KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 35 THÀNH LẬP HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Thứ năm - 05/12/2019 03:40
 
KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 35 THÀNH LẬP HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (1984- 2019)
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 298/KH-HVPG
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 35 THÀNH LẬP
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (1984- 2019)
(Đính kèm theo Công văn số: 298/CV-HVPG ngày 26 tháng 10 năm 2019)
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM (gọi tắt Học viện PGVN tại Tp.HCM) tiền thân là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (từ 1983 đến 1997), do Ủy ban Nhân dân Tp.HCM cấp giấy phép hoạt động theo quyết định số 160/QĐ/UB ngày 17 tháng 10 năm 1983, do Cố Hòa thượng Tiến sĩ Thích Minh Châu sáng lập. Học viện chính thức bắt đầu hoạt động từ năm 1984 cho đến nay dưới sự lãnh đạo tuần tự của hai vị Trưởng lão Hòa thượng, đó là: 1/. Cố Trưởng lão Hòa thượng Tiến sĩ Thích Minh Châu (Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Viện trưởng sáng lập Học viện) làm Viện trưởng từ năm 1983 đến 2008; 2/. Trưởng lão Hòa thượng Tiến sĩ Thích Trí Quảng (Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN) làm Viện trưởng từ năm 2008 đến nay.
Trong suốt 35 năm hoạt động (1984-2019), Học viện đã và đang đào tạo 14 khóa chương trình cử nhân, 02 khóa thạc sĩ và 01 khóa tiến sĩ Phật học với tổng số được 8.621 tăng ni sinh viên, trong đó đã có 4.717 đã tốt nghiệp và 2.907 sinh viên đang theo học. Hiện nay, hầu hết các tăng ni sau khi tốt nghiệp trong nước và nước ngoài, đã và đang tham gia giảng dạy tại các học viện và các trường Phật học trên toàn quốc; đặc biệt là tham gia công tác Phật sự các cấp GHPGVN, đại biểu Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, ...
Để đánh dấu chặng đường 35 năm của Học viện trong công tác giáo dục đào tạo Tăng Ni có tài đức cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nay Hội đồng Điều hành Học viện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học và Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hố Chí Minh cụ thể như sau:
 
 1.  BAN TỔ CHỨC:
Chứng minh và Chỉ đạo                  :         HT. THÍCH TRÍ QUẢNG
Trưởng ban                                     :         HT. THÍCH GIÁC TOÀN
Phó Trưởng ban                              :         GS. LÊ MẠNH THÁT
                                                        
:         HT. THÍCH BỬU CHÁNH
                                                        :         TT. THÍCH TÂM ĐỨC
                                                        :         TT. THÍCH VIÊN TRÍ
                                                        :         TT. THÍCH PHƯỚC ĐẠT
                                                        :         TT. THÍCH THANH PHONG
 • Phó Trưởng ban - Tổng Điều phối          :  TT. THÍCH NHẬT TỪ
 • Phó Tổng điều phối - Chánh Thư ký      :  TT. THÍCH QUANG THẠNH
 • Phó Thư ký                                             :  ĐĐ. THÍCH GIÁC HOÀNG
 • Các Ủy viên                                            :  TT. THÍCH CHƠN MINH
                                                                         :  TT. THÍCH ĐỒNG VĂN
                                                                         :  TT. THÍCH PHƯỚC LƯỢNG
                                                                         :  ĐĐ. THÍCH NGUYÊN PHÁP
                                                                         :  ĐĐ. THÍCH LỆ NGÔN
                                                                         :  ĐĐ. THÍCH GIÁC THỌ
                                                                         :  NS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (PV)
                                                                         : NS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (HL)
                                                                         :  SC. THÍCH NỮ TUỆ CHÂU
 • II. CÁC TIỂU BAN:
 1. Tiểu ban tiếp tân:
 • HT. THÍCH GIÁC TOÀN
 • GS. LÊ MẠNH THÁT
 • HT. THÍCH BỬU CHÁNH
 • TT. THÍCH TÂM ĐỨC
 • TT. THÍCH VIÊN TRÍ
 • TT. THÍCH THANH PHONG
 • TT. THÍCH PHƯỚC ĐẠT
 • ĐĐ. THÍCH GIÁC THỌ
 • NS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (HL)
 • SC. THÍCH NỮ TUỆ CHÂU
 
 1. Tiểu ban trần thiết:
 • TT. THÍCH NHẬT TỪ
 • TT. THÍCH CHƠN MINH
 • TT. THÍCH QUANG THẠNH
 • TT. THÍCH PHƯỚC LƯỢNG
 • NS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (PV)
 • NS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (HL)
 • TĂNG NI SINH NỘI VIỆN
 
 1. Tiểu ban nghi lễ (cung nghinh):
 • TT. THÍCH ĐỒNG VĂN & TĂNG SINH NỘI VIỆN
 
 1. Tiểu ban xướng ngôn:
 • TT. THÍCH QUANG THẠNH
 • ĐĐ. THÍCH GIÁC HOÀNG
 • ĐĐ. THÍCH LỆ NGÔN
 • ĐĐ. THÍCH TUỆ NHẬT
 1. Tiểu ban tiếp lễ - ẩm thực:
 • NS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (PV)
 • NS. THÍCH NỮ NHƯ NGUYỆT (HL)
 • NS. THÍCH NỮ NHƯ NGỌC
 • NI SINH NỘI VIỆN
 • PHẬT TỬ PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG
 
 1. Tiểu ban nhiếp ảnh, quay phim, truyền thông báo đài:
 • TT. THÍCH NHẬT TỪ
 • KÊNH PHẬT SỰ ONLINE (TT. Thích Minh Nhẫn)
 • BÁO GIÁC NGỘ (TT. Thích Tâm Hải)
 • KÊNH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY (ĐĐ. Thích Ngộ Dũng)
 • VĂN PHÒNG HỌC VIỆN (ĐĐ. Thích Lệ Ngôn)
8. Tiểu ban trật tự:
 • TT. THÍCH CHƠN MINH
 • TT. THÍCH PHƯỚC LƯỢNG
 • TĂNG SINH NỘI VIỆN

 1. Tiểu ban phụ trách tài liệu, liên lạc, thư tín:
 • ĐĐ. THÍCH GIÁC HOÀNG
 • ĐĐ. THÍCH LỆ NGÔN
 • ĐĐ. THÍCH GIÁC THỌ
 • SC. THÍCH NỮ TUỆ CHÂU
 • NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
 
 1.  Tiểu ban Thông sự:
 • ĐĐ. THÍCH NGUYÊN PHÁP & TĂNG SINH NỘI VIỆN
 
 1.  Tiểu ban Thị giả:
 • TĂNG NI SINH NỘI TRÚ
12. Tiểu ban âm thanh, ánh sáng:
-    C/TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN HIỂN

13. Tiểu ban chung cổ:
-    TĂNG SINH NỘI VIỆN

14. Tiểu ban y tế:
-   BAN Y TẾ NỘI VIỆN

15. Tiểu ban trà nước:
-   NS. THÍCH NỮ NHƯ NGỌC & NI SINH NỘI VIỆN
-   PHẬT TỬ HOA HUỆ & PHẬT TỬ ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA
 
III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC
 1. Địa điểm:  Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Cơ sở II
            (số A13/14, Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM)
 1. Thời gian: 03 ngày, 6-8/12/2019 (11-13/11/Kỷ Hợi)
 
 1. CÁC CHƯƠNG TRÌNH
 1. Ngày 6/12/2019 (11/11/Kỷ Hợi): TỔ CHỨC HỌP MẶT - HỘI TRẠI
 •   Thời gian: Bắt đầu lúc 8g00 đến 19g00.
 •   Nội dung: Chia sẻ và góp ý với nhau những kinh nghiệm tu học, làm việc và những kế hoạch đóng góp cho sự phát triển của Học viện
 •   Đối tượng tham dự: Các tăng ni sinh đã tốt nghiệp và đang học từ khóa I đến khóa XIV (hệ chính qui) và 5 khóa (hệ Đào tạo từ xa) của Học viện
 •   Số lượng: gồm 1.500 tăng ni sinh Học viện
 •   Chương trình cụ thể:
 • Buổi sáng: Lễ Khai mạc hội trại (từ 8g00 đến 11g00)
6g00:    Hòa thượng Viện trưởng, chư tôn đức HĐĐH và đại diện tăng ni sinh các khóa đảnh lễ tháp HT. Viện trưởng sáng lập tại Thiền viện Vạn Hạnh.
7g30:    Tăng ni sinh các khóa vân tập tại chánh điện tạm
8g00:    Chính thức khai mạc
 • Niệm Phật cầu gia hộ.
 • Tuyên bố lí do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự.
 • Phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức.
 • Phát biểu của Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.
 • Phát biểu đại diện các khóa.
 • Dâng hoa tri ân quý Hòa thượng Viện trưởng và Hòa thượng Phó Viện trưởng Thường trực.
 • Trao Bằng Tuyên Dương Công Đức.
 • Đạo từ của Hòa thượng Viện trưởng.
 • Cảm tạ của Ban Tổ chức.
 • Hồi hướng (kết thúc phần hành chánh).
 • Cắt băng khai mạc và tham quan các hội trại.
 • Thọ trai (dùng buffet).
 • Buổi chiều: Sinh hoạt và chia sẻ (từ 13g30 đến 19g30)
13g30:   Từng khóa nhóm họp, sinh hoạt và chia sẻ riêng.
14g30:   Toàn khóa sinh hoạt tại giảng đường
 • Xem Video “Sự hình thành và phát triển Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM”
 • Phát biểu của lãnh đạo Hội đồng Điều hành.
 • Phát biểu của các tăng ni sinh và thảo luận chung
 • Đạo từ của Hòa thượng Phó Viện trưởng Thường trực
17g00:   Dược thạch (dùng buffet)
18g00:   Cựu Tăng Ni sinh vân tập tại Chánh điện tạm
18g15:   Thắp nến tri ân và tưởng niệm.
18g45:   Khóa lễ Tụng kinh cầu nguyện
19g30:   Hồi hướng & bế mạc.

 1. Ngày 7/12/2019 (12/11/Kỷ Hợi):  HỘI THẢO KHOA HỌC
 •   Chủ đề chính:
“Phật học Việt Nam thời hiện đại: Bản chất, hội nhập và phát triển”      
 • Buổi sáng: Phiên Khai mạc Hội thảo (tại Chánh điện tạm)
7g15:    Đón tiếp chư Tôn đức và quý vị Đại biểu
7g45:    Chính thức Khai mạc
-   Niệm Phật cầu gia hộ.
-   Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần đại biểu.
-   Giới thiệu Chủ toạ đoàn và Thư ký
8g00:    Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức
8g10:    Đề dẫn Hội thảo.
8g20 :   Các phát biểu chính của chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN  
9g00:    Đạo từ của Hòa thượng chứng minh
9g10:    Hội thảo 06 nhóm chuyên đề (tại các phòng họp nhỏ):
 • Nhóm 1: Giáo dục Phật giáo: bản chất, phương pháp và giá trị”
 • Nhóm 2: Phật học Việt Nam thời hiện đại: bản chất, hội nhập và phát triển”.
 • Nhóm 3:   “Các phong trào Phật học tại Việt Nam”
 • Nhóm 4: “Chương trình Phật học của HVPGVN tại TP.HCM và trên thế giới”
 • Nhóm 5:   Nhu cầu cải cách Phật học tại Việt Nam”
 • Nhóm 6: “Giáo dục đạo đức Phật giáo trong trường học và xã hội.
11g00:    Thọ trai (buffet)
12g00:     Nghỉ giải lao
 
 • Buổi chiều: Hội thảo & bế mạc
13g00:    - Tiếp tục hội thảo 06 nhóm chuyên đề (tại các phòng họp nhỏ).
 • Trao Bằng Tuyên Dương Công Đức của Học viện
16h00:     Lễ bế mạc hội thảo (tại Chánh điện tạm)
 1. Niệm Phật cầu gia hộ.
 2. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự.
 3. Phát biểu khai mạc.
 4. Báo cáo kết quả hội thảo.
 5. Phát biểu đánh giá của đại diện Giáo sư
 6. Phát biểu của đại diện lãnh đạo Giáo hội.
 7. Đạo từ của Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật GHPGVN
 8. Phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức
 9. Hồi hướng – bế mạc và chụp ảnh lưu niệm.
 1. Ngày 8/12/2019 (13/11/Kỷ Hợi): LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP
 •   Thời gian: Bắt đầu lúc 8g00 đến 11g00.
 •   Khách mời tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước và Chính phủ; Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Thi Đua Khen thưởng Trung ương; chư tôn đức lãnh đạo: HĐCM, HĐTS GHPGVN, các Ban/Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các tỉnh/thành, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và 24 quận/huyện; quý lãnh đạo Thành ủy, UBND,  UBMTTQ, Ban Tôn giáo và Sở Công An TP.HCM; quý lãnh đạo Huyện ủy, UBND,  UBMTTQ, Phòng Nội vụ và Ban Chỉ huy Công An huyện Bình Chánh; UBND,  UBMTTQ, Ban Chỉ huy Công An xã Lê Minh Xuân; chư tôn đức lãnh đạo các học viện: Hà Nội, Huế và Cần Thơ; chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Điều hành, Hội đồng khoa và các giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; Cựu tăng ni sinh đã tốt nghiệp 11 khóa và các tăng ni sinh đang học tại Học viện. 
 •   Số lượng: gồm 150 đại biểu chính thức, 1.500 tăng ni và Phật tử.
 •   Chương trình cụ thể:
  1.  Chư tôn đức Giáo phẩm, quý quan khách quang lâm hội trường.
  2.  Niệm Phật cầu gia bị, lễ chào Quốc kỳ – Đạo kỳ và 01 phút tưởng niệm
  3.  Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu đại biểu tham dự.
  4.  Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức.
  5.  Tặng hoa chúc mừng.
  6.  Báo cáo tóm tắt 35 năm hoạt động giáo dục của Học viện.
  7.  Tuyên đọc quyết định và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCNVN.
  8.  Tuyên đọc quyết định và trao Bằng Tuyên Dương Công Đức của  GHPGVN
  9. Tuyên đọc quyết định và trao Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TPHCM.
  10. Tuyên đọc và trao Quyết định lưu nhiệm, bổ sung thành phần nhân sự  Hội đồng Điều hành Học viện, nhiệm kỳ 2019- 2022.
  11. Các trường Đại học Quốc tế trao Bằng Tiến sĩ Danh Dự đến Hòa thượng Viện trưởng.
  12. Phát biểu của đại diện Chính quyền TP.HCM.
  13. Phát biểu chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
  14. Đạo từ của Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM GHPGVN.
  15. Cảm tạ của Ban Tổ chức.
  16. Hồi hướng bế mạc và thọ trai.
V. CÁC BIỂU NGỮ TRANG TRÍ
 1. Treo cờ tại lễ đài:
- Cờ Tổ quốc treo bên trái, cờ Phật giáo treo bên phải (từ mặt chính diện trụ sở nhìn ra).
- Cờ Tổ quốc lớn hơn cờ Phật giáo từ 01 – 02 cm.
 
 1. Tấm phong (backdrop) tại lễ đài:

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
------------------------------------------------
 
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(1984 - 2019)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 - 8/12/2019 – (11 - 13/11/Kỷ Hợi)
 
  
 1. Biểu ngữ chào mừng:
 
 
 
 
CUNG NGHINH CHƯ TÔN THIỀN ĐỨC TĂNG NI,
CHÀO MỪNG QUÝ QUAN KHÁCH, ĐẠI BIỂU QUANG LÂM
  


 
 1. Các panners ở bên ngoài đường:


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINHLỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH  (1984 - 2019)


Thời gian: 8h00 sáng, ngày 6-8/12/2019 - nhằm 11-13/11/Kỷ Hợi
 • Địa điểm: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Cơ sở II
 • Địa chỉ: A13/14, Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.HÌNH ẢNH
HỌC VIỆN

 
Kính chúc quý Ban nhiều sức khỏe, vô lượng an lạc, hoàn thành tốt mọi công tác./.
Trân trọng.


 
 
* Nơi nhận:
-  Ban Tôn giáo Chính phủ,
-  Ban Thường trực HĐTS GHPGVN; “để b/c”
-  Thành viên HĐĐH, Ban Tổ chức; "để thực hiện”
-  UBND, UBMTTQVN, BTG, CA-TP.HCM,
   Phòng Cảnh Sát GTĐB-CA TP.HCM,
-  UBND, UBMTTQVN, PNV, BCH Công An    huyện Bình Chánh;
-  UBND, UBMTTQVN Công an xã Lê Minh Xuân
                                                 “để biết và hỗ trợ”
- Lưu VT.
TM. HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HỌC VIỆN
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 
Hòa thượng Thích Giác Toàn  

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây