THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ TRẦN NHÂN TÔNG VÀ PHẬT GIÁO TRÚC LÂM - ĐẶC SẮC TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA

Thứ tư - 05/12/2018 09:58
THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ TRẦN NHÂN TÔNG VÀ PHẬT GIÁO TRÚC LÂM - ĐẶC SẮC TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA
THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ TRẦN NHÂN TÔNG VÀ PHẬT GIÁO TRÚC LÂM - ĐẶC SẮC TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA


(tải file tài liệu tham luận ở cuối phần mục lục)


XEM HÌNH ẢNH HỘI THẢO QUỐC TẾ   (mời fclick vào để xem)


PHẦN I
PHIÊN KHAI MẠC
 
Diễn văn khai mạc của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Bài phát biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam:
Những giá trị tư tưởng, văn hóa đặc sắc của Phật hoàng Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm
HT. Thích Thiện Nhơn
 
PHẦN II
CÁC HỌC GIẢ THẾ GIỚI
 
越南佛教傳入初期與其本土化的過程 許文堂教授
Phật giáo Việt Nam thời kỳ đầu du nhập và quá trình bản
địa hóa
GS. Hứa Văn Đường
汉文佛典疑难字考 郑贤章教授
Khảo cứu nghi nan tự trong Kinh điển Phật học Hán văn
GS. Đặng Hiền Chương
唐人神仙世界裡的佛教、道教與儒教——以《太平廣記》 為中心的探討
霍明琨教授
Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo trong thế giới thần tiên của người Đường Trung Quốc -- nghiên cứu trường hợp Thái bình Quảng ký
GS. Hoắc Minh Côn
Một số vấn đề về cộng đồng và sinh hoạt phật giáo của người Việt Nam tại Liên Bang Nga
GS.TS. Nguyễn Huy Hoàng
 
Tran Nhan Tong – a highly respected king of Vietnam
Dr. Ch. Dambajav
Trần Nhân Tông - một vị vua đáng kính của Việt Nam
TS. Ch. Dambajav
越南李陳時代禪詩的意境 蕭麗華教授
Ý cảnh (hình tượng) trong thơ Thiền Lý Trần Việt Nam
GS. Tiêu Lệ Hoa
Jack Kerouac và đạo Phật
Nhà văn. Nguyễn Bá Chung
Xây dựng một xã hội “thức tỉnh”: kinh nghiệm việc ứng dụng Phật giáo vào một dự án liên kết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về chăm sóc người cao tuổi
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hường
曉雲長老尼「覺之教育」思想應用於今日中國文化高科技 的社會之探討
釋修慈法师
Nghiên cứu về việc ứng dụng tư tưởng “Giáo dục thức tỉnh” của lão ni trưởng Hiểu Vân trong xã hội Trung Quốc thời đại văn hóa và khoa học - công nghệ cao ngày nay
Pháp sư. Thích Tu Từ
天臺宗祖師追諡初探
釋 仁 安法师
Nghiên cứu bước đầu về việc đặt tên thụy các Tổ phái Thiên Thai Tông
Pháp sư. Thích Nhân An
An overview of neuroscience and meditation
Prof.Dr. Sandra J. Kelly
Tổng quan về thần kinh học và thiền
GS.TS. Sandra J. Kelly
Environment, nonattachment and enlightenment
Prof.Dr. Frank J. Hoffman
Môi trường, sự vô chấp và giác ngộ
GS.TS. Frank J. Hoffman
Socially engaged Buddhism. ASEAN’s invaluable legacy to the world civilization
Dr. Rana Purushottam Kumar Singh
Phật giáo trong tham dự xã hội. Di sản vô giá của ASEAN đối với nền văn minh thế giới
TS. Rana Puroshottam Kumar Singh
原鄉宗教信仰與文化習俗對在臺越南女性婚姻移民的意義
黃蘭翔教授
Ý nghĩa của tín ngưỡng tôn giáo và tập tục văn hóa bản quán đối với cô dâu Việt kết hôn định cư ở Đài Loan
GS. Hoàng Lan Tường
The role of Buddhist monk on conflict resolution in Thai society
Ven.M.A. Phra Weearasak Jayadhammo (Suwannawong)
Vai trò của nhà tu hành trong sự giải quyết xung đột ở xã hội Thái Lan
ĐĐ.ThS. Phra Weerasak Jayadhammo (Suwannawong)
Educational philosophy of Thai Sangha Association in the present
Ven.Dr. Phramaha Somphong Unyo
Triết lý giáo dục của Tổng hội Phật giáo Thái Lan trong thời buổi hiện nay
TT.TS. Phramaha Somphong Unyo

Religion and social work Assoc Prof.Dr. Josef Gohori Tôn giáo và công tác xã hội
PGS.TS. Josef Gohori

Thử phác hoạ tư tưởng triết học Trần Nhân Tông
TS. Thái Kim Lan

 
《星雲禪話》之佛光人間生活禪內涵及實踐
李芝瑩副教授
Nội hàm và thực tiễn Thiền trong đời sống nhân gian Phật Quang qua tác phẩm Tinh Vân Thiền thoại
PGS. Lý Chi Oanh
 
Phật giáo tại Liên bang Nga
TS. Evgenii Vlasov
Buddhism and the contemporary social issues with emphasis on conflict avoidance
Prof.Dr. Ravindra Panth
Phật giáo và các vấn đề xã hội đương đại với sự tập chung trong việc giải quyết xung đột
GS.TS. Ravindra Panth
越南佛教文學語言價值之研究以《禪宗本行》〈居塵樂道 賦〉與〈得趣林泉成道歌〉為列
阮氏美香博士
Nghiên cứu giá trị ngôn ngữ Văn học Phật giáo Việt Nam qua một số tác phẩm: Thiền Tông bản hành, Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương
早期海路南传佛教在广西通道的影响
黄海云教授
Ảnh hưởng của việc truyền bá Phật giáo xuống phía nam qua đường biển thời kỳ đầu đối với con đường tiếp nhận Phật giáo qua Quảng Tây
GS. Hoàng Hải Vân
越南佛教~紹隆三寶論壇--以儒佛興學宣揚傳統文化美德~ 倡導世界大同觀!
林姜美女士
Phật giáo Việt Nam với diễn đàn thiệu long Tam Bảo, lấy việc chấn hưng học phong Nho, Phật nhằm tuyên truyền đạo đức tốt đẹp trong văn hóa truyền thống và nêu cao quan điểm thế giới đại đồng!
Bà. Lâm Khương Mỹ
越南北江省《永嚴寺佛經木刻版》的基礎研究與應用研究
釋行心博士
Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng Mộc bản Kinh
Phật chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
TS. Thích Hạnh Tâm
The Study of Applying Systems Thinking and Buddhist Systems Methodology (BSM) in Dealing Organization Problems- The Case of Vietnam Buddhist University
M.A.  Nguyen Phuoc Thien
Nghiên cứu áp dụng hệ thống tư duy và phương pháp hệ thống Phật giáo (BSM) trong việc giải quyết vấn đề tổ chức – trường hợp điển cứu tại trường Học viện Phật giáo Việt Nam
ThS. Nguyễn Phước Thiện
格式塔理論融入王維的禪詩以《終南別業》為意象分析之
探索 釋純海法师
Nghiên cứu ảnh hưởng của Lý luận Gestalt trong thơ Thiền Vương Duy qua phân tích tác phẩm Chung Nam biệt nghiệp
Pháp sư. Thích Thuần Hải
臺灣佛光山星雲大師的禪風對當代人心的啟示
釋覺明法师
Sự khai mở của phong cách Thiền của Tinh Vân Đại sư Phật Quang Sơn Đài Loan đối với nhân tâm đương đại
Pháp sư. Thích Giác Minh
台灣茶禪教育初探-以南華大學為例
薄培琦 教授
Nghiên cứu bước đầu về Trà Thiền Đài Loan - nghiên cứu trường hợp Đại học Nam Hoa
GS. Bạc Bồi Kỳ
The Encounter of Korean and Vietnamese Buddhisms - On the Geumgangsammaegyeong (金剛三昧經) annotations of Wonhyo (元曉) and Trần Thái Tông
Dr. Kim Seong Beom
Sự gặp gỡ giữa Phật giáo Hàn quốc và Phật giáo Việt Nam (nghiên cứu chú giải kinh Kim cương Tam muội của Won Hyo và Trần Thái Tông)
TS. Kim Seong Beom
The Impact of Buddhism in contemporary times in Asia
Prof.Dr. Rajaram Panda
Tác động của Phật giáo trong thời kì đương đại ở Châu Á
GS.TS. Rajaram Panda
Dhyāna to Thien – Echoes from the past – from Vedas to Tran Nhan Tong
Prof.Dr. Shashi Bala
Dhayana đến Thiền – Những tiếng vang từ quá khứ - từ Vedas đến Trần Nhân Tông
GS.TS. Shashi Bala
大治本《玄應音義》異體字研究的應用價值
肖瑜教授 趙倩研究員
Giá trị ứng dụng của việc nghiên cứu chữ dị thể trong Huyền ứng âm nghĩa bản Đại trị
GS. Tiêu Du
NCV. Triệu Thanh
 
PHẦN III
CÁC HỌC GIẢ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 
Vai trò đặt nền tảng cho giáo hội Trúc Lâm của Trần Nhân Tông và bài học lịch sử đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay
HT.TS. Thích Thanh Nhiễu
Thiền tông Việt Nam với đời sống đương đại
HT.TS. Thích Bảo Nghiêm
Bước đầu tìm hiểu tư tưởng bất nhị pháp môn qua bài kệ thị tịch của Phật hoàng Trần Nhân Tông
HT.TS. Thích Gia Quang
Hoài bão của đức Phật hoàng
HT.TS. Thích Thông Thiền
Tinh thần độc lập tư tưởng Thiền học của Trần Nhân Tông
HT. Bác sĩ Thích Hải Ấn
Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm
HT. Thích Nhật Quang
Ba bài thơ mới được phát hiện của Trần Nhân Tông
GS. Lê Mạnh Thát
Chùa Hoằng Phúc Quảng Bình trong tiến trình mở cõi của đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông
TT.TS. Thích Đức Thiện
Đạo học Trần Nhân Tông: Định hướng cho chuyển dịch văn hóa Việt
TT.TS. Thích Nguyên Đạt
Trần Thái Tông với tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm đời Trần
TT.TS. Thích Phước Đạt
Phát huy tinh thần thực tiễn của tư tưởng Phật học Trần Nhân Tông trong bối cảnh Phật giáo nhập thế hiện nay
TT. Thích Minh Quang
Suggestions about the research orientation of Tran Nhan Tong and Truc Lam zen school based on material from the
wood-blocks (木板) of Vinh Nghiem pagoda
Ven.Dr. Thich Tam Duc
Một số đề xuất về hướng nghiên cứu Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm dựa trên tư liệu từ các mộc bản của Chùa Vĩnh Nghiêm
TT.TS. Thích Tâm Đức
Thiền sư Hải Lượng và tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm Thế kỷ XVIII
TT.TS. Thích Hạnh Tuệ
NCS. Thích Thanh Quế
Mức độ và các yếu tố tác động đến kỹ năng ứng phó với stress của tín đồ Phật giáo
TT.TS. Thích Pháp Tịnh
Nhân sinh quan Phật giáo và những vấn nạn của xã hội đương thời
TT.TS. Thích Viên Trí
Giá trị và ý nghĩa của năm dòng tâm cao quý trong phật giáo
TT.ThS. Thích Giác Đạt
Bài thơ “Xuân vãn” của Điều ngự Giác hoàng – Trần Nhân Tông
TT. Thích Thông Huệ
Trần Nhân Tông - đóng góp tư tưởng cho thiền phái Trúc Lâm và dân tộc Việt Nam
TT. Thích Ngộ Trí Viên
Chân lý thoát ra với Sơ tổ Trần Nhân Tông
TT. Thích Tâm Hạnh
Những điểm kỳ lạ trong hành trạng vua Trần Nhân Tông
TT. Thích Chân Quang
Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng dân gian người Việt thời Trần: dấu ấn và giá trị
Ni sư.TS. Thích Minh Thịnh
Thiền Trúc Lâm: giá trị sáng tạo trong nghệ thuật tu tập và hoằng pháp
ĐĐ.TS. Thích Đồng Lực
Vài nét về tính không của Phật hoàng Trần Nhân Tông ảnh hưởng tới phật tử việt nam hiện nay
ĐĐ.TS. Thích Quảng Hợp
Từ hệ giá trị tổng hạnh phúc quốc gia Bhutan nhìn lại hành trạng vua Trần Nhân Tông: so sánh điểm giống và khác nhau đồng thời gợi mở hướng phát triển bền vững kinh tế - xã hội Việt Nam
ĐĐ.TS. Thích Thanh Tâm
Sự vận dụng giáo lý thập thiện trong giáo dục Phật tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông
ĐĐ.TS. Thích Quảng Tiếp
Tư tưởng đối cảnh vô tâm của Sơ tổ Điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông
ĐĐ.ThS. Thích Huệ Lương
Vài nét về dấu ấn văn hóa tín ngưỡng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử qua văn bản “Bảo đỉnh hành trì”
ĐĐ.ThS. Thích Vân Phong
Quan điểm dung hòa giữa Thiền Tông và tịnh độ tông của Sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
Ni sư.ThS. Niệm Huệ
Tư tưởng Thiền học Phật giáo thời Trần
Ni sư. Thích Nữ Hòa Nhã
Trúc Lâm đại sĩ (1258 – 1308) – một nhân cách vĩ đại
Ni sư. Thích Nữ Hằng Tịnh
Ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong văn hóa - văn học - xã hội thời Trần
Thích Minh Thuận
Những giá trị của tác phẩm văn khuyên phát tâm bồ đề
Thích Thiện Chí

 
PHẦN IV
CÁC HỌC GIẢ VIỆT NAM
 
Vai trò của Phật giáo trong việc củng cố và phát triển giá trị đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay
TS. Nguyễn Thị Phương Anh
Nơi lưu giữ xá lỵ của Phật hoàng Trần Nhân Tông
ThS. Nguyễn Văn Anh
Vai trò của Phật giáo đối với đời sống xã hội tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào
TS. Lê Thị Vân Anh
ThS. Ngô Văn Trưởng
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử từ góc độ di sản văn hóa
PGS.TS. Trần Lê Bảo
Đẩy lùi sự lạm dụng lễ hội Phật giáo và phát huy giá trị tinh thần trong lễ hội Phật giáo hiện nay
ThS. Lê Quốc Bình
Trần Nhân Tông và các thế hệ của Thiền phái Trúc Lâm
PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi
Phật giáo với trí thức phong kiến thời Lý Trần
ThS. Phan Đăng
Thực trạng và hướng đi cho Phật giáo Việt Nam thời hiện đại tích cực nhập thế
ThS. Đặng Thị Đông
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Vai trò của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đối với quốc gia Đại Việt thời Trầntrong giai đoạn hiện nay
ThS. Vũ Ngọc Định
Trần Nhân Tông và tinh thần hoà giải
TS. Bùi Hữu Dược
Ảnh hưởng tưởng “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong giáo dục phạm nhân Việt Nam hiện nay
TS. Lê Thị Thu Dung
 
So sánh tư tưởng Tuệ Trung Thượng Sỹ và Trần Nhân Tông từ việc khảo cứu một số tác phẩm thơ văn
CN. Trần Thị Thuỳ Dung
Thiền Phật giáo Việt Nam hậu Trúc Lâm
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
Về văn bản và ý nghĩa một số thi kệ Phật giáo Lý Trần
PGS.TS. Đoàn Lê Giang
Triết lý chính trị của Phật giáo: từ đại đế Aśoka đến Phật hoàng Trần Nhân Tông
PGS.TS. Đỗ Thu Hà
Thiền phái Trúc Lâm phục hưng ở Đàng trong
ThS. Nguyễn Thanh Hải
Một số đặc trưng của các tân phái phật giáo nhật bản thời kamakura (1185 -1333) nghiên cứu so sánh với đặc trưng Phật giáo Việt Nam thời Trần (1226-1400)
PGS.TS. Trần Thị Hạnh
Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam trong tương quan so sánh với Thiền Tông Ấn Độ và Trung Hoa
TS. Phạm Thanh Hằng
Sức sống quan niệm nhân sinh của Phật hoàng Trần Nhân Tông trong thời đại ngày nay
TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Trần Nhân Tông với nền ngoại giao thời bình và những thông điệp cho hậu thế
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nét đặc sắc trong tư tưởng Trần Nhân Tông
GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu
Một số ảnh hưởng của Phật giáo đến nếp sống người dân Đà Nẵng hiện nay
ThS. Đinh Đức Hiền
Phật giáo Trúc Lâm ở hải ngoại: triển vọng và thách thức
PGS.TS. Đỗ Lan Hiền
《漢語大詞典》中“道X”組詞兼具佛、道意義現象之初 步探究及解釋
阮氏玉華博士
Bước đầu tìm hiểu và lý giải hiện tượng nhóm từ “Đạo X” gắn với nghĩa Phật giáo và Đạo giáo trong Đại từ điển Hán ngữ
TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa 
Ảnh hưởng tư tưởng “Cư trần lạc đạo” trong tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh
ThS.NCS. Nguyễn Thị Vân Hồng ThS. Phan Thạnh
Những nghiên cứu về rào cản thực hiện quyền tự do tôn giáo và bài học rút ra đối với Phật giáo Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Hợp
Phật giáo Trúc Lâm qua mắt nhìn nghệ thuật của Trần Nhân Tông và Huyền Quang PGS.TS. Nguyễn Phạm Hùng
Phân tích các nhân tố tác động đến việc bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: tham chiếu Phật giáo Việt Nam ThS. Trần Thị Mai Hương
Vận dụng tư tưởng về con người của trường phái Trúc Lâm Yên Tử với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Tiếp nối tinh thần Phật giáo nhập thế của Phật Hoàng Trần Nhân Tông – liên tông tịnh độ non bồng và các hoạt động xã hội ThS. Bùi Tấn Huy
Triết học chính trị Trần Nhân Tông: Ôn cố - tri ân
PGS.TS. Lại Quốc Khánh
Tính dân tộc và tính khu vực trong văn thơ ngoại giao của Trần Nhân Tông TS. Lê Xuân Khai
Phật hoàng Trần Nhân Tông - giá trị đạo lý nhập thế tâm và tài TS. Lê Trung Kiên
Âm nhạc Phật giáo miền bắc Việt Nam: đặc trưng và nhận định
TS. Nguyễn Đình Lâm
Một số vấn đề Phật giáo thời Trần liên quan tới Thiền phái Trúc Lâm ở miền tây Yên Tử
Trần Văn Lạng
Thơ văn Trần Nhân Tông trong cảm hứng Thiền Đạo của văn chương tôn thất nhà Trần thế kỉ XIII– XIV
PGS.TS. Trần Thị Hoa Lê
Giá trị tư tưởng phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong hình thành bản sắc nền văn hóa dân tộc và trong việc giữ nước
PGS.TS. Trần Hồng Liên
Hình tượng Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Tây Tạng
ThS. Tôn Nữ Phương Linh
Phật giáo công tác xã hội (buddhist social work): Mô hình cai nghiện ma túy và hỗ trợ người nhiễm hiv tái hòa nhập cộng đồng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan
TS. Trần Thu Hương
Hoàng đế Trần Nhân Tông với sách lược ứng phó với phong kiến Trung Quốc
PGS.TS. Nguyễn Công Lý
Tư tưởng nhân văn của Trần Nhân Tông
CN. Phạm Thị Phương My
Hoạt động tôn giáo của thanh niên Phật tử Hà Nội hiện nay
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc NCS.Văn Thị Thanh Bình
Sự tương đồng về tinh thần độc lập của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và tổ sư Liễu Quán
NCS. Nguyễn Thị Minh Phát
Văn bia về thiền phái Trúc Lâm ở miền tây Yên Tử, Bắc Giang
TS. Nguyễn Văn Phong
The Application of Six Harmonies in Organizational Behavior Members
M.A. Lam Tan Phu
Ứng dụng Lục Hoà trong hành vi tổ chức của thành viên
ThS. Lâm Tân Phú
Đặt lại vấn đề giáo dục Việt Nam đương đại dưới ánh sáng của Phật hoàng Trần Nhân Tông
ThS. Tạ Thị Minh Phương
Thiền phái Tào Động Đàng ngoài: Nguồn cội - Truyền thừa
– Phát triển
ThS.NCS. Phạm Văn Phượng PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn
Những di sản Phật giáo của Zhabdrung namgyel rinpoche đối với vương quốc Bhutan
ThS. Cao Xuân Sáng
Hệ thống và logic Phật giáo nhập thế Trần Nhân Tông
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử - nhìn từ du ký nửa đầu thế kỷ XX
PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn
Kiến trúc và bệ Phật của Phật giáo thời Trần
PGS.TS. Đặng Văn Thắng
Dấu ấn tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trong văn học Phật giáo Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII
ThS. Phan Thạnh
Giáo hội Phật giáo Việt Nam với việc phát huy những giá trị của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
ThS. Nguyễn Văn Thanh
Còn lại gì sau chuyến trở về Yên Tử
ThS. Lý Thị Thảo
Đạo đời viên dung ở Vua - Phật Trần Nhân Tông một thành công đặc sắc của Thiền Trúc Lâm đời Trần
PGS.TS. Hoàng Thị Thơ
ThS. Hoàng Văn Hùng
Thiền - Tịnh - Mật dung thông qua hình ảnh đài cửu phẩm liên hoa của Phật giáo Trúc Lâm
TS. Mai Thị Thơm
Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng dân gian người Việt thời Trần: dấu ấn và giá trị
TS. Nguyễn Thúy Thơm
NCS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Dấu tích Phật giáo Trúc Lâm qua tư liệu văn bia Hán Nôm
PGS.TS. Đinh Khắc Thuân
Phật hoàng Trần Nhân Tông trong lòng dân đất Việt
GS.Viện sĩ. Hoàng Quang Thuận
Trần Nhân Tông với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
PGS.TS. Trần Thuận
Văn học Phật giáo trong sự phát triển của văn hóa dân tộc (qua các tác phẩm văn học Phật giáo thời tự chủ và phú của Trần Nhân Tông)
PGS.TS. Đỗ Thị Minh Thúy
Vai trò nhập thế và sự phát triển của Phật giáo thời Trần ở Thanh Hóa
PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy
Tiếp nhận “Nhà giả kim” trong chân trời Phật giáo đại thừa
ThS. Nguyễn Thành Trung Lê Nguyễn Lan Chi
Vận dụng tư tưởng của đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông trong xây dựng nền quản trị quốc gia tại Việt Nam hiện nay
ThS. Đào Văn Trưởng
Vài nét về sự tiếp nhận phật giáo ở Triều Tiên thời kỳ Tam quốc (372-668)
NCS. Nguyễn Anh Tuấn
Vai trò chính sách giáo dục Phật giáo thời Trần đối với công cuộc xây dựng và phát triển Đại Việt
ThS. Vũ Bảo Tuân
Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử với sự nghiệp đổi mới và hội nhập
TS. Nguyễn Văn Tuân TS. Dương Quang Điện
Quan điểm của duy thức học về “tự tính vạn pháp” với sự phát triển của triết học Phật giáo
TS. Dương Đình Tùng
Tư tưởng ngoại giao Trần Nhân Tông
PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng
Phân tích một tư tưởng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308), ứng dụng trong việc tu hành của Phật tử và công cuộc bảo vệ xây dựng phát triển đất nước
ThS. Nguyễn Văn Toản
Đạo đức Phật giáo với việc bồi dưỡng lòng yêu thương con người cho thanh niên Việt Nam hiện nay – tiếp cận từ quan điểm của Hồ Chí Minh
TS. Phạm Thị Thúy Vân
Chùa Trúc Lâm Đại thánh ở Huế với Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử
ThS. Phan Thanh Việt
CN. Hồ Tiểu Ngọc
Phật giáo và vấn đề tinh thần trong thời đại thông tin toàn cầu
ThS. Đào Vũ Vũ
Vận dụng tư tưởng “Văn hóa là nhân hóa” của Phật giáo vào Việt Nam hiện nay
PGS.TS. Ngô Đình Xây

 

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây