51 PHẬT GIÁO VÀ MÔ THỨC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

Thứ năm - 01/08/2019 06:12
PHẬT GIÁO VÀ MÔ THỨC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG


ĐĐ. Thích Thiền Minh *
PHẬT GIÁO VÀ MÔ T́C PHT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

ĐĐ. Thích Thiền Minh *


 
 1. Dẫn nhập
Kinh tế đóng một vai tr quan trng trong sự pht triển của cá nhân và xã hội. giúp nâng cao đời sống vật chất của con người và lm phồn thịnh quốc gia xã hội. Tuy nhiên, bên cnh đó cng có nhiều vấn đề cần phi đối mặt; đó là sự nóng lên của tri đất và vấn đề thu nhập bất bình đẳng tronghội. Đây là hai thử thch rất lớn đối với chúng ta trong giai đon hội nhập, pht triển kinh tế thị trường hiện nay. Thông qua đó là lúc chúng ta nghĩ li về hệ thống kinh tế, cũng như học cch như thế no để sống hi hoà giữa các cá nhân và với thiên nhiên môi trường.
Trong thời đi với sự xuất hiện nhiều vấn đề đng lo ngi như pht triển chênh lệch về kinh tế và sự hu hoi môi trường nghiêm trng; một số thnh phần trong hội thì qu giu một số thì qu ng- hèo; sự xa hoa đầy đủ cho số ít và thiếu thốn đau khổ cho phần nhiều. Rõ rng những điều ny cho thấy một nền kinh tế không ổn định và mất cân bằng.
Một cch tiếp cận của Phật giáo đối với kinh tế học, trong đó hnh phúc thật sự của con người là quan trng, bên cnh đó bảo vệ giữ gìn môi trường sống xung quanh chúng ta là thiết yếu.
 1. Nội dung
Kinh tế học, economic, theo từ điển Oxford định nghĩa rằng: Kinh tế là “một ngnh học liên quan đến sản xuất, tiêu thụ v trao đổi ti sản”1 hay “hon cảnh của một khu vực hay một nhm người liên quan


* Nghiên cứu sinh tại Đại học Nalanda, Ấn Độ
 1. Oxford Living Dictionaries. Oxford University Press
 
KỶ YẾU - HỘI THẢO KHOA HỌC HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI

389
 

đến sự thịnh vượng vật chất”2. Nhà kinh tế học Krugman Paul và Wells Robin cho rằng: “Kinh tế học l khoa họchội nghiên cứu về sản xuất, phân phi vtiêu thhàng hóa vdch v.3
Kinh tế thị trường tự do (free market economics) cho rằng bn chất con người là trung tâm và mi người ch quan tâm đến bn thân h khi h tiến lên phía trước, để tối đa hóa thu nhập và lối sống ưa thích của h. Trong chu k bất tận của ham muốn ny, chúng ta ch muốn nhiều hơn m không bao giờ tìm thấy sự thỏa mãn lâu di. Kinh tế thị trường tự do không hướng dẫn chúng ta hướng tới cuộc sống có ý nghĩa trong một thế giới lnh mnh, cng không đưa ra gii php cho những lo ngi của chúng ta về chiến tranh ton cầu, bình đẳng thu nhập và các mối đe dọa môi trường.
Ngược li, kinh tế học Phật giáo (Buddhist economics) cung cấp hướng dẫn ti cấu trúc cả cuộc sống cá nhân và nền kinh tế để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Thực hnh lng từ bi để được hnh phúc thay vì cứ ham muốn nhiều hơn nữa. Sức khỏe của mi người được kết nối với nhau thay thế tối đa hóa vị trí của chính bn. Lợi ích cho cả con người và thiên nhiên trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau thay vì ô nhiễm môi trường - là một hậu qu tất yếu m chúng ta phi đưa ra gii php để khắc phục nó.
“Lý tưởng nhất, kinh tế nên đng một phần trong việc cung cấp cho [loi người] hội pht triển c nhân v hội thực sự chứ không chỉ đơn giản l một công cụ phục vụ nhu cầu ích kỷ v gây tranh cãi tronghội, v trên quy rộng hơn, tạo ra sự mất cân bằng v bất an trong phạm vi rộng hơn, tạo ra sự mất cân bằng v bất an trong nội bộ ton bộ cấu trúc ton cầu với số hệ sinh thi.
Đạo đức của chúng ta - v hnh vi tự nhiên xuất pht từ đạo đức của chúng tagp phần đến cc nguyên nhân v điều kiện quyết định chúng ta l ai, loạihội chúng ta đang sống v điều kiện môi trường ca chúng ta.4

 1. “The branch of knowledge concerned with the production, consumption, and transfer of wealth.
The condition of a region or group as regards material prosperity.
 1. Krugman Paul và Wells Robin, Economics (3rd ed), USA: Worth Publishers, 2012, trg. 2
“Economics is the social science that studies the production, distribution, and consumption of goods and services.
 1. Payutto, Buddhist Economics.“Ideally, economics should play a part in providing
 
390  KỶ YẾU - HỘI THẢO KHOA HỌC HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI
  • Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhân
“Vì cả tôi v những chúng sinh khc,
Trong mong muốn hạnh phúc, đều bình đẳng v giống nhau, Có khc biệt để phân biệt chúng ta,
Rằng tôi nên phấn đấu để c hạnh phúc một mình? cả tôi v những chúng sinh khc,
Trong chạy trốn đau khổ, bình đẳng v giống nhau, Có khc biệt để phân biệt chúng ta,
Rằng tôi nên tự cứu mình chứ không phải người khc?”5
Tất cả chúng ta đều tồn ti tương quan mật thiết với nhau, không tch rời nhau. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật dy rằng: “Do ci ny c mặt, ci kia c mặt. Do ci ny sanh, ci kia sanh. Do ci ny không cmt, cái kia không cmt. Do cái này diệt, cái kia diệt.6 Quy lut ny nh hưởng đến tất cả các khía cnh trong cuộc sống, từ văn hoá, giáo dục cho đến ý tế, chính trị… và kinh tế cng không nằm ngoi điều đó.
Trong kinh tế Phật gio, ngay cả khi tổng ti nguyên vẫn như c, sức khỏe của mi người đều được ci thiện khi chúng ta biết chuyển ti nguyên từ những người tiêu thụ nhiều hơn mức cần thiết đến cho những người nghèo khổ được đầy đủ. Sự khác biệt về kinh tế giữa vi (hnh vi cá nhân) và vĩ (kết qu quốc gia) tan biến, bởi vì


[humankind] with opportunities for real individual and social growth rather than simply being a tool for catering to selfish needs and feeding contention in society, and, on a broader scale, creating imbalance and insecurity within the whole global structure with its innumerable ecosystems. Our ethics—and the behaviour that naturally flows from our ethics—contribute to the causes and conditions that determine who we are, the kind of society we live in and the condition of our environment.
 1. Shantideva, The Way Of The Bodhisattva
“Since I and other beings both,
In wanting happiness, are equal and alike, What difference is there to distinguish us, That I should strive to have my bliss alone? Since I and other beings both,
In fleeing suffering, are equal and alike, What difference is there to distinguish us,
That I should save myself and not the others?”
 1. Samyutta Nikāya, ed. Rhys Davids and Estlin Carpenter,   London: Pāli Text Society, 1947, trg. 27-28.
“Imasmim sati idam hōti, imassa uppādā idam uppajjati; imasmim asati idam na hōti,
imassa nirōdhā idam nirujjhatī ti”
 
KỶ YẾU - HỘI THẢO KHOA HỌC HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI

391
 

hiện ti hnh phúc cá nhân không cn khác biệt với hnh phúc hội. Trong một thế giới luôn thay đổi và trong đó mi thứ đều thường, thật tự do khi được gii thot khỏi những lo lắng không ngừng về việc có nhiều hơn và cnh tranh với những người khác để tiến lên.
Trong kinh tế Phật gio, mi người cố gắng hnh động một cch có đạo đức, không hủy hoi những người khác về kinh nghiệm hay thậm chí là k vng của h về hnh phúc. dụ, bn gây hi khi lời nói hoặc hnh động của bn chc giận người khác, hoặc khiến h cm thấy tội lỗi, sợ hãi, xấu hổ, tham lam hoặc các chất độc tinh thần khác.
  • Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người với môi trường
Hệ thống kinh tế dựa trên nhiên liệu hóa thch đang giết chết tri đất và đặc biệt đe dọa sự tồn ti của con người. Các hot động của con người đã thi Carbon Dioxide vào không khí, ph hủy rừng và lm bẩn nước kể từ khi Cách mng Công nghiệp bắt đầu từ hai thế k trước. Tri đất như chúng ta biết không thể đứng vững sau cuộc tấn công dữ dội ny.
Chúng ta phi chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thch, lm dụng vốn tự nhiên và học cch sống như một phần của hệ sinh thi, với việc sử dụng bền vững năng lượng, đất đai và nguồn nước. Biến đổi khí hậu đã gây hi, thậm chí giết chết con người và các loi khác với những cơn bão, hn hn khắc nghiệt, mực nước biển dâng cao và nguồn nước cung cấp đang cn kiệt. Những vấn đề ny sẽ tăng lên không ngừng khi CO2 đã có trong khí quyển tiếp tục lm ấm lên tri đất trong nhiều thập k tới. Nếu mi người và các quốc gia không hnh động nhanh chóng để chữa lnh hệ sinh thi, các thế hệ tương lai có thể không thể tiếp tục duy trì sự sống trên tri đất nữa.

Screen%20Shot%202019-06-07%20at%209.24.51%20AM.png
Hình 1: Ton bộ chu trình pht thải khí nh kính từ cc loại protein v rau củ Nguồn: https://www.ewg.org/meateatersguide/a-meat-eaters-guide-to-climate- change-health-what-you-eat-matters/climate-and-environmental-impacts/
 
392  KỶ YẾU - HỘI THẢO KHOA HỌC HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI

Theo nghiên cứu của EWG (Environment Working Group) về tác động Khí hậu và Môi trường, biểu đồ trên đây cho thấy tổng số pht thải khí nhà kính đối với thực phẩm Protein và rau qu thông thường, được biểu thị bằng kilogam (kg) tương đương Carbon diox- ide (CO2) trên mỗi kg sản phẩm tiêu thụ. Thịt cừu, thịt bò và phô mai có lượng khí thải cao nhất. Cc loại rau củ thông thường như đậu, cà chua, khoai tây có lượng khí thải rất thấp so với các thực phẩm từ động vật. Tóm lại, qua biểu đồ cho thấy kinh tế Phật gio góp phần giảm lượng khí thải vào khí quyển cũng như bảo vệ môi trường xanh của chúng ta.
Nhận thức được rằng con người là một phần của hệ sinh thi, kinh tế Phật giáo kết nối các hot động hng ngy của chúng ta với môi trường và chúng ta tự nhiên chăm sóc tri đất trong cuộc sống hng ngy. Chúng ta không cn coi môi trường của mình là thứ gì đó để khai thác vì lợi nhuận hay lợi ích cá nhân. Kinh tế học Phật giáo đã tập trung vào giá trị và vẻ đẹp của mỗi người, mỗi loi, mỗi cây. Thaykhai thác và kiểm sot, mi người sử dụng kiến thức, ý chí, ti năng và tự do của mình để sống tốt, theo cch nuôi ỡng thiên nhiên.
Bằng cch đo lường các hnh động của chúng ta nh hưởng đến môi trường, kinh tế Phật giáo hỗ trợ mục tiêu không gây hi đến môi trường. Tính bền vững là một phần r rng của hình kinh tế Phật gio, với yêu cầu tất cả mi người phi tham gia vào việc chăm sóc và chữa lnh hnh tinh của chúng ta cũng như ngăn chặn sự hủy diệt không ngừng của nó. Sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và ti năng, mỗi chúng ta đều có một ci gì đó để cung cấp. Chúng ta có thể cùng nhau tạo ra những cch sống mới trên hnh tinh của chúng ta với tinh thần lợi ích cho tất cả.
  • Sự phồn thịnh cho người giàu lẫn nghèo
Một khi hiểu được sự phụ thuộc lẫn nhau của mi người và hiệu qu kinh tếbn vào chất lượng cuộc sống của mi người, thì chúng ta sẽ đi đúng hướng để thúc đẩy mục tiêu kinh tế Phật giáo về sự thịnh vượng chung sử dụng các nguồn lực ton cầu để cung cấp một cuộc sống thoi mi và thú vị.
Khi tất cả mi người được kết nối với nhau, mong muốn và nhu cầu của con người phụ thuộc lẫn nhau. hình thị trường tự do,
 
KỶ YẾU - HỘI THẢO KHOA HỌC HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI

393
 

trong đó mỗi người được cho là có những ham muốn độc lập và được xác định r rng sẽ biến mất, phúc lợi xã hội không cn là sự bổ sung đơn gin cho mi người tiêu dùng m trở nên lớn hơn nhiều so với tổng tiêu dùng cá nhân, bởi vì sức khỏe của bn lm tăng thêm hnh phúc của tôi và hnh phúc của chúng ta phụ thuộc nhiều vào thu nhập của chúng ta. Gợn sóng hnh phúc ra bên ngoi khi chúng ta chia sẻ ti nguyên trên ton cầu.
Hầu hết mi người ở các nước giu đều có thể mua những thứ cơ bn cần thiết cho sự sống cn và chất lượng cuộc sống của h phụ thuộc cả vào việc tiêu thụ nhiều loi hng hóa giúp cuộc sống dễ dng và thú vị hơn. Sự thịnh vượng chung được chia sẻ bền vững đi hỏi người dân ở các nước giu mnh pht triển lối sống đơn gin, bền vững hơn để người dân ở các nước nghèo có thể sống thoi mi. Chúng ta phi ngừng tạo ra sự khốn khổ và bắt đầu chia sẻ sự thịnh vượng, thay thế sự tuyệt vng bằng sự thịnh vượng.
Kinh tế học Phật giáo nhận ra tác hi m người dân các nước giu mnh gây ra bằng cch mua hng hóa rẻ tiền do công nhân nước ngoi, thậm chí là trẻ em, lm việc nhiều giờ trong điều kiện nguy hiểm ti vị trí công việc nhưng li trả lương rất thấp.
Sự thịnh vượng chung xuất pht từ cc chính sch của quốc gia v hướng dẫn như thế no cch hội, nền kinh tế của chúng ta hot động pht triển. cấp độ quốc gia cng như ton cầu, bất bình đẳng thường l sự lựa chn của cc quốc gia, m không hiểu rằng những người đang sử dụng hệ thống đó để lm giu cho chính h v duy trì vị thế của h cng đang trên đnh điểm. Trong kinh tế Phật gio, sự thịnh vượng chung trên ton thế giới l một nhiệm vụ thuộc về đo đức.

3. Kết luận

“Sự phân định giữa một mong muốn hoặc hnh động tích cực v tiêu cực không phải l n mang lại cho bạn cảm gic thỏa mãn ngay lập tức m l cuối cùng dẫn đến hậu quả tích cực hay tiêu cực. Một điều thú vị về lòng tham l mặc động bản l tìm kiếm sự hi lòng, điều trớ trêu l ngay csau khi cđược đi tượng mong mun ca bn, bn vn không hài lòng.7


7. Dalai Lama, The Art of Happiness.
“The demarcation between a positive and a negative desire or action is not wheth- er it gives you an immediate feeling of satisfaction but whether it ultimately results in positive or negative consequencesOne interesting thing about greed is that although

394  KỶ YẾU - HỘI THẢO KHOA HỌC HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI

Hnh phúc như là mục đích sau cùng của tất cả hnh động con người, nếu không nói đó là gii thot Moksha. Hnh phúc cho tự thân lẫn tha nhân, hnh phúc đó không nằm ngoi sự tương tác, phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân tập thể, cộng đồnghội với môi trường sống xung quanh chúng ta. Đó chính là quy luật duyên sinh trong Phật gio.
Kinh tế học Phật giáo góp phần xây dựng, pht triển bền vững nền kinh tế quốc gia nói riêng và quốc tế nói chung. Bảo vệ hnh tinh xanh của chúng ta và tạo sự gắn kết giữa con người với nhau, xóa bỏ sự bất bình đằng, giai cấp tronghội.
--------------------------------------------------------------------------------
Ti liệu tham khảo:
 1. Clair Brown, Buddhist Economic, USA: Bloomsbury Press, 2017.
 2. Dalai Lama, The Art of Happiness, New York: Riverbooks, 2009.
 3. Krugman Paul và Wells Robin, Economics (3rd ed), USA: Worth Pub- lishers, 2012.
 4. Payutto, J.B. Dhammavijaya (dịch), Buddhist Economics, Thailand: Wat Nyanavesakavan, 2016.
 5. Samyutta Nikāya, Rhys Davids và Estlin Carpenterc (ed), London: Pāli Text Society, 1947.
 6. Shantideva, The Way of The Bodhisattva, Boston: Shambhala Publica- tions, 2011.

Websites:a
 1. Kari Hamerschlag, Climate and Environmental Impacts, Legal Disclaim- er updated April 2016, https://www.ewg.org/meateatersguide/a-meat-eaters- guide-to-climate-change-health-what-you-eat-matters/climate-and-environ- mental-impacts/
 2. Oxford University Press, 2019, https://en.oxforddictionaries.com/defi- nition/economics
the underlying motive is to seek satisfaction, the irony is that even after obtaining the object of your desire, you are still not satisfied.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây