45. VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐỐI VỚI SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY

Thứ bảy - 08/09/2018 20:15
VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐỐI VỚI SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HIỆN NAY của ThS. Phan Thuận*
 

 

 1. Dẫn nhập

Đồng bằng sông Cu Long là một trong nhng vùng đất hội tự khá nhiều tôn giáo ln như Phật giáo, Công giáo, Islam giáo, Phật giáo Hòa ho… Kết quả điều tra dân số năm 2009 cho thy, toàn vùng có hơn 5,4 triệu tín đồ. Trong đó, có hơn 1/2 là tín đồ Phật giáo, bao gồm cả tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer (Tổng Cục thống kê, 2010). Điu này cho thy, Phật giáo nói chung, Phật giáo Nam tông Khmer đã góp phần làm cho đi sống tôn giáo ở vùng Cu Long thêm phong phú và đa dạng.

Phật giáo Nam tông đã có mt ở Đồng bng sông Cu Long từ khoảng thế kỷ IV. Đến thế kỷ XIX, đại bộ phận các phum sóc của ngưi Khmer đu có chùa thPhật. Tính đến tháng 6/2010, Pht giáo Nam tông Khmer đã có 453 ngôi chùa vi tổng số 8.017 sư, tăng hơn 20% so vi thời đim 1981, chiếm 19,3% tổng số sư trong cả nưc, tập trung chyếu ở 9 tỉnh thành Đng bng sông Cu Long là Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau) (Võ Thanh Hùng, 2012). Có thể nói, trong ngôi nhà chung của Giáo hội Pht giáo Vit Nam, Phật giáo Nam tông Khmer đã có sự phát triển khá nhanh về số lưng tín đồ cũng như cơ sthờ t.

Nhng năm gần đây, Phật giáo Nam tông Khmer đã nỗ lc trong công tác tuyên truyn, vận động tín đthc hiện tốt các* Hc viện Chính trị Quc gia Hồ Chí Minh khu vực IV.
 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhm thc hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hi”. Ngoài ra, các tín đồ, sư sãi, chức sắc của Phật giáo Nam tông Khmer cũng tích cc trong các hoạt đng tthiện xã hội, góp phần xoa du nỗi đau của nhng ngưi ngo khổ, đm bảo tốt an sinh xã hội đối vi nhng nhóm xã hội dễ bị tổn thương. Như vy, trong quá trình đng hành cùng vi dân tộc, Phật giáo Nam tông Khmer có vai trò quan trọng đối vi sự ổn đnh và phát triển xã hội bền vng.

Bài viết này tập trung phân tích vai trò đó ở ba giác độ: (1) vai trò của giáo lý, (2) vai trò của sư sãi, tín đồ và (3) mong muốn ca sư sãi, tín đồ đối vi sự phát triển xã hội.
 1. Phật giáo Nam tông Khmer đối với sự ổn định và phát triển xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long
 
  1. Giáo lý Phật giáo Nam tông đối vi sự ổn đnh và phát triển xã hi

Ngưi Khmer ở Nam Bộ chủ yếu theo Phật giáo Nam tông. Do đó, sư sãi, tín đcủa Phật giáo Nam tông Khmer đưc thc hành vi nhng li huấn thị của Đc Phật Thích Ca. Theo quan nim ca Đc Phật, đi là bể khổ, nưc mắt chúng sinh còn nhiều hơn nưc biển ở đại dương. Điều này cho thy, trong kiếp nhân sinh, con ngưi luôn phải đối diện vi nhng khó khăn, đau khổ. Chính vì thế, Đc Phật chủ trương, y thóat khỏi nhng ham mun đi thưng và đam mê dc vọng thì cuộc sống sẽ trở nên thanh thản hơn.

Trong Kinh Hạnh phúc, Đc Pht đã dy rng, chúng sinh muốn có hạnh phúc cao thưng thì phải tránh nhng kẻ ác, gần các bậc thánh nhân, bố thí, cúng dưng các bậc thế tôn để lập
 
công đc, đi theo con đưng chính đạo. Ngoài ra, chúng sinh cũng phải nỗ lc phấn đấu hc tập để khai thông trí tuệ. Bi lẽ, theo Phật, mọi nguyên nhân dẫn đến cái khổ đều xuất phát từ sự vô minh. Đồng thi, sự hiếu thuận vi cha mẹ, kiếm tin bằng nhng nghề lương thin..., sẽ mang lại cho con ngưi cuc sống bình yên. Bi lẽ, Đc phật lý giải rằng, cuộc sống con ngưi ta thật sự ngắn ngủi và không ai thóat khỏi chuỗi sinh, lão, bệnh, t. Cho nên, làm việc thiện, tích công đức sẽ giúp con ngưi ta cảm thy thanh thản và nhẹ lòng hơn, bi vì khi ta làm việc thiện, phưc đc chưa đến, nhưng quả xấu đã ri xa. Có lẽ, hạnh phúc là cái được cho đi, chứ không phải nm chặt nó. Vì thế, cuộc sống hạnh phúc thật sự khi con ngưi ta hưng đến cái chân, thiện, mỹ và hưng đến nỗi khổ của ngưi khác.

Trong Kinh Từ bi, Đc Phật cũng dy rằng, con ngưi luôn sống hiền hòa, tu hành đạt thành chính quđể có thêm nghlc, rũ bỏ nhng bụi bẩn ca cuộc đi, lục căn sluôn trong sáng, trí tuệ sẽ đưc hiển minh… Khi đó, thế gian sẽ đưc bình an, tt cả sinh linh sẽ tràn đy hạnh phúc. Như vy, theo Đức Phật, con đưng tu hành chính đạo, từ bi, hỉ xả sẽ là mch sống cho con ngưi hưng đến cái thiện và cái m, tránh xa nhng cái ác, cái thấp hèn trong cuộc sng đi thưng mà nhng cái đó sẽ khiến cho con ngưi ta dễ rơi vào nhng cám dỗ và rồi không li thóat. Do đó, hưng đến đạo pháp và từ bi sẽ giúp cho con ngưi ta có thể thóat khỏi nhng nỗi đau hiện tại, không tạo nghiệp cho kiếp sau.

Thực hiện những lời giáo huấn của Đc Phật, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer đã nỗ lực hoàn thiện bản thân, để tránh những cám dỗ xã hội đang bủa vây, không làm những vic làm
 
trái với đạo lý con người, góp phần mang li ổn định cho xã hội. Kết quả khảo sát về đi sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer (2011) cho thy, có 1.109/1.410 tín đồ (chiếm 79,2%) được hỏi về mục đích theo Phật giáo Nam tông cho rằng, họ theo Phật giáo Nam tông để giúp cho bn thân được hoàn thiện hơn. Ngoài ra, có mt tỷ lệ nhỏ cho rằng, theo Phật giáo Nam tông để được không còn sự khổ đau, tai qua nạn khỏi, để gii thóat sau khi chết (xem Bảng 1).

Bảng 1: Mục đích của người dân Khmer theo Phật giáo Nam tông

 
MỤC Đ CH THEO PHẬT GIÁO NAM TÔNG N 1410
Tlệ (%)
Để hoàn thiện bn thân 1109 79.2
Để được tai qua nạn khi 278 19.8
Theo truyn thống gia đình 245 17.5
Để cầu tài, cầu lc 179 12.8
Để được giải thóat 139 9.9
Để tránh nghiệp báo 131 9.4
Thành Pht, Bồ tát, La hán 127 9.1
Được về cõi Tây phương cực lạc 120 8.6
Để chết không phải xung đa ngc 102 7.3

(Nguồn: Kết quả khảo sát về đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer, 2011 )

Điều này cho thy, những lời huấn thị của Đc Phật đã giúp cho tín đồ có lối sống tốt hơn. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà theo truyền thống của người Khmer, nam thanh niên đến tuổi 12,13 phải vào tu ở chùa, để báo hiếu cho cha m. Có l,
 
nguồn gốc sâu xa của tục tu báo hiếu này ở chỗ là, thanh niên vào chùa tu để học và thm nhun giáo lý của Phật pháp, góp phần hoàn thiện bản thân của họ, hướng họ đến các giá trị từ bi, hiếu thuận. Chính vì thế, có 87,5% tín đồ đưc hỏi về lợi ích khi theo Phật giáo Nam tông cho rằng, họ sống hòa đồng với cộng đồng hơn; có 81,1% cho rằng đo đức của họ được hoàn thiện hơn; có 80,6% cho rằng lương tâm của họ được thanh thản hơn và có 74,7% cho rằng họ hiểu biết xã hội nhiều hơn (Trung tâm Nghiên cu Tôn giáo, 2011). Nvậy, nhng lời răn dy ca Đc Phật sẽ là kim chỉ nam trong hành đng của tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer, giúp họ hiểu hơn về đạo lý làm người, nhân quả của cuộc đời, từ đó, giúp họ hướng đến những hành động lương thiện, từ bi, tránh xa những dục vọng, ham muốn cá nhân...., để rồi, họ có được cuộc sống bình an, không bon chen với cuộc chy đua về tiền bạc và danh li như hiện nay. Vì thế, bản chất của tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer khá hiền hòa, chân thật, ít bon chen với tiền tài và danh li. Chính điu này đã góp phần làm cho xã hội ở được ổn đnh và phát trin theo hướng tích cực hơn.

Như vy, có thể thy, những lời huấn thị của Đc Phật đã tác động khá mnh mẽ đến suy nghĩ, hành động ca tín đồ. Vì thế, tín đồ Pht giáo Nam tông Khmer luôn có một lòng hưng Phật để hoàn thiện nhân cách ca họ, hướng đến một cộng đồng giàu lòng nhân ái. Những suy nghĩ, hành đng đó của họ có ý nghĩa rất lớn đối với sự ổn định và phát trin xã hội trong bối cảnh hiện nay. Bởi vì, tác động tiêu cc của kinh tế thị trường đã làm cho các giá trị truyền thống dường như bị phai nhạt và có xu hướng bị xuống cấp. Do đó, những lời răn dy của Đc Phật sẽ là bộ lọc để lọc và giữ lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của
 
dân tộc, giúp cho mọi người thy rng, mọi thứ vật chất có thmất đi nhưng chỉ có tình người vẫn còn ở lại. Các hoạt động trong thực tiễn của tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer là mt trong những bằng chng thuyết phục về vai trò của Phật giáo Nam tông đối với sự n định và phát trin xã hội hiện nay thông qua thc hiện tt phương châm Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.
  1. Vai trò ca sư sãi và tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer đối với sự ổn đnh và phát triển xã hội

Trong đi sống tôn giáo của ngưi Khmer, sư sãi là ngưi có vai trò đặc biệt đối vi tín đồ. Bi theo trong quan nim của tín đồ, sư sãi là nhng ngưi đại diện cho Đc Phật. Do đó, nhng li răn dy của chc sắc, sư sãi cũng chính là nhng li huấn thị của Đc Phật đối vi tín đồ. Cho nên, 96,1% tín đồ cho rằng sư sãi có vai trò quan trng và rất quan trọng đến đi sống của họ và có 84,4% tín đồ đưc hỏi cho rằng, uy tín của sư sãi ngày càng đưc khng đnh nhiều hơn (Trung tâm Nghiên cu Tôn giáo, 2011). Các bằng chng này cho thy, sư sãi có vai trò quan trng đối vi đi sống xã hội của tín đ. Vì thế, họ có sc ảnh hưng khá mạnh mẽ đến các hành động của tín đồ trong việc duy trì sự ổn đnh và phát triển xã hi ở khu vc Đồng bng sông Cu Long hiện nay. Vai trò đó đưc thể hin ở các khía cạnh (1) tuyên truyn, vận động, (2) tích cc hoạt đng từ thiện xã hội và
(3) mong muốn về sphát triển xã hội.

- Tuyên truyền, vận động sư sãi, tín đthực hiện tốt phương châm Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hi”: Trong nhng năm qua, cùng vi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam tông Khmer cũng đã tích cc tuyên truyền, vận
 
động sư sãi và đồng bào Phật tử thc hiện tốt các chủ trương chính sách của Đng, Nhà nưc; vn động sư sãi và Phật tử tham gia tích cc các phòng trào tại đa phương như xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự và góp phần xây dng khối đại đoàn kết dân tộc (Dương Nhơn, 2008: 44). Kết quả khảo sát năm 2011 cho thy, 92,3% tín đồ và 90,4% sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer cho rằng, họ thưng xuyên được các chc sắc tôn giáo tuyên truyền, vận đng thc hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật ca Nhà nưc; 90,3% tín đồ và 94% sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer cho rằng, các chc sắc tôn giáo tuyên truyền, vận đng cảnh giác trưc sự li dụng và xúi giục của kẻ xấu (Trung tâm Nghiên Tôn giáo, 2011). Các hoạt động tuyên truyn, vận động này thưng đưc thc hiện trong các buổi thuyết pháp và giảng dy do các trụ trì đảm nhận. Điều này cho thy, Phật giáo Nam tông Khmer đã tích cc trong vic tuyên truyn, vận đng thc hin tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp lut của Nhà nưc, góp phần nâng cao nhận thc của sư sãi, tín đPhật giáo Nam tông trưc nhng âm mưu và thủ đoạn li dụng tôn giáo cho mưu đchính trị của các thế lc phản động. Đng thi, kết quả cũng cho thy vai trò của Phật giáo Nam tông Khmer trong việc đấu tranh chống lại các luận đim xuyên tạc của các thế lc thù đch. Nhờ đó, sư sãi và Phật tPhật giáo Nam tông Khmer cũng đã thể hiện thái độ phản đối trưc các thế lc thù đch li dung tôn giáo cho mưu đồ chính tr: 91,7% các chc sắc, sư sãi và 92,5% Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer cho rằng, họ luôn cảnh giác trước sự lợi dụng của kẻ xấu; 94,3% các chc sắc, sư sãi và 93,2% Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer cho rng, họ kiên quyết đấu tranh chống lại các thế
 
lc thù đch li dng tôn giáo đgóp phần cho đi sống tôn giáo của đồng bào Khmer đưc ổn đnh (Trung tâm Nghiên cu Tôn giáo, 2011). Như vy, biểu hiện tích cc của sư sãi, Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer trong việc đấu tranh chống lại nhng âm mưu và thủ đoạn li dụng tôn giáo của các thế lc thù đch, góp phần mang lại sự ổn định và phát triển xã hội bền vng cho khu vc Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, chức sc của Phật giáo Nam tông Khmer cũng đã tuyên truyn vận động tín đồ thc hin tốt các giải pháp nâng cao nhận thc và có thái độ tích cc đối với chủ trương, đưng li của Đảng và Nhà nưc Việt Nam. Kết quả khảo năm 2011 cho thy, đthc hiện phương châm hành động “Đạo pháp
 • Dân tc và Chủ nghĩa xã hội”, 96,3% tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer cho rằng, cần phải chấp hành tốt chủ trương, chính sách của nhà nước; 86,9% cho rằng tham gia các phong trào thi đua yêu nưc; 86,7% cho rằng tham gia các hoạt động từ thiện; 80,8% cho rằng không nghe kẻ xấu xúi giục và li dụng. Như vy, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer ở Tây Nam Bộ xem phương châm hoạt đng “Đạo pháp Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” thưng gắn vi chấp hành tốt chủ trương chính sách ca Nhà nưc” và ít quan tâm đến sự li dụng của kẻ xấu. Thc tế cho thy, nếu Phật tử Khmer thc hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nưc thì kẻ xấu khó có thể lay chuyn nim tin của họ. Nhận thc và thái độ của tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer trong thc hin tốt chủ trương “Đạo pháp Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” đã góp phần làm tht bại nhng âm mưu gây chia rẽ đoàn kết dân tc, đảm bảo sự ổn đnh xã hội trong cộng đồng và khu vc Đồng bằng sông Cu Long.
 
  • Tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hi: Ngay từ buổi đầu hình thành, Phật giáo nói chung, Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng đã thể hiện tinh thần cu khổ cu nạn cho chúng sinh. Trong giáo lý của Đc Phật, Lục độ (bố thí, trì gii, nhẫn nhc, tinh tấn, thiền đnh, trí huệ) là con đưng dn đến sự giác ng, mà điều đầu tiên phải thc hiện đưc là thc hành bố thí. Ngoài ra, giáo lý Phật giáo cũng quan niệm con ngưi cần có lòng từ bi, hỉ xả (Tứ vô lưng tâm), đây là nhân tố chủ yếu giúp phát triển tâm từ bi, hnh cu khổ, đưa đến việc định hưng cho mi hot động của Phật giáo cho con ngưi và vì con ngưi (Dương Hoàng Lộc, 2012). Như vy, trong quan nim của Phật giáo, nhng vic làm như phóng sanh, tu phưc, làm việc thiện chính là con đưng để giúp con ngưi có đưc một cuộc sống bình an, thóat khỏi tai họa. Xuất phát từ nhng lời huấn thị của Đc Phật và cộng vi các giá trị tương thân tương ái của nưc ta, “lá lành đùm lá trách”, “một miếng khi đói, bng một gói khi no” hay “Dù xây chín bc phù đồ/ Không bng làm phúc cu cho mt ngưi”, sư sãi và tín đPhật giáo Nam tông đã nlc một cách tích cc trong các hoạt đng từ thiện xã hội, nhm mang lại nim vui, hạnh phúc đến cho nhng mảnh đi, số phận kém may mn.

Sự giao hòa gia giá trị truyn thống của dân tộc Việt Nam vi giáo lý nhà Pht đã tạo ra sc sống mãnh liệt và vng chãi của Phật giáo ở nưc ta. Phật giáo Nam tông Khmer là tổ chc Phật giáo nm trong sthống nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên, Phật giáo Nam tông Khmer đã đồng hành vi dân tộc, góp phần xây dng đất nưc thnh vưng, bình yên và hạnh phúc. Các hot động xã hội của Phật giáo Nam tông Khmer nhm xoa du nhng số phận kém may mắn cũng diễn ra khá tích
 
cc. Theo quan nim của Phật giáo Nam tông Khmer, sư sãi và bá tính có mi quan hệ khăng khít vi nhau, nên hoạt động từ thiện của chùa là việc làm thưng xuyên mang ý nghĩa cu nhân độ thế. Chùa Khmer là nơi cưu mang trmồ côi, hoặc con nhà nghèo đưc ăn và học ch. Chùa còn là nơi giúp đngưi già neo đơn. Gắn vi cuộc sống của dân cư, các sư cũng đồng thi tham gia các hoạt động xã hội, cũng nhm mc đích cứu nhân độ thế. Vì thế, hoạt động từ thiện xã hội luôn đưc Phật giáo Nam tông Khmer coi là mt trong nhng công tác trọng tâm, đưc chư tăng, Phật tử tích cc hưng ng các phong trào giúp đỡ nhng gia đình có hoàn cảnh gặp khó khăn, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dng nhà tình thương, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên taivi slưng, giá trị vật chất quyên góp, ủng hộ qua các năm ngày càng đưc cao hơn như: Phật giáo Nam tông Khmer tnh Trà Vinh năm 2009 quyên góp và ủng hộ đưc hơn 1,6 tỷ đng, 978 gigạo, 29.630 tp viết, 33.878 cây bút, còn năm 2010 quyên góp và ủng hộ đưc gn 2 tỷ đng, 1012 giạ gạo, 327.565 tập viết, 44.878 cây bút. Từ năm 2008 đến 2010, Phật giáo Nam tông Khmer tnh Kiên Giang quyên góp và ủng hộ dưc trên 4,5 tỷ đng; Phật giáo Nam tông Khmer tnh Vĩnh Long quyên góp và ng hộ đưc 10 giếng nưc ngm, 60.570kg gạo, 30.800 tập viết, 5.600 gói mì, 2.700 bộ quần áo, 250 cái màn, thuốc cha bnh trị giá trên 10 triệu đồng,… (Lê Khánh, 2013).

Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Cà Mau luôn phát huy những giá trị tích cc của giáo lý Đc Phật, góp phần tích cc đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Nhiều hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời đưc các cấp Tnh hội Phật giáo tỉnh Cà Mau và cá nhân mi tăng ni, Phật tử quan tâm
 
chú trọng, triển khai toàn diện không chỉ ở trong nước mà còn đối với cộng đồng quc tế và cộng đng Phật tử Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài; động viên tăng ni, Phật tử thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, phát động các phong trào Xây dựng chùa cnh tinh tiến”, “Chùa cảnh văn hóa”; hoạt đng từ thiện xã hội của Giáo hội, nhm góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc tnh nhà đy mnh sự nghiệp xóa đói, gim nghèo; đền ơn đáp nghĩa; chăm lo đời sống nhân dân ngày càng no m, hạnh phúc (Thạch Hà, 2010).

Như vy, những nỗ lực của sư sãi, tín đồ Phật giáo Nam tông đối với các hoạt động xoa dịu ni đau ca nhiều hoàn cảnh bất hạnh và kém may mn, đm bảo độ bao phủ về an sinh xã hội đến với các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, góp phần cho làm cho xã hội ở được ổn định và phát triển hơn. Có thể khẳng định, Phật giáo Nam tông Khmer có vai trò tích cc đối với các hoạt động an sinh xã hội, đm bo sự ổn định và phát triển xã hội ở vùng sông nước Cửu Long hiện nay. Ngoài ra, sư sãi, tín đồ Phật giáo Nam tông không chỉ đóng góp vào các hoạt động từ thiện mà họ còn có mong muốn đi với sự phát triển xã hội một cách toàn diện và bền vững.
  • Mong muốn của sư sãi, tín đồ đối với sự ổn đnh và phát triển xã hội: Trong bi cảnh hiện nay, chnghĩa cá nhân đã và đang len lỏi vào trong suy nghĩ và hành đng của mỗi ngưi. Do đó, một bộ phận không nhỏ người dân dưng như bị lãng quên mong muốn đối vi “quốc thái, dân an”. Tuy nhiên, kết quả kho sát năm 2011 cho thấy, sư sãi và tín đPhật giáo Nam tông
 
Khmer mong muốn đt nưc, xã hội phồn vinh chiếm tlệ khá cao (87,1% và 96,2%), tiếp đến là mong mun xã hội luôn đm bảo công bằng, cm lo cho đi sống văn hóa, xã hội của đng bào, giữ gìn bản sắc dân tộc, đạo đc của ngưi dân đưc nâng lên, chính trị - xã hội đưc ổn đnh và chăm lo giáo dục, y tế cho đồng bào (xem Bảng 2).

Bng 2: Mong mun ca sư sãi và tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer ở Nam Bđối với phát trin xã hội

 


Những điều mong muốn
Tín đ sãi
N (1413)
Tlệ (%)
N (224)
Tlệ (%)
Đất nước giàu mnh 1359 96.2 195 87.1
Đm bảo công bng xã hi 1269 89.8 156 69.6
Chăm lo đời sống văn hóa, xã hi ca đồng bào
1263

89.4

171

76.3
Gigìn bản sắc dân tc 1257 89.0 164 73.2
Đạo đức ca ngưi dân được nâng cao
1241

87.8

172

76.8
Tạo công ăn việc làm cho đng bào
1240

87.8

160

71.4
Tình hình chính trị - xã hi n đnh
1231

87.1

153

68.3
Chăm lo công tác y tế, giáo dc cho đồng bào
1214

85.9

149

66.5

(Nguồn: Kết quả khảo sát về đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer, 2011 )

Kết quả ở bảng 2 phản ánh mong muốn của sư sãi cũng như tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer ở Nam Bộ về mt xã hội luôn đm bảo các giá trị bình đẳng, công bằng, công ăn việc làm ổn
 
đnh, chính trị - xã hội ổn đnh hơn và không còn nghèo đói, góp phần làm cho đi sng xã hội của ngưi dân được ổn đnh và bình an. Như vy, mong muốn của sư sãi, tín đồ Khmer phù hp vi nhng li răn dy của Đc Phật. Có lẽ, nhng lời răn dy ca Đc Phật về đạo lý làm ngưi, từ bi, bình đẳng đã thm nhuần vào suy nghĩ của sư sãi, tín đồ ở đây. Chính vì thế, thông qua nhng mong muốn ca họ, vai trò của Phật giáo Nam tông một lần na đưc khẳng đnh khá tích cc đối vi sự phát triển xã hội ở khu vc Đồng bằng sông Cu Long hiện nay. Do đó, cần có nhng giải pháp phát huy và duy trì nhng suy nghĩ cũng như hành động tích cc ca sư sãi, tín đPhật giáo Nam tông, góp phần tạo ra sự n đnh và phát triển xã hội mt cách toàn diện và bền vng ở khu vc Tây Nam Btrong bối cnh hiện nay.
 1. Kết lun và gợi ý giải pháp

Trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam tông Khmer đã có nhng nỗ lc tích cc trong quá trình đồng hành cùng dân tộc thông qua các hoạt động răn dy các tín đồ, sư sãi thc hành theo nhng li huấn thị của Đc Phật “từ bi, hỉ xả”, cu giúp nhng mảnh đi, số phận kém may mn. Ngoài ra, trong đi sống chính tr, Phật giáo Nam tông tích cc tuyên truyền, vận động tín đồ, sư sãi chp hành nghiêm túc các chủ trương, đưng lối của Đảng và Nhà c, góp phần làm thất bại âm mưu các thế lc thù đch chống phá cách mạng nưc ta và thc tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”. Từ nhng hot động đó, Pht giáo Nam tông Khmer đã đóng góp vai trò tích cc trong việc xây dng đất nưc phn thnh, xã tắc đưc bình an, đi sống của ngưi dân đưc an lạc. Do đó, Đng và Nhà nưc ta cần phải tiếp tục phát huy vai trò
 
này trong bối cảnh phát triển hiện nay, đm bảo sự phát triển một cách bền vng và tính đoàn kết toàn dân tộc. Để làm đưc điều đó, có ththc hiện mt số gi ý về giải pháp như sau:
 1. Đảng và Nhà nưc coi trọng vai trò của chc sắc Phật giáo Nam tông Khmer và khuyến khích họ tham gia các hoạt động phát triển văn hóa, xã hi. Bi vì, họ là nhng ngưi đưc n đồ xem như ngưi đại diện cho Đc Phật. Vì thế, việc khuyến khích chc sắc Phật giáo Nam tông vào công việc phát triển xã hội sẽ khơi dy lòng tương ái của tín đồ và khi đó, đạo đc xã hội sẽ đưc nâng lên, góp phần làm cho xã hội đưc ổn đnh hơn. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nưc cũng phải quan tâm chăm sóc đến đi sống tôn giáo của Phật tử Khmer. Bi vì, họ là chủ thể của sự phát triển xã hội. Do đó, đthc hiện tốt việc chăm sóc đi sống tôn giáo nói riêng, đi sng kinh tế- xã hội nói chung, Đảng và Nhà nưc tiếp tục phát huy nhng kết quả đã đạt đưc trong việc thc hiện chính sách tôn giáo, dân tộc đối vi các nhóm dân tộc thiu số, các nm Phật tử Khmer có hoàn cảnh đặc biệt khó kn.
 
 1. Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nưc trong các chc sắc, Phật t; giáo dục sư sãi, Phật tử thc hiện tốt triết lý của Đc Phật. Đồng thi, tích cc vận đng chc sắc, Phật tử thc hin tốt chủ trương “tốt đi, đẹp đạo”; phát huy các giá trị truyn thống tốt đẹp của Phật giáo trong suốt hơn 2.000 năm qua ở Việt Nam; có chính sách đào tạo đội ngũ chc sắc, đội ngũ chức sắc trẻ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam tông Khmer, góp phần đáp ng nhu cầu về u i trong sinh hoạt n giáo.
 
 1. Bản thân chc sắc, sư sãi, Phật tử tiếp tục phát huy nhng hành động có ý nghĩa đối vi đất nưc trong suốt thi gian qua, tích cc tham gia các hot động xã hội góp phần đm bảo an sinh xã hội một cách rộng rãi đến tng nhóm xã hội dễ bị tổn thương. Để làm đưc điều này, bản thân của các sư sãi, Phật tử Khmer ch cc hc tập và thc hiện nhng lời răn dy của Đc Phật; luôn tích đức, hưng thiện và nghĩ đến li ích của tập thể; tích cc tham gia thc hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật ca Nhà nước; thc hiện đy đtất cả quyn và nghĩa vụ của công dân nưc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Có như thế, đạo đc và phm hnh ca bản thân sẽ đưc hoàn thiện hơn, kiên đnh hơn trưc nhng lôi kéo và dụ dỗ của các thế lc thù đch làm tổn hại đến li ích của bản thân, gia đình và quốc gia.TÀI LIỆU THAM KHO VÀ TRÍCH DẪN:
 1. Thạch Hà (2010), Tham lun “Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới hiện nay, tại Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer ln IV, Kiên Giang.
 2. Võ Thanh Hùng (2012), “Phật giáo Nam Tông Khmer Đồng bằng sông Cu Long đồng hành cùng dân tc trong ngôi nhà chung ca Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. Tạp chí Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 3. Dương Hoàng Lộc, Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo với những vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay, http://www.daophatngaynay.com.
 
 1. Lê Khánh, Phật giáo Nam tông Khmer sau 30 năm trong ngôi nhà          chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, http://phatgiaonguyenthuy.com.
 2. Dương Nhơn (2008), “Phật giáo Nam tông Khmer trong bối cảnh thống nhất và hội nhập của Phật giáo Vit Nam”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 2, tr. 42-4
 3. Tổng Cục Thống kê (2010), Tng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
 4. Trung tâm Nghiên cu Tôn giáo, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2011), Kết quả khảo sát về “Xây dựng chính sách tổng thể đối với Phật giáo Nam tông Khmer và đng đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ đến 2020”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây