PGS.TS. Chu Văn Tuấn - ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC

Thứ hai - 16/12/2019 01:50
BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC

"PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH XƯA NAY"

PGS,TS. Chu Văn Tuấn*

Kính thưa Chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni! Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!
Kính thưa các nhà nghiên cứu!
Thưa toàn thể quý vị phật tử và toàn thể hội thảo!

Phật giáo Quảng Bình có lịch sử từ lâu đời. Sách Đại Nam nhất thống chí, trong mục chùa quán đã nói đến gần chục ngôi chùa của tỉnh Quảng Bình như chùa Kim Phong, chùa cảnh Tiên, chùa Linh Quang, chùa Đại Phúc, chùa Hoằng Phúc, v.v.., trong số này có những ngôi chùa được xây dựng từ thời Trần, nhiều ngôi chùa được triều Nguyễn sắc phong, nhiều ngôi chùa từng là trung tâm Phật giáo lớn. Ngoài ra, qua nhiều nguồn tư liệu khác nhau như khảo cổ, bia ký, v.v.. cho thấy trước thời Trần, những dấu ấn của Phật giáo Quảng Bình đã xuất hiện trong vương quốc Cham Pa. Có thể nói, quá trình hình thành, phát triển của Phật giáo Quảng Bình gắn liền với quá trình mở mang bờ cõi về phía Nam, các chúa Nguyễn như Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phúc Chu và các vua Nguyễn sau này đã có nhiều đóng góp đối với Phật giáo Quảng Bình trong lịch sử. Và ngược lại, Phật giáo ở Quảng Bình cũng góp phần không nhỏ trong quá
Nằm ở trung tâm của miền Trung, Quảng Bình ngay từ xưa là nơi giao thoa văn hoá giữa hai miền Nam, Bắc lại có đường giao thương với Lào nên đã tạo cho Phật giáo Quảng Bình những nét hội tụ của Phật giáo các hệ phái Nam tông, Bắc tông, của Phật giáo Trúc Lâm thời Trần, Phật giáo Đồng Dương, của các dòng thiền Lâm Tế, Liễu Quán, Chúc Thánh, v.v..
Nhưng bên cạnh đó, do vị trí địa lý và những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt cùng với những cuộc chiến tranh liên miên, khốc liệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến Phật giáo Quảng Bình, nhiều ngôi chùa cổ đã bị tàn phá không còn dấu tích, nhiều di sản quý giá của Phật giáo Quảng Bình cũng bị phá huỷ, hoạt động của Phật giáo bịg 
ián đoạn trong những thời gian khác nhau. Kể từ khi thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình (năm 2009) do HT. Thích Tánh Nhiếp làm trưởng ban, Phật giáo Quảng Bình đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhiều ngôi chùa được phục hồi, trùng tu, nhiều ngôi chùa được xây mới, cơ cấu tổ chức dần dần được hoàn thiện, hoạt động phật sự và hoạt động xã hội được tổ chức thường xuyên, góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo của Phật tử và nhân dân, cũng như đóng góp cho đời sống xã hội nói chung của tỉnh Quảng Bình.
Theo số liệu của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, hiện nay Phật giáo Quảng Bình có khoảng trên 3.000 tín đồ phật tử sống rải rác trên địa bàn 42 xã của 7 huyện, thành phố; Về chức sắc, nhà tu hành: hiện nay Quảng Bình có 77 người, trong đó có 24 vị là nhà tu hành. Trên địa bàn tỉnh hiện các cơ sở thờ tự Phật giáo tiêu biểu như: chùa Vĩnh Phúc, chùa Linh Sơn, chùa Yên Quốc, chùa Thanh Quang, chùa Quan Âm, chùa Đại Giác, chùa Phổ Minh, chùa Cảnh Tiên, chùa Kim Phong, chùa Quảng Xá, chùa Linh Sơn, chùa Kim Nại và chùa Hoằng Phúc. Về cấu tổ chức, hiện nay Phật giáo Quảng Bình đã thành lập được 5 tổ chức gồm Ban trị sự Giáo hội PGVN tỉnh Quảng Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bố Trạch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lệ Thuỷ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuyên Hoá, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quảng Ninh.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN và Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phật giáo Quảng Bình xưa và nay”. Hội thảo được tổ chức với mong muốn làm rõ lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Quảng Bình, làm rõ những đóng góp của các vị tăng ni, cư sỹ đối với Phật giáo Quảng Bình qua các giai đoạn lịch sử đã những đặc điểm, những giá trị của Phật giáo Quảng Bình cần bảo tồn và phát huy
Đặc biệt, hội thảo cũng là dịp để nhìn lại quá trình phát triển của Phật giáo Quảng Bình trong thời gian 10 năm qua kể từ khi thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình, nhằm ghi nhận những đóng góp, những cố gắng nỗ lực để phục hồi, phát triển Phật giáo Quảng Bình của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình cũng như toàn thể tăng, ni, đồng thời hội thảo cũng góp phần đưa ra những định hướng để Phật giáo Quảng Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Ngoài ra, Hội thảo khoa học “Phật giáo Quảng Bình xưa và nay” cũng là dịp để các nhà nghiên cứu trên khắp cả nước, cả trong và ngoài giáo hội công bố những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới về Phật giáo Quảng Bình, đồng thời đây 
cũng là dịp để các cơ quan, ban ngành của tỉnh Quảng Bình và các tầng lớp nhân dân hiểu thêm về những giá trị lịch sử, văn hoá, tôn giáo, về những đóng góp của Phật giáo Quảng Bình đối với xã hội nhằm phát huy hơn nữa những giá trị này trong thời gian tới.
Trong quá trình tổ chức, Ban Tổ chức đã nhận được 47 bài tham luận Hội thảo, đúng như chủ đề của Hội thảo, các bài tham luận tập trung vào hai nội dung chính là Phật giáo Quảng Bình xưa và Phật giáo Quảng Bình ngày nay, ban tổ chức tạm xếp thành các nhóm cụ thể như sau:
Thứ nhất, nhóm các bài viết về lịch sử, nhân vật, sự kiện Phật giáo Quảng Bình, nhóm này có 17 bài viết. Đây là những bài tập trung trình bày Lịch sử hình thành phát triển của Phật giáo Quảng Bình. Một số báo cáo đã đề cập đến con đường du nhập của Phật giáo Quảng Bình, đến niên đại của Phật giáo Quảng Bình, theo đó, Phật giáo đã xuất hiện ở Quảng Bình vào khoảng thế kỷ 8-9. Một số báo cáo đã đề cập đến dấu ấn Phật giáo Chămpa trong Phật giáo Quảng Bình hiện nay. Bên cạnh đó, một số báo cáo cũng đã đề cập đến nhưng ngôi cổ tự của Phật giáo Quảng Bình, các vị cao tăng và cư sỹ hữu công của Phật giáo Quảng Bình. Một số báo cáo đã đề cập đến thời kỳ chấn hưng Phật giáo ở Quảng Bình và những đóng góp đối với phong trào chấn hưng Phật giáo của cả nước.
Thứ hai, nhóm các bài viết về di sản Phật giáo Quảng Bình. Nhóm này chiếm số đông với 20 bài viết. Các bài viết trong nhóm này, thông qua các cuộc khảo sát, nghiên cứu công phu đối với các di sản Phật giáo, các thư tịch cổ, các tư liệu hán nôm, bia ký, chuông, hệ thống tượng pháp, hệ thống kinh sách, các bài kệ, v.v.. đã góp phần làm rõ giá trị di sản văn hoá của Phật giáo Quảng Bình, đồng thời cũng góp phần làm lịch sử, những nét đặc thù của Phật giáo Quảng Bình. những bài viết cung cấp những tư liệu mới rất có giá trị cho việc nghiên cứu về Phật giáo Quảng Bình nói riêng nghiên cứu về văn hoá nói chung.
Thứ ba, nhóm thứ ba gồm các bài viết về Phật giáo Quảng Bình xây dựng phát triển. Nhóm này gồm có 10 bài viết. Các bài viết tập trung vào việc chỉ ra những cố gắng, nỗ lực và những thành quả đã đạt được trong 10 năm quá của Phật giáo Quảng Bình, hiện trạng của Phật giáo Quảng Bình hiện nay cũng như những định hướng và giải pháp góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị, vai trò của Phật giáo Quảng Bình, giúp Phật giáo Quảng Bình phát triển bền vững trong thời gian tới.
Kính thưa toàn thể quý vị!
Có thể nói, những bài viết đã gửi tới Hội tho là những bài viết có giá trị, là sự cố gắng, nỗ lực của các học giả nhằm đã mang lại một bức tranh khá toàn diện, sâu 
sắc hơn, đa chiều hơn về Phật giáo Quảng Bình xưa và nay, những bài viết gửi đến Hội thảo hôm nay sẽ những tư liệu quý giá cho việc nghiên cứu Phật giáo Quảng Bình trong thời gian tới.
Tuy nhiên, các tham luận đã tiếp cận trên nhiều góc độ khác nhau. Song chắc chắn chưa thể làm sáng tỏ mọi vấn đề. Vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, cần được tiếp tục thảo luận. Chính vì vậy, Ban tổ chức hội thảo rất mong các nhà nghiên cứu, chư tôn đức cùng các quý vị đại biểu, trên tinh thần khoa học, tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng thời gợi mở những vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới.
Cuối cùng, xin kính chức Chư Tôn đức giáo phẩm, quý vị Tăng, Ni; kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nhà khoa học sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Chúc hội thảo thành công tốt đẹp!
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây