21.PHỔ ĐÀ SƠN – HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TĂNG GIÀ HÀNG ĐẦU PHẬT GIÁO TRUNG HOA

Thứ sáu - 06/12/2019 04:06
PHỔ ĐÀ SƠN – HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TĂNG GIÀ HÀNG ĐẦU PHẬT GIÁO TRUNG HOA
NCS.ĐĐ. Thích Nguyên
 
Phổ Đà Sơn từ xưa đến nay được biết đến như một thánh địa thờ tự Bồ tát Quán Âm của Pht giáo Hán truyn Trung Quốc. Ngoài ra, ngày nay nơi này còn khá nổi danh với công tác giáo dục đào tạo Tăng tài. Tháng 5/2019, người viết đủ duyên lành tháp tùng phái đoàn sáu người do giáo Lợi An1 làm trưởng đoàn, cùng đến Phổ Đà Sơn tham quan giao lưu học thuật với Tăng Ni sinh học viện. Tuy chỉ năm ngày ngắn ngủi, nhưng với phương pháp giáo dục tiên tiến, hệ thống quảnphù hợp, Tăng già lưỡng chúng hòa thuận, hậu cần phục vụ chu đáo… nơi này đã lưu lại trong lòng người viết một kỷ niệm sâu sắc bài học quý báu trong quãng đời kiếm tìm tri thức của mình. Nay, xin ghi lại một vài điều cảm nhận chia sẻ dưới cái nhìn học thuật.
 1. HỌC VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN
Tiền thân Phật học viện Phổ Đà Sơn2 được sáng lập vào năm 1988, đến năm 2011 được nâng cấp thành học viện Phổ Đà Sơn


  1. Giáo Lợi An(李利安): Một trong những học giả nổi tiếng nghiên cứu Quan Âm học của Trung Quốc.
  2. Phật học viện Phổ Đà Sơn(普陀山佛學院).
 

Pht học vin Trung Quốc3. Đm nhim chức vụ hiu trưởng hin nay Hòa thượng Đạo Từ4. Được biết, học viện một viện trực thuộc hệ thống Pht học vin Trung Quốc, đã được Bộ Qun lý Tôn giáo Trung Quốc phê duyt và cp phép. Trong đó, Giáo hi Pht giáo Trung Quốc chỉ đo tnh lp; Pht học vin Trung Quốc, Giáo hội Phật giáo tỉnh Chiết Giang Giáo hội Phật giáo Phổ Đà Sơn đồng thừa hành kiến thiết quản lý.
Học viện Phổ Đà Sơn ngày nay được thành lập với mục tiêu “Đứng đầu cả nước, ảnh hưởng thế giới, đào tạo nhân tài đẳng cấp đại sư”5. Với tổng diện tích rộng khoảng 300 mẫu, đất sử dụng chiếm khoảng 50.000 m2, tổng kinh phí đầulên đến 360.000.000 Nhân dân tệ. Năm 2003, được khởi xướng xây dựng, nhưng thực tế tới năm 2004 mới được khởi công động thổ, năm 2010 thì hoàn thành bộ, tới năm 2011 hoàn công đi vào hoạt động.
Dựa vào sự chỉ đạo pháp quy của ban tôn giáo Đảng Nhà Nước Trung Quốc, Học vin nỗ lực bi dưỡng và đào to Tăng tài, đồng thời kiên định con đường hội Chủ nghĩa. Tăng Ni sinh được trang bị đầy đủ các kiến thức về tôn giáo, lập chí tiến thủ, hội đủ năng lực lãnh đạo quần chúng Phật tử. Nhất lấy Phật giáo Hán truyền làm trọng tâm nghiên cứu hoạt động theo chính sách Trung Quốc hóa Pht giáo6.
Trong lịch sử truyn giáo, Trung Quốc hóa tín ngưỡng Quán Âm sự kết tinh giao thoa giữa văn ha Phật giáo Ấn Độ văn ha bn đa Trung Quốc, là sự quyn biến văn hóa giữa vic thích ứng với bi cnh xã hi Trung Quốc và văn hóa truyn thống, đây cũng chính một phiên bản thu nhỏ về vận mệnh của tất cả các nền văn hóa ngoại lai sau khi du nhập vào Trung Quốc 7.


  1. Phổ Đà Sơn Phật học viện Trung Quốc(中國佛學院普陀山學院 The China’s Buddhist Academy of Mt. Putuo
  2. Hòa thượng Đạo Từ(道慈長老)
  3. “Đứng đầu cả nước, ảnh hưởng thế giới, đào tạo nhân tài đẳng cấp đại sư”(國 流,影響世界,能出大師級人才)
  4. “Trung Quốc ha Phật giáo”(中國化佛教)
7. 李利安:《觀音信仰的中國化》,《山東大學學報》(哲學社會科學版)
 

Với bài nghiên cứu trên, ta sẽ hiu hơn vkhái nim gi là Trung Quốc hóa các nn tín ngưỡng ngoại quốc sau khi đổ bộ vào Trung Hoa. Trung Quốc là một đt nước ctớim ngàn m văn hiến, nên họ không cam tâm chịu sự khuất phục văn ha tín ngưỡng ngoại bang. Với chính sách mới như hiện nay, không ch Phật giáo, tất cả các tôn giáo ngoại lai khác, nếu muốn được hoạt động phát triển thì điu kin đu tiên là phi Trung Quốc hóacác nn tôn giáo đó.
Học viện với xu thế hiện đại ha tổng hợp, khung cảnh môi trường sạch đẹp, sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên ưu tú. Từ lúc thành lập đến nay, học viện đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý trong công tác chiêu sinh toàn quốc, học viện đã đạt được danh hiệu số người báo danh đông nhất, thí sinh đến học nhiều nhất, số lượng học sinh đang theo học đông nhất.
  1. Sơ lược tiền thân Học viện:
Để c được danh hiệu địa vị như ngày nay, học viện đã từng kinh qua những thăng trầm lịch sử trong sứ mệnh giáo dục. C thể nói phần lớn do ảnh hưởng chịu sự tác động ngoại lực từ thời cuộc chính sự lúc bấy giờ. Căn cứ vào tiểu sử của học viện Phổ Đà Sơn8, bài viết tm lược 4 giai đoạn phát triển như sau:
   1. Hội Giáo dục Tăng già (1908)
Vào cuối đời Thanh, chùa chiền thiếu thốn phòng không đủ khả năng mở lớp học. May thay, lúc ấy c một vị Tăng người Nhật tên Thủy Mai Hiểu (1877-1949) đứng ra động viên khuyến khích đại chúng, cộng với Tăng chúng bổn tự nỗ lực tự thân vận động, nhờ thế mới đủ nhân duyên để mở lớp học Phật.
Vua Quang Tự năm thứ 34 (1908), Hòa thượng Khai Như (chùa Pháp Vũ) cùng với các thầy đương thời như: Thông Đạt, Khôn Bảo,
,2006年第4期,頁68:“觀音信仰的中國化是印度佛教文化與中國固有文化不 斷交往的史凝結, 是適應中國社會背景與文化傳統而必然發生的一種文化變, 也是所有外來文化在中國命運走向的一個縮影。”
8. 史沿革》http://www.zgpts.com/index.php?_m=mod_article&_
a=fullist&caa_id=34, 05.10.2019
 

Thiện Chương, Vĩnh Ngộ, Nguyệt Đức, Khai Nhiên, Văn Chất, Ích Khiêm, Quảng Học, Liễu Dư, Văn Liên, Thích Chiếu, Nguyện Lai, Nguyên Thông đồng sáp lập “Hội Giáo dục Tăng già Phổ Đà Sơn”9 tại Long Loan (thành phố Ôn Châu), đồng thời tiến cử Hòa thượng Khai Như làm hội trưởng.
Vua Tuyên Thống năm thứ nhất (1909), may nhờ thầy Quảng Học quyên gp được 3.000 bạc, xây thành 16 phòng học, sáng lập trường học Tăng - Ha Vũ. Năm 1910, xây dựng thêm trường tiểu học Chu Gia Tiêm. Tháng 10 năm 1912 (Dân Quốc năm thứ nhất), đại chúng cử thầy Văn Liên đảm nhiệm hội trưởng, còn thầy Liễu Nht làm hi phó. Tháng 3m 1913, Tng Hi Pht giáo Trung Hoa được thành lậpThượng Hải, Hội Giáo dục Tăng già đổi tên thành “Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn”10.
   1. Trường hc Tăng - Hóa Vũ PhĐà Sơn (1909)
Vào thời vua Tuyên Thống năm thứ nhất (1909) nhà Thanh, thầy Quảng Học, thầy Khai Như, thầy Liễu Dư… đồng sáng lập Hội Giáo dục Tăng già ở Long Loan, đồng thời mời thầy Vân Phong đảm nhiệm hiệu trưởng, thầy Liễu Ngộ thầy Diệu Viên làm giáo thọ. Sau lại thỉnh thầy Khoan Đạo (chùa Kim Sơn) giữ chức hiệu trưởng, thầy Thái (1890-1947) làm giáo thọ phụ trách truyền dạy kiến thức Phật học, khai giảng vào ngày 26 tháng 4 cùng năm. Thành phần học sinh chủ yếu lúc đó quý thầy các chú Sa-di trong bổn tự. Đồng thời đăng thông báo chiêu sinh ở khu vực Hoa Đông, nội dung học các môn về văn ha thường thức Phật học bản. Đáng lưu ý, mọi chi phí ăn học đều miễn phí, ngoài ra học viện còn trang bị thêm phòng cho các Tăng chúng ngoại tự đến học, kinh phí lúc bấy giờ đều do Hội Giáo dục Tăng già chu cấp. Trong thời kkng chiến, trường học từng bị đốt phá hai ln, sau lại được tu sửa, nhưng do khó khăn về kinh phí nên đành phải tạm ngưng một thời gian.


 1. “Hội Giáo dục Tăng già Phổ Đà Sơn”(普陀山僧教育會)
 2. “Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn”(普陀山佛教會)
 

Năm Dân Quốc thứ 35 (1946), Chi hội Phật giáo huyện Định Hải (tiền thân của Hội Phật giáo Phổ Đà Sơn) ra sức hỗ trợ, trường được dời về khuôn viên tháp Đa Bảo. Đồng thời mời cư Trần Ba đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Với lý do kinh phí eo hẹp nên chỉ mở được một lớp học cho đến năm giải phng (1949) ngưng hẳn.
   1. Phật học Uyển Nam Hải (1932)
Tháng 2 năm 1932 (Dân Quốc năm thứ 21), thầy Doanh Chiếu (trụ trì chùa Phổ Tế), thầy Khoan Đạo (hiệu trưởng trường Tăng
- Ha Vũ) đồng thỉnh thầy Thái chỉ đạo thành lập Học Uyển, thầy Khoan Dung làm giáo vụ viện giáo Lâm ở Bắc Bình (nay Bắc Kinh). Đặt sở tại chùa Pháp Vũ, nhưng không bao lâu sau cũng phải ngưng dạy ngừng nhận học Tăng.
   1. Phật học viện Phổ Đà Sơn (1986-1997)
sở Phật học viện Phổ Đà Sơn được đặtam Phúc Tuyền, do Giáo hội Phật giáo khởi xướng thành lập, thầy Ấn Thật (Singapore) ủng hộ tịnh tài, chủ yếu đào tạo những tu sĩ Phật giáo trở thành bậc tài đức vẹn toàn, đầy đủ năng lực cứu tế quần sinh. Năm 1986, học viện lần lượt thỉnh các thầy Giới Tịnh, thầy Tu Văn, thầy Phương Hưng… đứng ra chủ trì xây dựng nhưng vẫn không mấy kết quả, sau lại mời thầy Kim Tuyền thầy Viên Chân đảm nhiệm. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1987, qua 4 lần hội họp nội bộ mới đi đến quyết định cuối cùng, đồng thời thành lập “Hội Ủy viên Trù bị Phật học viện Phổ Đà Sơn”11; thầy Đạo Sinh, thầy Tu Văn, thầy Trí Thiền, cư sĩ Vương Minh Đức cư sỹ Lạc Hồng Thân đồng làm ủy viên thường trực; thầy Diệu Thiện thầy Ngộ Đạo đảm nhiệm vai trò cố vấn, thầy Đạo Sanh giữ chức chủ nhiệm; cư sỹ Vương Minh Đức thầy Tu Văn đồng làm ph chủ nhiệm. Sau đ, học viện khẩn trương bắt tay vào việc thỉnh mời giáo giảng dạy, soạn đại cương giáo án, cũng như đăng thông báo chiêu sinh. 1. “Hội Ủy viên Trù bị Phật học viện Phổ Đà Sơn”(普陀山佛學院籌備委員會)
 

Ngày 13.1.1988, sau khi họp các đoàn thể ban ngành liên quan, Học viện tuyên bố thành lập Phật học viện Phổ Đà Sơn12. Thầy Diệu Thiện đảm nhiệm viện trưởng; cư sỹ Vương Đức Minh, thầy Ngộ Đạo, thầy Đạo Sanh đồng làm viện ph; thầy Viên Chân giữ chức viện ph kiêm chủ nhiệm giáo vụ, thầy Hoa Chánh làm giám viện kiêm chủ nhiệm tổng vụ. Học viện thông báo công khai chiêu sinh rộng rãi khắp các sở tự viện lớn nhỏ trong toàn quốc. Điều kiện yêu cầu học sinh độ tuổi phải từ 18 đến 25, xuất gia từ 1 năm trở lên, học lực hết hết cấp 2, bổn các tự viện giấy xác nhận chính quyền tôn giáo địa phương xét duyệt. Thời gian tiếp nhận hồ từ ngày 25 tháng 1 đến 10 tháng 2 năm 1988, theo ghi nhận, lúc ấy c 81 tu sĩ từ các tỉnh trong nước như: Quảng Đông, Hồ Bắc, Cát Lâm, Nam, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang… tới báo danh. Vào ngày 15 tháng 3 năm1988, thi kiểm tra trình độ, nội dung thi bao gồm Phật học, Ngữ văn, Chính trị, Lịch sử Địa lý… Kết quả học sinh đến ứng thí c 72 người, nhận chính thức 30 người 10 người dự bị. Ngày 22 làm lễ khai giảng, tới ngày 28 chính thức dy học và ngày 29 đăng tin tức lên Chiết Giang Nht o”.
Căn cứ vào sự chỉ đạo của Hòa thượng viện trưởng Diệu Thiện, sau khi thông qua hội đồng xét duyệt ra quyết định lớp dự bị lớp chính thức, thời gian học của mỗi kha 3 năm, cộng thêm 3 năm học nghiên cứu, tổng thời gian đào tạo lên đến 9 năm. Các giai đoạn học tập cụ thể như sau:
Lớp dự bị: Tương đương hệ trung cấp, chủ yếu học Phật học bản, yêu cầu học Tăng nắm vững kiến thức Phật học văn ha thường thức, học viện chú trọng đào tạo học Tăng đầy đủ oai nghi tế hạnh giữ vững tâm.
Lớp chính thức: Tương đương hệ đại học, yêu cầu Tăng sinh phải tốt nghiệp xong lớp dự bị, hoặc đã tốt nghiệp các trường Phật học vin khác. Ni dung học bao gồm các môn Pht học như: Trung quán, Duy thức, Thiên Thai, Tịnh độ. Các môn văn ha: tiếng Anh, 1. Phật học viện Phổ Đà Sơn(普陀山佛學院)
 

Hán ngữ cổ đại, tập làm văn… Được biết, 2 năm đầu học Tăng phải nắm vững kiến thức về các tông phái Phật giáo Hán truyền, sang năm thứ 3 thì học chuyên sâu về tông Thiên Thai, đây cũng nét đặc thù tiêu biểu của Học viện.
Lớp nghiên cứu: Chính lớp chuyên tu theo tông phái Thiên Thai, khi những Tăng sinh đã hoàn thành lớp dự bị lớp chính thức, c ý muốn tiến tu sâu hơn trong vấn đề lĩnh hội Phật pháp uyên thâm. Học viện đào tạo 3 năm chuyên tu, với mong muốn những học Tăng mai này trang bị đầy đủ các năng lực tu học cần thiết để trở thành rường cột của Phật giáo.
  1. Phương châm giáo dục đào tạo
Học viện Phổ Đà Sơn ngày nay học viện khuyến khích Tăng Ni sinh theo học nội trú, với số lượng phòng ốc dồi dào, đủ để cung cấp cho số lượng học sinh đến học nghiên cứu từ cả nước. Một học sinh sau khi hội đủ 3 yếu tố cần thiết: Tuổi đời trên 18, đã tốt nghiệp trung học phổ thông vượt qua được vòng xét tuyển của học viện. Phần này, bài viết chủ yếu căn cứ vào bài phát biểu của quan chức địa phương đối với phương châm hoạt động giáo dục đào tạo Tăng tài ở học viện Phổ Đà Sơn, đúc kết ra được 6 tiêu chí hoạt động13 của học viện như sau:
   1. Kết hợp giáo dục Phật học ngoại điển
Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đào tạo, Học viện đã ký hip ước14 hợp tác với khoa Triết trường Đại học Sư phạm Hoa Đông. Với những môn học mang tính chất thế học do bên phạm Hoa Đông phụ trách cấp tín chỉ, các giáo đại học đứng lớp giảng dạy, còn những môn nội điển Phật học do các giáo thọ trong bổn viện truyền dạy, đây mô hình giáo dục thân thiện kết hợp bổ sung giữa đạo đời. Đơn cử như, Tăng Ni sinh hệ đại học phải học hoàn thành các môn về đại cương tôn giáo học do phạm Hoa13.《普陀山寺院管理》系列之九“學修並重”《中國佛學院普陀山學院的
學經驗》(中國宗教),2018年第9期,頁44-45。
14.《教學科研合作協議》
 

Đông phụ trách giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp sẽ được trường phạm Hoa Đông cấp bằng.
Từ lúc học viện hợp tác với phạm Hoa Đông, chất lượng giáo dục được cải tiến khả quan như mong đợi. Thực tế c thể kiểm chứng được, tỷ lệ học sinh đến học viện báo danh tăng theo thời gian, số lượng Tăng Ni sinh các kha thế cũng tăng đều. Điều đáng vui hơn kiến thức về Phật học cũng như thế học của các Tăng Ni sinh sau khi tốt nghiệp tương đối vững chắc đầy đủ.
   1. Giao lưu hợp tác giáo dục trong nước quốc tế
Điều học viện c thể tự hào chính đã đang tiến hành đẩy mạnh giao lưu hợp tác với các trường đại học Phật giáo quốc tế như: Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (Thái Lan), Đại học Đại Cốc (Nhật Bản), Đại học Kelaniya (Sri Lanka), Đại học Nāgānanda (Sri Lanka)… Đồng thời học viện cũng đẩy mạnh xúc tiến hợp tác với các trường đại học chất lượng cao trong nước, như phạm Hoa Đông Thượng Hải, Học viện Hải Dương Chiết Gi- ang, Đại học Tây Bắc Tây An… Tuy chỉ mới giao lưu hợp tác trong giai đoạn đầu, nhưng học viện đã khẳng định được vị thế nhất định.
Học viện chủ động tích cực tham dự các hội thảo về nghiệp vụ phạm, đồng tổ chức giới đàn trong phạm vi Phật giáo Hán truyền Trung Quốc, tham gia din đàn Pht giáo thế giới ln thứ IV, Tăng Ni sinh hưởng ứng phát biểu luận văn toàn quốc lần thứ II, lần đầu khởi xướng đối thoại giáo dục trong giới tu sỹ giữa Đại Lục Đài Loan, giao lưu văn ha Quán Âm với huyện Thiên Thủy tỉnh Cam Túc, kết nối hoằng pháp trong tỉnh Chiết Giang, hội thảo học thuật văn ha Quán Âm (Phổ Đà Sơn)… Với những lần tham dự đng gp tích cực như vậy, cũng đủ thấy được những thành tựu nhất định của học vin đi với nn học thut Pht giáo Trung Quốc, quan trọng hơn nữa điều này cũng tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt các đoàn thể ban nghành liên quan.
   1. Xây dựng đội ngũ giáo thọ hàng đầu
Đội ngũ giáo thọ của Học viện tương đối hùng hậu. Tuy độ tuổi
 

bình quân của quý thầy giáo thọ còn khá trẻ, nhưng đầy nhiệt huyết tính học thuật khá cao. Ngoài ra, học viện cũng hết sức chú trọng đến chất lượng đào tạo, điển hình thường xuyên mời các giáo nổi tiếng đến học viện giảng dạy giao lưu hội thảo.
Học viện hiện đang đào tạo các môn học nội điển như: Thiên Thai, Trung quán, Duy thức, Lut học, Tịnh đ, SPht giáo, A Tỳ Đạt Ma, Quán Âm học, Văn hiến Phật giáo học, Tôn giáo học, Quảnthư viện…
Để quan tâm hỗ trợ Tăng Ni sinh viết luận văn mang tính học thuật cao cũng như hoàn thành đúng thời gian nghiên cứu, học viện còn yêu cầu phải c một giáo đại học hướng dẫn một giáo thọ của học viện đứng ra chỉ đạo luận văn đối với mỗi một nghiên cứu sinh. Học viện cũng khuyến khích các nghiên cứu sinh ấy phải thường xuyên chủ động liên lạc xin ý kiến hướng dẫn từ các giáo đối với luận văn của mình. Điều đáng khích lệ các Tăng Ni sinh ấy c thái độ học tập hết sức nghiêm chnh, cũng như tu trì nghiêm mật.
   1. Ưu tiên học thuật hoằng truyền văn hóa Phật giáo
Học viện phát triển theo xu hướng giáo dục hiện đại, đồng thời xác định ràng mục đích giảng dạy nghiên cứu. C thể nhắc đến, Phổ Đà Giảng tự15 hiện sở giáo dục trọng tâm, đây cũng nơi các vị giáo thọ Tăng Ni sinh trao dồi tài năng, kế thừa truyền thống tùng lâm tự viện, phát huy chất liệu cũng như chất lượng của Học viện Phật giáo.
Được biết, Học viện đã xuất bản bộ Tùng Thư Phật Học Phổ Đà Sơn16, sách công cụ nghiên cứu Phật học, nghiên cứu Phật giáo quốc tế, nổi bật nhất công trình sưu tập hiệu đính những thư tịch cổ kim liên quan đến chủ đề Quán Âm học…
Phần lớn các đầu sách ấy đều mang tính quốc tế, với các ngôn ngữ như: Trung văn, Anh văn, Phạn ngữ, tiếng PaliHọc vin 1. Phổ Đà Giảng tự(普陀講寺)
 2. Tùng Thư Phật Học Phổ Đà Sơn(普陀山佛學文叢)
 

chú trọng khuyến khích các học Tăng trước tác xuất bản tác phẩm nghiên cứu của mình. Với những điều vừa nêu trên, học viện tự tin có thể cung cp cho giới học thut Trung Quốc một sân chơi đúng nghĩa giao lưu hợp tác giáo dục, nhất ứng dụng lời Phật dạy vào trong công tác hoằng pháp lợi sanh truyền văn hatưởng Phật giáo Hán truyền.
   1. Trung kiên với con đường đã chọn
Chủ trương giáo dục Tăng tài của học viện hiện nay đào tạo ra những Tăng tài trụ cột cho Phật giáo, tài đức vẹn toàn, hội đủ những yếu tố cần đủ như niềm tin vững chắc với giáonhà Phật, phát triển năng lực hoằng pháp. Học viện xưa nay vẫn với chủ trương bất biến là, học phải đi đôi với tu17. Để phương hướng xác hơn, học viện đề ra khẩu hiệu: “Thường tùy Phật học, tín hạnh hợp nhất”18. Ngoài ra, Học viện cũng thành lập đoàn nghệ thuật nghi lễ Hải Triu Âm, hi từ thin, hi đọc sách Bạch Sơn, o Phổ Tế, website, Wechat, hội Tăng Ni sinh… Đáng chú ý hơn hết, Học viện phổ biến rộng rãi các thông tin nghiên cứu học thuật, báo cáo các thành tựu đã đạt được trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời không quên xiển dương khen thưởng các giáo thọ ưu tú đã c những đng gp nhất định.
   1. Thí điểm hình đào tạo tại gia
Trước nhu cu thực tế thiết yếu của đại đa stín chúng trong thời đại mới, với mục tiêu hoằng dương chánh pháp tiếp Tăng độ chúng, học viện chủ yếu dựa vào bản sắc đặc trưng đạo tràng tín ngưỡng Quán Âm, đồng thời tự hào với môi trường giáo dục thân thiện trang thiết bị giảng dạy khoa học hiện đại, cộng với đội ngũ giáo hùng hậu, đặc biệt duy trì quan hệ hợp tác rộng rãi với các giới Pht học Trung Quốc và quốc tế.
Sau khi được Ban Tôn giáo Chính phủ chiếu cvà xét duyt, chỉ định học viện nơi thí điểm đầu tiên trong sự nghiệp giáo dục


 1. Học phải đi đôi với tu(學修並重)
 2. “Thường tùy Phật học, tín hạnh hợp nhất”(常隨佛學,信行合一)
 

cư sĩ tại gia. Dựa vào số liệu thống mỗi năm, thấy được c khá nhiều cư sĩ trong nước đến đăng báo danh lưu trú học tập. Ngoài công tác dạy học nghiên cứu, học viện còn tổ chức những kha tu thiền mang tầm vc lớn nhỏ, cụ thể như hướng dẫn sắp xếp phổ cập các thời kha hành trì, tụng kinh niệm Phật, nhiễu tháp chép kinh, thưởng thức trà đạo, hành hương các thánh tích… những hoạt động cụ thể này phần nào đã nói lên được ý nghĩa thật sự của việc thượng cầu Phật đạo, hạ ha chúng sanh – một tinh thần tự lợi lợi tha, tự giác giác tha thiết yếu của nhà Phật.
  1. Chính sách đúng đắn cho ra hoa thơm trái ngọt
Từ những thành quả giáo dục cho ta thấy được, Học viện đã đang đào tạo giáo dục Tăng tài một cách c hệ thống với phương hướng đúng đắn. Điều này giúp Tăng Ni sinh tiến bộ trong việc làm chủ tri thức thế học cũng như Phật học ở thời đại mới, đồng thời kiến lập nên mô hình giáo dục Phật giáo bay cao tỏa ngát hương thơm trong việc cống hiến phụng sự nhân sinh.
Hiện nay, Học viện đang thực thi thí điểm kế hoạch 5 năm (2018-2022)19. Với các tiêu chí: Thành quả học thuật ưu việt, giáo thọ ưu tú, quảngiáo dục khoa học ưu tiên. Dưới chính sách điu nh của Đng và Nhà nước Trung Quốc, đồng thời nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các ban ngành đoàn thể tôn giáo chính phủ, cộng thêm thái độ nhiệt thành nhất trí của toàn thể Tăng Ni sinh cũng như cư sỹ trong bổn viện. Với những điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vừa nêu, học viện nhất định sẽ tiếp tục gặt hái được hoa thơm trái ngọt.
 1. THẤY GÌ TỪ HỌC VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN?
Với sứ mệnh nối gt Như Lai, học viện Phổ Đà Sơn đã ý thức được tầm quan trọng của việc giáo dục Tăng tài trong thời đại mới, tiếp nối kế thừa từ truyền thống giáo dục qua các giai đoạn lịch sử trong quá khứ, sự thân thiện cởi mở của chính quyền địa phương19.《中國佛學院普陀山學院2018-2022實施方案(試行)》
 

cũng như trung ương, duyên lành hội đủ, học viện đang dần hoàn thiện vươn lên tầm cao mới. Theo quan sát của người viết, dưới sự dẫn dắt trí tuệ của thầy Hội Nhàn20, Học viện ngày càng tạo nên uy thế mang phong cách độc đáo đi với Pht giáo Trung Quốc và quốc tế.
Tri thức sức mạnh, hy vọng Phật giáo Việt Nam nên tham khảo mô hình giáo dục của học viện Phổ Đà Sơn, cùng nhau học hỏi giao lưu, nâng chất nâng tầm giáo dục Tăng tài theo hướng học thuật hiện đại, phù hợp với yêu cầu chung của quốc tế, từ đó tiến tới sánh vai cùng các cường quốc nghiên cứu Phật học trong khu vực thế giới.***


20. Thầy Huệ Nhàn(會閑法師)
 Tài liệu tham khảo
李利安:《觀音信仰的中國化》,《山東大學學報》(哲學社會 科學版),2006年第4期,第62-68頁。
《普陀山寺院管理》系列之九“學修並重”,《中國佛學院普 陀山學院的學經驗》(中國宗教),2018年第9期,第44-45 頁。
史沿革》http://www.zgpts.com/index.php?_m=mod_ar- ticle&_a=fullist&caa_id=34
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây