27. GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO THIẾU NHI HƯỚNG ĐẾN THỰC HÀNH LUẬT NHÂN-QUẢ

Thứ bảy - 07/12/2019 07:03

GIÁO DỤC K NĂNG SỐNG CHO THIẾU NHI HƯỚNG ĐẾN THỰC HÀNH LUẬT NHÂN-QUẢ


TS. Huỳnh Lâm Anh Chương NCS. Siều Hải 
  1.  ĐẶT VẤN ĐỀ
Luật Nhân-Quả luật ngàn đời của đạo Phật. Trên thế giới nói chung tại Việt Nam nói riêng, luật Nhân-Quả đã trở thành triết lý sống cho hàng triệu triệu người từ trước đến nay trong tương lai.
nhiều phương cách để thực hiện luật Nhân-Quả, trong đó việc đề xuất các nội dung giáo dục, từ cấp quốc gia đến cấp trường học, từ giáo dục cho trẻ con đến thanh niên người trưởng thành.
Bài viết này đề cập đến việc đề xuất nội dung gồm 8 k năng sống cần giáo dục cho thiếu nhi nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục tiểu học hiện nay nhằm hướng đến thực hành luật Nhân-Quả.
  1. NỘI DUNG
    1. Khái niệm k năng sống
K năng sống khả năng của mỗi người được những hành vi, hành động, việc làm để thích ứng với cuộc sống hàng ngày cao hơn làm chủ cuộc sống sống tốt đẹp.


*. Trường Đại học phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
    1. Quá trình hình thành k năng sốngmỗi người
Quá trình hình thành k năng sống diễn ra như sau:
Bước 1. Con người tiếp thu, lĩnh hội các chuẩn mực/ kiến thức.
Bước 2. Con người bày tỏ thái độ với chuẩn mực/ kiến thức. Ủng hộ các việc làm đúng chuẩn mực/ kiến thức đã phản đối các việc làm ngược lại.
Bước 3. Con người thực hiện việc làm, hành động, hành vi theo chuẩn mực/ kiến thức đã nhận thức.
Bước 4. Thực hiện lặp đi, lặp lại các việc làm, hành động, hành vi tương tự ở nhiều tình huống, hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống; cần thời gian nhiều năm hoặc nhiều chục năm.
Bước 5. Hình thành thói quen về các chuẩn mực/ kiến thức (kỹ năng sống)
Bước 6. Hình thành giá trị con người (giá trị sống) Trong 6 bước nêu trên, Nn và Quả có sự hin din.
    1. Các k năng sống cần giáo dục cho thiếu nhi
Như tin đã đưa, Bộ Giáo dục Đào tạo (2018) đã công bố Thông32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây một sự kiện giáo dục rất quan trọng được dư luận hội quan tâm chờ đợi liên tục trong vài năm gần đây, từ lúc có đề án biên son cp nht. Trong chương trình này có một phn rất quan trọng đó Chuẩn phẩm chất của học sinh Việt Nam trong tương lai gồm 5 phẩm chất là: yêu nước, nhân ái, chăm ch, trung thực trách nhiệm.mỗi phẩm chất đều chia 3 mức độ yêu cầu khác nhau dành cho học sinh tiểu học (thiếu nhi), học sinh trung học sở (thiếu niên) học sinh trung học phổ thông (thanh niên).
408
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC HỘI

K năng sống của mỗi người không phải sinh ra đã phải được dạy tập luyện từ nhỏ do cha mẹ, thầy những người lớn khác thực hiện. Cần sự thống nhất giữa các đối tượng người lớn để giáo dục trẻ, cần thực hiện hàng chục năm.
 

STT


Các kỹ năng sống cần giáo dục cho thiếu nhi
5 phẩm chất, 3 năng lực cần thiết trong Chương trình giáo dục thiếu nhi
(Học sinh tiểu học)
1 K năng sống thể hiện sự tự tin (hiểu
bản thân, thể hiện giá trị bản thân,…)
Yêu nước
409
GIO D   KNĂNGSỐ   GCHO THIẾ    NHI Ớ   G ĐẾ    THỰ   HNH LUẬT NHÂN-QU

Gần đây hơn, Bộ Giáo dục Đào tạo (2019), Ch thị số 2268/ CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng về nhiệm vụ giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, mục nhiệm vụ 3.5 đã viết: Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, k năng sống cho học sinh, sinh viên; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón, thăm quan, ngoại; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, công tác y tế trường học; phát động phong trào học bơi hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh, sinh viên.
Hai sở pháp trên đã định hướng cho việc giáo dục k năng sống cho giới trẻ Việt Nam nhằm rèn luyện nhân cách, thành người, thành nhân.
Sau đây các k năng sống do tác giả đề xuất để giáo dục cho thiếu nhi Việt Nam vừa đáp ứng chương trình giáo dục mới vừa đáp ứng thực hành luật Nhân-Quả (trích trong Bộ sách Giáo dục K năng sống cho học sinh từ mầm non đến lớp 9 do tác giả chủ biên, Nxb. Đại học phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2018)
 

 
2 K năng sống thể hiện lòng tự trọng Tch nhim
3 K năng sống thể hiện lòng trung
thực
Trung thực
4 K năng sống thể hiện tính hợp tác Năng   lực   giao   tiếp, hợp tác
5 K  năng  sống  thể  hiện  lòng  yêu thương Nhân ái
6 K năng sống thể hiện tính kỷ luật Năng  lực  giải  quyết
vấn đề, sáng tạo
7 K năng sống thể hiện tính kiên trì Chăm chỉ
8 K năng sống thể hiện tính tự lập Năng  lực  tự  chủ,  tự
lập

Cụ thể hơn, sau đây việc phân tích một k năng sống số thứ tự 3 (các k năng sống khác cũng tương tự như vậy).
STT Các bước giáo dục Kỹ năng sống thể hiện lòng trung thực cho thiếu nhi (kỹ năng số 3) Sự thể hiện của Nhân Quả
1 B1.  Cung  cấp  kiến  thức  về  lòng trung thực cho thiếu nhi NHÂN
2 B2. Khuyến khích thiếu nhi ủng hộ những việc làm trung thực NHÂN
3 B3. Thiếu nhi thể hiện các việc làm trung thực, lời nói trung thực QU
4 B4. Thiếu nhi thể hiện các việc làm trung thực, lời nói trung thực với nhiều tình huống khác nhau trong thời gian 5 năm, từ 6 tuổi đến 11 tuổi; tiếp tục về sau VỪA C QU VỪA GIEO NHÂN
410
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC HỘI
 

 
5 B5. Thiếu nhi thói quen trung thực QU BỀN VỮNG,
ỔN ĐỊNH
6 B6.  Thiếu  nhi  được  đánh  giá  
cháu trung thực/bé trung thực
QU BỀN VỮNG,
ỔN ĐỊNH
7 B7. Th ếu nhi tiếp tục thực hiện cho đếnc trưởng tnh đđược đánh giá cậu trung thực, chàng thanh niên trung thực, ngườiđàn ông trung thc QU RẤT BỀN VỮNG, RẤT ỔN ĐỊNH

Từ bảng trên ta thấy:
Nhân gieo, tương ứng với Bước 1 2.
Quả gặt, tương ứng với các bước còn lại; muốn gặt được lâu bền thì phải thực hiện Bước 4, 5.
dụ, một thiếu nhi làm được ở Bước 3 bắt đầu hái quả, quả ở đây em ấy được một việc làm tốt, em ấy thích ứng được với hoàn cảnh sống của mình, tự tin với chính mình, được khen ngợi trung thực. Nhưng không dừng lạiđó, em ấy cần thể hiện việc làm ấynhiều nơi, nhiều lúc khác nữa, với nhiều đối tượng con người hơn nữa để em ấy được một tầm nhìn rộng lớn hơn đầy đủ hơn, để em ấy khẳng định tính đúng đắn của việc làm mình đã chọn, để hình thành bản lĩnh cho em ấy rằngđúng cho dù lúc nó cũng bị sóng gió xô đẩy. Để được như vậy, em ấy cần kiên trì thực hiện trong vài năm hoặc vài chục năm với sự hỗ trợ của cha mẹ, thầy nhiều người lớn khác để giá trị trung thực trở thành bản chất, thành máu thịt trong con người của em ấy.
  1. KẾT LUẬN
Luật Nhân-Quả luật ngàn đời của đạo Phật, giá trị khoa học thực tiễn. Việc đề xuất các k năng sống cần giáo dục cho thiếu nhi Việt Nam trong thời gian tới cần hướng theo xu hướng phát triển giáo dục Việt Nam nhưng tất cả không đi chệch ra khỏi quỹ đạo của luật Nhân-Quả.
411
GIO D   KNĂNGSỐ   GCHO THIẾ    NHI Ớ   G ĐẾ    THỰ   HNH LUẬT NHÂN-QU

412
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC HỘITài liệu tham khảo
Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Thông32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Bộ Giáo dục Đào tạo (2019), Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng về nhiệm vụgiải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.
Huỳnh Lâm Anh Chương (Chủ biên) (2018), Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, Nxb. Đại học phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Walpola Rahula (2013), Những lời Phật dạy, Kim Kha biên dịch, Nxb. Tng hợp Thành phố HC Minh.
Thích Nhật Từ (2015), Nghi thức tụng niệm, Nxb. Hồng Đức.
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây