36 TINH THẦN TÍN HẠNH NGUYỆN TRONG KINH A DI ĐÀ

Thứ năm - 01/08/2019 00:00
TINH THẦN TÍN HẠNH NGUYỆN TRONG KINH A DI ĐÀ


ĐĐ.TS. Thích Thiền Hạnh *
 
TINH THẦN TÍN HẠNH NGUYỆN TRONG KINH A DI Đ

 
ĐĐ.TS. Thích Thiền Hạnh *

Tín ngưỡng còn gọi là tín tâm kính ngưỡng. Tiếng Phạn tương đương với từ ngữ tín ngưỡng là từ Sraddha. Hán dịch: Tín tâm nghĩa là kính tín, ngưỡng vng Tam bo. Bước đu tu hành Pht đạo cn phải lp tín tâm vững chắc, không dao động, tiến đến cu trí tuệ để đạt đến cảnh giới khai ngộ, (Theo từ điển Pht hc PhQuang).
Tín ngưỡng Di Đà gồm có 4 sắc thái:

+ Sắc thái thiên thai và chân nn, theo đó Pht Di Đà là một trong ngũ trí Như Lai.
+ Sắc thái dung thông niệm Pht, theo đó giá trị của một người tin tưởng nơi Pht A Di Đà có thể truyền đến người khác và ngược lại. Nghĩa là, một tôn giáo hỗ tương, hỗ tr bằng một đức tin.
+ Tịnh độ tông, trong đó tín ngưỡng Di Đà độc nht chỉ được giảng theo nơi ba bộ Sukhavati, đặc biệt căn cứ trên những lời nguyện của Đức Pht A Di Đà.
+ Chân tông, theo đó tín ngưỡng này được giảng dạy một cách cht chẽ theo nguyện thứ 8 của Đức Pht A Di Đà.
Danh hiệu A Di Đà, có ba nghĩa: Vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Nói gọn là nghĩa vô lượng. Danh từ vô lượng lbiểu trưng cho tht cảnh hay tht trí vốn ở ngoài phạm trù tư duy và diễn đạt.
Ba món tư lương: Tín, hạnh, nguyện.

--------------------------------------------------------
* PTrưởng ban Kim soát GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
 


Pháp môn Tịnh độ dễ tu nhưng khó tin. Nhưng pháp môn này lại còn nương tựa hoàn toàn vào lòng tin để thành lp, nương tựa vào lòng tin để duy trì, có lòng tin chắc chn ri đi đến một nguyện vng nhơn duyên quả mãn. Ngược li, không có lòng tin bền vững thì tuy cửa Pht rộng mbao nhiêu, cng không chp nhn, những người mê tín, khó mà vào được.
Kinh Di Đà ly lòng tin, lời nguyện, giữ niệm danh hiệu Đức Pht làm tông cng như nng ct. Trong Văn kinh nói: Cn phải xưng tng tán thán, khuyên nên tin. Lại rằng, cn phải phát nguyện, khuyên nguyện,…Lại nói, giữ niệm danh hiệu,…khuyên hành, là bảo phải thực hành niệm Pht phát nguyện cu vãng sanh.
  1. Tín: Tín là niềm tin rằng chúng sanh với Pht không hai, chúng sanh niệm Pht chắc đng vãng sanh, rt ráo thành Pht. Như trong kinh đã nói: Các ngươi đều phải tin theo lời ta. Tín là tự tin mình sẵn có tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ. Sự là thành tht có Đức Pht A Di Đà lp thành nước Cực Lạc bằng 48 lời nguyện tắc đại nguyện, để tiếp chúng sanh niệm Pht ở đó.
Tự là mình, tự tin, biết cái bản th tu tâm của mình cùng ba giới, ngang khp mười phương, nguyên sẵn thanh tịnh, nay nó bị cái vng niệm vô minh lừa di.
Hiện tại, nếu ta có thmỗi niệm tức là Di Đà, chắc hẳn hiển nhiên tự tánh duy tâm tức là Tnh độ.
Tha lkẻ khác, biết Đức Thế Tôn nói kinh này chẳng dối gạt, Chư Phật sở dĩ có tướng ỡi rộng dài hơn chúng nhơn ltượng trưng cho kết quả đã nhiều đời không nói dối, còn đức Phật A Di Đà lại có cõi thanh tịnh hơn các thế giới khác lđbiểu dương cho tâm nguyện rộng lớn đã chơn thật làm nền tảng; nay đây chcó điều là chúng sanh cần phải nương nơi đức tin, lấy tâm nguyện đquyết định được vãng sanh.
Nhơn là nhơn do, nguyên nhân, tin nhơn có hai cách định tâm niệm Pht” và tán tâm niệm Pht” đều thành ging Pht.
Quả là kết quả, tin quả có hai điều lành là định thiện, tánh thiện, kiêm cả nguyện trọn đ, thì chắc được đi ngay đến liên đài chín phm đài sen.
Sự là vic, sự tướng, tht sự, tin sự là tin ngoài mười muôn ức cõi
 


Pht, có nước Cực Lạc mà ta có thể tìm đng, bởi vì sự là do lý hiện thành, chứ không phải như cái cảnh giới ngụ nn.
Lý là l, lý tánh, chơn lý. Tin lý là tin rt đỗi, cái cùng tột hư không khp thế giới kia, cng là duy nơi tự tâm biến hiện thay, bởi vì lý nó do nơi sự để rby.
Lng tin lại có hai, một là nghe msanh, hai là từ ngmsanh. Những người từ nghe msanh mchẳng từ ngmsanh, thì gọi là lòng tin chẳng đy đ. Còn có hai: Một là tin đạo, hai là tin có chứng đạo. Lng tin người nào chỉ tin có đạo mchẳng tin có các người chứng đạo,y gọi là lòng tin chẳng đy đ, (Kinh Niết bàn).
Như vy, đức tin là lòng tin lng trong không còn nghi ngờ điều gì, nó có tác dng là chỗ nương tựa cho tâm hn, là ánh sng soi đường cho ta hành động. Nhưng tin, ở đời còn nói tin cy, là tin vào lẽ chân tht, tin cy vào một người vốn lương thiện là bản cht họ, ta tin cy hkhông còn lo nghĩ, vì hkhông di gạt ai bao giờ. Tin là tin vào lời nói và hành động của họ. Nho giáo có năm hng là nhân, nghĩa, l, trí, tín. Chữ tín đi với đời sng xa xưa cng như bây giờ nó rt quan trng, gọi là giữ chữ tín làm đu.
Chúng ta tin chắc chn rằng những lời Pht dạy trong kinh đều chơn tht, cn phải thâm tín, tuyệt đi không nên sanh tâm nghi ngờ. Lng nghi ngờ là chướng ngại vt không thể vượt qua trên con đường dẫn đến đạo quả. Lng tin kiên c, tự nhiên phát nguyện cu sanh Cực Lạc và đã phát tâm nguyện cu, tự nhiên chuyên tâm tinh tn, pháp hành trì, không đợi bên ngoài thúc đy.
  1. Hành: Hành là thực hành bằng cách giữ gìn danh hiệu A Di Đà Pht, để niệm luôn luôn mãi đến chừng nào nht tâm bt loạn. Nghĩa là cái tâm chỉ thành một khi niệm Pht, chkhông còn niệm gì nữa xâm loạn. Hay nói cách khác hành là vì nguyện, không phải chỉ nguyện suông, cn phải thường hành tinh tn mỗi niệm ni nhau không gián đoạn. Như trong kinh đã nói: Phải chp trì danh hiệu, để niệm cho được nht tâm bt lon.
Lại nữa, hành là hành động, tin tưởng chưa đ, tin ri cn phải cố gng thực hành. Thực hành đức tin mới phát triển, sự nhn thức mới chân chánh. Ngày đêm phải chia ra my thời có chừng mực, khuya sớm chuyên cn, nng mưa không b, quyết chí niệm mãi cho đến
 


khi nht tâm bt loạnmới thôi. Ngoài ra, phải bỏ các điều ác, làm các vic lành, giữ tâm ý trong sch, hằng làm lợi ích chung như: cúng dường Pht, Php, Tăng, hiếu dưỡng cha mẹ, thphng sư trưởng, ăn chay giữ giới, quy y,... Lại phải từ bi bác ái với muôn loi, lợi lạc Tquc, giang sơn, gia đình xã hội, y gọi là thực hành. Nếu không có thực hành thì lòng tin không vững, trái lại là mê tín, dị đoan, như knói ăn mkhông ăn, đã không lợi ích cho thân tâm, lại sanh bệnh khác. Vì thế nên tin ri phải thực hành.
Hành là thực hiện phương pháp tu tâm, có rt nhiều li, song ở đây có thể thâu gọn đại khái trong tam học là Giới, Định, Tu. Một hành giả đã chp nhn mình là đệ tử của Đức Thế Tôn, thì bước đu trải qua thọ trì tam quy, ngũ giới.
Thọ trì ngũ giới, tuy đơn sơ nhưng xây dựng một cảnh giới tt đẹp từ bản thân đến gia đình, đến quc gia xã hội. Như thế có nghĩa là mun xây dựng một cảnh giới tịnh độ ở Cực Lạc.
Từ căn bản tam quy ngũ giới, chúng ta biến tạo, cải hóa thế giới Ta bà ác trược này thành một thế giới sng có ý thức, có đạo hạnh. Trong kinh A Di Đà dạy: Chp trì danh hiệu Pht đến nht tâm bt lon. Cảnh giới nht tâm bt lon” là hiện thân của Cực Lạc, của tình thương đy trí tu. Đó là cảnh giới của tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ, đó là biểu hiện định tâm, thực hành ri phát nguyện.
  1. Nguyện: Nguyện là vì tin đây không phải nói suông mphải như con nhmẹ, nhìn theo trìu mến, quyết mun vãng sanh, như trong kinh đã nói: Nên phải phát nguyện, nguyện sanh về Quc độ kia. Hay nói cách khác nguyện là đến khi lâm chung, tp trung tự lực và thng nht tha lực, để được hóa thân Pht đến tiếp về Tịnh độ, đng hoa khai kiến Pht, đắc vô sanh nhẫn, ri trở lại cõi này tế độ chúng sanh, đền ơn Đức Pht.
Nguyện là lời hứa hẹn, sự ước ao, là cnguyện, mong mun thực hiện những điều chơn chánh. Nguyện là động cơ thúc đy cho con người tu hành tiến đến mục đích.
Nguyện quan trng như thế, nên hành giả phải lp nguyện cho vững bền, luôn luôn kiên tâm, trì ctu theo pháp môn niệm Pht ny, ngày đêm chuyên niệm Pht không ngớt, thiết tha mong cu được sanh về cõi Tịnh độ của Pht A Di Đà, (Theo Pht hc phthông).Nguyện là nguyện vng, ưa mun. Đã tin tưởng và thực hành ri nhưng chưa đủ, cần phải nguyn trọn đời làm theo, du mt thân mạng, không dám bniệm Pht. Nguyn đời đời hết lòng thương yêu tt cả. Thiếu lời nguyn thì sự thực hành của hành giả không có mục đích.
Chúng ta có cnguyện, phải thực hành theo đúng cnguyện. Thực hành ở đây lluôn luôn trì niệm danh hiệu Đức Pht A Di Đà. Niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, cho đến nht tâm bt loạn. Thực hành 48 lời nguyện của Đức Pht A Di Đà.
Bởi thế tín, hành, nguyện là ba yếu tố căn bản để thành tựu về sự niệm Pht vãng sanh Tịnh độ. Lộ trình y có thchm, có thể nhanh, có thkhó khăn, có thể dễ dàng, nhưng ai đã có đủ ba yếu tố trên, thế nào cng đến đích.
Vì thế, hành giả mun có tinh thn sng sut, giác ngộ thì phải gieo ging tinh thn giác ngộ, tức là cố gng niệm Pht, phải làm thế nào cho tt cả năng lực tinh thn, giác ngộ tiềm tàng trong thân tâm chúng ta phát triển mạnh lên. Tuy có Pht gia hộ tht, nhưng Pht tức là tâm. Mặc dù tu theo pháp môn Tịnh độ phải có đức tin đứng đu, tin có Đức Pht A Di Đà vì 48 lời nguyện của Ngài, nên Ngài không brơi chúng ta. Sự gia hộ của Ngài khác nào mẹ hiền lành dt người con tr, nếu con không bằng lòng đi, m cng không thnào dẫn con đi được. Pht là người dẫn đường, chúng ta không đi thì không bao giờ đến.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây