MỤC LỤC (Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phật giáo Quảng Bình xưa và nay)

Thứ hai - 16/12/2019 01:46

MỤC LỤC THAM LUAN 
 
Mời quý vị click vào nội dung sau để xem chi tiết
 
TT Tác giả và tham luận Trang
  PGS.TS. Chu Văn Tuấn
ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC
5
I CHỦ ĐỀ 1
PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH: LỊCH SỬ, SỰ KIỆN NHÂN VẬT
9
1 NNC. Nguyễn Hữu Thông
PHẬT GIÁO CHĂM-PA VÀ VỊ TRÍ CỦA VÙNG ĐẤT QUẢNG BÌNH DƯỚI TRIỀU ĐẠI INDRAPURA (TK. IX - X)
10
2 PGS.TS. Ngô Văn Doanh &ThS. Nguyễn Thị Thu Hoan
ĐỘNG PHONG NHA VÀ NHỮNG DẤU TÍCH PHẬT GIÁO CỔ NHẤT ĐÔNG NAM Á
19
3 TS. Nguyễn Văn Quảng& TS. Đinh Văn Viễn
PHẬT GIÁOVÙNG ĐẤT QUẢNG BÌNH TRƯỚC THẾ KỶ XI
27
4 Thích Phương Đạt
LƯỢC KHẢO PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH TỪ KHI DU NHẬP CHO ĐẾN HIỆN NAY
49
5 NNC. Nguyễn Hữu Thông& ThS. Lê Thị Như Khuê
TỪ TÍN NGƯỠNG THỜ “PỤT” TRONG VĂN HÓA NGƯỜI NGUỒN NGHĨ VỀ DẤN ẤN PHẬT GIÁO TÂY QUẢNG BÌNH
61
6 TS. Nguyễn Khắc Thái
PHẬT GIÁO TRÊN HÀNH TRÌNH MỞ CÕI QUA VÙNG ĐẤT QUẢNG BÌNH
77
7 TS. Thích Phước Đạt
PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH VỚI TRIẾT LÝ SỐNG CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ VIỆT NAM TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH MỞ CÕI PHƯƠNG NAM
85
8 ĐĐ. Thích Như Tịnh
KHẢO  SÁT  CÁC  DÒNG  KỆ  TRUYỀN  THỪA  THUỘC  THIỀN  PHÁI LÂM TẾ TRÊN ĐẤT QUẢNG BÌNH
102
9 ThS. Đặng Thị Tường Vi
CÁC DÒNG TRUYỀN THỪA PHẬT GIÁOQUẢNG BÌNH TRONG THẾ KỶ XVII – XIX
112
10 Phan Thạnh
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO VÙNG THUẬN QUẢNG THẾ KỶ XVII–XVIII
120
11 PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH QUA CỔ TỰ, HÀNH TRẠNG CAO TĂNG VÀ CƯ SĨ HỮU CÔNG
131
12 Hòa thượng Thích Khế Chơn
PHONG  TRÀO  CHẤN  HƯNG  PHẬT  GIÁOTRƯỚC  NĂM  1954  TẠI QUẢNG BÌNH
144
  
13 NNC. Nguyễn Đại Đồng & NCS. Phạm Văn Phượng
PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁOQUẢNG BÌNH (1930-1945)
148
14 TS. Dương Thanh Mừng
BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ QUÁ TRÌNH CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO TẠI QUẢNG BÌNH
154
15 NNC. Nguyễn Ngọc Trai
PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH XƯA NAY
164
16 NNC. Nguyễn Đại Đồng
PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH TỪ NĂM 1946 ĐẾN 2009
174
17 Phan Thanh Việt
HÒA  THƯỢNG  THÍCH  CHÂU  TOÀN  HÀNH  TRẠNG  CUỘC  ĐỜI  – TIẾNG ĐỒNG VỌNG QUÊ HƯƠNG
184
II CHỦ ĐỀ 2
DI SẢN PHẬT GIÁO Ở QUẢNG BÌNH
191
18 TT. Thích Không Nhiên
TỔNG QUAN VỀ CÁC DI CHỈ PHẬT GIÁO DỌC LƯU VỰC SÔNG GIANH
192
19 NNC. Nguyễn Hữu Thông & NNC. Thăng Long
BỘ “LINH VẬT” ĐẶC BIỆT TRONG NGÔI CHÙA QUAN ÂM Ở ĐỨC TRẠCH – BỐ TRẠCHQUẢNG BÌNH
199
20 Nguyễn Văn Thịnh
SÁCH CỔ “PÔỘC NĂNG XỪ”VÀ DẤU ẤN PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI BRU KHÙA Ở MINH HÓA
204
21 ĐĐ. Thích Pháp Hạnh - ThS. Lê Thọ Quốc
HỆ THỐNG TƯỢNG THỜ Ở NHỮNG NGÔI CHÙA DỌC LƯU VỰC SÔNG GIANH
209
22 ĐĐ. Thích Đồng Dưỡng
GIỚI THIỆU BẢN “NGŨ GIA TÔNG PHÁI” VỪA ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI ĐÌNH LÀNG LÝ HÒA, HUYỆN BỐ TRẠCH
218
23 NNC. Trần Đại Vinh
CHÙA KÍNH THIÊNHOẰNG PHÚC TRONG LỊCH SỬ
224
24 NNC. Phạm Đức Thành Dũng
TÌM HIỂU THÊM VỀ CHÙA HOẰNG PHÚC QUA MỘT SỐ TƯ LIỆU CHỮ HÁN
228
25 NNC. Nguyễn Hữu Thông & ThS. Lê Thọ Quốc
BẢO VẬT HIỆN CÒN CỦA CỔ TỰ HOẰNG PHÚC
240
26 TT. Thích Không NhiênNNC. Bình Nguyên
TỪ “TIẾNG CHUÔNG CHÙA TRẠM” ĐẾN ĐẠI HỒNG CHUNG CHÙA HOẰNG PHÚC
249
27 TS. Võ Vinh Quang
DẤU ẤN CÁC NGÔI CỔ TỰ TIÊU BIỂUQUẢNG BÌNH QUA CÁC THƯ TỊCH CỔ VÀ VĂN BIA HIỆN TỒN
258
  
28 NNC. Vạn Xuân
CHÙA CỔ KIM PHONG TRÊN NÚI THẦN ĐINH
268
28 NNC. Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
KHẢO SÁT MỘT SỐ VĂN BẢN HÁN NÔM GHI CHÉP VỀ CỔ TỰ KIM PHONG Ở NÚI THẦN ĐINH
272
30 NNC. Trần Văn Chường
SẮC TỨ CẢNH TIÊN TỰ VÀ TÂM NGUYỆN CỦA CHIÊUHẦU NGUYỄN HỮU DẬT
282
31 NNC. Lê Đình Hùng & TS. Nguyễn Thị Tâm Hạnh
THƯ TỊCH CỔ PHẬT GIÁO HIỆN ĐƯỢC LƯU GIỮ TẠI CÁC ĐIỂM DỌC LƯU VỰC SÔNG GIANH
286
32 NNC. Phan Đăng
VỀ BẢN KINH THUỶ SÁM CHÉP TAY CỦA NGÀI LỆ HƯƠNGVỪA ĐƯỢC TÌM THẤY TẠI QUẢNG BÌNH
291
33 NNC. Phạm Đức Thành Dũng
“TÂN SOẠN TIỂU THỪA SÁM PHÁP PHẬT MÔN CÔNG VĂN” MỘTLIỆU QUÝ VỪA ĐƯỢC TÌM THẤY TẠI QUẢNG BÌNH
294
34 TS. Võ Vinh Quang
ĐẠI HỒNG CHUNG HIỆN CÒN LƯU GIỮ TRONG CÁC NGÔI CHÙA TẠI BỐ TRẠCH TUYÊN HÓA
308
35 ThS. Đặng Thị Tường Vi
DẤU ẤN KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN THẾ KỶ XIX
318
36 TS. Nguyễn Thị Tâm Hạnh
DẤU ẤN VĂN HÓA BIỂN Ở  CÁC CHÙA QUAN ÂM HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
326
37 ThS. Đặng Thị Tường Vi
NHỮNG DẤU ẤN VĂN HÓA PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH THẾ KỶ XVII- XIX QUA DI VẬT TƯỢNG THỜ THƯ TỊCH CỔ
332
III CHỦ ĐỀ 3
PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
339
38 HT. Thích Đức Thanh
PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH NỖ LỰC ĐI LÊN CÙNG PHẬT GIÁO CẢ NƯỚC GÓP PHẦN VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
340
39 TT. Thích Thọ Lạc & Ths. Nguyễn Thị Thu Hoan
DI SẢN VĂN HÓA PHẬT GIÁO QUẢNG BÌNH - VẤN ĐỀ/GIẢI PHÁP BẢO TỒN PHÁT HUY
345
40 Tánh Cần
PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG BÌNHMƯỜI NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
355
41 BTS GHPGVN huyện Lệ Thủy 360
 
  PHẬT GIÁO VÀO VÙNG ĐẤT QUẢNG BÌNH  
42 CN.Trần Thị Lý
PHƯƠNG ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY TÁC DỤNG HỆ THỐNG DI TÍCH PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG
375
43 Minh Mẫn
QUẢNG BÌNH PHẬT GIÁO
388
44 THAM LUẬN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN QUẢNG NINH 394
45 ĐĐ. Thích Quảng Phước
TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO TẠI HUYỆN TUYÊN HÓATHỰC TRẠNG GIẢI PHÁP
399
46 Tác giả Tánh Thuần
PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG BÌNH TỪ QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG - ĐẾN HIỆN TẠI PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI BỀN VỮNG
403
47 Nguyễn Bá Hoàng
MƯỜI NĂM - DẤU ẤN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
406

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây