BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019 CỦA BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

Thứ sáu - 27/12/2019 08:02
                                                              
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2019
 

CỦA BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVNI. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          Ban Tăng sự Trung ương là một trong 13 Ban, Viện Trung ương hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt
Nam.
Với chức năng và nhiệm vụ được giao, các thành viên trong Ban Tăng sự đã nỗ lực trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội tại Trung ương và địa phương như công tác tổ chức Đại giới đàn, An cư Kết hạ, cấp Chứng điệp thụ giới, chứng nhận Tăng Ni, chứng điệp An cư kết hạ, bổ nhiệm trụ trì, chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo, thống kê Tăng Ni, Tự viện trong toàn Giáo hội… và một số công tác trọng tâm theo chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội và Ban Tăng sự đã đề ra trong nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
II. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN:
          1. Tăng Ni, Tự Viện:
          Qua báo cáo của Ban Trị sự Phật giáo, cả nước hiện nay có:
- Tự viện: 18.446 Tự viện Bắc Tông; 454 chùa Nam Tông Khmer; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998 Niệm Phật đường, 54 Tự viện Phật giáo Người Hoa.
- Tăng Ni: 53.941 Tăng Ni, gồm: 38.629 Bắc tông; 8.574 Nam tông Khmer, 1.754 Nam tông kinh (1.100 chư Tăng, 654 Tu nữ); 4.984 Khất sĩ.
- Tín đồ: Khoảng 60% /93.000.000 dân số.
2. Công tác cấp giấy chứng nhận Tăng Ni:
          Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 2.104 giấy CNTN, 57 Chứng nhận Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer gồm:  
 
Hà Nội 38 CNTN   Tp. Hồ Chí Minh 320 CNTN
Hải Phòng 25 CNTN   Điện Biên 03 CNTN
Bà Rịa - Vũng Tàu 375 CNTN   Long An 178 CNTN
Bình Thuận 64 CNTN   Đồng Tháp 29 CNTN
Bình Định 73 CNTN   Quảng Nam 28 CNTN
Quảng Trị 03 CNTN   Bến Tre 10 CNTN
Vĩnh Long 32 CNTN   Đồng Nai 110 CNTN
Trà Vinh 49 CNTN   Hậu Giang 12 CNTN
Tp. Đà Nẵng 35 CNTN   Lâm Đồng 127 CNTN
Đắk Lắk 28 CNTN   Ninh Thuận 18 CNTN
Thừa Thiên Huế 01 CNTN   Gia Lai 05 CNTN
Tây Ninh 28 CNTN   Tiền Giang 29 CNTN
Bình Dương 26 CNTN   Nam Định 02 CNTN
Hưng Yên 08 CNTN   Hải Dương 51 CNTN
Phú Thọ 15 CNTN   Thái Bình 25 CNTN
Phú Yên 19 CNTN   Đắk Nông 01 CNTN
Cần Thơ 26 CNTN   An Giang 62 CNTN
Kiên Giang 02 CNTN   Bạc Liêu 17 CNTN
Cà Mau 07 CNTN   Bình Phước 22 CNTN
Khánh Hòa 19 CNTN   Quảng Ngãi 10 CNTN
Ninh Bình 14 CNTN   Hà Tĩnh 09 CNTN
Quảng Ninh 79 CNTN   Vĩnh Phúc 05 CNTN
Bắc Ninh 09 CNTN   Hà Nam 54 CNTN
Bắc Giang 01 CNTN   Lào Cai 01 CNTN
Cấp 57 Chứng nhận Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer: An Giang (07), Sóc Trăng (10), Trà Vinh (37), Bình Phước (01), Vĩnh Long (01), Kiên Giang (01)
 
3. Giới đàn:
Để Tăng Ni có đủ giới pháp tu học và hành đạo, Ban Tăng sự Trung ương đã cho phép và hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An, Bình Dương, Khánh Hòa, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Long, Tp. Cần Thơ, Bình Định tổ chức Đại giới đàn.
Đã có 12 Ban Trị sự tổ chức thành công đại Giới đàn, gồm: Hà Nội (262 giới tử), Bình Dương (520 giới tử); Thừa Thiên Huế (494 giới tử), Thanh Hóa (30), Nghệ An (29), Nam Định (33), Đồng Nai (2.921); Khánh Hòa (299), Bắc Giang (32), Hải Dương (18), Bắc Giang (33), Kiên Giang (96). Tổng cộng: có 4.767 giới tử thụ giới.
Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 3.092 Chứng điệp thụ giới:
- Giới đàn "Bảo Tịnh" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (11/2018): 1.171 CĐTG. 
- Giới đàn "Hoằng Thông" tỉnh Trà Vinh (12/2018): 223 CĐTG
- Giới đàn Tp. Hà Nội (3/2019): 118 CĐTG
- Giới đàn "Minh Thiện" tỉnh Bình Dương (3/2019): 460 CĐTG
- Giới đàn "Trí Thủ" tỉnh Thừa Thiên Huế: 494 CĐTG
- Giới đàn "Bồ tát Quảng Đức" tỉnh Khánh Hòa: 299 CĐTG
- Giới đàn Tp. Hải Phòng : 08 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Bắc Ninh : 14 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Hà Nam : 20 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Hà Tĩnh : 09 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Hải Dương : 45 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Hưng Yên : 05 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Nghệ An : 19 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Ninh Bình : 15 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Phú Thọ : 15 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Quảng  Ninh : 56 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Thái Bình : 25 CĐTG
- Giới đàn tỉnh Kiên Giang: 96 CĐTG
Ban Tăng sự Trung ương đang tiếp tục duyệt xét cấp chứng điệp thụ giới cho các giới tử đã thụ giới tại các Đại Giới đàn.
4. Công tác tổ chức An cư Kết hạ:
          Theo luật Phật định kỳ và truyền thống An cư kết hạ hàng năm, Ban Tăng sự Trung ương đã có Thông bạch số 070/TB-HĐTS ngày 14/02/2019, hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tổ chức An cư Kết hạ PL. 2563. Tăng Ni Bắc tông, Khất sĩ an cư từ 15/4 đến 15/7/âm lịch ; Chư Tăng, Tu nữ Phật giáo Nam tông Kinh, Nam tông Khmer an cư từ 15/6 âm lịch đến 15/9 âm lịch.
Chương trình giảng dạy, Ban giảng huấn các Trường hạ đã trích giảng một số Kinh, Luật, Luận và giảng chuyên đề, hành chính Giáo hội cho Tăng Ni An cư Kết hạ học tập. Đồng thời, đại diện Cơ quan chức năng tỉnh, thành phố đã trình bày một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, tình hình thời sự trong và ngoài nước, an ninh quốc phòng tại các Trường hạ tập trung.
          Năm nay, cả nước có 60 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành tổ chức An cư Kết hạ tập trung; 03 Ban Trị sự tổ chức An cư tại chỗ, gồm:
 1. Tp. Hà Nội             : 1.409 TNAC
 2. Tp. Hồ Chí Minh    : 7.151 TNAC
 3. Tp. Hải Phòng        :    302 TNAC
 4. Tp. Đà Nẵng          :    526 TNAC
 5. Tp. Cần Thơ           :    257 TNAC, 200 ACTC
 6. An Giang                :    141 TNAC
 7. Bạc Liêu                 :    296 TNAC
 8. Bà Rịa – Vũng Tàu : 2.802 TNAC
 9. Bắc Giang               :    188 TNAC
 10. Bắc Ninh                : Không có b/c số liệu
 11. Bến Tre                  :    157 TNAC
 12. Bình Dương            :    348 TNAC; 400 ACTC
 13. Bình Phước             :      83 TNAC; 122 ACTC
 14. Bình Thuận            :    636 TNAC
 15. Bình Định               :    209 TNAC
 16. Cà Mau                  :    142 TNAC
 17. Cao Bằng               : Không có b/c số liệu
 18. Đồng Nai                : 4.404 TNAC
 19. Đồng Tháp             :    660 TNAC, 250 ACTC
 20. Đắk Lắk                 : Không có b/c số liệu
 21. Đak Nông               :    110 TNAC
 22. Điện Biên               :      15 TNAC
 23. Gia Lai                    :    254 TNAC
 24. Hải Dương              :    329 TNAC
 25. Hà Nam                  : Không có báo cáo số liệu
 26. Hà Giang                :     28 TNAC
 27. Hậu Giang              :     57 TNAC
 28. Hà Tĩnh                  :     73 TNAC
 29. Hòa Bình                :     08 TNAC; 350 Phật tử ACTC
 30. Hưng Yên               :    250 TNAC
 31. Kiên Giang             : Không báo cáo số liệu
 32. Khánh Hòa             : 1.005 TNAC
 33. Kon Tum                :     62 TNAC
 34. Long An                 : 1.081 TNAC
 35. Lâm Đồng              : 1.585 TNAC
 36. Lạng Sơn                :      07 TNAC
 37. Lào Cai                   :      42 TNAC
 38. Nam Định               :    647 TNAC
 39. Ninh Bình               :    324 TNAC
 40. Ninh Thuận            :    238 TNAC
 41. Nghệ An                 :      54 TNAC
 42. Phú Thọ                 :      98 TNAC
 43. Phú Yên                 :    374 TNAC
 44. Quảng Bình            :    24 TNAC
 45. Quảng Ninh            :  330 TNAC
 46. Quảng Nam            :  355 TNAC
 47. Quảng Ngãi            :  160 TNAC
 48. Quảng Trị               :  225 TNAC
 49. Sóc Trăng               :  125 TNAC
 50. Tây Ninh                :  154 TNAC
 51. Tiền Giang              :  398 TNAC
 52. Trà Vinh                 :    80 TNAC, 200 ACTC
 53. Thái Bình               :  432 TNAC
 54. Thái Nguyên           :   56 TNAC
 55. Thanh Hóa             :  164 TNAC
 56. Tuyên Quang                   :    34 TNAC
 57. Thừa Thiên Huế     : 1.850 TNAC
 58. Vĩnh Phúc              :  172 TNAC, 303 ACTC
 59. Vĩnh Long              :  550 TNAC
 60. Yên Bái                  : Không báo cáo số liệu
     Tổng cộng  : 33.286 TNAC
          Trong đó có :
- Tăng Ni An cư tập trung: 31.461 (nội thiền)
          - Tăng Ni An cư tại chỗ: 1.825 (ngoại thiền).
5. Công tác cấp Chứng điệp an cư :
          Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, Ban Tăng sự Trung ương đã duyệt cấp 2.330 Chứng điệp cho Tăng Ni an cư, gồm: Hà Nội (140), Tp. Hồ Chí Minh (495), Tp. Cần Thơ (27), Tp. Đà Nẵng (01), Tp. Hải Phòng (20), Bắc Ninh (09), Hà Nam (43), Hà Tĩnh (17), Hải Dương (47), Hưng Yên (05), Lào Cai (01), Ninh Bình (16), Nghệ An (09), Nam Định (5), Phú Thọ (11), Quảng Ninh (53), Thái Bình (28), Vĩnh Phúc (75), Đắk Lắk (50), Tiền Giang (34), Vĩnh Long (33), Bình Thuận (56), Bà Rịa - Vũng Tàu (318), Đồng Nai (260), Lâm Đồng (152), Tây Ninh (22), Bến Tre (12), Ninh Thuận (10), Phú Yên (16), An Giang (40), Bình Dương (74), Kon Tum (07), Sóc Trăng (08), Cà Mau (09), Bạc Liêu (20), Long An (55), Bình Phước (13), Bình Định (50), Trà Vinh (28), Đồng Tháp (31), Quảng Ngãi (08), Gia Lai (02).
          6. Công tác quản lý cơ sở Tự viện:
          Thông qua ý kiến của Ban Tăng Sự Trung ương và Ban Tăng sự các tỉnh, thành, các cơ quan chức năng lãnh đạo Trung ương và địa phương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành đã duyệt xét và bổ nhiệm trụ trì, bổ nhiệm Ban Quản trị, Ban Hộ tự, công nhận cơ sở tự viện, lập thủ tục chuyển vùng tu học và sinh hoạt Phật sự của Tăng Ni như sau:
          6.1. Bổ nhiệm trụ trì, Ban Hộ tư, Hợp thức hóa trụ trì:
Trong năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã bổ nhiệm trụ trì 631 cơ sở, gồm: Tp. Hà Nội (14), Tp. Hồ Chí Minh (16), Tp. Cần Thơ (02), An Giang (03), Bình Dương (12), Bình Định (10), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Bến Tre (11), Bình Thuận (03), Bắc Giang (02), Bắc Ninh (07), Bình Phước (20), Đắk Lắk (15), Đồng Tháp (05), Đà Nẵng (04), Đồng Nai (17), Đăk Nông (05), Gia Lai (03), Hậu Giang (02),  Hải Dương (13), Hà Tĩnh (04), Hưng Yên (11), Khánh Hòa (25), Kon Tum (01), Kiên Giang (05), Long An (14), Lâm Đồng (03), Lào Cai (01), Nam Định (08), Ninh Bình (10 trụ trì, 40 hợp thức hóa), Nghệ An (05),  Phú Yên (37), Phú Thọ (09), Quảng Nam (10), Quảng Ngãi (16), Quảng Trị (07), Quảng Ninh (10), Quảng Bình (02), Quảng Trị (07), Sóc Trăng (02), Tây Ninh (07), Thừa Thiên Huế (07), Trà Vinh (08), Thanh Hóa (02), Tiền Giang (08), Thái Bình (12), Vĩnh Long (05), Vĩnh Phúc (09), Yên Bái (03).
Thành lập và công nhận 58 cơ sở tự viện tham gia GHPGVN: Tp. Hồ Chí Minh (02), Bình Dương (02), Gia Lai (02), Kon Tum (02), Đồng Tháp (02), Bình Phước (26), Đồng Nai (12), Nam Định (04), Trà Vinh (02), Kiên Giang (04).
6.2. Chuyển vùng tu học và sinh hoạt tôn giáo:
Theo đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã giới thiệu 43 Tăng Ni về tu học và sinh hoạt Phật sự tại các tỉnh phía Bắc, gồm: Bắc Ninh (01), Điện Biên (02), Hà Giang (01), Hải Dương (05), Hưng Yên (02), Nam Định (01), Nghệ An (07), Quảng Bình (06), Quảng Ninh (02), Thanh Hóa (06), Thái Bình (02), Tp. Hải Phòng (03), Lào Cai (05).
Giới thiệu 125 Tăng Ni về tu học và sinh hoạt Phật sự tại các tỉnh phía Nam, gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Bến Tre (05), Bình Định (02), Bình Dương (09), Bình Phước (17), Bình Thuận (09), Cần Thơ (01), Đắk Lắk (08), Đắk Nông (05), Đồng Nai (10), Đồng Tháp (01), Gia Lai (03), Hậu Giang (01), Kiên Giang (01), Lâm Đồng (05), Long An (04), Ninh Thuận (01), Phú Yên (06), Quảng Nam (03), Quảng Ngãi (05), Quảng Trị (08), Tây Ninh (04), Tiền Giang (05), Trà Vinh (01).
7. Bồi dưỡng nhiệm vụ trụ trì, tập huấn Hành chính Giáo hội:
Để nâng cao kiến thức, trình độ và nghiệp vụ công tác hành chính văn phòng, công tác truyền thông Phật giáo cho Tăng Ni, Cư sĩ Ban Trị sự GHPGVN các cấp, bồi dưỡng nhiệm vụ Trụ trì cho Tăng Ni các cơ sở Tự viện của Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Bình Phước, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bến Tre, Bình Định, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, An Giang, Nam Định, Phú Yên tổ chức Hội nghị sinh hoạt Hành chính Giáo hội, Truyền thông Phật giáo, công tác hành chánh văn phòng và bồi dưỡng nhiệm vụ trụ trì, công tác an ninh quốc phòng cho các thành viên Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, Tăng Ni Trụ trì và Tăng Ni sinh.
8. Tấn phong Giáo phẩm:
Để ghi nhận công đức đóng góp cho các hoạt động của Giáo hội tại địa phương của những Tăng Ni do bệnh duyên đã sắp viên tịch, theo đề nghị của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Thuận, Bạc Liêu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Định, Long An Ban Thường trực HĐTS đã ký Quyết định tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng cho TT. Quảng Châu (Gia Lai), TT. Thiện Năng (Đồng Tháp), TT. Chơn Trí (Đồng Nai), TT. Thích Nhựt Quả (Long An); Tấn phong ĐĐ. Thanh Nhân (Bạc Liêu), ĐĐ. Giải Quảng, ĐĐ. Từ Chính (Quảng Trị) lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa; Tấn phong Ni sư Nhật Tân (Quảng Nam), Ni sư Lan Liên (Bạc Liêu) lên hàng giáo phẩm Ni trưởng.
Truy phong TT. Nhật Trung (Sóc Trăng), TT. Minh Thiện (Bình Thuận), TT. Thích Đồng Tịnh (Bình Định) lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng; ĐĐ. Thông Pháp (Quảng Nam) lên hàng giáo phẩm Thượng tọa; Ni sư Hạnh Liên (Tp. Hồ Chí Minh) lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng.
9. Xuất gia:
Trong năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã xác nhận cho 1.699 nam nữ Phật tử xuất gia tu học tại các tự viện, gồm: Tp. Hà Nội (33), Tp. Hồ Chí Minh (167), An Giang (41), Bình Dương (33), Bình Phước (17), Bình Thuận (37), Bắc Ninh (07), Bến Tre (40), Bà Rịa - Vũng Tàu (158), Cần Thơ (14), Cà Mau (01), Đồng Tháp (96), Đồng Nai (682), Đắk Lắk (30), Hải Dương (08), Hậu Giang (02), Hà Giang (02), Khánh Hòa (98), Kon Tum (11), Long An (51), Lâm Đồng (28), Ninh Thuận (12), Nghệ An (05), Phú Thọ (11), Quảng Nam (25), Quảng Ngãi (14), Tiền Giang (37), Tây Ninh (22), Thái Bình (05), Vĩnh Long (12),  
10. Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Khmer:
Để các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khner được thuận lợi, Trung ương Giáo hội tiếp tục hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer như công tác xây dựng các hạng mục tiếp theo của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ, cấp giấy Chứng nhận Tu sĩ v.v...
          11. Hoạt động của Phân ban Ni giới Trung ương:
11.1 Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam hữu công:
Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phân ban Ni giới Trung ương phối hợp với Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối Phật giáo Việt Nam hữu công vào các ngày 11, 12/3/2019 tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang (Chùa Vĩnh Tràng, Tp. Mỹ Tho), với hàng ngàn chư Ni và Phật tử tham dự.
Tại các tỉnh, thành phía Bắc, Phân ban Ni giới tỉnh Ninh Bình và Thái Bình tổ chức thành công và trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối.
11.2 Đại lễ Tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch (1113 - 2019) và Hội thảo khoa học "Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam":
Đại lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học kỷ niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch cùng chư vị Tổ sư Ni tiền bối hữu công được diễn ra trong 3 ngày từ ngày 25 đến 27-10-2019, do Phân ban Ni giới Trung ương kết hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức.
Chiều ngày 25/10/2019, đoàn chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương đã đến chùa Hương Hải, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hương Hải là ngôi chùa xây dựng từ thời Lý, nơi đây được xem là Ni viện đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, một trung tâm đào tạo Ni giới gắn liền với cuộc đời và đạo nghiệp của Ni sư Diệu Nhân (1041-1113), đời thứ 17 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, vị Ni kiệt xuất với vai trò là trụ trì.
Sáng ngày 26/10/2019, tại Hội trường Bảo tàng của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo chủ đề "Nữ Phật tử với Phật giáo Việt Nam". Có 120 bài tham luận tham dự Hội thảo với nhiều lĩnh vực. Nội dung hội thảo được chia làm 3 phần: Những vấn đề lý luận chung; Ni sư Diệu Nhân và các vị danh Ni Việt Nam; Ni giới Việt Nam truyền thống và hiện đại.
Phát biểu Khai mạc Hội thảo, Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Phó Thường trực Phân ban ni giới Trung ương, Trưởng ban Tổ chức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thảo và Đại lễ Tưởng niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch; đồng thời tri ân chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và Tp. Hà Nội đã tạo điều kiện cho Phân ban Ni giới Trung ương tổ chức thành công Hội thảo và Đại lễ Tưởng niệm.
Ban đạo từ tại Hội thảo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã nhấn mạnh: "Đây cũng là cơ hội để Ni giới Phật giáo Việt Nam tiếp tục noi gương các bậc nữ lưu tinh nghiêm giới luật, trí tuệ siêu việt, tên tuổi ngang hàng với các bậc cao Tăng, được tôn xưng là Tổ sư thiền như Ni sư Diệu Nhân, qua đó làm hành trang cho sự phát triển của Ni giới Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới".
Báo cáo đề dẫn hội thảo, HT. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội khẳng định: Ni sư Diệu Nhân là một hiện tượng độc đáo trong lịch sử dân tộc cũng như lịch sử Phật giáo Việt Nam, gương mặt Ni duy nhất được đề cập trong Thiền uyển tập anh, được Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại.
Hòa thượng cũng cho biết từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các bài tham luận xử lý một cách căn cơ nguồn tư liệu ít ỏi hiện có liên quan tới Ni sư Diệu Nhân, chắt lọc nguồn tư liệu phong phú, đa dạng về Ni giới, nữ Phật tử Việt Nam thời hiện đại. Nội dung các tham luận nhấn mạnh vai trò hộ trì Phật pháp, những đóng góp cho dân tộc của nữ Phật tử VN, khẳng định Ni sư Diệu Nhân là vị Ni có uy tín lớn, am hiểu giáo lý đạo Phật một cách sâu sắc.
Buổi tối cùng ngày 26/10/2019, Ngoài ra, tại quảng trường Viên Quang trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã diễn ra Lễ thắp nến Tri ân.
Sáng ngày 27/10/2019, tại Hội trường Bảo tàng của Học viện đã chính thức diễn ra Đại lễ Tưởng niệm, với sự chứng minh của chư Tôn đức Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, quý vị khách quý đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và các tỉnh, cùng với sự tham dự hàng ngàn chư Ni và hàng chục vạn Phật tử tham dự.  
11.3 Hội thảo Khoa học về Ni trưởng Như Thanh:
Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Ni trưởng Như Thanh trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam nói chung và con đường hoằng dương Phật pháp cho Ni giới nói riêng, Đại diện Phân ban Ni giới Trung ương, Đặc san Hoa Đàm đã phối hợp cùng Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Di sản Sư trưởng Như Thanh: Kế thừa - Phát triển Ni giới Việt Nam” vào ngày 23/02/2019 tại hội trường của Trường.
11.4 Tham dự Hội nghị Sakyadhita lần thứ 16 tại Sydney, Úc:
Theo đề nghị của Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN ký ngày 11/6/2019, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phái đoàn Ni giới GHPGVN gồm 82 thành viên (chư Ni và Phật tử) tham dự Hội nghị Sakyadhita lần thứ 16 tại Sydney, Úc từ ngày 23/6 đến ngày 01/7/2019.
11.5 Bồi dưỡng Nghiệp vụ Truyền thông Phật giáo:
Để nâng cao và bồi dưỡng kiến cho chư Ni, Phân ban Ni giới Trung ương và các tỉnh, thành đã tổ chức khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Truyền thông Phật giáo, Thư ký Văn phòng và viết tham luận tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh với khoảng 300 chư Ni tham dự.
11.6 các hoạt động khác của Phân ban Ni giới Trung ương:
Nhân mùa An cư kết hạ, Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và cúng dàng các Trường hạ tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc; Trường hạ tại Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây, miền Đông, Tây nguyên và các tỉnh miền Trung.  
Với tinh thần và trách nhiệm của người con Phật, trên tinh thần từ bi của Đạo Phật, Phân ban Ni giới Trung ương và các tỉnh, thành đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện như: Nồi cháo tình thương, bếp ăn tình thương, thăm và tặng quà cho bệnh nhân nghèo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, vận động chư Ni hiến máu nhân đạo, chương trình phẫu thuận tim, phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
12. Tình hình sinh hoạt Tăng Ni, Tự viện:
Tình hình sinh hoạt của Tăng Ni, Tự viện tại các tỉnh thành trong cả nước tương đối ổn định, đoàn kết, hòa hợp, sinh hoạt theo Hiến chương và Pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ Nghĩa Xã hội”.
Tuy nhiên, do một vài mâu thuẫn cá nhân và nội bộ nên một số Tự viện dẫn đến việc tranh chấp, kiện tụng đã được Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành hướng dẫn giải quyết. Đối với một vài trường hợp cá biệt Tăng Ni tu học lệch chuẩn làm ảnh hưởng đến hình ảnh tu sĩ Phật giáo và uy tín của Giáo hội, đã được Ban Tăng sự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát GHPGVN các cấp góp ý xây dựng, có một số trường hợp Ban Trị sự đã bãi nhiệm và thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì.
III. NHẬN XÉT - ƯU KHUYẾT ĐIỂM:
          Trên tinh thần trách nhiệm, đồng thời được sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng liên hệ, Ban Tăng sự Trung ương triển khai những hoạt động Phật sự mà Ban đã đề ra, góp phần hoàn thành các Phật sự của Trung ương Giáo hội và chương trình hoạt động Phật sự của Ban Tăng sự một cách tốt đẹp.
Tuy nhiên, do điều kiện khách quan và chủ quan nên trong quá trình thực hiện Nội quy Ban Tăng sự vẫn còn một số tồn đọng và hạn chế nhất định, sẽ được tiếp tục khắc phục để sinh hoạt của Tăng Ni, Tự viện ngày một tốt hơn.
IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:
          Trên cơ sở chương trình hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) của Trung ương Giáo hội, chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Tăng sự Trung ương được dự kiến như sau:
 1. Tiếp tục Phổ biến Nội quy Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).
 2. Hỗ trợ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tiến hành tổ chức Đại Giới đàn như đã đăng ký.
 3. Tiếp tục duyệt xét cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thụ giới cho Tăng Ni; chứng nhận Tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer.
 4. Nghiên cứu đưa ra mô hình thống nhất về tổ chức Đại Giới đàn. Trước mắt, sẽ thí điểm tại một số tỉnh, thành phía Nam trong năm 2020.
 5. Tiếp tục nghiên cứu xúc tiến việc số hóa công tác quản lý Tự viện, Tăng Ni.
 6. Hỗ trợ Phật giáo Nam tông thực hiện có kết quả các chương trình hoạt động Phật sự đã đề ra, nhất là công tác tổ chức Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ IX năm 2020.
 7. Hỗ trợ hoạt động Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN trong điều kiện khả thi.
 8. Sơ kết công tác hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
 
BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây