trung vào kinh điển Phật giáo và các nguồn văn bn liên quan đến Phật gio, cng như quan điểm cá nhân của các nhà tư tưởng Phật giáo về tự nhiên, các nhà triết học môi trường đã chuyển sang nghiên cứu và ứng dụng lời Phật dy, các khi niệm đạo đức trong Phật giáo như một nguồn ti nguyên cho một nền đạo đức sinh thi mới.
Các nhà nghiên cứu phong trào sinh thi đã tìm thấy nguồn cm hứng và sự tương đồng có giá trị trong truyền thống Phật gio, và nhiều Phật tử đã bắt đầu rút ra những ý nghĩa sinh thi trong truyền thống của h. Các giáo bn của Phật giáo về sự kết nối, không bạo lực và điều kiện đều góp phần vào cả một thực tiễn và sự hiểu biết rằng sự gia tăng và tôn vinh các hình sinh thi Phật giáo hiện đang pht sinh.
 

Thiền Nhất Hnh pht biểu trong hội thảo về chnh niệm trong lĩnh vực giáo dục: “Tri Đất không thể được miêu tả bằng vật chất hay tinh thần. Vật chất v tinh thần chỉ l khi niệm. Thực chất chúng l hai mặt của cùng một thực tại. Cây tùng kia không chỉ l vật chất, bởitrong n c chứa ci thấy biết của n. Một hạt bụi không chỉ l vật chất bởi từng nguyên tử trong hạt bụi đều l một thực thể sống v c trí thông minh. Khi ta nhận ra những đức hạnh, ti năng v vẻ đẹp của Mẹ Đất, thì trong ta sẽ nảy sinh một ciđ. Ci đ l sự tương quan mật thiết giữa ta với Đất Mẹ, l tình thương của ta dnh cho Đất Mẹ. Chúng ta muốn được kết nối, muốn tương quan, muốn được l một, đ l ý nghĩa của tình thương. Khi thương một người no đ, ta muốn ni ta cần người đ, ta muốn nương tựa vo người đ. Ta lm tất cả lợi ích của Đất Mẹ v Đất Mẹ sẽ lm tất cả cho sự an vui của chúng ta”.
Trong giới kinh doanh, Thầy lấydụ của Yvon Chouinard, người sng lập và sở hữu của công ty may mặc Patagonia. Ông đã kết hợp giữa việc pht triển kinh doanh thnh công với sự thực tập chnh niệm và từ bi. Thầy khẳng định: “Lm giu theo cch không tn ph, đề cao công bằnghội, lm tăng sự hiểu biết, giảm thiểu khổ đau đang tồn tại quanh ta l điều ta c thể thực hiện được. Nhìn cho sâu, ta thấy ngay trong thế giới kinh doanh ta c thể mang lại nhiều hạnh phúc cho ta vcho người khác. Vnvy thì công việc ca ta có ý nghĩa.
Với hơn 90% dân số Thi Lan thực hnh Phật gio, các nhà sư giữ một vai tr nh hưởng như các nhà lãnh đạo m mi người tìm kiếm hướng dẫn trong tất cả các khía cnh của cuộc sống.
Trước nn ph rừng, biến đổi khí hậu và l lụt cực độ Thi Lan, các nhà Phật giáo đang từng bước trở thnh những người lãnh đạo tinh thần về môi trường. Mặc giáo php của đức Phật hay tinh thần của Phật giáo thường nhấn mnh đến sự tch rời khỏihội, nhưng những nhà sư ny đóng vai tr là người ủng hộ pht triển xã hội và bảo vệ môi trường thông qua nghi lễ, tức là lm lễ quy y cho cây bằng cch dùng các mnh y của các nhà sư để quấn vào các khu rừng, các loi cây được bc trong áo chong mu cam sng và được coi là biểu tượng linh thiêng, được bảo vệ khỏi tác hi và ph hủy. Những cây ny đã được tấn phong lm nhà sư. Bằng cch đưa phong trào môi trường Thi Lan lên một nền tng đạo đức, các nhà sư sinh thi đang khuyến khích các tín đồ bảo vệ môi trường như một nghĩa vụ tôn gio.
 

Một cây phong chức được bọc trong áo chong mu cam
của một tuPhật giáo được tìm thấy trong một khu rừngChiang Mai.
Hình nh của Kiley Gi. Thi Lan, 2018.Tiến Susan Darlington1, gii thích rằng bảo vệ cây là một hình thức công đức, một niềm tin thực hnh quan trng trong Phật gio. Bằng cch tích ly công đức thông qua việc thực hiện những hnh vi tốt đp, những người theo đạo Phật đang đm bảo một cuộc sống tiếp theo tốt hơn và tiến một bước gần hơn để đt đến giác ngộ và cuối cùng là Niết bn.
Trong số các quốc gia có tỷ lệ ph rừng cao nhất quốc gia, ba trong số năm quốc gia hng đầu (Campuchia, Malaysia và Indonesia) nằmĐông Nam Á. vậy, khôngvấn đề nhỏ khi các khu rừng của khu vực, ngoi sự đa dng đng kinh ngc của thực vật và động vật, cnmột cộng đồng các tuPhật giáo chuyên bảo tồn chúng.
Ha thượng Bun Saluth được truyền cm hứng từ phong trào sinh thi Phật giáo khi học tập ti Thi Lan. Ông thnh lập Rừng cộng đồng nhà sư ở tỉnh Oddar Meanchhay, nơi từng là thnh trì cuối cùng của Khmer Đỏ. Tnh ny hiện có 13 nhóm rừng cộng đồng bao gồm

 1. Gio nhân chủng học và nghiên cứu châu Á ti Đi học Hampshire Mỹ và là tác giả của cuốn sch The Ordination of a Tree.
 

dự n thí điểm REDD2 đầu tiên của quốc gia.
Dự n bảo tồn khong 65.000 ha rừng và cung cấp đa dng sinh kế cho 10.000 hộ gia đình. Các nhà sư từ chùa Sam Raong đóng vai tr quan trng trong gim st rừng để ngăn chặn việc săn bắn và pht quang đất. Thúc đẩy một cch tiếp cận mềm mi, các nhà sư giáo dục những người phm tội học tập giáo Phật giáo để thay đổi ý thức. H thường xuyên tham gia vào cộng đồng, thậm chí điều hnh chương trình radio của riêng h.3
đất nước Mông Cổ, những người du mục Mông Cổ c truyền thống tôn vinh vùng đất ny thông qua cc cuốn sch tôn gio, cầu nguyện để cố gắng v trnh cc thảm họa tự nhiên như hạn hn v tuyết rơi dy. Theo truyền thống, người Mông Cổ tin rằng vị thần của Thiên đường l nam, trong khi Tri đất l nữ: thiên đường mang thiên nhiên vo cuộc sống, v đất hình thnh v duy trì n. Số phận của con người đan xen với số phận của thiên nhiên.
Do đ họ sử dụng Văn bản môi trường Mông Cổ thiêng liêng4 để tuyên truyền đức tin về bảo vệ môi trường. “Kinh điển núi” là một kho lưu trữ của trí tuệ sinh thi và tôn giáo - bn tuyên ngôn sớm nhất để

 1. Ph rừng chiếm hơn một phần su lượng khí thi nh kính trên ton cầu. Với mật độ carbon cao, các khu rừngĐông Nam Á là trng tâm của các chương trình như REDD (Gim pht thi từ mất rừng và suy thoi đất), được thiết kế để khuyến khích bảo tồn rừng bằng cch chuyển tiền từ các nước pht triển sang các nước đang pht triển để lưu trữ carbon và hệ sinh thi dịch vụ.
 2. Dẫn theo: https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/buddhism-and-for- est-conservation-in-southeast-asia, truy cập ngy 20/6/2019.
 3. Dưới đây là một lời cầu nguyện xin ơn phước từ thần của bầu trời: Thưa Trời Xanh Eternal
Hãy để mùa hè đến với chúng tôi Hãy để hạnh phúc đến với chúng tôi Hãy để mùa đông đi đi
Hãy để mưa đến với chúng tôi Hãy để gió đi
Hãy để chúng mát mẻ, ẩm  ướt Chúng ta hãy có nhiều đồng cỏ.
Hay hầu hết các kinh điển tôn vinh các vị thần của núi và nước, mong muốn ngăn chặn thm họa và cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu và sự gia tăng của các động vật linh thiêng như báo tuyết - ‘hãy có nhiều ngôi sao trên bầu trời’ cng nhằm tuyên truyền tinh thần yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
 

bảo vệ môi trường. Chúng nguồn gốc từ văn hóa Mông Cổ nhưng được viết bằng tiếng Tây Tng, ngôn ngữ tôn giáo của Phật giáo Mông Cổ. Đây là lần đầu tiên chúng được dịch sang tiếng Mông Cổ hiện đi, khiến chúngsẵn cho đông đảo tín đồ Mông Cổ.
Ví dụ, mô hình ở Tu viện Gandan Tegchenling, Trung tâm Pht giáo Mông Cổ: Các nhà sư được dy không được chặt cây, không lm ô nhiễm nước và yêu thương trân trng các khu vực m mình đang sinh sống. Mỗi ngôi chùa nênmột phng, hoặc ít nhất là một ci bn, để đào tạo và lập kế hoch bảo tồn. Lt Ma của Gandan nói. Các nhà sư nên đi và dy bảo tồn cho những người đang sốngnhững vùng đất bị ô nhiễm và những người đang sốngnhững vùng đất hoang và không bị ô nhiễm. Các cuộc nói chuyện của Phật giáo mnh mẽ hơn các phn quyết từ nhà nước.
Tu viện Erdene Zuuthủ đô cũ của Kharakorin đã khai trương Trường tiểu học Phật giáo Môi trường, nơi 30 tutrẻ từ khắp Mông Cổ được đào tạo về bảo tồn truyền thống và hiện đi cùng với giáo dục tôn gio. Tu viện cng điều hnh dự n sinh thi truyền thống của người Mông Cổ, nhằm mục đích gim thiểu thiệt hi cho vùng rừng được bảo vệ trong khu vực thông qua các lớp học kỹ năng sống cho trẻ em và người lớn. Trường học cng đang tạo ra một khu vườn thiền với cây cối (trong một cnh quan rất hoang vắng) và gần đây đã xây dựng một ngôi đền sinh thi nhỏ trên một sườn đồi phía trên Karakorum. được dnh riêng cho Nữ thần Sinh thi và chứa các bn đồ và hình nh về động vật hoang dã của Mông Cổ, với những lệnh cấm mnh mẽ để du khch không ngược đãi thiên nhiên. Đền sinh thi phân pht một lịch nhỏ, lấy cm hứng từ một sn phẩm do Tu viện Gandan kết hợp với ARC5, trong đó nêu chi tiết những ngy

 1. Trung tâm Nghiên cứu pht triển (Augmentation Research Center - viết tắt l ARC) của ông Douglas Engelbart ti Hc viện nghiên cứu Stanford (Stanford Research Institute) - là một trong bốn nút mng đầu tiên của mng ARPANET.
Hiện nay chúng ta tiến tới lĩnh vực chiến lược vì môi trường như: An ninh môi trường trong thế k 21 trở thnh một vấn đề chiến lược: suy thoi môi trường biển, nước biển dâng, gia tăng về tần suất và cường độ các hiện tượng khí hậu cực đoan và p lực về nước là những thch thức phi thích ứng đối với nhiều quốc gia ở châu Á-Thi Bình Dương và dẫn tới sự tham gia ngy cng tăng của các lực lượng vũ trang trong các nhiệm vụ phng ngừa và cứu trợ nhân đo. Thỏa thuận Paris về khí hậu, được 143 quốc gia thnh viên thông qua vào ngy 12 thng 12 năm 2015, đã mở ra những triển vng hợp tác quốc tế chưa từngnhằm vượt qua những thch thức chung.
 

m mi người không nên chặt gỗ hoặc giết động vật theo tín ngưỡng địa phương.
Cách tiếp cận như vậy được tìm thấy trong các mng lưới Phật tử tham gia như Mng lưới Phật tử quốc tế, Mng lưới Phật tử tham gia (Anh) và Hiệp hội Phật giáo Ha bình, và được vinh danh vì các cống hiến cho nhân loi bởi các cá nhân như: Đức Đt Lai Lt Ma, Thích Nhất Hnh, Ken Jones, Sulak Sivaraksa, ATAriyaratna, Joanna Macy và Kenneth Kraft.
Việc p dụng những hiểu biết của Phật giáo vào các hiện trng tiêu cực của xã hội và sinh thi hiện ti của chúng ta tạo thnh một trong những phn ứng sng tạo6 và năng động nhất của Phật giáo đối với bối cnh đương đi. Chương trình phối hợp hnh động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đon 2015-2020 giữa y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ti nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo 14 tổ chức tôn giáo trong nước, trong đó có Gio hội Phật giáo Việt Nam cùngkết thỏa thuận. Đặc biệt, Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hình thnh công trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thi. Chúng ta thnh công hình trồng rừng, bảo vệ rừng của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Theo tinh thần nghị quyết k II của TƯ Gio hội Phật giáo Việt Nam về việc pht huy tự túc kinh tế nhà chùa và hưởng ứng lời kêu gi của y ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ha thượng Thích Thiện Phước pht động ton thể


Trong lĩnh vực quốc phng, nỗ lực của nhiều nước tập trung vào bảo vệ môi trường tự nhiên trong khu vực quân sự, thiết kế cơ sở h tầng và trang thiết bị quốc phng có tính đến yếu tố sinh thi cng như công tác cứu hộ dân cư được thực hiện bởi lực lượng quân đội khi có thm họa thiên nhiên hoặc thm họa công nghiệp. Bộ Quốc phng Php cng đi theo các hướng ny và mới đây cn thêm vào đó công tác dự báo an ninh môi trường. Nội dung ny chính là nhận diện các rủi ro về an ninh trong tương lai liên quan tới biến đổi khí hậu, và dự báo những nh hưởng để ngay từ bây giờ có thể thực hiện các hot động hợp tác quốc phng khu vực phù hợp.
 1. Bo tồn thiên nhiên v sng to - đặc biệt l hệ thực vật, động vật - l một trong những nghĩa vụ quan trng nhất của người Phật tử. Rừng đóng vai tr rất quan trng trong Phật gio được coi l phương tiện để cc nh tu tập, hnh thiền v l nền tng của sự sống. cng ý nghĩa lớn đối với việc gic ngộ trong tu tập thiền định của Phật gio. nhiều lời dy của Đức Phật chứng minh rằng Ngi kêu gi mi người sử dụng Rừng một cch tiết kiệm. Từ thời Đức Phật, cc khu rừng, vườn cây mối quan hệ chặt chẽ tới đời sống người tu sĩ, điển hình về hình nh Đức Phật sanh ra dưới cây Ưu, sống khổ hnh trong rừng, thnh đo dưới cây Bồ đề v nhập Niết bn trong rừng cây Sa La… C đời Ngi v cc vị Thnh đệ tử đều sống hi ha với thiên nhiên.
 

Tăng Ni trong tông môn trồng cây gây rừng, phủ mu xanh cho rừng núi, mầm xanh đã nhú lên trên mặt rừng khô cằn, ht ươm ngy no trở thnh những cây con khắp nơi.7

I. Đề xuất một số biện pháp thay lời kết:

Ban Hoằng php Trung ương cần một số biện php thiết thực nhằm gii quyết các vấn đề về tôn giáo sinh thi của Phật giáo Việt Nam chúng ta trên như sau:
Thứ nhất, thiết lập sổ tay Ti liệu hướng dẫn chứa các hướng dẫn thực tế cho từng tín đồ Phật giáo về cách khắc phục biến đổi khí hậu. Lời khuyên hng ngy về các vấn đề như tiết kiệm năng lượng trong các hot động sinh hot hằng ngy, tái chế và sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc khuyến khích phổ biến sử dụng xe đp (vì môi trường và sức khỏe) được kèm theo trích dẫn từ các bài kinh sống gần gũi, bảo vệ môi trường. Ti liệu ny giải thích do tại sao người Phật tử nên hành động và minh họa rằng bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của h. Để tồn tại trong một môi trường nhất định, con người phi điều chỉnh những họ lấy từ môi trường đó thành những có thể mang lại cho họ sản lượng bền vững (chúng ta nên hướng tới việc chỉ tạo ra những sản phẩm thực sự cần thiết cho đời sống). Thực tế, điều ny có nghĩa là con người sớm phi học cách bảo tồn ngay từ khi cn nhỏ. Phần lớn phụ thuộc vào những sẵn hơn là vào những họ có thể chế to, chúng ta đã tham gia vào một quan hệ đối tác với môi trường. V với sự pht triển ngy càng tăng của giáo dục Phật gio lẫn giáo dục quốc dân hiện nay, chúng ta có thể thay đổi cách các thế hệ sắp tới hình dung ra môi trường của chúng ta và định hình tương lai cần pht triển bền vững như thế nào sẽ mở ra cho các thế hệ.
Thứ hai là, Internet ngy cng được sử dụng như một phương tiện truyền bá ý tưởng và phương php tiếp cận, và để đưa các nhà hot

 1. Nhận thấy hiệu qu ấy, Cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục giao thêm đất rừng cho Quan Âm Tu Viện qun lý. Đến năm 1984, nhân k niệm ngy sinh Bác Hồ, Ni trưởng Huệ Gic lần đầu tiên pht động phong trào trồng cây gây rừng. Ton bộ hệ thống tự viện của Tông phong gồm hơn 170 ngôi chùa, tịnh xá ở khắp miền Tây cho đến Đông Nam Bộ. Từ năm 1982 đến nay Tông phong tiếp nhận khong 1025 ha đất hoang trồng rừng theo giao ước tự trồng, tự hưởng dưới sự ch đo, quan tâm trực tiếp của Ni trưởng Huệ Gic - đương kim Tông trưởng. Những tn rừng xanh đã phủ đồi trc, đem li sự sống cho các loi động vật.
 

động Phật giáo bảo vệ môi trường tiếp xúc với nhau. Ngoi các trang web thông tin, nên thiết lập nhiều trang thông tin cộng đồng như: Facebook, Viber, Twitter và các nhóm được điều hnh, sử dụng bởi những người không phân biệt tôn gio nhưng cùng ý tưởng gim thiểu cc hot động thay đổi hệ sinh thi v biến đổi môi trường. Cc trang web v nhóm ny được sử dụng để tho luận về các chủ đề môi trường trên cơ sở các bi viết, video thân thiện môi trường và các liên kết.
Ba là, Ban Hoằng php là đơn vị hoch định chiến lược tuyên truyền trong các bi php ging cho tất cả các đạo trng, chúng ta cần xut bản tạp cPht giáo và môi trường sinh thái, lng ghép dạy về môi trường sinh thi trong hệ thống giáo dục Phật gio. Khuyến khích và tổ chức trồng rừng một cch hệ thống gắn liền với cơ sở tự viện để khi có sự cố xy ra thì xe cứu hỏa hay các phương tiện dễ dng tiếp cận. Hoch định việc khai thác và trồng cây như thế no là tối ưu hóa, chủ trương trồng rừng theo vùng khí hậu, thổ nhưỡng để pht triển các khu rừng tốt nhất gắn liền với các cơ sở tự viện, đi tùng lâm vừa góp phần tạo điều kiện thuận lợi, môi trường sống tốt cho các loi sinh vật về trú ngụ, sinh sống. To nên cnh quan đp, môi trường sống xanh hòa hợp với tự nhiên, môi trường tu tập gần gũi với thiên nhiên. Góp phần phổ biến và tuyên truyền cho tín đồ, Phật tử biết về việc bảo vệ môi trường môi sinh gim việc săn bắt st sinh8, chặt ph rừng….
Thứ tư, tiếp nối lời kêu gi của Gio hội Phật giáo Việt Nam, các Phật tử nên sử dụng tiền đốt giấy tiền vng mã, tiền “cúng sao giải hạn… đóng p vào quỹ từ thiện hay trng cây xanh để tích cực chuyển nghiệp cho chính mình và người thân; kêu gi xây dựng một lối sống thân thiện với môi trường ngay trong cộng đồng dân cư, “xanh, sch, đp” từ môi trường “Tâm” cho đến môi trường sống bên ngoi cộng đồnghội bằng các hnh động thiết thực như các trang truyền thông đã đưa tin về người nước ngoi nhặt rác ở Cống rãnh Tp. Hồ Chí Minh, Hồ Gươm, các bãi biển trong khi Phật tử chúng ta chưanhững hình nh đẹp để truyền thông thiết thực (một nhóm hội Phật

 1. Đức Phật xc nhận không st sanh lbố thí không sợ hãi, bố thí không hận thù, bố thí không lm hại: “Vị thnh đệ tử từ bỏ st sanh, đem không sợ hãi cho lượng chúng sinh, đem không hận thù cho lượng chúng sinh, đem không lm hại cho lượng chúng sinh”. (Tăng Chi III, 229) Ngi tuyên bố rất rõ, Ngi không chấp nhận Ngi hay đệ tử của Ngi m giết hại cc chúng sinh để cúng dường đồ ăn.
 

tử áo lam ti chùa…trong chiến dịch bảo vệ môi trường, nhặt rác ti sân vận động…, các GĐPT).
Thứ năm, trong nỗ lực gii quyết các nhu cầu cân bằng hệ sinh thi của cộng đồng, chúng ta nên nghiên cứu thực hiện kêu gi, thiết kế để thu hút một số nhóm đối tác, cộng tác viên và người sử dụng tri thức đa dng. Các khu vườn hay các mng rừng sinh thi lớn đã được thnh lập với sự hỗ trợ của cộng đồng Bn địa địa phương để chúng ta có những ngôi tự viện lớn, vừa xứng tầm vừa thân thiện môi trường, tạo ra một tầng lớp ý thức hệ r rng trong việc tu tập gắn liền với môi trường tự nhiên - để gii quyết các rào cn tiếp cận và kiến thức khm ph giáo dục và thực tiễn đổi mới trong đời sống tự viện.
Tiếng nói đạo đức của một tôn giáo có thể sẽ không được những những người lãnh đạo có trch nhiệm lắng nghe, nhưng tiếng nói ấy có thể lay chuyển phần no tâm thức của những tín đồ theo tôn giáo đó. Một gii php của tôn giáo cho một vấn đề xã hội có thể sẽ không được chú ý đến, nhưng giáo dục tín đồ sống có đạo đức là trch nhiệm của những người lãnh đạo tôn gio. Bắt đầu được khởi đi từ việc thay đổi nhận thức của mỗi cá nhân, bắt đầu từ việc gim thiểu đi tham, sân, si,hội sẽ dần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn khi tâm thức của mỗi cá nhân thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Theo cch nhìn của Phật gio, sẽ không bao giờ có mộthội tốt đẹp khi ở đó cộng tồn những cá thể chất chứa qu nhiều tham, sân, si - gốc rễ của những hnh vi bất thiện có những chiều kíchhội lớn lao.9
Để qun triệt và hnh động thiết thực những biện php trên, Ban Hoằng php chúng ta cần phối hợp với các ban, ngnh, Viện của Gio hội, các cơ quan khoa học tổ chức ta đm, hội thảo về Phật giáo với bảo vệ môi trường sinh thi, thảo luận sâu về các hình thnh công bảo vệ môi trường của Phật giáo thế giới cng như Việt Nam để đúc kết kinh nghiệm và lmsở cho việc tuyên truyền, các hnh động Phật giáo bảo vệ môi trường sinh thi điển hình qua sch bo, phim nh,…. Đó là những tấm gương, hnh động cao đẹp để cộng đồnghội nhìn nhận và học tập.


 1. Padmasiri de Silva, 2005, trg.4


Ti liệu tham khảo
  1. y ban Môi trường và Pht triển – Liên Hiệp Quốc, (1987), Tương lai của chúng ta (Our Common Future).
  2. Hong Văn Chung-Đỗ Lan Hiền (2017), Giới thiệu về tôn gio v sinh thi học, Tạp chí Nghiên cứu Tôn gio, số 11 (167)/2017.
  3. Doubelday, Galilee (2003), The Reenchantment of Nature: The Denial of Religion and the Ecological Crisis, New York.
  4. Hubertus Mynarek (1986), Ökologische Religion. Ein neues Verständnis der Natur , München.
  5. http://environment-ecology.com/religion-and-ecology/740-islam- faith-and-climate-change.html
  6. Stevent C. Rockefeller, Spirit and Nature: Why the Enviroment is a Religious Issue - An Interfaith Dialogue (Stevent C. Rockefeller, Tâm linh và tự nhiên: Ti sao môi trường là một vấn đề tôn giáo - Đối thoi liên tín ngưỡng), Nxb.Beacon, Boston, 1992.
7. Phật gio v Sinh thi học (1997), Truyền thống v Sinh thi bản địa (2001), tất cả được xuất bn bởi Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới ti Trường Harvard, Nhà xuất bn Đi học Harvard, 1-800-448-2242.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây