11 HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI: KÊNH NGOẠI GIAO VĂN HÓA TÂM LINH

Thứ tư - 31/07/2019 20:39
HOẰNG PHÁP HẢI NGOẠI:KÊNH NGOẠI GIAO VĂN HÓA TÂM LINH ĐĐ.TS. Thích Thanh Tâm *
 

 

HOẰNG PHÁP HẢI NGOI:

KÊNH NGOẠI GIAO VĂN HÓA TÂM LINH


 
ĐĐ.TS. Thích Thanh Tâm *

 

Tóm tt:

Đại lễ Vesak 2019 thành công khiến cộng đng Pht giáo thế giới hiểu sâu sắc hơn nữa về vẻ đẹp con người, đt nước, văn hóa Việt Nam nói chung cng như truyền thng tín ngưỡng tâm linh Pht giáo nói riêng. Điều đó cho thy vị trí, vai trcủa Pht giáo Việt Nam trong cộng đng Pht giáo cng như sự đóng p trách nhiệm đi với các mục tiêu phát triển thiên niên k của Liên hợp quc.
Do đó, trên nền tảng nền văn hóa cùng khnăng tạo dựng sức mạnh mềm trong dòng chảy đi mới và hội nhp quc tế, Pht giáo Việt Nam đã nhn thức vai tr quan trng của ngoại giao văn hóa tâm linh thông qua sứ mệnh hoằng Pháp là để thiết lp, duy trì và phát triển quan hệ đi ngoại Pht giáo nhằm đạt được các mục tiêu đóng p quc tế. Vì vy, để hiện thực hóa Tuyên bHNam, tiếp tục thực hiện hoằng pháp lợi sanh trong thời đại toàn cu hóa, Ban hoằng Pháp Trung ương kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tchức hội thảo Hoằng Pháp hải ngoại - một kênh hoằng pháp mang tính đặc thù, chuyên trách, là cánh tay ni dài của Ban hoằng Pháp Trung ương - với chủ đề: “Sứ mệnh hoằng pháp trong xu hướng toàn ̀u hóa. Bài viết này đcp sứ mệnh hoằng Pháp hi ngoi nmột kênh ngoi giao văn hóa tâm linh giới thiệu sức mnh mềm ca Pht giáo Việt Nam trong thời khội nhp quc tế.
Từ khóa: Hoằng pháp lợi sanh, hội nhp quốc tế, ngoi giao văn hóa tâm linh, sức mnh mềm, thời đi mới.

--------------------------------------------------------
* Tiến sĩ chun ngành Quan hệ quc tế, y viên Ban Hong Pháp TƯ GHPGVN
 
 
 1.  
 1. Khái nim ngoi giao văn hóa
Trong thi đại toàn cầu hóa vvi sự ni ṭi ca xu hướng đi thoại thay cho đi đu, ngoại giao văn hóa được xem lmột trong 3 trcột cnh ca hoạt động ngoại giao, bên cạnh ngoại giao cnh trvngoại giao kinh tế; bi vì văn hóa lnền tảng tinh thn ca xã hội, là mc tiêu, động lực phát triển bền vững ca đất nước; lmột trong những nhân tthen cht tạo nên sức mạnh mềm ca một quc gia.
Vy, ngoi giao văn hóa lgì? Đó là hoạt động ngoại giao gn liền với văn hóa; sử dng văn hóa như là đi tượng và phương tiện nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản của chính sch đi ngoại của quc gia, tạo hình ảnh tt đẹp, quảng bá văn hóa và nn ngữ của quc gia trên thế giới. Đng thi, đó là sự giao lưu những tư tưởng, trao đi thông tin, nghệ thut, li sng, hgiá trị truyền thng, tín ngưỡng và các phương diện khác của văn hóa nhằm thúc đy sự hiểu biết lẫn nhau; hoặc là quá trình hoạt động đi ngoại chủ động, trong đó các thiết chế, hgiá trị và bản sắc văn hóa độc đáo của một dân tộc được quảng bá ở cp độ song phương và đa phương.
Như vy, ở góc độ quan hquc tế, có thkhái quát ngoại giao văn hóa như sau: Ngoi giao văn hóa lmột hình thức ngoi giao thông qua công cụ văn hóa đthiết lp, duy trì vphát triển quan hệ đi ngoi nhằm đt được các mc tiêu lợi ích cơ bn ca quốc gia lphát triển, an ninh vnh hưởng.1 Ở đây, cng cn phân biệt rgiữa ngoại giao văn hóa và văn hóa ngoại giao. Ngoại giao văn hóa là dùng văn hóa để làm ngoại giao, trong khi đó văn hóa ngoại giao thiên về những biểu hiện, cách ứng xử của các cán bộ ngoại giao hoặc cách thức giải quyết vn đề đi ngoại của một quc gia dựa trên tư tưởng, chính sách và các ảnh hưởng văn hóa.
 1. Sứ mnh hong Pháp hi ngoi

Thời khội nhp cộng đng quc tế, sự sinh hoạt của con người thời đại hiện nay, đã và đang thay đi với một tc độ chóng mt. Khoa học càng phát triển, nhu cu quyền lợi vt cht càng tăng, kinh tế một số các quc gia đang lâm vào tình trạng khng hoảng, kéo theo một
 1. Đào Minh Hng – Lê Hng Hiệp chbiên (2013), Stay Thut ngữ Quan hệ Quốc tế, TPHCM: Khoa QHQT – Đại học KHXH&NV TPHCM.
 


chuỗi của nạn tht nghiệp, khng hoảng môi trường sinh thi, những tnạn xã hội và tội ác lại gia tăng.
Cho nên, để giải quyết vn đề đó, con người phải thực thi tinh thn nhân đạo, nêu cao đời sng luân lý, đạo đức vì lợi ích toàn cu và vì hạnh phúc con người. Trong chiều hướng ny, Pht giáo không chỉ p phn cải tạo về mt xã hội mà còn đóng p về mt đời sng tinh thn. Vic tiếp ni truyền thng lịch đại Tổ sư, xiển dương lời Pht, ngày nay đang mrộng đến các quc gia, tạo nên một sự khquan, một niềm kch lệ lớn, một diện mạo mới của Pht giáo cùng với một hướng nhìn tích cực, thích nghi với mọi hoàn cảnh hơn.
Do đó, hoằng Pháp hải ngoại với sứ mệnh khẳng định truyền thng lịch sử, giá trị nhân bản của Pht giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu ngh, hợp tác cùng phát triển trong sut chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam. Đng thời giới thiệu hình ảnh đt nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thng và lịch sử, văn hóa tâm linh Pht giáo Việt Nam đến với kiều bào cng như bạn bè quc tế.
Ngày nay, Việt Nam đang tham gia và hội nhp ngày càng sâu rộng vào các diễn đàn kinh tế khu vực cng như mrộng làm bạn đi tác với tt cả các nước trên thế giới. Nhà nước quan tâm đến đời sng an sinh, nâng cao đời sng vt cht cng như tinh thn không những trong nước mà còn kiều bào ở nước ngoài. Song song với đà phát triển y, Pht giáo Việt Nam ngày càng cng cố và phát triển vững mạnh về mọi mt. Sự thng nht về cơ chế hoạt động từ Trung ương đến đa phương đã làm cho Pht giáo ngày càng hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực vào trong đời sng văn hóa, tâm linh.
  1. Xây dựng Phân ban Hong Pháp hi ngoi như mt kênh ngoi giao văn hóa tâm linh
Những năm đu thế kỷ 21, ngoại giao văn hóa đặc biệt chú trng vì khnăng giải quyết những thch thức lớn - sự bt bình đẳng, nghèo đói và xung đột - của thời đại theo hướng bền vững, dựa trên sự tôn trng con người, tôn trng văn hóa và li sng của nhau. Do đó, các nguyên tắc của ngoại giao văn hóa bao gồm: thừa nhn, thu hiểu, đi thoại – nghĩa là thừa nhn các giá trị văn hóa của nhau, chia sẻ và cùng đi thoại vì các mục đích chung.
Trong bi cảnh toàn cu hóa, văn hóa tâm linh càng tr nên quan
 


trng trong mi liên hvới ý nghĩa là sức mạnh mềm trong Pht giáo. Văn hóa tâm linh có sức thâm nhp mạnh nên phải chú ý nhiều đến các chủ đề văn hóa, như đa dạng văn hóa, tiếp biến và đi thoại giữa các nền văn hóa - văn minh. Cho nên, vic sử dng văn hóa như là đi tượng và phương tiện nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản của chính sch đi ngoại quc gia, tạo hình ảnh tt đẹp, quảng bá văn hóa và nn ngữ, đng thi, thiết lp, phát triển và duy trì quan hvới những quc gia khác bằng phương tiện văn hóa, nghệ thut và giáo dục. Đây cng là quá trình hoạt động đi ngoại chủ động, nhằm quảng bá các hgiá trị và bản sắc văn hóa, qua đó nâng cao sức mạnh mềm, tạo vị thế cho quc gia đó.
Vì vy, hoằng Pháp hải ngoại là kênh ngoại giao văn hóa tâm linh Pht giáo Việt Nam thể hiện ở nội dung chyếu sau:
Mt là, truyền bgiáo Php, p phn giới thiệu đường li tu học, truyền thng tâm linh Pht giáo Việt Nam với kiều bào, cng như cộng đng Pht giáo thế giới. Thực hiện sứ mệnh hoằng Pháp độ sanh để báo ân đức Pht, dựng lại những gì đã đổ vỡ, bt đèn soi chiếu trong bóng ti đêm dài, chỉ đường sng bỏ li mê, đưa người qua bgiác, xây dựng tịnh độ nhân gian, p phn giải quyết các vn nạn toàn cu, phát triển xã hội bền vững.
Hai là, thúc đy quan hệ hợp tác quc tế Pht giáo. Đại lễ Vesak Liên hợp quc 2019 tại HNam là ngoại giao văn hóa mang tính quc tế trên quê hương Việt Nam. Từ chủ đề hội thảo cho đến các hoạt động và Tuyên bchung HNam cho thy mi quan hhợp tác trên tm quc tế đã và đang hình thành, nhờ thun lợi hơn trong vic thiết lp sự cảm thông, sự tin tưởng, nâng cao sự hiểu biết và chp nhn lẫn nhau nhằm tạo dựng môi trường hòa bình, n định và hợp tác cùng phát triển. Cho nên, cn định hướng phát triển ngoại giao văn hóa tâm linh Pht giáo Việt Nam trên bình diện quc tế.
Ba là, tiếp thu cchn lọc. Hoằng Pháp hải ngoại chính là kênh mang văn hóa tâm linh Pht giáo Việt Nam ra quảng bcho kiều bào cng như cộng đng Pht tử các nước, hướng tới vic nâng cao sự hiểu biết đúng đn, khuyến kch vic giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa và truyền thng dân tộc. Bên cạnh vic truyền bá văn hóa tâm linh Pht giáo Việt Nam ra thế giới, hoằng Pháp hải ngoại còn tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tư tưởng nhân văn, giá trị đạo đức, trithức, khoa học tiên tiến trên thế giới và cả văn hóa tâm linh các truyền thng Pht giáo các nước để làm phong phú, hiện đại và giàu đẹp nền văn hóa Pht giáo Việt Nam.
  1. Kết lun

Nvy, xây dựng Phân ban hoằng Pháp hải ngoại như một kênh hoạt động ngoại giao văn hóa tâm linh, givtrí nền tng tinh thn ca hoạt động hoằng Pháp hải ngoi, qua vic ṭc hiện các hình thức trao đi văn hóa, giao u nghệ thut, triển lãm cvt, hoạt động nghi l, thuyết Pháp, hội thảo, trao đi học thut, v.v. đnhằm mang thông điệp hòa bình, an lạc giải thoát ca Đức Thế Tôn hướng đến một nếp sng hạnh phúc. Đng thi, tạo hình ảnh tt đẹp ca đt nước, qung b văn hóa tâm linh Pht giáo nhằm tạo ra uy tín, vthế và ảnh hưởng ca Pht giáo Việt Nam vi thế giới trong bi cnh toàn cu hóa hiện nay.

--------------------------------------------------------------------------------
Tài ḷu tham khảo
 1. Đào Minh Hng – Lê Hng Hiệp chbiên (2013), Stay Thut ngữ Quan hệ Quốc tế, Khoa QHQT – Đại học KHXH&NV TPHCM.
 2. Thích Thanh Tâm (2019), Ngoi giao văn hóa qua Đi lVesak Liên hợp quc 2019 ti Việt Nam, bản tho.
 3. Thích Thanh Tâm (2019), Đề xut xây dựng chuyên ngành đào tạo Quan hệ Pht giáo quc tế, bản tho.
 4. Thu Tho, Vesak 2019: Pht giáo Việt Nam trong hội nhp quc tế - Vì a nh bền vững, https://vov.vn/xa-hoi/vesak-2019-phat-giao-viet-nam-trong- hoi-nhap-quoc-te-vi-hoa-binh-ben-vung-908218.vov
 5. Bch Thiện, Hot động hội nhp Quc tế ca Giáo hội Pht giáo Việt Nam, http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/243/0/ 3089/Hoat_dong_ hoi_nhap_Quoc_te_cua_Giao_hoi_Phat_giao_Viet_Nam
 1.  
 1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây